รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตขนาดพิกัดแรงดัน (kV)ปริมาณความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (MW)รายละเอียด
          
Page size: Displaying page 1 of 13, items from 1 to 15 of 192.

Page: of 13

1 บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรี่ส์ จำกัดบริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรี่ส์ จำกัดสุราษฎร์ธานีเขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี) กกพ 01-3/63-205 14 พฤษภาคม 256322.000.000
2 บริษัท ท่าฉางไบโอเพาเวอร์ จำกัดบริษัท ท่าฉางไบโอเพาเวอร์ จำกัดสุราษฎร์ธานีเขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี) กกพ 01-3/63-204 07 พฤษภาคม 256333.000.000
3 บริษัท กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (ไทยแลนด์) จำกัด (ติดตั้งบนพื้นที่ของบริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน))สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/63-203 15 เมษายน 256322.001,400.000
4 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดติดตั้ง บนพื้นดินและลอยน้ำ ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัดเพชรบุรีเขตที่ 10 (ราชบุรี) กกพ 01-3/63-202 26 มีนาคม 256322.005,496.000
5 บริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัดพระนครศรีอยุธยาเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/63-201 13 มีนาคม 2563 9,740.000
6 บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จำกัดบริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จำกัดปทุมธานีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/58-119 12 มีนาคม 2563 (12 มีนาคม 2558)115.0015,000.000
7 บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัดบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (สาขาบ่อพลอย)กาญจนบุรีเขตที่ 09 (กาญจนบุรี) กกพ 01-3/53-038 18 กุมภาพันธ์ 2563 (18 กุมภาพันธ์ 2553) 0.000
8 บริษัท บัวใหญ่ ไบโอ เพาเวอร์ จำกัดบริษัท บัวใหญ่ ไบโอ เพาเวอร์ จำกัดนครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-3/53-036 21 มกราคม 2563 (21 มกราคม 2553) 0.000
9 บริษัท แพรกษาเพาเวอร์ จำกัดบริษัท แพรกษาเพาเวอร์ จำกัดสมุทรปราการเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) กกพ 01-3/53-035 21 มกราคม 2563 (21 มกราคม 2553) 0.000
10 บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัดบริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของบริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัดประจวบคีรีขันธ์เขตที่ 10 (ราชบุรี) กกพ 01-3/63-200 13 มกราคม 256322.000.000
11 บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดกาญจนบุรีเขตที่ 09 (กาญจนบุรี) กกพ 01-3/63-199 09 มกราคม 25633.301,800.000
12 บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จำกัดบริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จำกัดบุรีรัมย์เขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-3/57-114 03 ธันวาคม 2562 (03 ธันวาคม 2557)22.00500.000
13 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/52-022 26 พฤศจิกายน 2562 (26 พฤศจิกายน 2552)115.000.000
14 บริษัท ทีเอสบี บางกอก จำกัดบริษัท ทีเอสบี บางกอก จำกัดปราจีนบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/62-198 26 พฤศจิกายน 256222.004,800.000
15 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดบริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดลพบุรีเขตที่ 03 (นครสวรรค์) กกพ 01-3/62-197 21 พฤศจิกายน 256222.002,406.000