รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตประเภทใบอนุญาตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตขนาดพิกัดแรงดัน (kV)ปริมาณความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (MW)รายละเอียด
           
Page size: Displaying page 1 of 12, items from 1 to 15 of 180.

Page: of 12

1 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดบริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ แก่งคอย 2 )สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/62-193 26 มิถุนายน 256222.006,880.000
2 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนพื้นดิน-ท่าหลวง1)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/62-192 31 พฤษภาคม 256211.002,000.000
3 บริษัท ซีพีพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดบริษัท ซีพีพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดนครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/62-191 17 พฤษภาคม 2562400.002,500.000
4 บริษัท สยาม ควอลิตี้ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดบริษัท สยาม ควอลิตี้ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดชัยภูมิเขตที่ 06 (นครราชสีมา)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/62-190 04 เมษายน 256222.003,400.000
5 บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (อำนาจเจริญ) จำกัดบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (อำนาจเจริญ) จำกัดอำนาจเจริญเขตที่ 05 (อุบลราชธานี)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/62-189 11 มีนาคม 256211.0024,000.000
6 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (โครงการ 150 เมกะวัตต์)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/61-188 21 ธันวาคม 2561115.000.000
7 บริษัท ไทยอุดรธานี เพาเวอร์ จำกัดบริษัท ไทยอุดรธานี เพาเวอร์ จำกัดอุดรธานีเขตที่ 04 (ขอนแก่น)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/56-104 29 พฤศจิกายน 2561 (29 พฤศจิกายน 2556)6.6018,000.000
8 บริษัท อี เอส พลังงาน จำกัดบริษัท อี เอส พลังงาน จำกัดสระแก้วเขตที่ 07 (สระบุรี)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/56-103 25 พฤศจิกายน 2561 (25 พฤศจิกายน 2556)11.000.000
9 บริษัท เอ.พี.เค.กรีนเอ็นเนอร์จี จำกัดบริษัท เอ.พี.เค.กรีนเอ็นเนอร์จี จำกัดสงขลาเขตที่ 12 (สงขลา)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/56-102 01 พฤศจิกายน 2561 (01 พฤศจิกายน 2556)33.002,000.000
10 บริษัท นอร์ทเทิร์น ไบโอแก๊ซ จำกัดบริษัท นอร์ทเทิร์น ไบโอแก๊ซ จำกัดนครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/61-187 26 ตุลาคม 256122.003,300.000
11 บริษัท สินเอกพาณิชย์ จำกัดบริษัท สินเอกพาณิชย์ จำกัด (ขอระบบจำหน่ายไฟฟ้า และจำหน่ายไฟฟ้า)นครปฐมเขตที่ 09 (กาญจนบุรี)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/56-101 24 ตุลาคม 2561 (24 ตุลาคม 2556)22.003,000.000
12 บริษัท พลพาวเวอร์ซัพพลาย จำกัดบริษัท พลพาวเวอร์ซัพพลาย จำกัด (ขออนุญาตระบบจำหน่ายและจำหน่าย)ขอนแก่นเขตที่ 04 (ขอนแก่น)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/56-100 23 ตุลาคม 2561 (23 ตุลาคม 2556)22.001,500.000
13 บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัดบริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (โครงการบ้านบึง)ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/56-098 15 ตุลาคม 2561 (15 ตุลาคม 2556)11.00460.000
14 บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดสุราษฎร์ธานีเขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/61-186 12 ตุลาคม 25616.601,200.000
15 บริษัท อาร์ไอแอล 1996 จำกัดบริษัท อาร์ไอแอล 1996 จำกัดระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/61-185 11 ตุลาคม 256122.003,670.000