รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
เชื้อเพลิงที่ใช้/แหล่งพลังงานต้นกำลัง
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตชนิดเชื้อเพลิงหลัก/แหล่งพลังงานต้นกำลังชนิดเชื้อเพลิงเสริมขนาดกำลังการผลิต (MW)ขนาดกำลังการผลิต (kVA)วันที่เริ่มประกอบกิจการ (COD)รายละเอียด
             
Page size: Displaying page 1 of 82, items from 1 to 15 of 1220.

Page: of 82

1 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดติดตั้ง บนพื้นดินและลอยน้ำ ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัดเพชรบุรีเขตที่ 10 (ราชบุรี) กกพ 01-1(1)/63-928 26 มีนาคม 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 4.5154,515.00 
2 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/63-926 20 มีนาคม 2563ขยะชุมชน (Municipal Waste){Incineration (Direct Combustion)} 9.80012,250.00 
3 บริษัท หนองคายน่าอยู่ จำกัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร จังหวัดหนองคาย (โครงการโรงไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยชุมชน ขนาดกำลังติดตั้ง 8.0 เมกะวัตต์)หนองคายเขตที่ 04 (ขอนแก่น) กกพ 01-1(1)/63-924 19 มีนาคม 2563ขยะชุมชน (Municipal Waste){Incineration (Direct Combustion)}น้ำมันดีเซล (Diesel Oil)8.00010,000.00 
4 บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัดบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัดมุกดาหารเขตที่ 05 (อุบลราชธานี) กกพ 01-1(1)/63-925 18 มีนาคม 2563ก๊าซชีวภาพ (Biogas){น้ำเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง} 2.1262,126.00 
5 บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัดบริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัดนนทบุรีเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) กกพ 01-1(1)/63-920 16 มีนาคม 2563ขยะชุมชน (Municipal Waste){Incineration (Direct Combustion)} 9.50011,875.00 
6 บริษัท บุญ เอนเนอร์ซิส จำกัดบริษัท บุญ เอนเนอร์ซิส จำกัดนนทบุรีเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) กกพ 01-1(1)/63-921 16 มีนาคม 2563ก๊าซชีวภาพ (Biogas){หลุมฝังกลบขยะ} 6.2407,800.00 
7 บริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัดพระนครศรีอยุธยาเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/63-922 13 มีนาคม 2563ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) 9.98012,475.00 
8 บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัดบริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคา บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด)นครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-1(1)/63-923 11 มีนาคม 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 3.9003,900.00 
9 บริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดกรุงเทพมหานครเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) กกพ 01-1(1)/63-919 24 กุมภาพันธ์ 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.7251,725.00 
10 บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จำกัดบริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จำกัดสุพรรณบุรีเขตที่ 09 (กาญจนบุรี) กกพ 01-1(1)/63-917 17 กุมภาพันธ์ 2563ก๊าซชีวภาพ (Biogas){น้ำเสียจากการผลิตเอทานอล} 0.9801,225.0011 มีนาคม 2563
11 บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จำกัดบริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จำกัดสุพรรณบุรีเขตที่ 09 (กาญจนบุรี) กกพ 01-1(1)/63-918 17 กุมภาพันธ์ 2563ก๊าซชีวภาพ (Biogas){น้ำกากส่า หัวมันสำปะหลัง หญ้าเนเปียร์และมูลวัว} 5.8447,305.0028 กุมภาพันธ์ 2563
12 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัดบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท ดานิลี่ จำกัด)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/63-915 31 มกราคม 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.4001,400.00 
13 บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)สมุทรปราการเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) กกพ 01-1(1)/63-916 29 มกราคม 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Mono-Crystalline} 1.6561,656.00 
14 บริษัท แพรกษาเพาเวอร์ จำกัดบริษัท แพรกษาเพาเวอร์ จำกัดสมุทรปราการเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) กกพ 01-1(1)/53-073 21 มกราคม 2563 (21 มกราคม 2553)ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) 4.3405,420.00 
15 บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)สมุทรปราการเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) กกพ 01-1(1)/63-914 17 มกราคม 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 2.7052,704.80