รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตขนาดพิกัดแรงดัน (kV)ปริมาณความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (MW)รายละเอียด
          
Page size: Displaying page 1 of 14, items from 1 to 15 of 197.

Page: of 14

1 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนพื้นดิน-ท่าหลวง2)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/63-210 26 มิถุนายน 256311.004,000.000
2 บริษัท บีจี เอ็นซิส จำกัดบริษัท บีจี เอ็นซิส จำกัดปราจีนบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/63-209 22 มิถุนายน 256322.001,800.000
3 บริษัท อี อี เอส รีนิวเอเบิล จำกัดบริษัท อี อี เอส รีนิวเอเบิล จำกัด (โครงการ 2)อุบลราชธานีเขตที่ 05 (อุบลราชธานี) กกพ 01-3/63-208 10 มิถุนายน 256322.003,852.000
4 บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัดบริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัดราชบุรีเขตที่ 10 (ราชบุรี) กกพ 01-3/63-207 02 มิถุนายน 256322.002,500.000
5 บริษัท ไทยเสรี เจนเนอเรติ้ง จำกัดบริษัท ไทยเสรี เจนเนอเรติ้ง จำกัดกำแพงเพชรเขตที่ 02 (พิษณุโลก) กกพ 01-3/63-206 01 มิถุนายน 256322.003,000.000
6 บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรี่ส์ จำกัดบริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรี่ส์ จำกัดสุราษฎร์ธานีเขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี) กกพ 01-3/63-205 14 พฤษภาคม 256322.000.000
7 บริษัท ท่าฉางไบโอเพาเวอร์ จำกัดบริษัท ท่าฉางไบโอเพาเวอร์ จำกัดสุราษฎร์ธานีเขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี) กกพ 01-3/63-204 07 พฤษภาคม 256333.000.000
8 บริษัท กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (ไทยแลนด์) จำกัด (ติดตั้งบนพื้นที่ของบริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน))สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/63-203 15 เมษายน 256322.001,400.000
9 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดติดตั้ง บนพื้นดินและลอยน้ำ ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัดเพชรบุรีเขตที่ 10 (ราชบุรี) กกพ 01-3/63-202 26 มีนาคม 256322.005,496.000
10 บริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัดพระนครศรีอยุธยาเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/63-201 13 มีนาคม 2563 9,740.000
11 บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จำกัดบริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จำกัดปทุมธานีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/58-119 12 มีนาคม 2563 (12 มีนาคม 2558)115.0015,000.000
12 บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) โครงการ 9.9 เมกะวัตต์ปราจีนบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/58-117 03 มีนาคม 2563 (03 มีนาคม 2558)22.009,900.000
13 บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัดบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (สาขาบ่อพลอย)กาญจนบุรีเขตที่ 09 (กาญจนบุรี) กกพ 01-3/53-038 18 กุมภาพันธ์ 2563 (18 กุมภาพันธ์ 2553) 0.000
14 บริษัท บัวใหญ่ ไบโอ เพาเวอร์ จำกัดบริษัท บัวใหญ่ ไบโอ เพาเวอร์ จำกัดนครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-3/53-036 21 มกราคม 2563 (21 มกราคม 2553) 0.000
15 บริษัท แพรกษาเพาเวอร์ จำกัดบริษัท แพรกษาเพาเวอร์ จำกัดสมุทรปราการเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) กกพ 01-3/53-035 21 มกราคม 2563 (21 มกราคม 2553) 0.000