รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
เชื้อเพลิงที่ใช้/แหล่งพลังงานต้นกำลัง
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตประเภทใบอนุญาตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตชนิดเชื้อเพลิงหลัก/แหล่งพลังงานต้นกำลังชนิดเชื้อเพลิงเสริมขนาดกำลังการผลิต (MW)ขนาดกำลังการผลิต (kVA)วันที่เริ่มประกอบกิจการ (COD)รายละเอียด
              
Page size: Displaying page 1 of 78, items from 1 to 15 of 1168.

Page: of 78

1 บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัดบริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัดแพร่เขตที่ 02 (พิษณุโลก)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(1)/62-866 05 กรกฎาคม 2562ชีวมวล (Biomass){ไม้ (ชิ้นไม้สับ, เปลือกไม้, เศษไม้, ขี้เลื่อย)}, อื่นๆ (น้ำมันดีเซล)ชีวมวล (Biomass)9.90012,375.00 
2 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (สาขาบางปะอิน โครงการ 3)พระนครศรีอยุธยาเขตที่ 07 (สระบุรี)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(1)/62-865 01 กรกฎาคม 2562พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power)1.8901,890.00 
3 บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัดบริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัดราชบุรีเขตที่ 10 (ราชบุรี)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(1)/62-864 27 มิถุนายน 2562ก๊าซชีวภาพ (Biogas){น้ำเสียจากการผลิตเอทานอล} 2.9973,746.25 
4 บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัดบริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด(ดำเนินการให้กับบริษํท ยูนิค ซี โปรดักส์ จำกัด เฟส 1,2)ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(1)/62-863 26 มิถุนายน 2562พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power)1.8001,800.00 
5 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (ศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(2)/62-272 26 มิถุนายน 2562ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) 15.00018,750.00 
6 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (ศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(2)/62-273 26 มิถุนายน 2562ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) 57.00067,058.82 
7 บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัดบริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัดชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(1)/62-862 28 พฤษภาคม 2562พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Mono crystalline silicon}พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power)1.9751,975.00 
8 บริษัท ซีพีพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดบริษัท ซีพีพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดนครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(1)/62-861 17 พฤษภาคม 2562ก๊าซชีวภาพ (Biogas){ของเเสียจากกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง} 3.1243,905.00 
9 บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำกัดบริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำกัดอ่างทองเขตที่ 07 (สระบุรี)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(1)/62-859 26 เมษายน 2562ชีวมวล (Biomass){แกลบ} 4.9006,125.0015 พฤษภาคม 2562
10 บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(1)/62-860 26 เมษายน 2562พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.4001,400.00 
11 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นเขตที่ 04 (ขอนแก่น)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(1)/62-858 23 เมษายน 2562พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.0001,000.00 
12 บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดกาญจนบุรีเขตที่ 09 (กาญจนบุรี)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(1)/62-857 19 เมษายน 2562พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 2.2002,200.0001 พฤษภาคม 2562
13 บริษัท เบตง กรีน เพาเวอร์ จำกัดบริษัท เบตง กรีน เพาเวอร์ จำกัดยะลาเขตที่ 12 (สงขลา)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(1)/62-856 11 เมษายน 2562ชีวมวล (Biomass){ไม้ (ชิ้นไม้สับ, เปลือกไม้, เศษไม้, ขี้เลื่อย)}ชีวมวล (Biomass)7.5009,375.0015 พฤษภาคม 2562
14 บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัดบริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัดสมุทรสาครเขตที่ 09 (กาญจนบุรี)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(1)/62-853 10 เมษายน 2562พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.7661,766.40 
15 บริษัท สแตนดาร์ด ยูนิตส์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท สแตนดาร์ด ยูนิตส์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัดลำพูนเขตที่ 01 (เชียงใหม่)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(1)/62-854 10 เมษายน 2562พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.4251,425.00