รายการคำขอรับใบอนุญาต ร.ง.3
เงื่อนไขในการค้นหา 

ลำดับวันที่ยื่นคำขอต่อ สกพ.ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตชื่อโรงงานจังหวัดอำเภอตำบลเขตเชื้อเพลิงกำลังแรงม้าเครื่องจักร (HP)กำลังการผลิตติดตั้ง (MW)
           
Page size: Displaying page 1 of 1, items from 1 to 1 of 1.

Page: of 1

1 31/05/2565  บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี เรโวลูชั่น จำกัด  บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี เรโวลูชั่น จำกัด  ราชบุรี  ปากท่อ  ดอนทราย  เขตที่ 10 (ราชบุรี)    พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}   1,343.250  1.00