รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
เชื้อเพลิงที่ใช้/แหล่งพลังงานต้นกำลัง
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตขนาดกำลังการผลิต (kVA)รายละเอียด
         
Page size: Displaying page 1 of 14, items from 1 to 15 of 199.

Page: of 14

1 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (สาขาบางปะอิน โครงการ 3)พระนครศรีอยุธยาเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-4/62-209 10 กันยายน 25620.00
2 บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัดบริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด (บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-4/62-208 26 สิงหาคม 25620.00
3 บริษัท บีจี เอ็นซิส จำกัดบริษัท บีจี เอ็นซิส จำกัดปราจีนบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-4/62-207 16 สิงหาคม 25620.00
4 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนพื้นดินและลอยน้ำ-เขาวง 1 และ 2)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-4/62-206 08 สิงหาคม 25620.00
5 บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัดบริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของบริษัท คอนวูด จำกัดสระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-4/62-205 30 กรกฎาคม 25620.00
6 บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัดบริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด (สาขาซีพี-เมจิ สระบุรี)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-4/62-204 19 กรกฎาคม 25620.00
7 บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัดบริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด(ดำเนินการให้กับบริษํท ยูนิค ซี โปรดักส์ จำกัด เฟส 1,2)ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-4/62-202 26 มิถุนายน 25620.00
8 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดบริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ แก่งคอย 2 )สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-4/62-203 26 มิถุนายน 25620.00
9 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โครงการโรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนพื้นดิน 3)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-4/62-201 31 พฤษภาคม 25620.00
10 บริษัท บ้านไร่ผลิตไฟฟ้า จำกัดบริษัท บ้านไร่ผลิตไฟฟ้า จำกัด (สาขา 2)อุทัยธานีเขตที่ 03 (นครสวรรค์) กกพ 01-4/57-104 21 พฤษภาคม 2562 (21 พฤษภาคม 2557)0.00
11 บริษัท ซีพีพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดบริษัท ซีพีพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดนครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-4/62-200 17 พฤษภาคม 25620.00
12 บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดกาญจนบุรีเขตที่ 09 (กาญจนบุรี) กกพ 01-4/62-199 19 เมษายน 25620.00
13 บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัดบริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัดนครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-4/57-103 11 เมษายน 2562 (11 เมษายน 2557)0.00
14 บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จำกัดบริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จำกัดนครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-4/62-198 11 เมษายน 25620.00
15 บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัดบริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัดสมุทรสาครเขตที่ 09 (กาญจนบุรี) กกพ 01-4/62-197 10 เมษายน 25620.00