ทะเบียนใบอนุญาต (ร.ง.4)
เงื่อนไขในการค้นหา 
  เลขที่ทะเบียนโรงงาน
  เลขที่ใบอนุญาต
  ชื่อโรงงาน
  จังหวัดที่ตั้งโรงงาน
select
  พื้นที่รับเรื่อง
  ประเภทโรงงานลำดับที่
  วันที่ให้ใบอนุญาต จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันที่สิ้นสุดอายุใบอนุญาต จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันที่เริ่มประกอบกิจการ (COD) จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันแจ้งเริ่มประกอบกิจการ จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  แรงม้าที่ตรวจพบ จาก ถึง
  ให้อนุญาตโดย
select
  สถานะใบอนุญาต
select
   

ลำดับเลขที่
ทะเบียนโรงงาน
เลขที่ใบอนุญาตชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อโรงงานจังหวัดที่ตั้งโรงงานอำเภอตำบลเขตวันที่ให้ใบอนุญาตกำลังแรงม้าเครื่องจักร
(HP)
เชื้อเพลิง
            
Page size: Displaying page 1 of 19, items from 1 to 15 of 277.

Page: of 19

1 3-88(2)-13/61นธ  (กกพ.)02-42/2561  บริษัท พลังงานไทยเสริมสุข จำกัด  บริษัท พลังงานไทยเสริมสุข จำกัด  นราธิวาส  เมืองนราธิวาส  โคกเคียน  เขตที่ 12 (สงขลา)  04/07/2561  5,608  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียจากการผลิตน้ำมันปาล์ม}
2 3-88(2)-11/61ยล  (กกพ.)02-38/2561  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด  ยะลา  เมืองยะลา  บุดี  เขตที่ 12 (สงขลา)  27/06/2561  37,647  ชีวมวล (Biomass) {ไม้ (ชิ้นไม้สับ, เปลือกไม้, เศษไม้, ขี้เลื่อย)}
3 3-88(1)-27/61สฎ  (กกพ.)02-37/2561  บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชัยบาดาล) จำกัด  บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชัยบาดาล) จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรบ้านนาเดิม จำกัด)  สุราษฎร์ธานี  บ้านนาเดิม  บ้านนา  เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)  27/06/2561  13,357  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
4 3-88(2)-9/61อด  (กกพ.)02-35/2561  บริษัท เกษตรผล เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด  บริษัท เกษตรผล เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด  อุดรธานี  กุมภวาปี  ปะโค  เขตที่ 4 (ขอนแก่น)  27/06/2561  176,560  ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย, ใบอ้อย)}
5 3-88(1)-29/61อด  (กกพ.)02-40/2561  บริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  ผู้สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับสหกรณ์โคนมศรีธาตุ จำกัด  อุดรธานี  ศรีธาตุ  บ้านโปร่ง  เขตที่ 4 (ขอนแก่น)  27/06/2561  12,069  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
6 3-88(2)-10/61สบ  (กกพ.)02-36/2561  บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)  บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) (โครงการ 6 MW)  สระบุรี  เฉลิมพระเกียรติ  บ้านแก้ง  เขตที่ 7 (สระบุรี)  27/06/2561  25,053  เชื้อเพลิงแปรรูปจากขยะชุมชน (RDF)
7 3-88(1)-21/61อย  (กกพ.)02-29/2561  บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)  บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)  พระนครศรีอยุธยา  วังน้อย  ลำไทร  เขตที่ 7 (สระบุรี)  20/06/2561  6,092  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
8 3-88(1)-26/61กพ  (กกพ.)02-34/2561  บริษัท ไพร์ม กรีน โซลาร์ จำกัด  บริษัท ไพร์ม กรีน โซลาร์ จำกัด  กำแพงเพชร  เมืองกำแพงเพชร  ท่าขุนราม  เขตที่ 2 (พิษณุโลก)  20/06/2561  12,369  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
9 3-88(1)-26/61กพ  (กกพ.)02-34/2561  บริษัท ไพร์ม กรีน โซลาร์ จำกัด  บริษัท ไพร์ม กรีน โซลาร์ จำกัด  กำแพงเพชร  เมืองกำแพงเพชร  ท่าขุนราม  เขตที่ 2 (พิษณุโลก)  20/06/2561  12,369  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
10 3-88(1)-25/61พช  (กกพ.)02-33/2561  บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชนแดน) จำกัด  บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชนแดน) จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรชนแดน จำกัด)  เพชรบูรณ์  ชนแดน  ชนแดน  เขตที่ 3 (นครสวรรค์)  20/06/2561  5,965  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power)
11 3-88(1)-22/61ตง  (กกพ.)02-30/2561  บริษัท สมาร์ท โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด  บริษัท สมาร์ท โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ตรัง จำกัด)  ตรัง  ห้วยยอด  ลำภูรา  เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)  20/06/2561  12,369  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
12 3-88(1)-23/61กบ  (กกพ.)02-31/2561  บริษัท สมาร์ท โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด  บริษัท สมาร์ท โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรลำทับ จำกัด)  กระบี่  ลำทับ  ลำทับ  เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)  20/06/2561  11,444  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
13 3-88(1)-16/61กบ  (กกพ.)02-21/2561  บริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่าเพาเวอร์3 จำกัด  บริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่าเพาเวอร์3 จำกัด  กระบี่  อ่าวลึก  คลองยา  เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)  13/06/2561  10,938 
14 3-88(1)-14/61สค  (กกพ.)02-18/2561  บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด  บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด  สมุทรสาคร  เมืองสมุทรสาคร  โคกขาม  เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)  13/06/2561  5,921  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
15 3-88(2)-8/61ยล  (กกพ.)02-28/2561  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด  ยะลา  เมืองยะลา  บุดี  เขตที่ 12 (สงขลา)  13/06/2561  37,647  ชีวมวล (Biomass) {ไม้ (ชิ้นไม้สับ, เปลือกไม้, เศษไม้, ขี้เลื่อย)}