ทะเบียนใบอนุญาต (ร.ง.4)
เงื่อนไขในการค้นหา 
  เลขที่ทะเบียนโรงงาน
  เลขที่ใบอนุญาต
  ชื่อโรงงาน
  จังหวัดที่ตั้งโรงงาน
select
  พื้นที่รับเรื่อง
  ประเภทโรงงานลำดับที่
  วันที่ให้ใบอนุญาต จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันที่สิ้นสุดอายุใบอนุญาต จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันที่เริ่มประกอบกิจการ (COD) จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันแจ้งเริ่มประกอบกิจการ จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  แรงม้าที่ตรวจพบ จาก ถึง
  ให้อนุญาตโดย
select
  สถานะใบอนุญาต
select
   

ลำดับเลขที่
ทะเบียนโรงงาน
เลขที่ใบอนุญาตชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อโรงงานจังหวัดที่ตั้งโรงงานอำเภอตำบลเขตวันที่ให้ใบอนุญาตกำลังแรงม้าเครื่องจักร
(HP)
เชื้อเพลิง
            
Page size: Displaying page 1 of 34, items from 1 to 15 of 506.

Page: of 34

1 40360385925649  (กกพ.)02-20/2564  บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด  บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด (โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบทุ่นลอยน้ำ 4.55 MWAC (ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 4.995 MWDC))  ชัยภูมิ  ภูเขียว  โคกสะอาด  เขตที่ 6 (นครราชสีมา)  30/07/2564  12,795  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
2 40210385825648  (กกพ.)02-19/2564  บริษัท โซลาร์ ดี ซิมไบโอร์ จำกัด  บริษัท โซลาร์ ดี ซิมไบโอร์ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด)  ระยอง  ปลวกแดง  ตาสิทธิ์  เขตที่ 8 (ชลบุรี)  27/07/2564  10,322  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
3 40860386025646  (กกพ.)02-21/2564  บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 7 จำกัด  บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 7 จำกัด  ชุมพร  สวี  นาโพธิ์  เขตที่ 10 (ราชบุรี)  27/07/2564  16,155  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียจากการผลิตน้ำมันปาล์ม}
4 40200385725641  (กกพ.)02-18/2564  บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท คิงส์ แบ็ก จำกัด)  ชลบุรี  เมืองชลบุรี  หนองไม้แดง  เขตที่ 8 (ชลบุรี)  21/07/2564  5,240  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {monocrystalline}
5 40190328725644  (กกพ.)02-12/2564  บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด  บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ แก่งคอย 4)   สระบุรี  แก่งคอย  บ้านป่า  เขตที่ 7 (สระบุรี)  02/06/2564  24,118  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
6 40110328825640  (กกพ.)02-13/2564  บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  สมุทรปราการ  บางเสาธง  ศีรษะจรเข้ใหญ่  เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)  02/06/2564  13,526  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
7 40110328825640  (กกพ.)02-13/2564  บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  สมุทรปราการ  บางเสาธง  ศีรษะจรเข้ใหญ่  เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)  02/06/2564  13,526  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
8 40700328425647  (กกพ.)02-11/2564  บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด  บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด  ราชบุรี  เมืองราชบุรี  หินกอง  เขตที่ 10 (ราชบุรี)  24/05/2564  3,118,290  ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas), ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)
9 40660303025640  (กกพ.)02-10/2564  บริษัท ทิพย์พิจิตร ไฮบริดเอนเนอยี่ จำกัด  บริษัท ทิพย์พิจิตร ไฮบริดเอนเนอยี่ จำกัด  พิจิตร  ตะพานหิน  ทุ่งโพธิ์  เขตที่ 2 (พิษณุโลก)  12/05/2564  99,497 
10 40740302925642  (กกพ.)02-9/2564  บริษัท เอ็นแม๊กซ์ โซล่าร์ วัน จำกัด  บริษัท เอ็นแม๊กซ์ โซล่าร์ วัน จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาของบริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)  สมุทรสาคร  เมืองสมุทรสาคร  บ้านบ่อ  เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)  05/05/2564  8,636  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
11 40100262725641  (กกพ.)02-8/2564  บริษัท เอสเอสโซลาร์รูฟ จำกัด  บริษัท เอสเอสโซลาร์รูฟ จำกัด  กรุงเทพมหานคร  ประเวศ  หนองบอน  เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)  07/04/2564  12,495  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
12 40320243925645  (กกพ.)02-7/2564  บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด  บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด  สุรินทร์  ปราสาท  หนองปรือ  เขตที่ 6 (นครราชสีมา)  24/03/2564  186,750  ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย, ใบอ้อย)}
13 40840243825644  (กกพ.)02-6/2564  บริษัท คลีนเทค โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท คลีนเทค โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด  สุราษฎร์ธานี  พุนพิน  หนองไทร  เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)  24/03/2564  3,165  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
14 40840243825644  (กกพ.)02-6/2564  บริษัท คลีนเทค โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท คลีนเทค โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด  สุราษฎร์ธานี  พุนพิน  หนองไทร  เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)  24/03/2564  3,165  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
15 3-88-139/56ตก  (สรข.5)02-167/2556  บริษัท พีดีไอ แม่ระมาด จำกัด  บริษัท พีดีไอ แม่ระมาด จำกัด  ตาก  แม่ระมาด  ขะเนจื้อ  เขตที่ 2 (พิษณุโลก)  03/03/2564  16,890  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}