รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตขนาดพิกัดแรงดัน (kV)ปริมาณความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (MW)รายละเอียด
          
Page size: Displaying page 1 of 16, items from 1 to 15 of 228.

Page: of 16

1 บริษัท แก่นตะวัน อัลเทอร์เนอร์ยี จำกัดบริษัท แก่นตะวัน อัลเทอร์เนอร์ยี จำกัดขอนแก่นเขตที่ 04 (ขอนแก่น) กกพ 01-3/64-241 14 ตุลาคม 256422.002.500
2 บริษัท ทีเอฟ เทค เพาเวอร์ จำกัดบริษัท ทีเอฟ เทค เพาเวอร์ จำกัดกาญจนบุรีเขตที่ 09 (กาญจนบุรี) กกพ 01-3/64-240 09 กันยายน 2564 1.300
3 บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัดบริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัดนครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-3/64-239 02 กันยายน 2564 14.000
4 บริษัท ทีพีเค แอ็บโซลูท สตาร์ช จำกัดบริษัท ทีพีเค แอ็บโซลูท สตาร์ช จำกัดนครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-3/64-238 26 สิงหาคม 256422.001.000
5 บริษัท อุบลแสงอาทิตย์ จำกัดบริษัท อุบลแสงอาทิตย์ จำกัดอุบลราชธานีเขตที่ 05 (อุบลราชธานี) กกพ 01-3/64-237 04 สิงหาคม 2564 2.310
6 บริษัท หวังดี เอ็นเนอยี จำกัดบริษัท หวังดี เอ็นเนอยี จำกัด (สาขา 1)กำแพงเพชรเขตที่ 02 (พิษณุโลก) กกพ 01-3/64-236 16 กรกฎาคม 256422.001.800
7 บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)บริษัท โกลว์พลังงาน จำกัด (มหาชน) (ติดตั้งบนหลังคาและพื้นดินบริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-3/64-235 01 กรกฎาคม 25640.402.420
8 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดโรงไฟฟ้าลมร้อนทิ้งท่าหลวงสระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/64-234 17 มิถุนายน 25646.6014.973
9 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดโรงไฟฟ้าลมร้อนทิ้งทุ่งสงนครศรีธรรมราชเขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี) กกพ 01-3/64-232 10 มิถุนายน 25646.6034.000
10 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดโรงไฟฟ้าลมร้อนทิ้งเขาวงสระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/64-233 10 มิถุนายน 25646.6016.500
11 บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัดบริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัดกาญจนบุรีเขตที่ 09 (กาญจนบุรี) กกพ 01-3/64-231 11 พฤษภาคม 256422.000.300
12 บริษัท พีพีทีซี จำกัดบริษัท พีพีทีซี จำกัดกรุงเทพมหานครเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) กกพ 01-3/59-135 27 เมษายน 2564 (27 เมษายน 2559)24.005.000
13 บริษัท สยาม ธารา โฟลทติ้ง จำกัดบริษัท สยาม ธารา โฟลทติ้ง จำกัดปราจีนบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/64-230 16 เมษายน 256422.003.889
14 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัดบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาและแบบทุ่นลอยน้ำบริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-3/64-229 02 มีนาคม 256422.000.360
15 บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)ปทุมธานีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/59-133 23 กุมภาพันธ์ 2564 (23 กุมภาพันธ์ 2559)22.003.304