รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
เชื้อเพลิงที่ใช้/แหล่งพลังงานต้นกำลัง
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตชนิดเชื้อเพลิงหลัก/แหล่งพลังงานต้นกำลังชนิดเชื้อเพลิงเสริมขนาดกำลังการผลิต (MW)ขนาดกำลังการผลิต (kVA)วันที่เริ่มประกอบกิจการ (COD)รายละเอียด
             
Page size: Displaying page 1 of 81, items from 1 to 15 of 1206.

Page: of 81

1 บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดกาญจนบุรีเขตที่ 09 (กาญจนบุรี) กกพ 01-1(1)/63-913 09 มกราคม 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.8001,800.00 
2 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัดบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ลำปางเขตที่ 01 (เชียงใหม่) กกพ 01-1(1)/63-911 02 มกราคม 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.6801,680.00 
3 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัดบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัดกรุงเทพมหานครเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) กกพ 01-1(1)/63-912 02 มกราคม 2563ก๊าซชีวภาพ (Biogas){น้ำหมักขยะมูลฝอย} 4.2005,250.00 
4 บริษัท พีจี แอนด์ ซี 5714 จำกัดบริษัท พีจี แอนด์ ซี 5714 จำกัดพระนครศรีอยุธยาเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/62-910 26 ธันวาคม 2562ขยะอุตสาหกรรม (Industrial Waste) 2.9942,994.00 
5 บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัดบริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของบริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัดประจวบคีรีขันธ์เขตที่ 10 (ราชบุรี) กกพ 01-1(1)/62-907 24 ธันวาคม 2562พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Thin Film (Amorphous-Si)} 2.7002,700.00 
6 บริษัท โชคยืนยงอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท โชคยืนยงอุตสาหกรรม จำกัดนครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-1(1)/62-908 24 ธันวาคม 2562ก๊าซชีวภาพ (Biogas){น้ำเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง} 4.2395,298.75 
7 บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดปทุมธานีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/62-909 24 ธันวาคม 2562พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) 1.8801,880.00 
8 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(2)/52-040 26 พฤศจิกายน 2562 (26 พฤศจิกายน 2552)ลมร้อนทิ้ง (Waste Heat){จากการผลิตปูนซีเมนต์}, ขยะชุมชน (Municipal Waste){Incineration (Direct Combustion)}ลมร้อนทิ้ง (Waste Heat)60.00075,000.00 
9 บริษัท เพาเวอร์พรอสเพค จำกัดบริษัท เพาเวอร์พรอสเพค จำกัดพระนครศรีอยุธยาเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/52-063 26 พฤศจิกายน 2562 (26 พฤศจิกายน 2552)ชีวมวล (Biomass){แกลบ}, น้ำมันดีเซล (Diesel Oil) 9.90012,375.00 
10 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดบริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดลพบุรีเขตที่ 03 (นครสวรรค์) กกพ 01-1(1)/62-893 21 พฤศจิกายน 2562ก๊าซชีวภาพ (Biogas){น้ำเสียจากการผลิตเอทานอล} 2.4063,007.5025 ธันวาคม 2562
11 บริษัท โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) จำกัดราชบุรีเขตที่ 10 (ราชบุรี) กกพ 01-1(1)/62-894 21 พฤศจิกายน 2562ขยะอุตสาหกรรม (Industrial Waste) 4.8006,000.00 
12 บริษัท กังวาลโพลีเอสเตอร์ จำกัดบริษัท กังวาลโพลีเอสเตอร์ จำกัดเพชรบุรีเขตที่ 10 (ราชบุรี) กกพ 01-1(1)/62-892 12 พฤศจิกายน 2562พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.8001,800.00 
13 บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัดบริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัดนครสวรรค์เขตที่ 03 (นครสวรรค์) กกพ 01-1(2)/62-275 12 พฤศจิกายน 2562ชีวมวล (Biomass){วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย, ใบอ้อย)}, ชีวมวล (Biomass){น้ำกากส่าเข้มข้น}ชีวมวล (Biomass)85.000104,707.00 
14 บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัดบริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัดชัยภูมิเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-1(1)/62-891 08 พฤศจิกายน 2562ก๊าซชีวภาพ (Biogas){น้ำเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง} 2.8263,532.50 
15 บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัดบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัดสระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/52-062 29 ตุลาคม 2562 (29 ตุลาคม 2552)ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) 7.9849,255.00