รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตประเภทใบอนุญาตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตรายละเอียด
         
Page size: Displaying page 1 of 1, items from 1 to 5 of 5.

Page: of 1

1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สายส่งไฟฟ้าฝ่ายปฏิบัติการภาคกลางนนทบุรีเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)ระบบส่งไฟฟ้า กกพ 01-2/52-001 19 กุมภาพันธ์ 2552
2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สายส่งไฟฟ้าฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง)นนทบุรีเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)ระบบส่งไฟฟ้า กกพ 01-2/52-002 19 กุมภาพันธ์ 2552
3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สายส่งไฟฟ้าฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)นนทบุรีเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)ระบบส่งไฟฟ้า กกพ 01-2/52-003 19 กุมภาพันธ์ 2552
4 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สายส่งไฟฟ้าฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้)นนทบุรีเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)ระบบส่งไฟฟ้า กกพ 01-2/52-004 19 กุมภาพันธ์ 2552
5 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สายส่งไฟฟ้าฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ)นนทบุรีเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)ระบบส่งไฟฟ้า กกพ 01-2/52-005 19 กุมภาพันธ์ 2552