รายการคำขอรับใบอนุญาต ร.ง.3
เงื่อนไขในการค้นหา 

ลำดับวันที่ยื่นคำขอต่อ สกพ.ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตชื่อโรงงานจังหวัดอำเภอตำบลเขตเชื้อเพลิงกำลังแรงม้าเครื่องจักร (HP)กำลังการผลิตติดตั้ง (MW)
           
Page size: Displaying page 1 of 1, items from 1 to 3 of 3.

Page: of 1

1 18/06/2564  บริษัท มิทท คอร์ปอเรชั่น จำกัด  บริษัท มิทท คอร์ปอเรชั่น จำกัด  สระบุรี  หนองแค  หนองไข่น้ำ  เขตที่ 7 (สระบุรี)    ขยะชุมชน (Municipal Waste) {Incineration (Direct Combustion)}   37,167.690  9.50 
2 18/06/2564  บริษัท มิทท คอร์ปอเรชั่น จำกัด  บริษัท มิทท คอร์ปอเรชั่น จำกัด  สระบุรี  หนองแค  หนองไข่น้ำ  เขตที่ 7 (สระบุรี)    ขยะชุมชน (Municipal Waste) {Incineration (Direct Combustion)}   37,167.690  9.50 
3 18/06/2564  บริษัท มิทท คอร์ปอเรชั่น จำกัด  บริษัท มิทท คอร์ปอเรชั่น จำกัด  สระบุรี  หนองแค  หนองไข่น้ำ  เขตที่ 7 (สระบุรี)    ขยะชุมชน (Municipal Waste) {Incineration (Direct Combustion)}   37,167.690  9.50