รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตประเภทใบอนุญาตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตขนาดพิกัดแรงดัน (kV)ปริมาณความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (MW)รายละเอียด
           
Page size: Displaying page 1 of 12, items from 1 to 15 of 178.

Page: of 12

1 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 2 จำกัดบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 2 จำกัดชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/52-006 12 พฤษภาคม 2552 0.000
2 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด (โครงการสาธารณูปการหน่วยที่ 1)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/52-007 25 มิถุนายน 2552 0.000
3 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัดบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัดสมุทรปราการเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/52-010 25 มิถุนายน 2552 0.000
4 บริษัท ศรีเจริญไบโอเพาเวอร์ จำกัดบริษัท ศรีเจริญไบโอเพาเวอร์ จำกัดบุรีรัมย์เขตที่ 06 (นครราชสีมา)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/52-011 16 กรกฎาคม 2552 0.000
5 บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ส์ จำกัดบริษัท ทีพีที ยูทิลิตี้ส์ จำกัดระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/52-012 16 กรกฎาคม 2552 0.000
6 บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จำกัดบริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จำกัดระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/52-013 08 ตุลาคม 2552 0.000
7 บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัดบริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัดนครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/52-014 08 ตุลาคม 2552 0.000
8 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/52-015 08 ตุลาคม 2552 0.000
9 บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัดบริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัดสระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/52-016 08 ตุลาคม 2552 0.000
10 บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัดบริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัดสมุทรปราการเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/52-017 08 ตุลาคม 2552 0.000
11 บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัดบริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัดสระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/52-018 29 ตุลาคม 255222.000.000
12 บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัดบริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัดปทุมธานีเขตที่ 07 (สระบุรี)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/52-019 29 ตุลาคม 2552 0.000
13 บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/52-020 29 ตุลาคม 2552 0.000
14 บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จำกัดบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จำกัดสุพรรณบุรีเขตที่ 09 (กาญจนบุรี)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/52-021 05 พฤศจิกายน 2552 0.000
15 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/52-022 26 พฤศจิกายน 2552115.000.000