รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
เชื้อเพลิงที่ใช้/แหล่งพลังงานต้นกำลัง
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตรายละเอียด
        
Page size: Displaying page 1 of 17, items from 1 to 15 of 248.

Page: of 17

1 บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)ปทุมธานีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-4/59-130 23 กุมภาพันธ์ 2564 (23 กุมภาพันธ์ 2559)
2 บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัดบริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด (สาขาคาราบาวตะวันแดง)ฉะเชิงเทราเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-4/64-258 19 มกราคม 2564
3 บริษัท วี.ซี.พอร์ค แอนด์ โปรเซสซิ่ง จำกัดบริษัท วี.ซี.พอร์ค แอนด์ โปรเซสซิ่ง จำกัดราชบุรีเขตที่ 10 (ราชบุรี) กกพ 01-4/64-257 08 มกราคม 2564
4 บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัดบริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท ราชบุรีกล๊าซ อินดัสทรี่ จำกัด)ราชบุรีเขตที่ 10 (ราชบุรี) กกพ 01-4/64-256 06 มกราคม 2564
5 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดบริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ แก่งคอย3)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-4/63-253 25 ธันวาคม 2563
6 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดโรงไฟฟ้าลมร้อนทิ้งแก่งคอยสระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-4/63-254 25 ธันวาคม 2563
7 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดโรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนพื้นดิน 4นครศรีธรรมราชเขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี) กกพ 01-4/63-255 25 ธันวาคม 2563
8 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จำกัดบริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จำกัดลำปางเขตที่ 01 (เชียงใหม่) กกพ 01-4/63-252 17 ธันวาคม 2563
9 บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งที่ บริษัท บี.ฟูดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (BFI-SLH solar rooftop project 2,318 kW)ลพบุรีเขตที่ 03 (นครสวรรค์) กกพ 01-4/63-250 08 ธันวาคม 2563
10 บริษัท กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (ไทยแลนด์) จำกัด (ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำของบริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด)ราชบุรีเขตที่ 10 (ราชบุรี) กกพ 01-4/63-249 04 ธันวาคม 2563
11 บริษัท วีเน็ท พาวเวอร์ จำกัดบริษัท วีเน็ท พาวเวอร์ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)กรุงเทพมหานครเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) กกพ 01-4/63-251 04 ธันวาคม 2563
12 บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (โครงการ TAB)ลพบุรีเขตที่ 03 (นครสวรรค์) กกพ 01-4/63-248 02 ธันวาคม 2563
13 บริษัท ธนกรไรซ์ จำกัดบริษัท ธนกรไรซ์ จำกัดชัยนาทเขตที่ 03 (นครสวรรค์) กกพ 01-4/63-246 27 พฤศจิกายน 2563
14 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัดบริษัทดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด ติดตั้งบนหลังคา บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยาเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-4/63-244 25 พฤศจิกายน 2563
15 บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-4/63-247 25 พฤศจิกายน 2563