รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
เชื้อเพลิงที่ใช้/แหล่งพลังงานต้นกำลัง
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตรายละเอียด
        
Page size: Displaying page 1 of 19, items from 1 to 15 of 276.

Page: of 19

1 บริษัท หวังดี เอ็นเนอยี จำกัดบริษัท หวังดี เอ็นเนอยี จำกัด (สาขา 1)กำแพงเพชรเขตที่ 02 (พิษณุโลก) กกพ 01-4/64-286 16 กรกฎาคม 2564
2 บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (โครงการ HHLR)ลพบุรีเขตที่ 03 (นครสวรรค์) กกพ 01-4/64-284 02 กรกฎาคม 2564
3 บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (โครงการ BSM)ลพบุรีเขตที่ 03 (นครสวรรค์) กกพ 01-4/64-285 02 กรกฎาคม 2564
4 บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)บริษัท โกลว์พลังงาน จำกัด (มหาชน) (ติดตั้งบนหลังคาและพื้นดินบริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-4/64-283 01 กรกฎาคม 2564
5 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดโรงไฟฟ้าลมร้อนทิ้งท่าหลวงสระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-4/64-282 17 มิถุนายน 2564
6 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัดบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท อัสโน่ โฮริเอะ (ไทยแลนด์) จำกัดระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-4/64-277 16 มิถุนายน 2564
7 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัดบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด)สงขลาเขตที่ 12 (สงขลา) กกพ 01-4/64-278 16 มิถุนายน 2564
8 บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดสมุทรปราการเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) กกพ 01-4/64-279 15 มิถุนายน 2564
9 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดโรงไฟฟ้าลมร้อนทิ้งทุ่งสงนครศรีธรรมราชเขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี) กกพ 01-4/64-280 10 มิถุนายน 2564
10 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดโรงไฟฟ้าลมร้อนทิ้งเขาวงสระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-4/64-281 10 มิถุนายน 2564
11 บริษัท ไทยดิจิทัลเอนเนอร์ยี่เดเวลอปเม้นท์ จำกัดโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่เขตที่ 01 (เชียงใหม่) กกพ 01-4/64-276 08 มิถุนายน 2564
12 บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท สุเอซ เซอร์คูล่า พอลิเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด)สมุทรปราการเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) กกพ 01-4/64-275 04 มิถุนายน 2564
13 บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (โครงการ BTG-SK)สงขลาเขตที่ 12 (สงขลา) กกพ 01-4/64-274 20 พฤษภาคม 2564
14 บริษัท เอสเอสโซลาร์รูฟ จำกัดบริษัท เอสเอสโซลาร์รูฟ จำกัดกรุงเทพมหานครเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) กกพ 01-4/64-273 13 พฤษภาคม 2564
15 บริษัท กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 2 (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 2 (ไทยแลนด์) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาของบริษัท ซันแฟลค (ประเทศไทย) จำกัด)พระนครศรีอยุธยาเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-4/64-271 11 พฤษภาคม 2564