รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตขนาดพิกัดแรงดัน (kV)ปริมาณความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (MW)รายละเอียด
          
Page size: Displaying page 1 of 14, items from 1 to 15 of 204.

Page: of 14

1 บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)ปทุมธานีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/59-133 23 กุมภาพันธ์ 2564 (23 กุมภาพันธ์ 2559)22.003.304
2 บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จำกัดบริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จำกัดปทุมธานีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/58-125 28 กันยายน 2563 (28 กันยายน 2558)69.000.000
3 บริษัท บางเขนชัย จำกัดบริษัท บางเขนชัย จำกัด (ติดตั้งบนพื้นดินของบริษัท สยาม ไวร์ อินดัสทรี จำกัด)ฉะเชิงเทราเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-3/63-217 26 สิงหาคม 256322.002.170
4 บริษัท แอล ที ซี การเกษตร จำกัดบริษัท แอล ที ซี การเกษตร จำกัด (สาขาสูงเนิน)นครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-3/63-216 18 สิงหาคม 256322.001.800
5 บริษัท ทีเอฟ เทค จำกัดบริษัท ทีเอฟ เทค จำกัดสุพรรณบุรีเขตที่ 09 (กาญจนบุรี) กกพ 01-3/63-212 06 สิงหาคม 2563 4.200
6 บริษัท ทีเอฟ เทค จำกัดบริษัท ทีเอฟ เทค จำกัดกาญจนบุรีเขตที่ 09 (กาญจนบุรี) กกพ 01-3/63-213 06 สิงหาคม 2563 4.025
7 บริษัท ทีเอฟ เทค จำกัดบริษัท ทีเอฟ เทค จำกัดปราจีนบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/63-214 06 สิงหาคม 2563 1.750
8 บริษัท ทีเอฟ เทค จำกัดบริษัท ทีเอฟ เทค จำกัดปราจีนบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/63-215 06 สิงหาคม 2563 2.450
9 บริษัท แอล ที ซี การเกษตร จำกัดบริษัท แอล ที ซี การเกษตร จำกัด (สาขาหนองตะไก้)นครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-3/63-211 03 สิงหาคม 256322.001.800
10 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (โครงการ 30 MW)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/58-123 10 กรกฎาคม 2563 (10 กรกฎาคม 2558)115.0030.000
11 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนพื้นดิน-ท่าหลวง2)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/63-210 26 มิถุนายน 256311.004.000
12 บริษัท บีจี เอ็นซิส จำกัดบริษัท บีจี เอ็นซิส จำกัดปราจีนบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/63-209 22 มิถุนายน 256322.001.800
13 บริษัท อี อี เอส รีนิวเอเบิล จำกัดบริษัท อี อี เอส รีนิวเอเบิล จำกัด (โครงการ 2)อุบลราชธานีเขตที่ 05 (อุบลราชธานี) กกพ 01-3/63-208 10 มิถุนายน 256322.003.852
14 บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัดบริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัดราชบุรีเขตที่ 10 (ราชบุรี) กกพ 01-3/63-207 02 มิถุนายน 256322.002.500
15 บริษัท ไทยเสรี เจนเนอเรติ้ง จำกัดบริษัท ไทยเสรี เจนเนอเรติ้ง จำกัดกำแพงเพชรเขตที่ 02 (พิษณุโลก) กกพ 01-3/63-206 01 มิถุนายน 256322.003.000