ทะเบียนใบอนุญาต (ร.ง.4)
เงื่อนไขในการค้นหา 
  เลขที่ทะเบียนโรงงาน
  เลขที่ใบอนุญาต
  ชื่อโรงงาน
  จังหวัดที่ตั้งโรงงาน
select
  พื้นที่รับเรื่อง
  ประเภทโรงงานลำดับที่
  วันที่ให้ใบอนุญาต จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันที่สิ้นสุดอายุใบอนุญาต จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันที่เริ่มประกอบกิจการ (COD) จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันแจ้งเริ่มประกอบกิจการ จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  แรงม้าที่ตรวจพบ จาก ถึง
  ให้อนุญาตโดย
select
  สถานะใบอนุญาต
select
   

ลำดับเลขที่
ทะเบียนโรงงาน
เลขที่ใบอนุญาตชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อโรงงานจังหวัดที่ตั้งโรงงานอำเภอตำบลเขตวันที่ให้ใบอนุญาตกำลังแรงม้าเครื่องจักร
(HP)
เชื้อเพลิง
            
Page size: Displaying page 1 of 25, items from 1 to 15 of 362.

Page: of 25

1 40200232725620  (กกพ.)02-26/2562  บริษัท ซินิเท็กซ์ อินดัสตรี้ จำกัด  บริษัท ซินิเท็กซ์ อินดัสตรี้ จำกัด  ชลบุรี  หนองใหญ่  หนองใหญ่  เขตที่ 8 (ชลบุรี)  04/09/2562  2,552  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
2 40600232325620  (กกพ.)02-25/2562  บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด  บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด  นครสวรรค์  ตาคลี  หนองโพ  เขตที่ 3 (นครสวรรค์)  04/09/2562  494,978  ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย, ใบอ้อย)}, ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย, ใบอ้อย)}, กากส่าเข้มข้น
3 40470230225622  (กกพ.)02-24/2562  บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด  บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สาขาสกลนคร)  สกลนคร  กุสุมาลย์  อุ่มจาน  เขตที่ 4 (ขอนแก่น)  28/08/2562  293,093  ชีวมวล (Biomass) {กากอ้อย}, ชีวมวล (Biomass) {กากอ้อย}
4 40730210025627  (กกพ.)02-22/2562  บริษัท ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  บริษัท ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  นครปฐม  บางเลน  บางไทรป่า  เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)  14/08/2562  17,204  ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตข้าว (แกลบ, ฟาง)}
5 40840210125622  (กกพ.)02-23/2562  บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด  บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด  สุราษฎร์ธานี  ท่าฉาง  เสวียด  เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)  14/08/2562  15,808  ชีวมวล (Biomass) {ทะลายปาล์มสับ และไม้สับ}
6 3-88(1)-19/61สค  (กกพ.)02-24/2561  บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จำกัด  บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จำกัด  สมุทรสาคร  กระทุ่มแบน  แคราย  เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)  19/07/2562  7,666  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
7 40840182225624  (กกพ.)02-21/2562  บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด  บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด (โรงไฟฟ้าชีวมวล 1.280 เมกะวัตต์)  สุราษฎร์ธานี  ท่าฉาง  เสวียด  เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)  12/07/2562  14,518  ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำมันปาล์ม (กะลาปาล์ม, ใยปาล์ม, ทะลายปาล์ม)}
8 40710181725629  (กกพ.)02-17/2562  บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  กาญจนบุรี  ท่าม่วง  วังศาลา  เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)  12/07/2562  5,124  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
9 40210182025624  (กกพ.)02-20/2562  บริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จำกัด  บริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จำกัด  ระยอง  บ้านค่าย  หนองบัว  เขตที่ 8 (ชลบุรี)  12/07/2562  20,837  ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำมันปาล์ม (กะลาปาล์ม, ใยปาล์ม, ทะลายปาล์ม)}
10 40250181925622  (กกพ.)02-19/2562  บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  ปราจีนบุรี  กบินทร์บุรี  บ่อทอง  เขตที่ 7 (สระบุรี)  12/07/2562  7,525  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
11 40250181825624  (กกพ.)02-18/2562  บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  ปราจีนบุรี  กบินทร์บุรี  บ่อทอง  เขตที่ 7 (สระบุรี)  12/07/2562  5,314  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
12 40190177825628  (กกพ.)02-13/2562  บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด  บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของบริษัท คอนวูด จำกัด  สระบุรี  เมืองสระบุรี  ตลิ่งชัน  เขตที่ 7 (สระบุรี)  10/07/2562  3,129  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Thin Film (Amorphous-Si)}
13 40190177925626  (กกพ.)02-14/2562  บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด  บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด (บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี)  สระบุรี  แก่งคอย  ทับกวาง  เขตที่ 7 (สระบุรี)  10/07/2562  5,455  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
14 40190178025624  (กกพ.)02-15/2562  บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด  บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด (บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี)  สระบุรี  แก่งคอย  ทับกวาง  เขตที่ 7 (สระบุรี)  10/07/2562  1,232  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
15 40720178125626  (กกพ.)02-16/2562  บริษัท อู่ทอง พลาสม่า เอ็นเนอร์ยี จำกัด  บริษัท อู่ทอง พลาสม่า เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   สุพรรณบุรี  อู่ทอง  พลับพลาไชย  เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)  10/07/2562  135,440  ขยะชุมชน (Municipal Waste) {Thermal Technologies (Gasification, Pyrolysis)}