รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
เชื้อเพลิงที่ใช้/แหล่งพลังงานต้นกำลัง
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตรายละเอียด
        
Page size: Displaying page 1 of 20, items from 1 to 15 of 294.

Page: of 20

1 บริษัท แก่นตะวัน อัลเทอร์เนอร์ยี จำกัดบริษัท แก่นตะวัน อัลเทอร์เนอร์ยี จำกัดขอนแก่นเขตที่ 04 (ขอนแก่น) กกพ 01-4/64-304 14 ตุลาคม 2564
2 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัดบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-4/64-303 08 ตุลาคม 2564
3 บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัดบริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด)นครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-4/64-299 27 กันยายน 2564
4 บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (อาคาร New Paint Shop))ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-4/64-301 27 กันยายน 2564
5 บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด)ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-4/64-302 27 กันยายน 2564
6 บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท คิงส์ แบ็ก จำกัด)ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-4/64-300 23 กันยายน 2564
7 บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัดบริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน))ชุมพรเขตที่ 10 (ราชบุรี) กกพ 01-4/64-298 16 กันยายน 2564
8 บริษัท ทีเอฟ เทค เพาเวอร์ จำกัดบริษัท ทีเอฟ เทค เพาเวอร์ จำกัดกาญจนบุรีเขตที่ 09 (กาญจนบุรี) กกพ 01-4/64-297 09 กันยายน 2564
9 บริษัท พลังงานมหานคร จำกัดบริษัท พลังงานมหานคร จำกัดปทุมธานีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-4/64-295 07 กันยายน 2564
10 บริษัท พลังงานมหานคร จำกัดบริษัท พลังงานมหานคร จำกัดสมุทรสาครเขตที่ 09 (กาญจนบุรี) กกพ 01-4/64-296 07 กันยายน 2564
11 บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัดบริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัดนครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-4/64-293 02 กันยายน 2564
12 บริษัท โซลาร์ ดี ซิมไบโอร์ จำกัดบริษัท โซลาร์ ดี ซิมไบโอร์ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-4/64-294 01 กันยายน 2564
13 บริษัท กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 2 (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 2 (ไทยแลนด์) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด )ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-4/64-292 27 สิงหาคม 2564
14 บริษัท ทีพีเค แอ็บโซลูท สตาร์ช จำกัดบริษัท ทีพีเค แอ็บโซลูท สตาร์ช จำกัดนครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-4/64-291 26 สิงหาคม 2564
15 บริษัท พลังงานมหานคร จำกัดบริษัท พลังงานมหานคร จำกัด (สถานี E-BUS วงเวียนพระประแดง)กรุงเทพมหานครเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) กกพ 01-4/64-288 05 สิงหาคม 2564