รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
เชื้อเพลิงที่ใช้/แหล่งพลังงานต้นกำลัง
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตรายละเอียด
        
Page size: Displaying page 1 of 16, items from 1 to 15 of 231.

Page: of 16

1 บริษัท โซลาร์ ดี ซิมไบโอร์ จำกัดบริษัท โซลาร์ ดี ซิมไบโอร์ จำกัด (โครงการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))สมุทรสาครเขตที่ 09 (กาญจนบุรี) กกพ 01-4/63-241 19 ตุลาคม 2563
2 บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จำกัดบริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จำกัดปทุมธานีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-4/58-122 28 กันยายน 2563 (28 กันยายน 2558)
3 บริษัท พลังงานมหานคร จำกัดบริษัท พลังงานมหานคร จำกัดสมุทรปราการเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) กกพ 01-4/63-240 15 กันยายน 2563
4 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัดบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัดสุราษฎร์ธานีเขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี) กกพ 01-4/63-239 08 กันยายน 2563
5 บริษัท บางเขนชัย จำกัดบริษัท บางเขนชัย จำกัด (ติดตั้งบนพื้นดินของบริษัท สยาม ไวร์ อินดัสทรี จำกัด)ฉะเชิงเทราเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-4/63-238 26 สิงหาคม 2563
6 บริษัท แอล ที ซี การเกษตร จำกัดสาขาสูงเนินนครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-4/63-237 18 สิงหาคม 2563
7 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัดบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด)อุดรธานีเขตที่ 04 (ขอนแก่น) กกพ 01-4/63-236 13 สิงหาคม 2563
8 บริษัท ทีเอฟ เทค จำกัดบริษัท ทีเอฟ เทค จำกัดสุพรรณบุรีเขตที่ 09 (กาญจนบุรี) กกพ 01-4/63-232 06 สิงหาคม 2563
9 บริษัท ทีเอฟ เทค จำกัดบริษัท ทีเอฟ เทค จำกัดกาญจนบุรีเขตที่ 09 (กาญจนบุรี) กกพ 01-4/63-233 06 สิงหาคม 2563
10 บริษัท ทีเอฟ เทค จำกัดบริษัท ทีเอฟ เทค จำกัดปราจีนบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-4/63-234 06 สิงหาคม 2563
11 บริษัท ทีเอฟ เทค จำกัดบริษัท ทีเอฟ เทค จำกัดปราจีนบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-4/63-235 06 สิงหาคม 2563
12 บริษัท แอล ที ซี การเกษตร จำกัดสาขาหนองตะไก้นครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-4/63-230 03 สิงหาคม 2563
13 บริษัท คลีนเเม็กซ์ เอ็นเนอร์ยี (ไทยเเลนด์) จำกัดบริษัท คลีนเเม็กซ์ เอ็นเนอร์ยี (ไทยเเลนด์) จำกัดพระนครศรีอยุธยาเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-4/63-231 03 สิงหาคม 2563
14 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (โครงการ 30 MW)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-4/58-120 10 กรกฎาคม 2563 (10 กรกฎาคม 2558)
15 บริษัท กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (ไทยแลนด์) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาของ บริษัท วาลีโอสยาม เทอร์มอลซิสเต็มส์ จำกัด)ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-4/63-228 26 มิถุนายน 2563