รายการคำขอรับใบอนุญาต ร.ง.3
เงื่อนไขในการค้นหา 

ลำดับวันที่ยื่นคำขอต่อ สกพ.ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตชื่อโรงงานจังหวัดอำเภอตำบลเขตเชื้อเพลิงกำลังแรงม้าเครื่องจักร (HP)กำลังการผลิตติดตั้ง (MW)
           
Page size: Displaying page 1 of 1, items from 1 to 1 of 1.

Page: of 1

1 07/08/2560  บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จำกัด             ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียจากการผลิตเอทานอล}   2,664.830  0.95