รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
เชื้อเพลิงที่ใช้/แหล่งพลังงานต้นกำลัง
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตชนิดเชื้อเพลิงหลัก/แหล่งพลังงานต้นกำลังชนิดเชื้อเพลิงเสริมขนาดกำลังการผลิต (MW)ขนาดกำลังการผลิต (kVA)วันที่เริ่มประกอบกิจการ (COD)รายละเอียด
             
Page size: Displaying page 1 of 84, items from 1 to 15 of 1258.

Page: of 84

1 บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ จำกัดบริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ จำกัดสุราษฎร์ธานีเขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี) กกพ 01-1(1)/63-964 15 กันยายน 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 2.7602,760.00 
2 บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัดบริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัดปราจีนบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/63-963 14 กันยายน 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 3.7003,700.00 
3 บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัดบริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัดนราธิวาสเขตที่ 12 (สงขลา) กกพ 01-1(1)/63-965 14 กันยายน 2563ชีวมวล (Biomass){ไม้ (ชิ้นไม้สับ, เปลือกไม้, เศษไม้, ขี้เลื่อย)}ชีวมวล (Biomass)6.3007,875.00 
4 บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัดบริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัดยะลาเขตที่ 12 (สงขลา) กกพ 01-1(1)/63-962 09 กันยายน 2563ชีวมวล (Biomass){ไม้ (ชิ้นไม้สับ, เปลือกไม้, เศษไม้, ขี้เลื่อย)}ชีวมวล (Biomass)9.90011,647.00 
5 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัดบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัดสุราษฎร์ธานีเขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี) กกพ 01-1(1)/63-961 08 กันยายน 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.6201,620.00 
6 บริษัท บางเขนชัย จำกัดบริษัท บางเขนชัย จำกัด (ติดตั้งบนพื้นดินของบริษัท สยาม ไวร์ อินดัสทรี จำกัด)ฉะเชิงเทราเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/63-959 26 สิงหาคม 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 2.2202,220.00 
7 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(2)/63-276 25 สิงหาคม 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 11.50011,500.00 
8 บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัดบริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัดยะลาเขตที่ 12 (สงขลา) กกพ 01-1(1)/63-960 20 สิงหาคม 2563ชีวมวล (Biomass){ไม้ (ชิ้นไม้สับ, เปลือกไม้, เศษไม้, ขี้เลื่อย)}, น้ำมันดีเซล (Diesel Oil)ชีวมวล (Biomass)9.90011,647.00 
9 บริษัท แอล ที ซี การเกษตร จำกัดสาขาสูงเนินนครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-1(1)/63-958 18 สิงหาคม 2563ก๊าซชีวภาพ (Biogas){น้ำเสียจากฟาร์มไก่และมูลไก่} 2.9923,740.00 
10 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัดบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด)อุดรธานีเขตที่ 04 (ขอนแก่น) กกพ 01-1(1)/63-957 13 สิงหาคม 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.6801,680.00 
11 บริษัท ทีเอฟ เทค จำกัดบริษัท ทีเอฟ เทค จำกัดสุพรรณบุรีเขตที่ 09 (กาญจนบุรี) กกพ 01-1(1)/63-953 06 สิงหาคม 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 5.6005,600.00 
12 บริษัท ทีเอฟ เทค จำกัดบริษัท ทีเอฟ เทค จำกัดกาญจนบุรีเขตที่ 09 (กาญจนบุรี) กกพ 01-1(1)/63-954 06 สิงหาคม 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 4.0254,025.00 
13 บริษัท ทีเอฟ เทค จำกัดบริษัท ทีเอฟ เทค จำกัดปราจีนบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/63-955 06 สิงหาคม 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 3.6753,675.00 
14 บริษัท ทีเอฟ เทค จำกัดบริษัท ทีเอฟ เทค จำกัดปราจีนบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/63-956 06 สิงหาคม 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 2.4502,450.00 
15 บริษัท แอล ที ซี การเกษตร จำกัดสาขาหนองตะไก้นครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-1(1)/63-951 03 สิงหาคม 2563ก๊าซชีวภาพ (Biogas){น้ำเสียจากฟาร์มไก่และมูลไก่} 2.9923,740.00