ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับอนุญาต
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
เชื้อเพลิงที่ใช้/แหล่งพลังงานต้นกำลัง
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
กำลังการผลิตติดตั้ง (kVA) จาก  ถึง
ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด จาก  ถึง
หน่วยจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า จาก  ถึง
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตชนิดเชื้อเพลิงหลัก/แหล่งพลังงานต้นกำลังชนิดเชื้อเพลิงเสริมขนาดกำลังการผลิต (MW)ขนาดกำลังการผลิต (kVA)ขนาดพิกัดแรงดัน (kV)ปริมาณความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (MW)วันที่เริ่มประกอบกิจการ (COD)รายละเอียด
               
Page size: Displaying page 1 of 99, items from 1 to 15 of 1474.

Page: of 99

1 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (ติดตั้งบนหลังคาของบริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด สาขาระยอง)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/65-1152 29 พฤศจิกายน 2565พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.9001,900.00 1.900 
2 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (ติดตั้งบนหลังคาของบริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด สาขาบึงกาฬ)บึงกาฬเขตที่ 04 (ขอนแก่น) กกพ 01-1(1)/65-1153 29 พฤศจิกายน 2565พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 6.5006,500.00 6.500 
3 บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) (โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยายระยะที่ 4)ชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(2)/65-303 22 พฤศจิกายน 2565ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) 79.30099,125.00 79.300 
4 บริษัท เอ็นพีเอส โซลาร์ จำกัดบริษัท เอ็นพีเอส โซลาร์ จำกัดปราจีนบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(2)/65-302 14 พฤศจิกายน 2565พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 24.00024,000.00 24.000 
5 บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ ไฮบริด จำกัดบริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ ไฮบริด จำกัด (โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานก๊าซชีวภาพ)สระแก้วเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(2)/65-301 10 พฤศจิกายน 2565พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}, ก๊าซชีวภาพ (Biogas){น้ำเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง} 44.41544,415.00 44.415 
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโครงการวิจัยและพัฒนาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับบริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัดนครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-1(1)/65-1151 09 พฤศจิกายน 2565พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 4.5604,560.00 4.560 
7 บริษัท เอ็นแม๊กซ์ โซล่าร์ 4 (พีพีเอ) จำกัดบริษัท เอ็นแม๊กซ์ โซล่าร์ 4 (พีพีเอ) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)สมุทรสาครเขตที่ 09 (กาญจนบุรี) กกพ 01-1(1)/65-1150 08 พฤศจิกายน 2565พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 2.7002,700.00 2.700 
8 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัดบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด ติดตั้งโซล่าร์เซลล์บนหลังคา บริษัท ปริ๊งซ์ เฉิงซาน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัดชลบุรีเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(2)/65-300 07 พฤศจิกายน 2565พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 14.60014,600.00 14.600 
9 บริษัท เสิงสางพัฒนาพลังงาน จำกัดบริษัท เสิงสางพัฒนาพลังงาน จำกัดนครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-1(1)/65-1149 03 พฤศจิกายน 2565ก๊าซชีวภาพ (Biogas){น้ำเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง} 4.4885,610.0022.004.488 
10 บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/65-1147 02 พฤศจิกายน 2565พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 7.7837,783.20 7.783 
11 บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัดบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัดระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/65-1146 31 ตุลาคม 2565พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 2.2502,250.00 2.250 
12 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โครงการพัฒนาพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) จังหวัดแม่ฮ่องสอน)แม่ฮ่องสอนเขตที่ 01 (เชียงใหม่) กกพ 01-1(1)/65-1148 28 ตุลาคม 2565พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 2.7002,700.00 2.700 
13 บริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคา บริษัท เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(1)/65-1145 27 ตุลาคม 2565พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) 1.8001,800.00 1.800 
14 บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัดบริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท นิชชินโบ ไมโคร ดีไวซส์ (ประเทศไทย) จำกัด) ลำพูนเขตที่ 01 (เชียงใหม่) กกพ 01-1(1)/65-1143 21 ตุลาคม 2565พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.3001,300.00 1.300 
15 บริษัท บีบีจีไอ ยูทิลิตี้ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัดบริษัท บีบีจีไอ ยูทิลิตี้ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัดขอนแก่นเขตที่ 04 (ขอนแก่น) กกพ 01-1(1)/65-1144 21 ตุลาคม 2565ก๊าซชีวภาพ (Biogas){น้ำเสียจากการผลิตเอทานอล} 2.9923,740.0022.002.992