รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
เชื้อเพลิงที่ใช้/แหล่งพลังงานต้นกำลัง
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตรายละเอียด
        
Page size: Displaying page 1 of 18, items from 1 to 15 of 260.

Page: of 18

1 บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัดบริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัดชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-4/64-270 07 พฤษภาคม 2564
2 บริษัท บี พี เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท บี พี เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัดปราจีนบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-4/64-269 16 เมษายน 2564
3 บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (โครงการ BF CS)ลพบุรีเขตที่ 03 (นครสวรรค์) กกพ 01-4/64-268 15 มีนาคม 2564
4 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัดบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาและแบบทุ่นลอยน้ำบริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-4/64-267 02 มีนาคม 2564
5 บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)ปทุมธานีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-4/59-130 23 กุมภาพันธ์ 2564 (23 กุมภาพันธ์ 2559)
6 บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (โครงการ BTGLR 2)ลพบุรีเขตที่ 03 (นครสวรรค์) กกพ 01-4/64-264 18 กุมภาพันธ์ 2564
7 บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (โครงการ BTGLR 3)ลพบุรีเขตที่ 03 (นครสวรรค์) กกพ 01-4/64-265 18 กุมภาพันธ์ 2564
8 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัดบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด สาขาจังหวัดปราจีนบุรี)ปราจีนบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-4/64-266 15 กุมภาพันธ์ 2564
9 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดบริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ชนิดลอยน้ำ ทุ่งสง)นครศรีธรรมราชเขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี) กกพ 01-4/64-262 11 กุมภาพันธ์ 2564
10 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดิน - เขาวง 3) สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-4/64-263 11 กุมภาพันธ์ 2564
11 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์แบบลอยน้า – ท่าหลวง 3)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-4/64-261 04 กุมภาพันธ์ 2564
12 บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัดบริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด นครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-4/64-260 27 มกราคม 2564
13 บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัดบริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด)ลำพูนเขตที่ 01 (เชียงใหม่) กกพ 01-4/64-259 20 มกราคม 2564
14 บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัดบริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด (สาขาคาราบาวตะวันแดง)ฉะเชิงเทราเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-4/64-258 19 มกราคม 2564
15 บริษัท วี.ซี.พอร์ค แอนด์ โปรเซสซิ่ง จำกัดบริษัท วี.ซี.พอร์ค แอนด์ โปรเซสซิ่ง จำกัดราชบุรีเขตที่ 10 (ราชบุรี) กกพ 01-4/64-257 08 มกราคม 2564