รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
เชื้อเพลิงที่ใช้/แหล่งพลังงานต้นกำลัง
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตชนิดเชื้อเพลิงหลัก/แหล่งพลังงานต้นกำลังชนิดเชื้อเพลิงเสริมขนาดกำลังการผลิต (MW)ขนาดกำลังการผลิต (kVA)วันที่เริ่มประกอบกิจการ (COD)รายละเอียด
             
Page size: Displaying page 1 of 83, items from 1 to 15 of 1240.

Page: of 83

1 บริษัท กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (ไทยแลนด์) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาของ บริษัท วาลีโอสยาม เทอร์มอลซิสเต็มส์ จำกัด)ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/63-948 26 มิถุนายน 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.7401,740.00 
2 บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัดโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ขนาด 6 เมกะวัตต์ ในรูปแบบ Feed in tariff (FiT)กระบี่เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี) กกพ 01-1(1)/63-947 25 มิถุนายน 2563ขยะชุมชน (Municipal Waste){Incineration (Direct Combustion)} 6.0007,500.00 
3 บริษัท บีจี เอ็นซิส จำกัดบริษัท บีจี เอ็นซิส จำกัดปราจีนบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/63-945 22 มิถุนายน 2563ลมร้อนทิ้ง (Waste Heat){กระบวนการผลิตกระจก} 1.8002,250.00 
4 บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)ลพบุรีเขตที่ 03 (นครสวรรค์) กกพ 01-1(1)/63-946 22 มิถุนายน 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.6801,680.00 
5 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานบ้านโพธิ์) ฉะเชิงเทราเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/63-944 15 มิถุนายน 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 2.1032,102.60 
6 บริษัท อี อี เอส รีนิวเอเบิล จำกัดบริษัท อี อี เอส รีนิวเอเบิล จำกัด (โครงการ 2)อุบลราชธานีเขตที่ 05 (อุบลราชธานี) กกพ 01-1(1)/63-943 10 มิถุนายน 2563ก๊าซชีวภาพ (Biogas){น้ำเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง} 4.6804,926.33 
7 บริษัท บางกอก มาสเตอร์วู้ด จำกัดบริษัท บางกอก มาสเตอร์วู้ด จำกัดระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/63-942 05 มิถุนายน 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.2751,275.00 
8 บริษัท ไทยเสรี เจนเนอเรติ้ง จำกัดบริษัท ไทยเสรี เจนเนอเรติ้ง จำกัดกำแพงเพชรเขตที่ 02 (พิษณุโลก) กกพ 01-1(1)/63-941 01 มิถุนายน 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Poly Crystalline} 3.0003,000.00 
9 บริษัท จี-เทคคุโตะ อีสเทิร์น จำกัดบริษัท จี-เทคคุโตะ อีสเทิร์น จำกัดระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/63-940 28 พฤษภาคม 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.1251,125.00 
10 บริษัท เชาวน์ดี อีสาน จำกัดบริษัท เชาวน์ดี อีสาน จำกัดอุดรธานีเขตที่ 04 (ขอนแก่น) กกพ 01-1(1)/63-939 25 พฤษภาคม 2563ก๊าซชีวภาพ (Biogas){น้ำเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง} 1.4961,870.00 
11 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัดบริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัดราชบุรีเขตที่ 10 (ราชบุรี) กกพ 01-1(1)/63-938 22 พฤษภาคม 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.2601,260.00 
12 บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรี่ส์ จำกัดบริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรี่ส์ จำกัดสุราษฎร์ธานีเขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี) กกพ 01-1(1)/63-937 14 พฤษภาคม 2563ชีวมวล (Biomass){ไม้ (ชิ้นไม้สับ, เปลือกไม้, เศษไม้, ขี้เลื่อย)} 9.90012,375.00 
13 บริษัท ท่าฉางไบโอเพาเวอร์ จำกัดบริษัท ท่าฉางไบโอเพาเวอร์ จำกัดสุราษฎร์ธานีเขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี) กกพ 01-1(1)/63-936 07 พฤษภาคม 2563ชีวมวล (Biomass){วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำมันปาล์ม (กะลาปาล์ม, ใยปาล์ม, ทะลายปาล์ม)}, น้ำมันดีเซล (Diesel Oil) 9.90012,375.00 
14 บริษัท กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (ไทยแลนด์) จำกัด (ติดตั้งบนพื้นที่ของบริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน))สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/63-934 15 เมษายน 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.6001,600.00 
15 บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัดพระนครศรีอยุธยาเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/63-935 14 เมษายน 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.2001,200.00