รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
เชื้อเพลิงที่ใช้/แหล่งพลังงานต้นกำลัง
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตชนิดเชื้อเพลิงหลัก/แหล่งพลังงานต้นกำลังชนิดเชื้อเพลิงเสริมขนาดกำลังการผลิต (MW)ขนาดกำลังการผลิต (kVA)วันที่เริ่มประกอบกิจการ (COD)รายละเอียด
             
Page size: Displaying page 1 of 80, items from 1 to 15 of 1186.

Page: of 80

1 บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัดบริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด (โรงไฟฟ้าชีวมวล 3.000 เมกะวัตต์)สุราษฎร์ธานีเขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี) กกพ 01-1(1)/62-883 09 กันยายน 2562ชีวมวล (Biomass){ทะลายปาล์มสับ และไม้สับ} 3.0003,750.00 
2 บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สาขาสกลนคร)สกลนครเขตที่ 04 (ขอนแก่น) กกพ 01-1(2)/62-274 06 กันยายน 2562ชีวมวล (Biomass){กากอ้อย}, น้ำมันดีเซล (Diesel Oil) 38.00047,500.00 
3 บริษัท สยามเพลเล็ทพาวเวอร์ จำกัดบริษัท สยามเพลเล็ทพาวเวอร์ จำกัดสระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/62-881 05 กันยายน 2562ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) 7.3609,200.00 
4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวดีผลิตไฟฟ้าห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวดีผลิตไฟฟ้าราชบุรีเขตที่ 10 (ราชบุรี) กกพ 01-1(1)/62-882 05 กันยายน 2562ก๊าซชีวภาพ (Biogas){น้ำเสียจากมูลสุกร} 1.2551,535.41 
5 บริษัท เอ็นอีซี แพลทฟอมส์ ไทย จำกัดบริษัท เอ็นอีซี แพลทฟอมส์ ไทย จำกัดปทุมธานีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/62-880 29 สิงหาคม 2562พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.2351,235.00 
6 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดโครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมและหน่วยผลิตไฟฟ้าระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/62-879 28 สิงหาคม 2562ขยะอุตสาหกรรม (Industrial Waste) 8.00010,000.00 
7 บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จำกัดบริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จำกัดสมุทรสาครเขตที่ 09 (กาญจนบุรี) กกพ 01-1(1)/62-878 26 สิงหาคม 2562พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 2.7362,736.00 
8 บริษัท ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัท ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดนครปฐมเขตที่ 09 (กาญจนบุรี) กกพ 01-1(1)/62-877 23 สิงหาคม 2562ชีวมวล (Biomass){วัสดุเหลือใช้จากการผลิตข้าว (แกลบ, ฟาง)}, น้ำมันดีเซล (Diesel Oil) 3.1113,889.00 
9 บริษัท บีจี เอ็นซิส จำกัดบริษัท บีจี เอ็นซิส จำกัดปราจีนบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/62-876 16 สิงหาคม 2562พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) 1.6561,656.00 
10 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)ปทุมธานีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/62-875 07 สิงหาคม 2562พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon crystanline} 1.2001,200.00 
11 บริษัท ทีเอสบี บางกอก จำกัดบริษัท ทีเอสบี บางกอก จำกัดปราจีนบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/62-874 01 สิงหาคม 2562พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 4.9504,950.00 
12 บริษัท ท่าฉาง พาวเวอร์ กรีน จำกัดบริษัท ท่าฉาง พาวเวอร์ กรีน จำกัดสุราษฎร์ธานีเขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี) กกพ 01-1(1)/62-873 31 กรกฎาคม 2562ชีวมวล (Biomass){วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำมันปาล์ม (กะลาปาล์ม, ใยปาล์ม, ทะลายปาล์ม)}, น้ำมันดีเซล (Diesel Oil)ชีวมวล (Biomass)9.90012,375.00 
13 บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัดบริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของบริษัท คอนวูด จำกัดสระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/62-871 30 กรกฎาคม 2562พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Thin Film (Amorphous-Si)} 1.0801,080.00 
14 บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัดบริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด (บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/62-872 30 กรกฎาคม 2562พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 4.1404,140.00 
15 บริษัท ปัตตานีมุ่งพัฒนาไบโอแก๊ส จำกัดบริษัท ปัตตานีมุ่งพัฒนาไบโอแก๊ส จำกัดปัตตานีเขตที่ 12 (สงขลา) กกพ 01-1(1)/62-870 24 กรกฎาคม 2562ก๊าซชีวภาพ (Biogas){น้ำเสียจากการผลิตน้ำมันปาล์ม} 2.9923,740.00