รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
เชื้อเพลิงที่ใช้/แหล่งพลังงานต้นกำลัง
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตประเภทใบอนุญาตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตขนาดกำลังการผลิต (kVA)รายละเอียด
          
Page size: Displaying page 1 of 13, items from 1 to 15 of 195.

Page: of 13

1 บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัดบริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของบริษัท คอนวูด จำกัดสระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/62-205 30 กรกฎาคม 25620.00
2 บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัดบริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด (สาขาซีพี-เมจิ สระบุรี)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/62-204 19 กรกฎาคม 25620.00
3 บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัดบริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด(ดำเนินการให้กับบริษํท ยูนิค ซี โปรดักส์ จำกัด เฟส 1,2)ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/62-202 26 มิถุนายน 25620.00
4 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดบริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ แก่งคอย 2 )สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/62-203 26 มิถุนายน 25620.00
5 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โครงการโรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนพื้นดิน 3)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/62-201 31 พฤษภาคม 25620.00
6 บริษัท ซีพีพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดบริษัท ซีพีพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดนครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/62-200 17 พฤษภาคม 25620.00
7 บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดกาญจนบุรีเขตที่ 09 (กาญจนบุรี)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/62-199 19 เมษายน 25620.00
8 บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จำกัดบริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จำกัดนครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/62-198 11 เมษายน 25620.00
9 บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัดบริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัดสมุทรสาครเขตที่ 09 (กาญจนบุรี)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/62-197 10 เมษายน 25620.00
10 บริษัท สยาม ควอลิตี้ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดบริษัท สยาม ควอลิตี้ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดชัยภูมิเขตที่ 06 (นครราชสีมา)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/62-196 04 เมษายน 25620.00
11 บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (อำนาจเจริญ) จำกัดบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (อำนาจเจริญ) จำกัดอำนาจเจริญเขตที่ 05 (อุบลราชธานี)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/62-195 11 มีนาคม 25620.00
12 บริษัท อุทัยธานี ไบโอ เอเนอยี่ จำกัดบริษัท อุทัยธานี ไบโอเอเนอยี่ จำกัดอุทัยธานีเขตที่ 03 (นครสวรรค์)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/57-102 05 มีนาคม 2562 (05 มีนาคม 2557)0.00
13 บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัดบริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด สาขาเทพารักษ์สมุทรปราการเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/62-194 20 กุมภาพันธ์ 25620.00
14 บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1 จำกัดบริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1 จำกัดนครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/62-193 23 มกราคม 25620.00
15 บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัดบริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด (โรงไฟฟ้าหนองปลาหมอ)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/62-192 11 มกราคม 25620.00