รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
จังหวัด
ประเภทใบอนุญาต
เชื้อเพลิงที่ใช้/แหล่งพลังงานต้นกำลัง
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตขนาดกำลังการผลิต (kVA)รายละเอียด
         
Page size: Displaying page 1 of 1, items from 1 to 4 of 4.

Page: of 1

1 บริษัท เอ็ปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส จำกัดบริษัท เอ็ปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส จำกัดกรุงเทพมหานครเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) กกพ 01-4/61-190 14 ธันวาคม 25610.00
2 บริษัท เอ็นเอส-โอจี เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท เอ็นเอส-โอจี เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง) กรุงเทพมหานครเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) กกพ 01-4/60-162 19 กันยายน 25600.00
3 บริษัท พีพีทีซี จำกัดบริษัท พีพีทีซี จำกัดกรุงเทพมหานครเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) กกพ 01-4/59-132 27 เมษายน 25590.00
4 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานครเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) กกพ 01-4/53-037 19 เมษายน 25530.00
PopulateDDL A transport-level error has occurred when sending the request to the server. (provider: TCP Provider, error: 0 - An existing connection was forcibly closed by the remote host.)