รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตขนาดพิกัดแรงดัน (kV)ปริมาณความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (MW)รายละเอียด
          
Page size: Displaying page 1 of 13, items from 1 to 15 of 187.

Page: of 13

1 บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัดบริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของบริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัดประจวบคีรีขันธ์เขตที่ 10 (ราชบุรี) กกพ 01-3/63-200 13 มกราคม 256322.000.000
2 บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดกาญจนบุรีเขตที่ 09 (กาญจนบุรี) กกพ 01-3/63-199 09 มกราคม 25633.301,800.000
3 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/52-022 26 พฤศจิกายน 2562 (26 พฤศจิกายน 2552)115.000.000
4 บริษัท ทีเอสบี บางกอก จำกัดบริษัท ทีเอสบี บางกอก จำกัดปราจีนบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/62-198 26 พฤศจิกายน 256222.004,800.000
5 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดบริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดลพบุรีเขตที่ 03 (นครสวรรค์) กกพ 01-3/62-197 21 พฤศจิกายน 256222.002,406.000
6 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (ศูนย์สาธารณูปการแห่งที่ 4)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-3/62-196 25 ตุลาคม 2562126.005,120.000
7 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (สาขาบางปะอิน โครงการ 3)พระนครศรีอยุธยาเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/62-195 10 กันยายน 256222.001,890.000
8 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนพื้นดินและลอยน้ำ-เขาวง 1 และ 2)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/62-194 08 สิงหาคม 25626.608,000.000
9 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดบริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ แก่งคอย 2 )สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/62-193 26 มิถุนายน 256222.006,880.000
10 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โครงการโรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนพื้นดิน 3)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/62-192 31 พฤษภาคม 256211.002,000.000
11 บริษัท บ้านไร่ผลิตไฟฟ้า จำกัดบริษัท บ้านไร่ผลิตไฟฟ้า จำกัด (สาขา 2)อุทัยธานีเขตที่ 03 (นครสวรรค์) กกพ 01-3/57-107 21 พฤษภาคม 2562 (21 พฤษภาคม 2557)3.3015,000.000
12 บริษัท ซีพีพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดบริษัท ซีพีพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดนครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-3/62-191 17 พฤษภาคม 2562400.002,500.000
13 บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัดบริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัดนครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-3/57-106 11 เมษายน 2562 (11 เมษายน 2557)11.000.000
14 บริษัท สยาม ควอลิตี้ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดบริษัท สยาม ควอลิตี้ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดชัยภูมิเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-3/62-190 04 เมษายน 256222.003,400.000
15 บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (อำนาจเจริญ) จำกัดบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (อำนาจเจริญ) จำกัดอำนาจเจริญเขตที่ 05 (อุบลราชธานี) กกพ 01-3/62-189 11 มีนาคม 256211.0024,000.000