ทะเบียนใบอนุญาต (ร.ง.4)
เงื่อนไขในการค้นหา 
  เลขที่ทะเบียนโรงงาน
  เลขที่ใบอนุญาต
  ชื่อโรงงาน
  จังหวัดที่ตั้งโรงงาน
select
  พื้นที่รับเรื่อง
  ประเภทโรงงานลำดับที่
  วันที่ให้ใบอนุญาต จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันที่สิ้นสุดอายุใบอนุญาต จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันที่เริ่มประกอบกิจการ (COD) จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันแจ้งเริ่มประกอบกิจการ จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  แรงม้าที่ตรวจพบ จาก ถึง
  ให้อนุญาตโดย
select
  สถานะใบอนุญาต
select
   

ลำดับเลขที่
ทะเบียนโรงงาน
เลขที่ใบอนุญาตชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อโรงงานจังหวัดที่ตั้งโรงงานอำเภอตำบลเขตวันที่ให้ใบอนุญาตกำลังแรงม้าเครื่องจักร
(HP)
เชื้อเพลิง
            
Page size: Displaying page 1 of 26, items from 1 to 15 of 384.

Page: of 26

1 40700324925624  (กกพ.)02-43/2562  บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด  บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด  ราชบุรี  เมืองราชบุรี  น้ำพุ  เขตที่ 10 (ราชบุรี)  03/01/2563  3,572 
2 40770305925620  (กกพ.)02-35/2562  บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด  บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของบริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด  ประจวบคีรีขันธ์  หัวหิน  หนองพลับ  เขตที่ 10 (ราชบุรี)  27/12/2562  5,135  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power)
3 40800315425624  (กกพ.)02-39/2562  บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด  บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ชนิดลอยน้ำ ทุ่งสง )  นครศรีธรรมราช  ทุ่งสง  ที่วัง  เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)  13/12/2562  12,111  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
4 40840315525627  (กกพ.)02-40/2562  บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรี่ส์ จำกัด  บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรี่ส์ จำกัด  สุราษฎร์ธานี  เวียงสระ  เขานิพันธ์  เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)  13/12/2562  35,475  ชีวมวล (Biomass) {ไม้ (ชิ้นไม้สับ, เปลือกไม้, เศษไม้, ขี้เลื่อย)}
5 40300315625620  (กกพ.)02-41/2562  บริษัท แอล ที ซี การเกษตร จำกัด  บริษัท แอล ที ซี การเกษตร จำกัด สาขาหนองตะไก้  นครราชสีมา  สูงเนิน  หนองตะไก้  เขตที่ 6 (นครราชสีมา)  13/12/2562  8,308  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียจากฟาร์มไก่และมูลไก่}
6 40250315325624  (กกพ.)02-38/2562  บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด  บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด (ติดตั้งบนพื้นดิน บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ฟาร์มกรอกสมบูรณ์)   ปราจีนบุรี  ศรีมหาโพธิ  กรอกสมบูรณ์  เขตที่ 7 (สระบุรี)  04/12/2562  327  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Semiconductor Thin Film ( CIGS, CdTe)}
7 40700306325629  (กกพ.)02-37/2562  บริษัท บ้านโป่ง กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด  บริษัท บ้านโป่ง กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด  ราชบุรี  บ้านโป่ง  เบิกไพร  เขตที่ 10 (ราชบุรี)  27/11/2562  5,074  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
8 40740306025621  (กกพ.)02-36/2562  บริษัท กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (ไทยแลนด์) จำกัด  บริษัท กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (ไทยแลนด์) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท เซ้าท์อีสต์เท็กซ์ไทล์ จำกัด)  สมุทรสาคร  กระทุ่มแบน  ท่าไม้  เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)  27/11/2562  10,185  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
9 40210296725622  (กกพ.)02-33/2562  บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด  สถานีผลิตไฟฟ้า(โรงสูบน้ำมาบตาพุด)  ระยอง  เมืองระยอง  ห้วยโป่ง  เขตที่ 8 (ชลบุรี)  15/11/2562  536  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
10 40160296625621  (กกพ.)02-32/2562  บริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  บริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  ลพบุรี  ชัยบาดาล  นิคมลำนารายณ์  เขตที่ 3 (นครสวรรค์)  15/11/2562  14,043  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียจากการผลิตเอทานอล}, ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียจากการผลิตเอทานอล}
11 3-88(1)-28/55 กจ  (สรข.5)02-170/2555  บริษัท เจเคอาร์ พลังงาน จำกัด  บริษัท เจเคอาร์ พลังงาน จำกัด  กาญจนบุรี  บ่อพลอย  บ่อพลอย  เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)  01/11/2562  14,745  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}, พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
12 3-88(1)-28/55 กจ  (สรข.5)02-170/2555  บริษัท เจเคอาร์ พลังงาน จำกัด  บริษัท เจเคอาร์ พลังงาน จำกัด  กาญจนบุรี  บ่อพลอย  บ่อพลอย  เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)  01/11/2562  14,745  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}, พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
13 40300289425627  (กกพ.)02-30/2562  บริษัท แอล ที ซี การเกษตร จำกัด  บริษัท แอล ที ซี การเกษตร จำกัด สาขาสูงเนิน  นครราชสีมา  สูงเนิน  สูงเนิน  เขตที่ 6 (นครราชสีมา)  01/11/2562  8,308  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียจากฟาร์มไก่และมูลไก่}
14 40340289325625  (กกพ.)02-29/2562  บริษัท อี อี เอส รีนิวเอเบิล จำกัด  บริษัท อี อี เอส รีนิวเอเบิล จำกัด.  อุบลราชธานี  น้ำยืน  สีวิเชียร  เขตที่ 5 (อุบลราชธานี)  01/11/2562  13,965  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง}
15 40430289525629  (กกพ.)02-31/2562  บริษัท หนองคายน่าอยู่ จำกัด  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร จังหวัดหนองคาย (โครงการโรงไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยชุมชน ขนาดกำลังติดตั้ง 8.0 เมกะวัตต์)  หนองคาย  เมืองหนองคาย  โพนสว่าง  เขตที่ 4 (ขอนแก่น)  01/11/2562  34,190  ขยะชุมชน (Municipal Waste) {Incineration (Direct Combustion)}