รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
เชื้อเพลิงที่ใช้/แหล่งพลังงานต้นกำลัง
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตชนิดเชื้อเพลิงหลัก/แหล่งพลังงานต้นกำลังชนิดเชื้อเพลิงเสริมขนาดกำลังการผลิต (MW)ขนาดกำลังการผลิต (kVA)วันที่เริ่มประกอบกิจการ (COD)รายละเอียด
             
Page size: Displaying page 1 of 90, items from 1 to 15 of 1344.

Page: of 90

1 บริษัท หวังดี เอ็นเนอยี จำกัดบริษัท หวังดี เอ็นเนอยี จำกัด (สาขา 1)กำแพงเพชรเขตที่ 02 (พิษณุโลก) กกพ 01-1(1)/64-1036 16 กรกฎาคม 2564ก๊าซชีวภาพ (Biogas){น้ำเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง} 2.1902,737.50 
2 บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (โครงการ HHLR)ลพบุรีเขตที่ 03 (นครสวรรค์) กกพ 01-1(1)/64-1034 02 กรกฎาคม 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.0001,000.00 
3 บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (โครงการ BSM)ลพบุรีเขตที่ 03 (นครสวรรค์) กกพ 01-1(1)/64-1035 02 กรกฎาคม 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.5001,500.00 
4 บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)บริษัท โกลว์พลังงาน จำกัด (มหาชน) (ติดตั้งบนหลังคาและพื้นดินบริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/64-1033 01 กรกฎาคม 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 2.4202,420.00 
5 บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัดบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัดระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/64-1032 29 มิถุนายน 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.6001,600.00 
6 บริษัท ทอสเท็ม ไทย จำกัดบริษัท ทอสเท็ม ไทย จำกัด (North Factory)ปทุมธานีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/64-1030 21 มิถุนายน 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 4.0004,000.00 
7 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัดบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท อัสโน่ โฮริเอะ (ไทยแลนด์) จำกัดระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/64-1027 16 มิถุนายน 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.2601,260.00 
8 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัดบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด)สงขลาเขตที่ 12 (สงขลา) กกพ 01-1(1)/64-1028 16 มิถุนายน 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.2001,200.00 
9 บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดสมุทรปราการเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) กกพ 01-1(1)/64-1029 15 มิถุนายน 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 4.6004,600.00 
10 บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัดบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัดราชบุรีเขตที่ 10 (ราชบุรี) กกพ 01-1(3)/64-061 15 มิถุนายน 2564ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)น้ำมันดีเซล (Diesel Oil)1,539.9381,852,000.00 
11 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) [โครงการปรับปรุงและเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล]ขอนแก่นเขตที่ 04 (ขอนแก่น) กกพ 01-1(2)/64-291 09 มิถุนายน 2564ชีวมวล (Biomass){วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย, ใบอ้อย)}ชีวมวล (Biomass)65.00081,250.00 
12 บริษัท ไทยดิจิทัลเอนเนอร์ยี่เดเวลอปเม้นท์ จำกัดโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่เขตที่ 01 (เชียงใหม่) กกพ 01-1(1)/64-1025 08 มิถุนายน 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 6.3206,320.00 
13 บริษัท ทิพย์พิจิตร ไฮบริดเอนเนอยี่ จำกัดบริษัท ทิพย์พิจิตร ไฮบริดเอนเนอยี่ จำกัดพิจิตรเขตที่ 02 (พิษณุโลก) กกพ 01-1(2)/64-290 08 มิถุนายน 2564ชีวมวล (Biomass){วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย, ใบอ้อย)}ชีวมวล (Biomass)26.00032,500.00 
14 บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท สุเอซ เซอร์คูล่า พอลิเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด)สมุทรปราการเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) กกพ 01-1(1)/64-1024 04 มิถุนายน 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.4001,400.00 
15 บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานครเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) กกพ 01-1(1)/64-1026 04 มิถุนายน 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.6001,600.00