รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
เชื้อเพลิงที่ใช้/แหล่งพลังงานต้นกำลัง
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตประเภทใบอนุญาตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตขนาดกำลังการผลิต (kVA)รายละเอียด
          
Page size: Displaying page 1 of 13, items from 1 to 15 of 191.

Page: of 13

1 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 2 จำกัดบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 2 จำกัดชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/52-004 12 พฤษภาคม 25520.00
2 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด (โครงการสาธารณูปการหน่วยที่ 1)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/52-005 25 มิถุนายน 25520.00
3 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัดบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัดสมุทรปราการเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/52-007 25 มิถุนายน 25520.00
4 บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ส์ จำกัดบริษัท ทีพีที ยูทิลิตี้ส์ จำกัดระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/52-009 16 กรกฎาคม 25520.00
5 บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จำกัดบริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จำกัดระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/52-010 08 ตุลาคม 25520.00
6 บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัดบริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัดนครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/52-011 08 ตุลาคม 25520.00
7 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/52-012 08 ตุลาคม 25520.00
8 บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัดบริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัดสระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/52-013 08 ตุลาคม 25520.00
9 บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัดบริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัดสมุทรปราการเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/52-014 08 ตุลาคม 25520.00
10 บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัดบริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัดสระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/52-015 29 ตุลาคม 25520.00
11 บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัดบริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัดปทุมธานีเขตที่ 07 (สระบุรี)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/52-016 29 ตุลาคม 25520.00
12 บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/52-017 29 ตุลาคม 25520.00
13 บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จำกัดบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จำกัดสุพรรณบุรีเขตที่ 09 (กาญจนบุรี)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/52-018 05 พฤศจิกายน 25520.00
14 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/52-019 26 พฤศจิกายน 25520.00
15 บริษัท กรี เอ็นเนอร์จี จำกัดบริษัท กรี เอ็นเนอร์จี จำกัดสงขลาเขตที่ 12 (สงขลา)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/52-020 03 ธันวาคม 2557 (03 ธันวาคม 2552)0.00