รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
เชื้อเพลิงที่ใช้/แหล่งพลังงานต้นกำลัง
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตขนาดกำลังการผลิต (kVA)รายละเอียด
         
Page size: Displaying page 1 of 15, items from 1 to 15 of 220.

Page: of 15

1 บริษัท แอล ที ซี การเกษตร จำกัดสาขาหนองตะไก้นครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-4/63-230 03 สิงหาคม 25630.00
2 บริษัท กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (ไทยแลนด์) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาของ บริษัท วาลีโอสยาม เทอร์มอลซิสเต็มส์ จำกัด)ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-4/63-228 26 มิถุนายน 25630.00
3 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนพื้นดิน-ท่าหลวง2)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-4/63-229 26 มิถุนายน 25630.00
4 บริษัท บีจี เอ็นซิส จำกัดบริษัท บีจี เอ็นซิส จำกัดปราจีนบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-4/63-227 22 มิถุนายน 25630.00
5 บริษัท อี อี เอส รีนิวเอเบิล จำกัดบริษัท อี อี เอส รีนิวเอเบิล จำกัด (โครงการ 2)อุบลราชธานีเขตที่ 05 (อุบลราชธานี) กกพ 01-4/63-226 10 มิถุนายน 25630.00
6 บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัดบริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัดราชบุรีเขตที่ 10 (ราชบุรี) กกพ 01-4/63-225 02 มิถุนายน 25630.00
7 บริษัท ไทยเสรี เจนเนอเรติ้ง จำกัดบริษัท ไทยเสรี เจนเนอเรติ้ง จำกัดกำแพงเพชรเขตที่ 02 (พิษณุโลก) กกพ 01-4/63-224 01 มิถุนายน 25630.00
8 บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรี่ส์ จำกัดบริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรี่ส์ จำกัดสุราษฎร์ธานีเขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี) กกพ 01-4/63-223 14 พฤษภาคม 25630.00
9 บริษัท ท่าฉางไบโอเพาเวอร์ จำกัดบริษัท ท่าฉางไบโอเพาเวอร์ จำกัดสุราษฎร์ธานีเขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี) กกพ 01-4/63-222 07 พฤษภาคม 25630.00
10 บริษัท ไฟฟ้าธรรมชาติ จำกัดบริษัท ไฟฟ้าธรรมชาติ จำกัดสุราษฎร์ธานีเขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี) กกพ 01-4/58-118 17 เมษายน 2563 (17 เมษายน 2558)0.00
11 บริษัท กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (ไทยแลนด์) จำกัด (ติดตั้งบนพื้นที่ของบริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน))สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-4/63-221 15 เมษายน 25630.00
12 บริษัท กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (ไทยแลนด์) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท เซ้าท์อีสต์เท็กซ์ไทล์ จำกัด)สมุทรสาครเขตที่ 09 (กาญจนบุรี) กกพ 01-4/63-219 31 มีนาคม 25630.00
13 บริษัท โซลาร์ ดี ซิมไบโอร์ จำกัดบริษัท โซลาร์ ดี ซิมไบโอร์ จำกัด (โครงการ บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-4/63-220 27 มีนาคม 25630.00
14 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดติดตั้ง บนพื้นดินและลอยน้ำ ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัดเพชรบุรีเขตที่ 10 (ราชบุรี) กกพ 01-4/63-218 26 มีนาคม 25630.00
15 บริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัดพระนครศรีอยุธยาเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-4/63-216 13 มีนาคม 25630.00