รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตขนส่งก๊าซฯ
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตรายละเอียด
        
Page size: Displaying page 1 of 3, items from 1 to 15 of 43.

Page: of 3

1 บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัดบริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัดชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-6/61-045 25 กันยายน 2561
2 บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-6/61-044 03 พฤษภาคม 2561
3 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี4 จำกัดบริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี4 จำกัดระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-6/61-043 02 มีนาคม 2561
4 บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1 จำกัดบริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1 จำกัดนครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-6/60-041 05 กันยายน 2560
5 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จำกัดบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จำกัดระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-6/60-039 28 มิถุนายน 2560
6 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนนทบุรีเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) กกพ 01-6/60-038 24 เมษายน 2560
7 บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัดบริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัดระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-6/60-036 18 เมษายน 2560
8 บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัดบริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด (โรงไฟฟ้าหนองปลาหมอ)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-6/60-037 18 เมษายน 2560
9 บริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-6/61-042 04 มกราคม 2560
10 บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัดบริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด (โครงการ 3)พระนครศรีอยุธยาเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-6/59-035 22 กรกฎาคม 2559
11 บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัดบริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัดฉะเชิงเทราเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-6/59-032 08 เมษายน 2559
12 บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัดบริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัดพระนครศรีอยุธยาเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-6/59-033 08 เมษายน 2559
13 บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัดโรงไฟฟ้าบ้านเลนพระนครศรีอยุธยาเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-6/59-034 08 เมษายน 2559
14 บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัดบริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัดปราจีนบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-6/59-030 30 มีนาคม 2559
15 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จำกัดบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จำกัดกรุงเทพมหานครเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) กกพ 01-6/59-031 30 มีนาคม 2559