ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับอนุญาต
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
เชื้อเพลิงที่ใช้/แหล่งพลังงานต้นกำลัง
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
กำลังการผลิตติดตั้ง (kVA) จาก  ถึง
ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด จาก  ถึง
หน่วยจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า จาก  ถึง
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตชนิดเชื้อเพลิงหลัก/แหล่งพลังงานต้นกำลังชนิดเชื้อเพลิงเสริมขนาดกำลังการผลิต (MW)ขนาดกำลังการผลิต (kVA)ขนาดพิกัดแรงดัน (kV)ปริมาณความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (MW)วันที่เริ่มประกอบกิจการ (COD)รายละเอียด
               
Page size: Displaying page 1 of 93, items from 1 to 15 of 1390.

Page: of 93

1 บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัดบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัดฉะเชิงเทราเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/65-1076 24 มกราคม 2565พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.7001,700.00 1.700 
2 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โครงการแก่งคอย 4)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/65-1075 19 มกราคม 2565พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 8.0008,000.0022.008.000 
3 บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สาขา 2)สุโขทัยเขตที่ 02 (พิษณุโลก) กกพ 01-1(1)/55-179 18 มกราคม 2565 (18 มกราคม 2555)ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas){เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดเครื่องยนต์ก๊าซจำนวน 4 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย เครื่องยนต์ก๊าซขนาด 1,011 kW เชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 974.4 kW (1,218 kVA)} 3.8984,872.00 3.89826 มกราคม 2555
4 บริษัท เอสพีพี ทรี จำกัดบริษัท เอสพีพี ทรี จำกัดศรีสะเกษเขตที่ 05 (อุบลราชธานี) กกพ 01-1(1)/55-178 17 มกราคม 2565 (17 มกราคม 2555)พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Polycrystalline} 8.0008,000.00 8.000 
5 บริษัท โซลาร์ต้า จำกัดบริษัท โซลาร์ต้า จำกัด (สาขาไทรทอง)นครปฐมเขตที่ 09 (กาญจนบุรี) กกพ 01-1(1)/55-176 13 มกราคม 2565 (13 มกราคม 2555)พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell Panel) ชนิด Polycrystalline ขนาด 240 W จำนวน 25,800 แผง เชื่อมต่อกับ Inverter ขนาด 834 kW จำนวน 6 ชุด} 4.8004,800.00 4.80001 สิงหาคม 2555
6 บริษัท โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ รีนิวเอเบิลส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน))ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/65-1074 05 มกราคม 2565พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power)3.9003,900.00 3.900 
7 บริษัท เอนเนอร์จี อินโนเวชั่น พาวเวอร์ จำกัดบริษัท เอนเนอร์จี อินโนเวชั่น พาวเวอร์ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/64-1073 30 ธันวาคม 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 2.3002,300.00 2.300 
8 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัดบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด (ติดตั้งบนพื้นดินบริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จำกัด)ราชบุรีเขตที่ 10 (ราชบุรี) กกพ 01-1(1)/64-1072 21 ธันวาคม 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.9251,925.0022.001.925 
9 โรงเรียนนานาชาติรักบี้โรงเรียนนานาชาติรักบี้ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/64-1070 20 ธันวาคม 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.2481,248.00 1.248 
10 บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(3)/64-062 16 ธันวาคม 2564ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) 201.824252,280.00 201.824 
11 บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์ชั่นแนล จำกัดสระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/64-1071 14 ธันวาคม 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 2.1002,100.00 2.100 
12 บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัดบริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัดปทุมธานีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/64-1069 09 ธันวาคม 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.3001,300.00 1.300 
13 บริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัดบริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด (อาคาร FUI6))ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/64-1068 26 พฤศจิกายน 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){monocrystalline} 1.1881,188.00 1.188 
14 บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 4 จำกัดบริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 4 จำกัดนครพนมเขตที่ 04 (ขอนแก่น) กกพ 01-1(1)/64-1067 25 พฤศจิกายน 2564ชีวมวล (Biomass){ไม้สับ} 0.9801,226.00 0.98014 มกราคม 2565
15 บริษัท วีพี สตาร์ซ (2000) จำกัดบริษัท วีพี สตาร์ซ (2000) จำกัดนครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-1(1)/59-651 23 พฤศจิกายน 2564 (23 พฤศจิกายน 2559)ก๊าซชีวภาพ (Biogas){น้ำเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง} 2.8263,532.50 2.82617 มกราคม 2561