รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตขนาดพิกัดแรงดัน (kV)ปริมาณความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (MW)รายละเอียด
          
Page size: Displaying page 1 of 13, items from 1 to 15 of 189.

Page: of 13

1 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดติดตั้ง บนพื้นดินและลอยน้ำ ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัดเพชรบุรีเขตที่ 10 (ราชบุรี) กกพ 01-3/63-202 26 มีนาคม 256322.005,496.000
2 บริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัดพระนครศรีอยุธยาเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/63-201 13 มีนาคม 2563 9,740.000
3 บริษัท บัวใหญ่ ไบโอ เพาเวอร์ จำกัดบริษัท บัวใหญ่ ไบโอ เพาเวอร์ จำกัดนครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-3/53-036 21 มกราคม 2563 (21 มกราคม 2553) 0.000
4 บริษัท แพรกษาเพาเวอร์ จำกัดบริษัท แพรกษาเพาเวอร์ จำกัดสมุทรปราการเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) กกพ 01-3/53-035 21 มกราคม 2563 (21 มกราคม 2553) 0.000
5 บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัดบริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของบริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัดประจวบคีรีขันธ์เขตที่ 10 (ราชบุรี) กกพ 01-3/63-200 13 มกราคม 256322.000.000
6 บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดกาญจนบุรีเขตที่ 09 (กาญจนบุรี) กกพ 01-3/63-199 09 มกราคม 25633.301,800.000
7 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/52-022 26 พฤศจิกายน 2562 (26 พฤศจิกายน 2552)115.000.000
8 บริษัท ทีเอสบี บางกอก จำกัดบริษัท ทีเอสบี บางกอก จำกัดปราจีนบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/62-198 26 พฤศจิกายน 256222.004,800.000
9 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดบริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดลพบุรีเขตที่ 03 (นครสวรรค์) กกพ 01-3/62-197 21 พฤศจิกายน 256222.002,406.000
10 บริษัท ไบโอกรีน พาวเวอร์ จำกัดบริษัท ไบโอกรีน พาวเวอร์ จำกัดขอนแก่นเขตที่ 04 (ขอนแก่น) กกพ 01-3/57-113 27 ตุลาคม 2562 (27 ตุลาคม 2557)22.001,000.000
11 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (ศูนย์สาธารณูปการแห่งที่ 4)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-3/62-196 25 ตุลาคม 2562126.005,120.000
12 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (สาขาบางปะอิน โครงการ 3)พระนครศรีอยุธยาเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/62-195 10 กันยายน 256222.001,890.000
13 บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัดบริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (โพนทอง)ร้อยเอ็ดเขตที่ 05 (อุบลราชธานี) กกพ 01-3/57-108 02 กันยายน 2562 (02 กันยายน 2557)22.00540.000
14 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนพื้นดินและลอยน้ำ-เขาวง 1 และ 2)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/62-194 08 สิงหาคม 25626.608,000.000
15 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดบริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ แก่งคอย 2 )สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/62-193 26 มิถุนายน 256222.006,880.000