รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตขนส่งก๊าซฯ
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตประเภทใบอนุญาตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตรายละเอียด
         
Page size: Displaying page 1 of 3, items from 1 to 15 of 43.

Page: of 3

1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี)ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ กกพ 01-6/52-001 19 กุมภาพันธ์ 2552
2 บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัดสงขลาเขตที่ 12 (สงขลา)ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ กกพ 01-6/52-002 25 มิถุนายน 2552
3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี)ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ กกพ 01-6/54-003.1 07 มีนาคม 2554
4 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี)ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ กกพ 01-6/54-004.1 01 เมษายน 2554
5 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี)ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ กกพ 01-6/54-005 08 สิงหาคม 2554
6 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี)ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ กกพ 01-6/54-006 05 กันยายน 2554
7 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี)ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ กกพ 01-6/54-007 05 กันยายน 2554
8 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี)ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ กกพ 01-6/54-008 05 กันยายน 2554
9 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี)ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ กกพ 01-6/54-009 06 ตุลาคม 2554
10 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี)ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ กกพ 01-6/55-011 19 กันยายน 2555
11 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัดบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัดระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี)ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ กกพ 01-6/55-012 05 ตุลาคม 2555
12 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี)ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ กกพ 01-6/55-013 08 พฤศจิกายน 2555
13 บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัดบริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด (โครงการ 2)พระนครศรีอยุธยาเขตที่ 07 (สระบุรี)ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ กกพ 01-6/56-014 29 มกราคม 2556
14 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี)ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ กกพ 01-6/56-015 16 พฤษภาคม 2556
15 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี)ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ กกพ 01-6/56-016 28 พฤษภาคม 2556 (19 กุมภาพันธ์ 2552)