รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตขนส่งก๊าซฯ
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตประเภทใบอนุญาตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตรายละเอียด
         
Page size: Displaying page 1 of 1, items from 1 to 5 of 5.

Page: of 1

1 บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัดสงขลาเขตที่ 12 (สงขลา)ก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ กกพ 01-6/52-002 25 มิถุนายน 2552
2 บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัดบริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด (โครงการ 2)พระนครศรีอยุธยาเขตที่ 07 (สระบุรี)ก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ กกพ 01-6/56-014 29 มกราคม 2556
3 บริษัท พีพีทีซี จำกัดบริษัท พีพีทีซี จำกัดกรุงเทพมหานครเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)ก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ กกพ 01-6/56-017 19 กรกฎาคม 2556
4 บริษัท เอสเอสยูที จำกัดบริษัท เอสเอสยูที จำกัดสมุทรปราการเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)ก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ กกพ 01-6/56-018 26 สิงหาคม 2556
5 บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัดบริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด (โครงการ 3)  ก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ กกพ 01-6/59-035 22 กรกฎาคม 2559