รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตขนาดพิกัดแรงดัน (kV)ปริมาณความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (MW)รายละเอียด
          
Page size: Displaying page 1 of 17, items from 1 to 15 of 249.

Page: of 17

1 บริษัท บีอีซีไอเอส เอเนอร์จี (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท บีอีซีไอเอส เอเนอร์จี (ไทยแลนด์) จำกัด (แบบติดตั้งบนหลังคาและติดตั้งบนพื้นดินของบริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-3/65-261 21 กันยายน 256522.001.740
2 บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัดบริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (คลองขลุง)กำแพงเพชรเขตที่ 02 (พิษณุโลก) กกพ 01-3/65-260 30 สิงหาคม 256522.001.000
3 บริษัท กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 2 (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 2 (ไทยแลนด์) จำกัด (แบบติดตั้งบนพื้นดินของบริษัท คราวน์ เซรามิคส์ จำกัด)ราชบุรีเขตที่ 10 (ราชบุรี) กกพ 01-3/65-258 24 สิงหาคม 256522.001.600
4 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ชนิดติดตั้งบนพื้นดิน ทุ่งสง 3)นครศรีธรรมราชเขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี) กกพ 01-3/65-259 24 สิงหาคม 25656.605.600
5 บริษัท เชาวน์ดี อีสาน จำกัดบริษัท เชาวน์ดี อีสาน จำกัดอุดรธานีเขตที่ 04 (ขอนแก่น) กกพ 01-3/65-257 22 สิงหาคม 256522.002.000
6 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ชนิดลอยน้ำ ท่าหลวง 4)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/65-256 09 สิงหาคม 25656.906.400
7 บริษัท เคพี กรีนเนอร์ยี จำกัดบริษัท เคพี กรีนเนอร์ยี จากัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้า ซีพี-เมจิ)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/65-255 21 มิถุนายน 256522.001.600
8 บริษัท กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 2 (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 2 (ไทยแลนด์) จำกัด (ติดตั้งบนพื้นดินของ บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด)ลพบุรีเขตที่ 03 (นครสวรรค์) กกพ 01-3/65-254 09 มิถุนายน 256522.001.180
9 บริษัท วีพี สตาร์ซ (2000) จำกัดบริษัท วีพี สตาร์ซ (2000) จำกัดนครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-3/65-253 06 พฤษภาคม 2565 0.350
10 บริษัท ยิปซัมซิเมนต์ไทย จำกัดบริษัท ยิปซัมซิเมนต์ไทย จำกัด (Solar Farm 8,699.55 kW)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/65-252 20 เมษายน 256522.007.875
11 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัดบริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด (โครงการ Solar สถาบันวิทยสิริเมธี)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-3/65-251 23 มีนาคม 25650.400.100
12 บริษัท สยาม ควอลิตี้ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดบริษัท สยาม ควอลิตี้ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (โครงการ 6 เมกะวัตต์)ชัยภูมิเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-3/65-250 18 มีนาคม 256522.006.004
13 บริษัท โปร โซล่าร์ วัน จำกัดบริษัท โปร โซล่าร์ วัน จำกัด (ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)) สุราษฎร์ธานีเขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี) กกพ 01-3/65-249 10 มีนาคม 256533.001.430
14 บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัดบริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัดปทุมธานีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-3/60-150 09 มีนาคม 2565 (09 มีนาคม 2560)115.0012.000
15 บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัดบริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด ราชบุรีเขตที่ 10 (ราชบุรี) กกพ 01-3/60-149 07 มีนาคม 2565 (07 มีนาคม 2560)22.0040.000