รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตค้าปลีกก๊าซธรรมชาติฯ
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตประเภทใบอนุญาตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตรายละเอียด
         
Page size: Displaying page 1 of 1, items from 1 to 1 of 1.

Page: of 1

1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานครเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)ค้าปลีกก๊าซธรรมชาติผ่านระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ กกพ 01-8/52-001 19 กุมภาพันธ์ 2552