รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
เชื้อเพลิงที่ใช้/แหล่งพลังงานต้นกำลัง
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตชนิดเชื้อเพลิงหลัก/แหล่งพลังงานต้นกำลังชนิดเชื้อเพลิงเสริมขนาดกำลังการผลิต (MW)ขนาดกำลังการผลิต (kVA)วันที่เริ่มประกอบกิจการ (COD)รายละเอียด
             
Page size: Displaying page 1 of 88, items from 1 to 15 of 1319.

Page: of 88

1 บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัดบริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัดชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/64-1018 07 พฤษภาคม 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.4401,440.00 
2 บริษัท บี พี เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท บี พี เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัดปราจีนบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/64-1017 16 เมษายน 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 6.4756,475.00 
3 บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (สาขา 2)ฉะเชิงเทราเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/64-1016 08 เมษายน 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.3201,320.00 
4 บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัดบริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัดนครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-1(1)/54-141 31 มีนาคม 2564 (31 มีนาคม 2554)ก๊าซชีวภาพ (Biogas){น้ำเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง}, ก๊าซชีวภาพ (Biogas){ก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง} 2.9023,627.50 
5 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัดบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัดราชบุรีเขตที่ 10 (ราชบุรี) กกพ 01-1(1)/64-1015 26 มีนาคม 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 2.0002,000.00 
6 บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จำกัดบริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ BCC2)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(3)/64-060 25 มีนาคม 2564ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas), อื่นๆ (ไอน้ำ)ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas), อื่นๆ 162.000202,500.00 
7 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มทีพี) จำกัดบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มทีพี) จำกัดระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(3)/64-059 22 มีนาคม 2564ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) 288.052338,884.68 
8 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำกัดบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำกัดนครพนมเขตที่ 04 (ขอนแก่น) กกพ 01-1(1)/54-138 15 มีนาคม 2564 (15 มีนาคม 2554)พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){พลังแสงอาทิตย์} 5.9405,940.0022 เมษายน 2554
9 บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (โครงการ BF CS)ลพบุรีเขตที่ 03 (นครสวรรค์) กกพ 01-1(1)/64-1014 15 มีนาคม 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.2001,200.00 
10 บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัดบริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด (สาขาบางปู)สมุทรปราการเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) กกพ 01-1(1)/64-1013 05 มีนาคม 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.5731,573.20 
11 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้าปัตตานีเขตที่ 12 (สงขลา) กกพ 01-1(1)/64-1012 03 มีนาคม 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.0001,000.00 
12 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัดบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาและแบบทุ่นลอยน้ำบริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/64-1011 02 มีนาคม 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 3.4803,480.00 
13 บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)ปทุมธานีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/59-541 23 กุมภาพันธ์ 2564 (23 กุมภาพันธ์ 2559)ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) 5.4066,758.00 
14 บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (โครงการ BTGLR 2)ลพบุรีเขตที่ 03 (นครสวรรค์) กกพ 01-1(1)/64-1008 18 กุมภาพันธ์ 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.1001,100.00 
15 บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (โครงการ BTGLR 3)ลพบุรีเขตที่ 03 (นครสวรรค์) กกพ 01-1(1)/64-1009 18 กุมภาพันธ์ 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 2.2002,200.00