รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตขนาดพิกัดแรงดัน (kV)ปริมาณความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (MW)รายละเอียด
          
Page size: Displaying page 1 of 15, items from 1 to 15 of 223.

Page: of 15

1 บริษัท หวังดี เอ็นเนอยี จำกัดบริษัท หวังดี เอ็นเนอยี จำกัด (สาขา 1)กำแพงเพชรเขตที่ 02 (พิษณุโลก) กกพ 01-3/64-236 16 กรกฎาคม 256422.001.800
2 บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)บริษัท โกลว์พลังงาน จำกัด (มหาชน) (ติดตั้งบนหลังคาและพื้นดินบริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-3/64-235 01 กรกฎาคม 25640.402.420
3 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดโรงไฟฟ้าลมร้อนทิ้งท่าหลวงสระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/64-234 17 มิถุนายน 25646.6014.973
4 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดโรงไฟฟ้าลมร้อนทิ้งทุ่งสงนครศรีธรรมราชเขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี) กกพ 01-3/64-232 10 มิถุนายน 25646.6034.000
5 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดโรงไฟฟ้าลมร้อนทิ้งเขาวงสระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/64-233 10 มิถุนายน 25646.6016.500
6 บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัดบริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัดกาญจนบุรีเขตที่ 09 (กาญจนบุรี) กกพ 01-3/64-231 11 พฤษภาคม 256422.000.300
7 บริษัท บี พี เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท บี พี เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัดปราจีนบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/64-230 16 เมษายน 256422.003.889
8 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัดบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาและแบบทุ่นลอยน้ำบริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-3/64-229 02 มีนาคม 256422.000.360
9 บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)ปทุมธานีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/59-133 23 กุมภาพันธ์ 2564 (23 กุมภาพันธ์ 2559)22.003.304
10 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดบริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ชนิดลอยน้ำ ทุ่งสง)นครศรีธรรมราชเขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี) กกพ 01-3/64-227 11 กุมภาพันธ์ 25646.604.025
11 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดิน - เขาวง 3) สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/64-228 11 กุมภาพันธ์ 25646.603.675
12 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์แบบลอยน้า – ท่าหลวง 3)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/64-226 04 กุมภาพันธ์ 25646.604.025
13 บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัดบริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด นครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-3/64-225 27 มกราคม 2564 1.200
14 บริษัท วี.ซี.พอร์ค แอนด์ โปรเซสซิ่ง จำกัดบริษัท วี.ซี.พอร์ค แอนด์ โปรเซสซิ่ง จำกัดราชบุรีเขตที่ 10 (ราชบุรี) กกพ 01-3/64-224 08 มกราคม 256422.001.800
15 บริษัท ทิพย์สุพรรณบุรี ไบโอเอนเนอยี่ จำกัดบริษัท ทิพย์สุพรรณบุรี ไบโอเอนเนอยี่ จำกัดสุพรรณบุรีเขตที่ 09 (กาญจนบุรี) กกพ 01-3/58-130 25 ธันวาคม 2563 (25 ธันวาคม 2558)3.302.000