รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
เชื้อเพลิงที่ใช้/แหล่งพลังงานต้นกำลัง
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตชนิดเชื้อเพลิงหลัก/แหล่งพลังงานต้นกำลังชนิดเชื้อเพลิงเสริมขนาดกำลังการผลิต (MW)ขนาดกำลังการผลิต (kVA)วันที่เริ่มประกอบกิจการ (COD)รายละเอียด
             
Page size: Displaying page 1 of 80, items from 1 to 15 of 1199.

Page: of 80

1 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดบริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดลพบุรีเขตที่ 03 (นครสวรรค์) กกพ 01-1(1)/62-893 21 พฤศจิกายน 2562ก๊าซชีวภาพ (Biogas){น้ำเสียจากการผลิตเอทานอล} 2.4063,007.50 
2 บริษัท โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) จำกัดราชบุรีเขตที่ 10 (ราชบุรี) กกพ 01-1(1)/62-894 21 พฤศจิกายน 2562ขยะอุตสาหกรรม (Industrial Waste) 4.8006,000.00 
3 บริษัท กังวาลโพลีเอสเตอร์ จำกัดบริษัท กังวาลโพลีเอสเตอร์ จำกัดเพชรบุรีเขตที่ 10 (ราชบุรี) กกพ 01-1(1)/62-892 12 พฤศจิกายน 2562พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.8001,800.00 
4 บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัดบริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัดนครสวรรค์เขตที่ 03 (นครสวรรค์) กกพ 01-1(2)/62-275 12 พฤศจิกายน 2562ชีวมวล (Biomass){วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย, ใบอ้อย)}, ชีวมวล (Biomass){น้ำกากส่าเข้มข้น}ชีวมวล (Biomass)85.000104,707.00 
5 บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัดบริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัดชัยภูมิเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-1(1)/62-891 08 พฤศจิกายน 2562ก๊าซชีวภาพ (Biogas){น้ำเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง} 2.8263,532.50 
6 บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัดบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัดสระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/52-062 29 ตุลาคม 2562 (29 ตุลาคม 2552)ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) 7.9849,255.00 
7 บริษัท โรงไฟฟ้า ทองสัมพันธ์ จำกัดบริษัท โรงไฟฟ้า ทองสัมพันธ์ จำกัดสุพรรณบุรีเขตที่ 09 (กาญจนบุรี) กกพ 01-1(1)/62-890 21 ตุลาคม 2562ก๊าซชีวภาพ (Biogas){น้ำกากส่า} 2.1342,667.5031 ตุลาคม 2562
8 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (โครงการ ERU)ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(3)/62-058 21 ตุลาคม 2562อื่นๆ (กากน้ำมัน (Pitch))อื่นๆ 250.050333,400.00 
9 บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/62-889 17 ตุลาคม 2562พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.2751,275.00 
10 บริษัท ศแบงยั่งยืน พิจิตร จำกัดบริษัท ศแบงยั่งยืน พิจิตร จำกัดพิจิตรเขตที่ 02 (พิษณุโลก) กกพ 01-1(1)/62-888 10 ตุลาคม 2562ขยะอุตสาหกรรม (Industrial Waste) 2.0002,500.00 
11 บริษัท ซี.เค แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดบริษัท ซี.เค แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/62-887 04 ตุลาคม 2562พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.0661,065.60 
12 บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด(มหาชน)บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด(มหาชน)ปทุมธานีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/62-886 03 ตุลาคม 2562พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.7501,750.00 
13 บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัดบริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด (โรงไฟฟ้าชีวมวล 1.280 เมกะวัตต์)สุราษฎร์ธานีเขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี) กกพ 01-1(1)/62-884 30 กันยายน 2562ชีวมวล (Biomass){ทะลายปาล์มสับ และไม้สับ} 1.2801,600.00 
14 บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัดบริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัดชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/62-885 30 กันยายน 2562พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.4801,480.00 
15 บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)กระบี่เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี) กกพ 01-1(1)/52-049 24 กันยายน 2562 (24 กันยายน 2552)ชีวมวล (Biomass){วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำมันปาล์ม (กะลาปาล์ม, ใยปาล์ม, ทะลายปาล์ม)}, ก๊าซชีวภาพ (Biogas){น้ำเสียกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์ม}, น้ำมันดีเซล (Diesel Oil) 5.1046,380.0026 ตุลาคม 2552