รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
เชื้อเพลิงที่ใช้/แหล่งพลังงานต้นกำลัง
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตชนิดเชื้อเพลิงหลัก/แหล่งพลังงานต้นกำลังชนิดเชื้อเพลิงเสริมขนาดกำลังการผลิต (MW)ขนาดกำลังการผลิต (kVA)วันที่เริ่มประกอบกิจการ (COD)รายละเอียด
             
Page size: Displaying page 1 of 83, items from 1 to 15 of 1232.

Page: of 83

1 บริษัท จี-เทคคุโตะ อีสเทิร์น จำกัดบริษัท จี-เทคคุโตะ อีสเทิร์น จำกัดระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/63-940 28 พฤษภาคม 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.1251,125.00 
2 บริษัท เชาวน์ดี อีสาน จำกัดบริษัท เชาวน์ดี อีสาน จำกัดอุดรธานีเขตที่ 04 (ขอนแก่น) กกพ 01-1(1)/63-939 25 พฤษภาคม 2563ก๊าซชีวภาพ (Biogas){น้ำเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง} 1.4961,870.00 
3 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัดบริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัดราชบุรีเขตที่ 10 (ราชบุรี) กกพ 01-1(1)/63-938 22 พฤษภาคม 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.2601,260.00 
4 บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรี่ส์ จำกัดบริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรี่ส์ จำกัดสุราษฎร์ธานีเขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี) กกพ 01-1(1)/63-937 14 พฤษภาคม 2563ชีวมวล (Biomass){ไม้ (ชิ้นไม้สับ, เปลือกไม้, เศษไม้, ขี้เลื่อย)} 9.90012,375.00 
5 บริษัท ท่าฉางไบโอเพาเวอร์ จำกัดบริษัท ท่าฉางไบโอเพาเวอร์ จำกัดสุราษฎร์ธานีเขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี) กกพ 01-1(1)/63-936 07 พฤษภาคม 2563ชีวมวล (Biomass){วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำมันปาล์ม (กะลาปาล์ม, ใยปาล์ม, ทะลายปาล์ม)}, น้ำมันดีเซล (Diesel Oil) 9.90012,375.00 
6 บริษัท กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (ไทยแลนด์) จำกัด (ติดตั้งบนพื้นที่ของบริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน))สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/63-934 15 เมษายน 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.6001,600.00 
7 บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัดพระนครศรีอยุธยาเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/63-935 14 เมษายน 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.2001,200.00 
8 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)พระนครศรีอยุธยาเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/63-933 02 เมษายน 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.9201,920.00 
9 บริษัท กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (ไทยแลนด์) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท เซ้าท์อีสต์เท็กซ์ไทล์ จำกัด)สมุทรสาครเขตที่ 09 (กาญจนบุรี) กกพ 01-1(1)/63-930 31 มีนาคม 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 3.4203,420.00 
10 บริษัท แน็ชเชอรัลรับเบอร์เธร็ด จำกัดบริษัท แน็ชเชอรัลรับเบอร์เธร็ด จำกัดชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/63-932 31 มีนาคม 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.6561,656.00 
11 บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัดชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/63-929 30 มีนาคม 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.9871,987.20 
12 บริษัท โซลาร์ ดี ซิมไบโอร์ จำกัดบริษัท โซลาร์ ดี ซิมไบโอร์ จำกัด (โครงการ บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/63-931 27 มีนาคม 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.0201,020.00 
13 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดติดตั้ง บนพื้นดินและลอยน้ำ ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัดเพชรบุรีเขตที่ 10 (ราชบุรี) กกพ 01-1(1)/63-928 26 มีนาคม 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 4.5154,515.00 
14 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/63-926 20 มีนาคม 2563ขยะชุมชน (Municipal Waste){Incineration (Direct Combustion)} 9.80012,250.00 
15 บริษัท หนองคายน่าอยู่ จำกัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร จังหวัดหนองคาย (โครงการโรงไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยชุมชน ขนาดกำลังติดตั้ง 8.0 เมกะวัตต์)หนองคายเขตที่ 04 (ขอนแก่น) กกพ 01-1(1)/63-924 19 มีนาคม 2563ขยะชุมชน (Municipal Waste){Incineration (Direct Combustion)}น้ำมันดีเซล (Diesel Oil)8.00010,000.00