รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
เชื้อเพลิงที่ใช้/แหล่งพลังงานต้นกำลัง
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตประเภทใบอนุญาตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตชนิดเชื้อเพลิงหลัก/แหล่งพลังงานต้นกำลังชนิดเชื้อเพลิงเสริมขนาดกำลังการผลิต (MW)ขนาดกำลังการผลิต (kVA)วันที่เริ่มประกอบกิจการ (COD)รายละเอียด
              
Page size: Displaying page 1 of 79, items from 1 to 15 of 1177.

Page: of 79

1 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)ปทุมธานีเขตที่ 07 (สระบุรี)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(1)/62-875 07 สิงหาคม 2562พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon crystanline} 1.2001,200.00 
2 บริษัท ทีเอสบี บางกอก จำกัดบริษัท ทีเอสบี บางกอก จำกัดปราจีนบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(1)/62-874 01 สิงหาคม 2562พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 4.9504,950.00 
3 บริษัท ท่าฉาง พาวเวอร์ กรีน จำกัดบริษัท ท่าฉาง พาวเวอร์ กรีน จำกัดสุราษฎร์ธานีเขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(1)/62-873 31 กรกฎาคม 2562ชีวมวล (Biomass){วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำมันปาล์ม (กะลาปาล์ม, ใยปาล์ม, ทะลายปาล์ม)}, น้ำมันดีเซล (Diesel Oil)ชีวมวล (Biomass)9.90012,375.00 
4 บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัดบริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของบริษัท คอนวูด จำกัดสระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(1)/62-871 30 กรกฎาคม 2562พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Thin Film (Amorphous-Si)} 1.0801,080.00 
5 บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัดบริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด (บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(1)/62-872 30 กรกฎาคม 2562พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 4.1404,140.00 
6 บริษัท ปัตตานีมุ่งพัฒนาไบโอแก๊ส จำกัดบริษัท ปัตตานีมุ่งพัฒนาไบโอแก๊ส จำกัดปัตตานีเขตที่ 12 (สงขลา)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(1)/62-870 24 กรกฎาคม 2562ก๊าซชีวภาพ (Biogas){น้ำเสียจากการผลิตน้ำมันปาล์ม} 2.9923,740.00 
7 บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดฉะเชิงเทราเขตที่ 08 (ชลบุรี)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(1)/62-869 22 กรกฎาคม 2562พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.2601,260.00 
8 บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัดบริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด (สาขาซีพี-เมจิ สระบุรี)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(1)/62-868 19 กรกฎาคม 2562พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.9801,980.00 
9 บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตรังเขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(1)/52-040 16 กรกฎาคม 2562 (16 กรกฎาคม 2552)ชีวมวล (Biomass){ทะลายปาล์ม, ใยปาล์ม}, ก๊าซชีวภาพ (Biogas){น้ำเสียกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์ม}, น้ำมันดีเซล (Diesel Oil) 2.4523,065.0026 สิงหาคม 2552
10 บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัดบริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัดแพร่เขตที่ 02 (พิษณุโลก)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(1)/62-866 05 กรกฎาคม 2562ชีวมวล (Biomass){ไม้ (ชิ้นไม้สับ, เปลือกไม้, เศษไม้, ขี้เลื่อย)}, อื่นๆ (น้ำมันดีเซล)ชีวมวล (Biomass)9.90012,375.0008 สิงหาคม 2562
11 บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัดโครงการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาด 1.26 เมกะวัตต์สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(1)/62-867 02 กรกฎาคม 2562พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.2601,260.00 
12 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (สาขาบางปะอิน โครงการ 3)พระนครศรีอยุธยาเขตที่ 07 (สระบุรี)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(1)/62-865 01 กรกฎาคม 2562พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.8901,890.00 
13 บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัดบริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัดราชบุรีเขตที่ 10 (ราชบุรี)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(1)/62-864 27 มิถุนายน 2562ก๊าซชีวภาพ (Biogas){น้ำเสียจากการผลิตเอทานอล} 2.9973,746.25 
14 บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัดบริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด(ดำเนินการให้กับบริษํท ยูนิค ซี โปรดักส์ จำกัด เฟส 1,2)ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(1)/62-863 26 มิถุนายน 2562พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.8001,800.00 
15 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (ศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี)ผลิตไฟฟ้า กกพ 01-1(2)/62-272 26 มิถุนายน 2562ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) 15.00018,750.00