รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตประเภทใบอนุญาตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตขนาดพิกัดแรงดัน (kV)ปริมาณความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (MW)รายละเอียด
           
Page size: Displaying page 1 of 12, items from 1 to 15 of 179.

Page: of 12

1 การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้านครหลวงกรุงเทพมหานครเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/52-001 19 กุมภาพันธ์ 2552 0.000
2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เขตภาคเหนือ)กรุงเทพมหานครเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/52-002 19 กุมภาพันธ์ 2552 0.000
3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)กรุงเทพมหานครเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/52-003 19 กุมภาพันธ์ 2552 0.000
4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เขตภาคกลาง)กรุงเทพมหานครเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/52-004 19 กุมภาพันธ์ 2552 0.000
5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เขตภาคใต้)กรุงเทพมหานครเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/52-005 19 กุมภาพันธ์ 2552 0.000
6 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 2 จำกัดบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 2 จำกัดชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/52-006 12 พฤษภาคม 2552 0.000
7 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)ศูนย์ผลิตสาธารณูปการ แห่งที่ 1ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/52-007 25 มิถุนายน 2552 0.000
8 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนนทบุรีเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/52-008 25 มิถุนายน 2552 0.000
9 กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบ)กองทัพเรือ (กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบ)ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/52-009 25 มิถุนายน 2552 0.000
10 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัดบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัดสมุทรปราการเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/52-010 25 มิถุนายน 2552 0.000
11 บริษัท ศรีเจริญไบโอเพาเวอร์ จำกัดบริษัท ศรีเจริญไบโอเพาเวอร์ จำกัดบุรีรัมย์เขตที่ 06 (นครราชสีมา)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/52-011 16 กรกฎาคม 2552 0.000
12 บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ส์ จำกัดบริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ส์ จำกัดระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/52-012 16 กรกฎาคม 2552 0.000
13 บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จำกัดบริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จำกัดระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/52-013 08 ตุลาคม 2552 0.000
14 บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัดบริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัดนครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/52-014 08 ตุลาคม 2552 0.000
15 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี)ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-3/52-015 08 ตุลาคม 2552 0.000