รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
เชื้อเพลิงที่ใช้/แหล่งพลังงานต้นกำลัง
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตรายละเอียด
        
Page size: Displaying page 1 of 25, items from 1 to 15 of 371.

Page: of 25

1 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (ติดตั้งบนหลังคาของบริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด สาขาระยอง)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-4/65-380 29 พฤศจิกายน 2565
2 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (ติดตั้งบนหลังคาของบริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด สาขาบึงกาฬ)บึงกาฬเขตที่ 04 (ขอนแก่น) กกพ 01-4/65-381 29 พฤศจิกายน 2565
3 บริษัท บลู ไฟร ไบโอ จำกัดบริษัท บลู ไฟร ไบโอ จำกัดนครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-4/65-379 28 พฤศจิกายน 2565
4 บริษัท พลังงานมหานคร จำกัดบริษัท พลังงานมหานคร จำกัด (E-BUS แสมดำ)กรุงเทพมหานครเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) กกพ 01-4/65-377 21 พฤศจิกายน 2565
5 บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัดบริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัดนครสวรรค์เขตที่ 03 (นครสวรรค์) กกพ 01-4/65-378 15 พฤศจิกายน 2565
6 บริษัท เอ็นแม๊กซ์ โซล่าร์ 4 (พีพีเอ) จำกัดบริษัท เอ็นแม๊กซ์ โซล่าร์ 4 (พีพีเอ) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)สมุทรสาครเขตที่ 09 (กาญจนบุรี) กกพ 01-4/65-376 08 พฤศจิกายน 2565
7 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัดบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด ติดตั้งโซล่าร์เซลล์บนหลังคา บริษัท ปริ๊งซ์ เฉิงซาน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัดชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-4/65-375 07 พฤศจิกายน 2565
8 บริษัท เสิงสางพัฒนาพลังงาน จำกัดบริษัท เสิงสางพัฒนาพลังงาน จำกัดนครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-4/65-374 03 พฤศจิกายน 2565
9 บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-4/65-373 02 พฤศจิกายน 2565
10 บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัดบริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัดสุรินทร์เขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-4/65-370 28 ตุลาคม 2565
11 บริษัท พลังงานมหานคร จำกัดบริษัท พลังงานมหานคร จำกัด (สถานี E-BUS รามคำแหง 74)กรุงเทพมหานครเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) กกพ 01-4/65-371 28 ตุลาคม 2565
12 บริษัท พลังงานมหานคร จำกัดบริษัท พลังงานมหานคร จำกัด (E-BUS เคหะธนบุรี)กรุงเทพมหานครเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) กกพ 01-4/65-372 28 ตุลาคม 2565
13 บริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคา บริษัท เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-4/65-369 27 ตุลาคม 2565
14 บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัดบริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท นิชชินโบ ไมโคร ดีไวซส์ (ประเทศไทย) จำกัด) ลำพูนเขตที่ 01 (เชียงใหม่) กกพ 01-4/65-366 21 ตุลาคม 2565
15 บริษัท บีบีจีไอ ยูทิลิตี้ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัดบริษัท บีบีจีไอ ยูทิลิตี้ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัดขอนแก่นเขตที่ 04 (ขอนแก่น) กกพ 01-4/65-368 21 ตุลาคม 2565