รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
เชื้อเพลิงที่ใช้/แหล่งพลังงานต้นกำลัง
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตชนิดเชื้อเพลิงหลัก/แหล่งพลังงานต้นกำลังชนิดเชื้อเพลิงเสริมขนาดกำลังการผลิต (MW)ขนาดกำลังการผลิต (kVA)วันที่เริ่มประกอบกิจการ (COD)รายละเอียด
             
Page size: Displaying page 1 of 86, items from 1 to 15 of 1281.

Page: of 86

1 บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัดบริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัดนครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-1(1)/54-141 31 มีนาคม 2564 (31 มีนาคม 2554)ก๊าซชีวภาพ (Biogas){น้ำเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง}, ก๊าซชีวภาพ (Biogas){ก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง} 2.9023,627.50 
2 บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)ปทุมธานีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/59-541 23 กุมภาพันธ์ 2564 (23 กุมภาพันธ์ 2559)ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) 5.4066,758.00 
3 บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัดบริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัดนครสวรรค์เขตที่ 03 (นครสวรรค์) กกพ 01-1(2)/53-069 24 ธันวาคม 2563 (24 ธันวาคม 2553)อื่นๆ (ถ่านหินและน้ำมันยางดำ) 31.99939,998.75 
4 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัดบริษัทดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด ติดตั้งบนหลังคา บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยาเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/63-982 25 พฤศจิกายน 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}อื่นๆ 2.0252,025.00 
5 บริษัท ธนะวัฒน์ ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัดบริษัท ธนะวัฒน์ ควอลิตี้สตาร์ช จำกัดกำแพงเพชรเขตที่ 02 (พิษณุโลก) กกพ 01-1(1)/63-978 18 พฤศจิกายน 2563ก๊าซชีวภาพ (Biogas){น้ำเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง} 1.4961,870.00 
6 บริษัท สโตนฮิลล์ เอสเตท จำกัดโครงการ สโตนฮิลล์ อีโค่ ฟาร์ม 1ปทุมธานีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/63-983 18 พฤศจิกายน 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) 1.0201,020.00 
7 บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัดบริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด (สาขานาโคก)สมุทรสาครเขตที่ 09 (กาญจนบุรี) กกพ 01-1(1)/63-979 17 พฤศจิกายน 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 2.7322,732.40 
8 บริษัท สิทธินันท์ จำกัดบริษัท สิทธินันท์ จำกัดปทุมธานีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/63-980 16 พฤศจิกายน 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.6561,656.00 
9 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัดบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด (Solar rooftop 2012.04 kW บริษัทอัสโน่ โฮริเอะ (ไทยแลนด์) จำกัด)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/63-984 13 พฤศจิกายน 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.6651,665.00 
10 บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)ปราจีนบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/63-977 11 พฤศจิกายน 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 3.1463,146.40 
11 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัดบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัดชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(2)/63-281 10 พฤศจิกายน 2563ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) 144.026169,442.94 
12 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัดบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัดชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(2)/63-282 10 พฤศจิกายน 2563ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) 144.026169,442.94 
13 บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัดบริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด (สาขาบางกระเจ้า)สมุทรสาครเขตที่ 09 (กาญจนบุรี) กกพ 01-1(1)/63-976 09 พฤศจิกายน 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.0211,021.20 
14 บริษัท บ่อทองวินด์ฟาร์ม จำกัดบรืษัท บ่อทองวินด์ฟาร์ม จำกัด (โครงการ 1)มุกดาหารเขตที่ 05 (อุบลราชธานี) กกพ 01-1(1)/63-972 05 พฤศจิกายน 2563พลังลม (Wind Power){ชนิดกังหันแกนนอน (Horizontal Axis)} 8.0008,888.89 
15 บริษัท บ่อทองวินด์ฟาร์ม จำกัดบรืษัท บ่อทองวินด์ฟาร์ม จำกัด (โครงการ 2)มุกดาหารเขตที่ 05 (อุบลราชธานี) กกพ 01-1(1)/63-973 05 พฤศจิกายน 2563พลังลม (Wind Power){ชนิดกังหันแกนนอน (Horizontal Axis)} 8.0008,888.89