รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
เชื้อเพลิงที่ใช้/แหล่งพลังงานต้นกำลัง
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตประเภทใบอนุญาตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตขนาดกำลังการผลิต (kVA)รายละเอียด
          
Page size: Displaying page 1 of 12, items from 1 to 15 of 178.

Page: of 12

1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนนทบุรีเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/52-001 19 กุมภาพันธ์ 25520.00
2 การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้านครหลวงกรุงเทพมหานครเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/52-002 19 กุมภาพันธ์ 25520.00
3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรุงเทพมหานครเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/52-003 19 กุมภาพันธ์ 25520.00
4 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 2 จำกัดบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 2 จำกัดชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/52-004 12 พฤษภาคม 25520.00
5 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)ศูนย์ผลิตสาธารณูปการ แห่งที่ 1ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/52-005 25 มิถุนายน 25520.00
6 กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบ)กองทัพเรือ (กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบ)ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/52-006 25 มิถุนายน 25520.00
7 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัดบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัดสมุทรปราการเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/52-007 25 มิถุนายน 25520.00
8 บริษัท ศรีเจริญไบโอเพาเวอร์ จำกัดบริษัท ศรีเจริญไบโอเพาเวอร์ จำกัดบุรีรัมย์เขตที่ 06 (นครราชสีมา)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/52-008 16 กรกฎาคม 25520.00
9 บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ส์ จำกัดบริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ส์ จำกัดระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/52-009 16 กรกฎาคม 25520.00
10 บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จำกัดบริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จำกัดระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/52-010 08 ตุลาคม 25520.00
11 บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัดบริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัดนครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/52-011 08 ตุลาคม 25520.00
12 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/52-012 08 ตุลาคม 25520.00
13 บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัดบริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัดสระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/52-013 08 ตุลาคม 25520.00
14 บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัดบริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัดสมุทรปราการเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/52-014 08 ตุลาคม 25520.00
15 บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัดบริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัดสระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี)จำหน่ายไฟฟ้า กกพ 01-4/52-015 29 ตุลาคม 25520.00