รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตค้าปลีกก๊าซธรรมชาติฯ
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตรายละเอียด
        
Page size: Displaying page 1 of 1, items from 1 to 4 of 4.

Page: of 1

1 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี4 จำกัดบริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี4 จำกัดระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-8/61-005 02 มีนาคม 2561
2 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี2 จำกัดบริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี2 จำกัด (ท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์น ซีบอร์ด 2)ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-8/60-004 04 กรกฎาคม 2560
3 บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัดบริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัดกรุงเทพมหานครเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) กกพ 01-8/53-003 24 ธันวาคม 2553
4 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-8/52-001 19 กุมภาพันธ์ 2552