รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
เชื้อเพลิงที่ใช้/แหล่งพลังงานต้นกำลัง
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตประเภทใบอนุญาตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตชนิดเชื้อเพลิงหลัก/แหล่งพลังงานต้นกำลังชนิดเชื้อเพลิงเสริมขนาดกำลังการผลิต (MW)ขนาดกำลังการผลิต (kVA)วันที่เริ่มประกอบกิจการ (COD)รายละเอียด
              
Page size: Displaying page 1 of 78, items from 1 to 15 of 1162.

Page: of 78

1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าเขื่อนบ้านสันติ)ยะลาเขตที่ 12 (สงขลา)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(1)/52-001 19 กุมภาพันธ์ 2552พลังน้ำ (Hydro Power){ชนิดมีอ่างเก็บน้ำ (Conventional Reservoir)} 1.2801,420.0004 พฤศจิกายน 2535
2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำพุง)สกลนครเขตที่ 04 (ขอนแก่น)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(1)/52-002 19 กุมภาพันธ์ 2552พลังน้ำ (Hydro Power){ชนิดมีอ่างเก็บน้ำ (Conventional Reservoir)}, น้ำมันดีเซล (Diesel Oil) 6.0006,670.0001 ตุลาคม 2508
3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าเขื่อนห้วยกุ่ม)ชัยภูมิเขตที่ 06 (นครราชสีมา)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(1)/52-003 19 กุมภาพันธ์ 2552พลังน้ำ (Hydro Power){ชนิดมีอ่างเก็บน้ำ (Conventional Reservoir)}, น้ำมันดีเซล (Diesel Oil) 1.0601,180.0008 มีนาคม 2525
4 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าแม่ฮ่องสอน)แม่ฮ่องสอนเขตที่ 01 (เชียงใหม่)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(1)/52-004 19 กุมภาพันธ์ 2552น้ำมันดีเซล (Diesel Oil), พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 4.9005,440.0001 พฤศจิกายน 2536
5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออุ้มผาง)ตากเขตที่ 02 (พิษณุโลก)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(1)/52-006 19 กุมภาพันธ์ 2552น้ำมันดีเซล (Diesel Oil) 3.5284,151.0001 มิถุนายน 2511
6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสีชัง)ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(1)/52-007 19 กุมภาพันธ์ 2552น้ำมันดีเซล (Diesel Oil) 3.3353,923.0001 ธันวาคม 2520
7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านเกาะล้าน)ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(1)/52-008 19 กุมภาพันธ์ 2552น้ำมันดีเซล (Diesel Oil) 2.0202,376.0008 กันยายน 2523
8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลเกาะสุกร)ตรังเขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(1)/52-009 19 กุมภาพันธ์ 2552น้ำมันดีเซล (Diesel Oil) 1.0901,282.0002 เมษายน 2536
9 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลเกาะลิบง)ตรังเขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(1)/52-010 19 กุมภาพันธ์ 2552น้ำมันดีเซล (Diesel Oil) 0.823968.0014 ธันวาคม 2536
10 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านเกาะมุกด์)ตรังเขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(1)/52-011 19 กุมภาพันธ์ 2552น้ำมันดีเซล (Diesel Oil) 0.8801,029.0018 เมษายน 2537
11 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะกูด)ตราดเขตที่ 08 (ชลบุรี)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(1)/52-012 19 กุมภาพันธ์ 2552น้ำมันดีเซล (Diesel Oil) 1.2901,518.0029 ธันวาคม 2537
12 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลเกาะหมาก)ตราดเขตที่ 08 (ชลบุรี)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(1)/52-013 19 กุมภาพันธ์ 2552น้ำมันดีเซล (Diesel Oil) 0.9601,129.0015 ตุลาคม 2541
13 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลเกาะเต่า)สุราษฎร์ธานีเขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(1)/52-014 19 กุมภาพันธ์ 2552น้ำมันดีเซล (Diesel Oil) 6.0007,059.0005 กันยายน 2545
14 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (โรงจักรพลังน้ำแม่เตียน)เชียงใหม่เขตที่ 01 (เชียงใหม่)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(1)/52-015 19 กุมภาพันธ์ 2552พลังน้ำ (Hydro Power) 1.9302,271.0001 มกราคม 2528
15 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (โรงจักรพลังน้ำแม่ใจ)เชียงใหม่เขตที่ 01 (เชียงใหม่)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(1)/52-016 19 กุมภาพันธ์ 2552พลังน้ำ (Hydro Power) 0.8801,029.0001 มกราคม 2528