รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตขนส่งก๊าซฯ
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตประเภทใบอนุญาตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตรายละเอียด
         
Page size: Displaying page 1 of 3, items from 1 to 15 of 34.

Page: of 3

1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานครเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)ก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ กกพ 01-6/52-001 19 กุมภาพันธ์ 2552
2 บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัดสงขลาเขตที่ 12 (สงขลา)ก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ กกพ 01-6/52-002 25 มิถุนายน 2552
3 บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จำกัดบริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี1 จำกัด สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี)ก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ กกพ 01-6/54-003.1 30 มิถุนายน 2554
4 บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัดบริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี)ก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ กกพ 01-6/54-004.1 30 มิถุนายน 2554
5 บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัดบริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี)ก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ กกพ 01-6/54-005 08 สิงหาคม 2554
6 บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัดบริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี)ก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ กกพ 01-6/54-006 05 กันยายน 2554
7 บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัดบริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัดระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี)ก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ กกพ 01-6/54-007 05 กันยายน 2554
8 บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัดบริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด ปทุมธานีเขตที่ 07 (สระบุรี)ก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ กกพ 01-6/54-008 05 กันยายน 2554
9 บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัดบริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด ฉะเชิงเทราเขตที่ 08 (ชลบุรี)ก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ กกพ 01-6/54-009 06 ตุลาคม 2554
10 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัดบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัดพระนครศรีอยุธยาเขตที่ 07 (สระบุรี)ก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ กกพ 01-6/55-011 19 สิงหาคม 2555
11 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัดบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัดระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี)ก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ กกพ 01-6/55-012 05 ตุลาคม 2555
12 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี)ก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ กกพ 01-6/55-013 08 พฤศจิกายน 2555
13 บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัดบริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด (โครงการ 2)พระนครศรีอยุธยาเขตที่ 07 (สระบุรี)ก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ กกพ 01-6/56-014 29 มกราคม 2556
14 บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัดบริษัท ราชบุรีเวอลด์ จำกัดราชบุรีเขตที่ 10 (ราชบุรี)ก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ กกพ 01-6/56-015 16 พฤษภาคม 2556
15 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี)ก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ กกพ 01-6/56-016 28 พฤษภาคม 2556 (19 กุมภาพันธ์ 2552)