รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตขนาดพิกัดแรงดัน (kV)ปริมาณความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (MW)รายละเอียด
          
Page size: Displaying page 1 of 15, items from 1 to 15 of 215.

Page: of 15

1 บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)ปทุมธานีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/59-133 23 กุมภาพันธ์ 2564 (23 กุมภาพันธ์ 2559)22.003.304
2 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดบริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ชนิดลอยน้ำ ทุ่งสง)นครศรีธรรมราชเขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี) กกพ 01-3/64-227 11 กุมภาพันธ์ 25646.604.025
3 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดิน - เขาวง 3) สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/64-228 11 กุมภาพันธ์ 25646.603.675
4 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์แบบลอยน้า – ท่าหลวง 3)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/64-226 04 กุมภาพันธ์ 25646.604.025
5 บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัดบริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด นครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-3/64-225 27 มกราคม 2564 1.200
6 บริษัท วี.ซี.พอร์ค แอนด์ โปรเซสซิ่ง จำกัดบริษัท วี.ซี.พอร์ค แอนด์ โปรเซสซิ่ง จำกัดราชบุรีเขตที่ 10 (ราชบุรี) กกพ 01-3/64-224 08 มกราคม 256422.001.800
7 บริษัท ทิพย์สุพรรณบุรี ไบโอเอนเนอยี่ จำกัดบริษัท ทิพย์สุพรรณบุรี ไบโอเอนเนอยี่ จำกัดสุพรรณบุรีเขตที่ 09 (กาญจนบุรี) กกพ 01-3/58-130 25 ธันวาคม 2563 (25 ธันวาคม 2558)3.302.000
8 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดบริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ แก่งคอย3)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/63-221 25 ธันวาคม 256322.000.000
9 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดโรงไฟฟ้าลมร้อนทิ้งแก่งคอยสระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/63-222 25 ธันวาคม 25636.6031.050
10 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดโรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนพื้นดิน 4นครศรีธรรมราชเขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี) กกพ 01-3/63-223 25 ธันวาคม 25636.603.000
11 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จำกัดบริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จำกัดลำปางเขตที่ 01 (เชียงใหม่) กกพ 01-3/63-220 17 ธันวาคม 256322.000.930
12 บริษัท กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (ไทยแลนด์) จำกัด (ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำของบริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด)ราชบุรีเขตที่ 10 (ราชบุรี) กกพ 01-3/63-219 04 ธันวาคม 256322.000.000
13 บริษัท ธนกรไรซ์ จำกัดบริษัท ธนกรไรซ์ จำกัดชัยนาทเขตที่ 03 (นครสวรรค์) กกพ 01-3/63-218 27 พฤศจิกายน 256322.004.000
14 บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จำกัดบริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จำกัดปทุมธานีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/58-125 28 กันยายน 2563 (28 กันยายน 2558)69.000.000
15 บริษัท บางเขนชัย จำกัดบริษัท บางเขนชัย จำกัด (ติดตั้งบนพื้นดินของบริษัท สยาม ไวร์ อินดัสทรี จำกัด)ฉะเชิงเทราเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-3/63-217 26 สิงหาคม 256322.002.170