รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
เชื้อเพลิงที่ใช้/แหล่งพลังงานต้นกำลัง
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตชนิดเชื้อเพลิงหลัก/แหล่งพลังงานต้นกำลังชนิดเชื้อเพลิงเสริมขนาดกำลังการผลิต (MW)ขนาดกำลังการผลิต (kVA)วันที่เริ่มประกอบกิจการ (COD)รายละเอียด
             
Page size: Displaying page 1 of 80, items from 1 to 15 of 1192.

Page: of 80

1 บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัดบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัดสระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/52-062 29 ตุลาคม 2562 (29 ตุลาคม 2552)ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) 7.9849,255.00 
2 บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/62-889 17 ตุลาคม 2562พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.2751,275.00 
3 บริษัท ศแบงยั่งยืน พิจิตร จำกัดบริษัท ศแบงยั่งยืน พิจิตร จำกัดพิจิตรเขตที่ 02 (พิษณุโลก) กกพ 01-1(1)/62-888 10 ตุลาคม 2562ขยะอุตสาหกรรม (Industrial Waste) 2.0002,500.00 
4 บริษัท ซี.เค แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดบริษัท ซี.เค แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/62-887 04 ตุลาคม 2562พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.0661,065.60 
5 บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด(มหาชน)บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด(มหาชน)ปทุมธานีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/62-886 03 ตุลาคม 2562พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.7501,750.00 
6 บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัดบริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด (โรงไฟฟ้าชีวมวล 1.280 เมกะวัตต์)สุราษฎร์ธานีเขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี) กกพ 01-1(1)/62-884 30 กันยายน 2562ชีวมวล (Biomass){ทะลายปาล์มสับ และไม้สับ} 1.2801,600.00 
7 บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัดบริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัดชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/62-885 30 กันยายน 2562พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.4801,480.00 
8 บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)กระบี่เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี) กกพ 01-1(1)/52-049 24 กันยายน 2562 (24 กันยายน 2552)ชีวมวล (Biomass){วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำมันปาล์ม (กะลาปาล์ม, ใยปาล์ม, ทะลายปาล์ม)}, ก๊าซชีวภาพ (Biogas){น้ำเสียกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์ม}, น้ำมันดีเซล (Diesel Oil) 5.1046,380.0026 ตุลาคม 2552
9 บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัดบริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด (โรงไฟฟ้าชีวมวล 3.000 เมกะวัตต์)สุราษฎร์ธานีเขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี) กกพ 01-1(1)/62-883 09 กันยายน 2562ชีวมวล (Biomass){ทะลายปาล์มสับ และไม้สับ} 3.0003,750.00 
10 บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สาขาสกลนคร)สกลนครเขตที่ 04 (ขอนแก่น) กกพ 01-1(2)/62-274 06 กันยายน 2562ชีวมวล (Biomass){กากอ้อย}, น้ำมันดีเซล (Diesel Oil) 38.00047,500.00 
11 บริษัท สยามเพลเล็ทพาวเวอร์ จำกัดบริษัท สยามเพลเล็ทพาวเวอร์ จำกัดสระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/62-881 05 กันยายน 2562ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) 7.3609,200.00 
12 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวดีผลิตไฟฟ้าห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวดีผลิตไฟฟ้าราชบุรีเขตที่ 10 (ราชบุรี) กกพ 01-1(1)/62-882 05 กันยายน 2562ก๊าซชีวภาพ (Biogas){น้ำเสียจากมูลสุกร} 1.2551,535.41 
13 บริษัท ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จำกัดบริษัท ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จำกัดชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/57-389 03 กันยายน 2562 (03 กันยายน 2557)ลมร้อนทิ้ง (Waste Heat){จากกระบวนการผลิตคาร์บอนแบล็ก}, น้ำมันดีเซล (Diesel Oil) 10.00012,500.0005 มกราคม 2550
14 บริษัท เอ็นอีซี แพลทฟอมส์ ไทย จำกัดบริษัท เอ็นอีซี แพลทฟอมส์ ไทย จำกัดปทุมธานีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/62-880 29 สิงหาคม 2562พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.2351,235.00 
15 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดโครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมและหน่วยผลิตไฟฟ้าระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/62-879 28 สิงหาคม 2562ขยะอุตสาหกรรม (Industrial Waste) 8.00010,000.00