รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
เชื้อเพลิงที่ใช้/แหล่งพลังงานต้นกำลัง
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตชนิดเชื้อเพลิงหลัก/แหล่งพลังงานต้นกำลังชนิดเชื้อเพลิงเสริมขนาดกำลังการผลิต (MW)ขนาดกำลังการผลิต (kVA)วันที่เริ่มประกอบกิจการ (COD)รายละเอียด
             
Page size: Displaying page 1 of 98, items from 1 to 15 of 1457.

Page: of 98

1 บริษัท คลีนเทค โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท คลีนเทค โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด(ติดตั้งบนหลังคา ของบริษัท เบอร์ลี ไดน่าพลาส จำกัด)ลพบุรีเขตที่ 03 (นครสวรรค์) กกพ 01-1(1)/65-1139 26 กันยายน 2565พลังความร้อนแสงอาทิตย์ (Solar Thermal Power) 1.9001,900.00 
2 บริษัท บอสัน ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท บอสัน ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัดระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/65-1140 26 กันยายน 2565พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.2001,200.00 
3 บริษัท บีอีซีไอเอส เอเนอร์จี (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท บีอีซีไอเอส เอเนอร์จี (ไทยแลนด์) จำกัด (แบบติดตั้งบนหลังคาและติดตั้งบนพื้นดินของบริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/65-1138 21 กันยายน 2565พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.7401,740.00 
4 บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัดบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัดระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(2)/65-299 16 กันยายน 2565ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas), น้ำมันดีเซล (Diesel Oil) 79.04592,994.00 
5 บริษัท เอส-โซล่าร์ เจเนอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เอสโซล่าร์ เจเนอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาของบริษัท ชาร์พ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด)ฉะเชิงเทราเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/65-1136 12 กันยายน 2565พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 2.0102,010.00 
6 บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัดลพบุรีเขตที่ 03 (นครสวรรค์) กกพ 01-1(1)/65-1137 12 กันยายน 2565พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power)1.3751,375.00 
7 บริษัท เอสบี โซลาร์ รูฟทอป จำกัดบริษัท เอสบี โซลาร์ รูฟทอป จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาของบริษัท ซีคอน บางแค จำกัด)กรุงเทพมหานครเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) กกพ 01-1(1)/65-1135 07 กันยายน 2565พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 2.8002,800.00 
8 บริษัท ไพร์ม เอสโค่ จำกัดบริษัท ไพร์ม เอสโค่ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท เดอะไนน์ ติวานนท์ จำกัด)ปทุมธานีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/65-1134 30 สิงหาคม 2565พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) 1.3001,300.00 
9 บริษัท กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 2 (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 2 (ไทยแลนด์) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาของ บริษัท วาวา แพค จำกัด)นครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-1(1)/65-1131 24 สิงหาคม 2565พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.6001,600.00 
10 บริษัท กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 2 (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 2 (ไทยแลนด์) จำกัด (แบบติดตั้งบนพื้นดินของบริษัท คราวน์ เซรามิคส์ จำกัด)ราชบุรีเขตที่ 10 (ราชบุรี) กกพ 01-1(1)/65-1132 24 สิงหาคม 2565พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.2001,200.00 
11 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ชนิดติดตั้งบนพื้นดิน ทุ่งสง 3)นครศรีธรรมราชเขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี) กกพ 01-1(1)/65-1133 24 สิงหาคม 2565พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 7.0025,600.0001 ตุลาคม 2565
12 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/65-1130 17 สิงหาคม 2565พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 2.0002,000.00 
13 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ชนิดลอยน้ำ ท่าหลวง 4)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/65-1129 09 สิงหาคม 2565พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 6.4006,400.0021 กันยายน 2565
14 บริษัท รอยัล ฟินนิชชิ่งจ์ จำกัดบริษัท รอยัล ฟินนิชชิ่งจ์ จำกัดชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/65-1128 02 สิงหาคม 2565พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 2.7502,750.00 
15 บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัดบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัดพระนครศรีอยุธยาเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/65-1127 27 กรกฎาคม 2565พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 4.2224,221.80