รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซฯ
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตประเภทใบอนุญาตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตรายละเอียด
         
Page size: Displaying page 1 of 1, items from 1 to 1 of 1.

Page: of 1

1 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัดบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัดกรุงเทพมหานครเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)เก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ จากของเหลวเป็นก๊าซ กกพ 01-9/53-001 27 ธันวาคม 2553