รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตขนาดพิกัดแรงดัน (kV)ปริมาณความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (MW)รายละเอียด
          
Page size: Displaying page 1 of 14, items from 1 to 15 of 204.

Page: of 14

1 บริษัท บางเขนชัย จำกัดบริษัท บางเขนชัย จำกัด (ติดตั้งบนพื้นดินของบริษัท สยาม ไวร์ อินดัสทรี จำกัด)ฉะเชิงเทราเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-3/63-217 26 สิงหาคม 256322.002.170
2 บริษัท แอล ที ซี การเกษตร จำกัดสาขาสูงเนินนครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-3/63-216 18 สิงหาคม 256322.001.800
3 บริษัท ทีเอฟ เทค จำกัดบริษัท ทีเอฟ เทค จำกัดสุพรรณบุรีเขตที่ 09 (กาญจนบุรี) กกพ 01-3/63-212 06 สิงหาคม 2563 4.200
4 บริษัท ทีเอฟ เทค จำกัดบริษัท ทีเอฟ เทค จำกัดกาญจนบุรีเขตที่ 09 (กาญจนบุรี) กกพ 01-3/63-213 06 สิงหาคม 2563 4.025
5 บริษัท ทีเอฟ เทค จำกัดบริษัท ทีเอฟ เทค จำกัดปราจีนบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/63-214 06 สิงหาคม 2563 1.750
6 บริษัท ทีเอฟ เทค จำกัดบริษัท ทีเอฟ เทค จำกัดปราจีนบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/63-215 06 สิงหาคม 2563 2.450
7 บริษัท แอล ที ซี การเกษตร จำกัดสาขาหนองตะไก้นครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-3/63-211 03 สิงหาคม 256322.001.800
8 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนพื้นดิน-ท่าหลวง2)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/63-210 26 มิถุนายน 256311.004.000
9 บริษัท บีจี เอ็นซิส จำกัดบริษัท บีจี เอ็นซิส จำกัดปราจีนบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/63-209 22 มิถุนายน 256322.001.800
10 บริษัท อี อี เอส รีนิวเอเบิล จำกัดบริษัท อี อี เอส รีนิวเอเบิล จำกัด (โครงการ 2)อุบลราชธานีเขตที่ 05 (อุบลราชธานี) กกพ 01-3/63-208 10 มิถุนายน 256322.003.852
11 บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัดบริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัดราชบุรีเขตที่ 10 (ราชบุรี) กกพ 01-3/63-207 02 มิถุนายน 256322.002.500
12 บริษัท ไทยเสรี เจนเนอเรติ้ง จำกัดบริษัท ไทยเสรี เจนเนอเรติ้ง จำกัดกำแพงเพชรเขตที่ 02 (พิษณุโลก) กกพ 01-3/63-206 01 มิถุนายน 256322.003.000
13 บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรี่ส์ จำกัดบริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรี่ส์ จำกัดสุราษฎร์ธานีเขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี) กกพ 01-3/63-205 14 พฤษภาคม 256322.000.000
14 บริษัท ท่าฉางไบโอเพาเวอร์ จำกัดบริษัท ท่าฉางไบโอเพาเวอร์ จำกัดสุราษฎร์ธานีเขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี) กกพ 01-3/63-204 07 พฤษภาคม 256333.000.000
15 บริษัท ไฟฟ้าธรรมชาติ จำกัดบริษัท ไฟฟ้าธรรมชาติ จำกัดสุราษฎร์ธานีเขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี) กกพ 01-3/58-121 17 เมษายน 2563 (17 เมษายน 2558)33.000.850