ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับอนุญาต
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
เชื้อเพลิงที่ใช้/แหล่งพลังงานต้นกำลัง
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
กำลังการผลิตติดตั้ง (kVA) จาก  ถึง
ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด จาก  ถึง
หน่วยจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า จาก  ถึง
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตชนิดเชื้อเพลิงหลัก/แหล่งพลังงานต้นกำลังชนิดเชื้อเพลิงเสริมขนาดกำลังการผลิต (MW)ขนาดกำลังการผลิต (kVA)ขนาดพิกัดแรงดัน (kV)ปริมาณความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (MW)วันที่เริ่มประกอบกิจการ (COD)รายละเอียด
               
Page size: Displaying page 1 of 81, items from 1 to 15 of 1211.

Page: of 81

1 บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จำกัดบริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จำกัดสุพรรณบุรีเขตที่ 09 (กาญจนบุรี) กกพ 01-1(1)/63-917 17 กุมภาพันธ์ 2563ก๊าซชีวภาพ (Biogas){น้ำเสียจากการผลิตเอทานอล} 0.9801,225.00 0.980 
2 บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จำกัดบริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จำกัดสุพรรณบุรีเขตที่ 09 (กาญจนบุรี) กกพ 01-1(1)/63-918 17 กุมภาพันธ์ 2563ก๊าซชีวภาพ (Biogas){น้ำกากส่า หัวมันสำปะหลัง หญ้าเนเปียร์และมูลวัว} 5.8447,305.00 5.844 
3 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัดบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท ดานิลี่ จำกัด)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/63-915 31 มกราคม 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.4001,400.00 1.400 
4 บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)สมุทรปราการเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) กกพ 01-1(1)/63-916 29 มกราคม 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Mono-Crystalline} 1.6561,656.00 1.656 
5 บริษัท แพรกษาเพาเวอร์ จำกัดบริษัท แพรกษาเพาเวอร์ จำกัดสมุทรปราการเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) กกพ 01-1(1)/53-073 21 มกราคม 2563 (21 มกราคม 2553)ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) 4.3405,420.00 4.340 
6 บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)สมุทรปราการเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) กกพ 01-1(1)/63-914 17 มกราคม 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 2.7052,704.80 2.705 
7 บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดกาญจนบุรีเขตที่ 09 (กาญจนบุรี) กกพ 01-1(1)/63-913 09 มกราคม 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.8001,800.003.301.800 
8 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)สุพรรณบุรีเขตที่ 09 (กาญจนบุรี) กกพ 01-1(1)/58-400 07 มกราคม 2563 (07 มกราคม 2558)ก๊าซชีวภาพ (Biogas){น้ำเสียจากการผลิตเอทานอล}, ชีวมวล (Biomass){แกลบ และไม้สับแ}อื่นๆ 6.9058,631.25 6.90517 กุมภาพันธ์ 2558
9 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัดบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ลำปางเขตที่ 01 (เชียงใหม่) กกพ 01-1(1)/63-911 02 มกราคม 2563พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.6801,680.00 1.680 
10 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัดบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัดกรุงเทพมหานครเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) กกพ 01-1(1)/63-912 02 มกราคม 2563ก๊าซชีวภาพ (Biogas){น้ำหมักขยะมูลฝอย} 4.2005,250.00 4.200 
11 บริษัท พีจี แอนด์ ซี 5714 จำกัดบริษัท พีจี แอนด์ ซี 5714 จำกัดพระนครศรีอยุธยาเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/62-910 26 ธันวาคม 2562ขยะอุตสาหกรรม (Industrial Waste) 2.9942,994.00 2.994 
12 บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัดบริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของบริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัดประจวบคีรีขันธ์เขตที่ 10 (ราชบุรี) กกพ 01-1(1)/62-907 24 ธันวาคม 2562พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Thin Film (Amorphous-Si)} 2.7002,700.00 2.700 
13 บริษัท โชคยืนยงอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท โชคยืนยงอุตสาหกรรม จำกัดนครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-1(1)/62-908 24 ธันวาคม 2562ก๊าซชีวภาพ (Biogas){น้ำเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง} 4.2395,298.75 4.239 
14 บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดปทุมธานีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/62-909 24 ธันวาคม 2562พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) 1.8801,880.00 1.880 
15 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(2)/52-040 26 พฤศจิกายน 2562 (26 พฤศจิกายน 2552)ลมร้อนทิ้ง (Waste Heat){จากการผลิตปูนซีเมนต์}, ขยะชุมชน (Municipal Waste){Incineration (Direct Combustion)}ลมร้อนทิ้ง (Waste Heat)60.00075,000.00115.0060.000