รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
เชื้อเพลิงที่ใช้/แหล่งพลังงานต้นกำลัง
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตชนิดเชื้อเพลิงหลัก/แหล่งพลังงานต้นกำลังชนิดเชื้อเพลิงเสริมขนาดกำลังการผลิต (MW)ขนาดกำลังการผลิต (kVA)วันที่เริ่มประกอบกิจการ (COD)รายละเอียด
             
Page size: Displaying page 1 of 92, items from 1 to 15 of 1371.

Page: of 92

1 บริษัท โซลาร์ต้า จำกัดบริษัท โซลาร์ต้า จำกัด (สาขาไทรสะพาน 2)สุพรรณบุรีเขตที่ 09 (กาญจนบุรี) กกพ 01-1(1)/54-166 07 พฤศจิกายน 2564 (07 พฤศจิกายน 2554)พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Thin Film ขนาด 145 W จำนวน 15,792 แผง และ Inverter ขนาด 500 kW จำนวน 4 ชุด} 2.0002,000.0028 พฤศจิกายน 2555
2 บริษัท แก่นตะวัน อัลเทอร์เนอร์ยี จำกัดบริษัท แก่นตะวัน อัลเทอร์เนอร์ยี จำกัดขอนแก่นเขตที่ 04 (ขอนแก่น) กกพ 01-1(1)/64-1059 14 ตุลาคม 2564ก๊าซชีวภาพ (Biogas){น้ำเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง} 2.9273,658.00 
3 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัดบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/64-1058 08 ตุลาคม 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.8001,800.00 
4 บริษัท ไคฮาระ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ไคฮาระ (ประเทศไทย) จำกัดราชบุรีเขตที่ 10 (ราชบุรี) กกพ 01-1(1)/64-1060 07 ตุลาคม 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.5481,548.00 
5 บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัดบริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัดลพบุรีเขตที่ 03 (นครสวรรค์) กกพ 01-1(2)/54-086 30 กันยายน 2564 (30 กันยายน 2554)พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){ชนิดอะมอร์ฟัส (Amorphous) หรือฟิล์มบาง (Thin film)} 55.00055,000.0022 ธันวาคม 2554
6 บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัดบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด (โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบทุ่นลอยน้ำ 4.55 MWAC (ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 4.995 MWDC))ชัยภูมิเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-1(1)/64-1057 28 กันยายน 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 4.5504,550.00 
7 บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัดบริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด)นครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-1(1)/64-1052 27 กันยายน 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.5601,560.00 
8 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มเกษตรชัยห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มเกษตรชัยนครสวรรค์เขตที่ 03 (นครสวรรค์) กกพ 01-1(1)/64-1053 27 กันยายน 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.8001,800.00 
9 บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (อาคาร New Paint Shop))ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/64-1055 27 กันยายน 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.7001,700.00 
10 บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด)ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/64-1056 27 กันยายน 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.5001,500.00 
11 บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท คิงส์ แบ็ก จำกัด)ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/64-1054 23 กันยายน 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){monocrystalline} 1.8001,800.00 
12 บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัดบริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัดนครสวรรค์เขตที่ 03 (นครสวรรค์) กกพ 01-1(1)/64-1051 21 กันยายน 2564ขยะชุมชน (Municipal Waste){Incineration (Direct Combustion)} 9.00011,250.00 
13 บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัดบริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัดกาญจนบุรีเขตที่ 09 (กาญจนบุรี) กกพ 01-1(1)/64-1049 20 กันยายน 2564ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) 1.0241,280.00 
14 บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/64-1050 20 กันยายน 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.7391,738.80 
15 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานครเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) กกพ 01-1(1)/64-1048 17 กันยายน 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.6401,640.00