ทะเบียนใบอนุญาต (ร.ง.4)
เงื่อนไขในการค้นหา 
  เลขที่ทะเบียนโรงงาน
  เลขที่ใบอนุญาต
  ชื่อโรงงาน
  จังหวัดที่ตั้งโรงงาน
select
  พื้นที่รับเรื่อง
  ประเภทโรงงานลำดับที่
  วันที่ให้ใบอนุญาต จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันที่สิ้นสุดอายุใบอนุญาต จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันที่เริ่มประกอบกิจการ (COD) จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันแจ้งเริ่มประกอบกิจการ จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  แรงม้าที่ตรวจพบ จาก ถึง
  ให้อนุญาตโดย
select
  สถานะใบอนุญาต
select
   

ลำดับเลขที่
ทะเบียนโรงงาน
เลขที่ใบอนุญาตชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อโรงงานจังหวัดที่ตั้งโรงงานอำเภอตำบลเขตวันที่ให้ใบอนุญาตกำลังแรงม้าเครื่องจักร
(HP)
เชื้อเพลิง
            
Page size: Displaying page 1 of 21, items from 1 to 15 of 310.

Page: of 21

1 3-7(1)-11/55 สฎ  (สรข.1)02-188/2555  บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด  บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด  สุราษฎร์ธานี  พนม  คลองชะอุ่น  เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)  19/10/2561  7,793  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียจากการผลิตน้ำมันปาล์ม}
2 3-88(2)-20/61นม  (กกพ.)02-66/2561  บริษัท นอร์ทเทิร์น ไบโอแก๊ซ จำกัด  บริษัท นอร์ทเทิร์น ไบโอแก๊ซ จำกัด.  นครราชสีมา  ชุมพวง  โนนยอ  เขตที่ 6 (นครราชสีมา)  17/10/2561  16,304  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง}
3 3-88(1)-46/61ชพ  (กกพ.)02-65/2561  บริษัท สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด  บริษัท สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด(สหกรณ์การเกษุตรพูนสุข จำกัด)  ชุมพร  พะโต๊ะ  พะโต๊ะ  เขตที่ 10 (ราชบุรี)  10/10/2561  13,404  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
4 3-88(1)-10/54ลป  (กกพ.)(กร.2)03-626/2  บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5 เมกะวัตต์ สหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อำเภอกระแสสินธุ์ จำกัด  สงขลา  กระแสสินธุ์  เชิงแส  เขตที่ 12 (สงขลา)  03/10/2561  13,127  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
5 3-88(1)-10/54 ลป  (สรข.5)02-019/2554  บริษัท สุวรรณภพรุ่งเรืองทรัพย์ จำกัด  บริษัท สุวรรณภพรุ่งเรืองทรัพย์ จำกัด  ลำปาง  เกาะคา  ท่าผา  เขตที่ 1 (เชียงใหม่)  03/10/2561  2,982  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
6 3-88(1)-44/61นศ  (กกพ.)02-62/2561  บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด  บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (สหกรณ์การเกษตรกะทูน จำกัด)  นครศรีธรรมราช  พิปูน  กะทูน  เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)  12/09/2561  3,132  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
7 3-88(2)-18/61  (กกพ.)02-60/2561  บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด  บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด  กรุงเทพมหานคร  ประเวศ  ประเวศ  เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)  29/08/2561  13,973  ก๊าซชีวภาพ (Biogas)
8 3-88(1)-43/61ปจ  (กกพ.)02-61/2561  บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด  บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัทปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด)   ปราจีนบุรี  บ้านสร้าง  บางแตน  เขตที่ 7 (สระบุรี)  29/08/2561  1,738  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
9 3-88(1)-42/61นม  (กกพ.)02-59/2561  บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจี ทู จำกัด  บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจี ทู จำกัด  นครราชสีมา  โนนไทย  ด่านจาก  เขตที่ 6 (นครราชสีมา)  22/08/2561  12,412  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {poly-crystalline}
10 3-88(1)-21/53 ลบ  (สรข.5)02-183/2553  บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด  บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการลพบุรี 4)  ลพบุรี  พัฒนานิคม  ช่องสาริกา  เขตที่ 3 (นครสวรรค์)  15/08/2561  5,616  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power)
11 3-88(1)-41/61กจ  (กกพ.)02-58/2561  บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด  บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด (ผู้ร่วมลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ศูนย์ฝึกอบรมและนันทนาการ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก)  กาญจนบุรี  เลาขวัญ  หนองนกแก้ว  เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)  15/08/2561  13,144  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
12 3-88(1)-40/61พช  (กกพ.)02-57/2561  บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด  บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี จำกัด)  เพชรบูรณ์  วิเชียรบุรี  พุขาม  เขตที่ 3 (นครสวรรค์)  15/08/2561  4,821  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
13 3-88(2)-17/61นธ  (กกพ.)02-56/2561  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด  นราธิวาส  เมืองนราธิวาส  บางปอ  เขตที่ 12 (สงขลา)  15/08/2561  29,109  ชีวมวล (Biomass) {ไม้ (ชิ้นไม้สับ, เปลือกไม้, เศษไม้, ขี้เลื่อย)}
14 3-88(2)-15/61กพ  (กกพ.)02-53/2561  บริษัท หวังดี เอ็นเนอยี จำกัด  บริษัท หวังดี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  กำแพงเพชร  คลองขลุง  คลองขลุง  เขตที่ 2 (พิษณุโลก)  01/08/2561  2,884  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง}
15 3-88(2)-16/61รบ  (กกพ.)02-54/2561  บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด  บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด  ราชบุรี  บ้านโป่ง  เขาขลุง  เขตที่ 10 (ราชบุรี)  01/08/2561  8,443  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียจากการผลิตเอทานอล}