รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
เชื้อเพลิงที่ใช้/แหล่งพลังงานต้นกำลัง
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตรายละเอียด
        
Page size: Displaying page 1 of 21, items from 1 to 15 of 305.

Page: of 21

1 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โครงการแก่งคอย 4)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-4/65-314 19 มกราคม 2565
2 บริษัท พลังงานมหานคร จำกัดบริษัท พลังงานมหานคร จำกัด (สถานี E-FERRY วัดศาลาลี)นนทบุรีเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) กกพ 01-4/65-315 10 มกราคม 2565
3 บริษัท โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ รีนิวเอเบิลส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน))ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-4/65-313 05 มกราคม 2565
4 บริษัท เอนเนอร์จี อินโนเวชั่น พาวเวอร์ จำกัดบริษัท เอนเนอร์จี อินโนเวชั่น พาวเวอร์ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-4/64-312 30 ธันวาคม 2564
5 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัดบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด (ติดตั้งบนพื้นดินบริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จำกัด)ราชบุรีเขตที่ 10 (ราชบุรี) กกพ 01-4/64-311 21 ธันวาคม 2564
6 บริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัดบริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด (อาคาร FUI6))ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-4/64-310 26 พฤศจิกายน 2564
7 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัดบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคา บริษัท ทาคาฮาตะ พริซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-4/64-309 10 พฤศจิกายน 2564
8 บริษัท บี.กริม ส.นภา โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัดบริษัท บี.กริม ส.นภา โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัดระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-4/64-308 04 พฤศจิกายน 2564
9 บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัดบริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัดหนองคายเขตที่ 04 (ขอนแก่น) กกพ 01-4/64-306 26 ตุลาคม 2564
10 บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัดบริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัดอุบลราชธานีเขตที่ 05 (อุบลราชธานี) กกพ 01-4/64-307 25 ตุลาคม 2564
11 บริษัท แก่นตะวัน อัลเทอร์เนอร์ยี จำกัดบริษัท แก่นตะวัน อัลเทอร์เนอร์ยี จำกัดขอนแก่นเขตที่ 04 (ขอนแก่น) กกพ 01-4/64-304 14 ตุลาคม 2564
12 บริษัท พลังงานมหานคร จำกัดบริษัท พลังงานมหานคร จำกัดสมุทรปราการเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) กกพ 01-4/64-305 11 ตุลาคม 2564
13 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัดบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-4/64-303 08 ตุลาคม 2564
14 บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัดบริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด)นครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-4/64-299 27 กันยายน 2564
15 บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (อาคาร New Paint Shop))ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-4/64-301 27 กันยายน 2564