ทะเบียนใบอนุญาต (ร.ง.4)
เงื่อนไขในการค้นหา 
  เลขที่ทะเบียนโรงงาน
  เลขที่ใบอนุญาต
  ชื่อโรงงาน
  จังหวัดที่ตั้งโรงงาน
select
  พื้นที่รับเรื่อง
  ประเภทโรงงานลำดับที่
  วันที่ให้ใบอนุญาต จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันที่สิ้นสุดอายุใบอนุญาต จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันที่เริ่มประกอบกิจการ (COD) จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันแจ้งเริ่มประกอบกิจการ จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  แรงม้าที่ตรวจพบ จาก ถึง
  ให้อนุญาตโดย
select
  สถานะใบอนุญาต
select
   

ลำดับเลขที่
ทะเบียนโรงงาน
เลขที่ใบอนุญาตชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อโรงงานจังหวัดที่ตั้งโรงงานอำเภอตำบลเขตวันที่ให้ใบอนุญาตกำลังแรงม้าเครื่องจักร
(HP)
เชื้อเพลิง
            
Page size: Displaying page 1 of 28, items from 1 to 15 of 416.

Page: of 28

1 40190068325639  (กกพ.)02-16/2563  บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด  บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ชนิดลอยน้ำ-ท่าหลวง 3)   สระบุรี  บ้านหมอ  บ้านครัว  เขตที่ 7 (สระบุรี)  01/04/2563  12,159  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
2 40720063725639  (กกพ.)02-15/2563  บริษัท ทีเอฟ เทค จำกัด  บริษัท ทีเอฟ เทค จำกัด  สุพรรณบุรี  อู่ทอง  สระพังลาน  เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)  25/03/2563  16,658  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
3 40740052825638  (กกพ.)02-13/2563  บริษัท โซลาร์ ดี ซิมไบโอร์ จำกัด  บริษัท โซลาร์ ดี ซิมไบโอร์ จำกัด (โครงการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))  สมุทรสาคร  เมืองสมุทรสาคร  ท่าทราย  เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)  11/03/2563  4,276  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Mono-Crystalline}
4 40740052725630  (กกพ.)02-12/2563  บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด  บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (ชัยมงคล)  สมุทรสาคร  เมืองสมุทรสาคร  ชัยมงคล  เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)  11/03/2563  740  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
5 40210046725633  (กกพ.)02-11/2563  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF)  ระยอง  เมืองระยอง  น้ำคอก  เขตที่ 8 (ชลบุรี)  04/03/2563  39,581  ขยะชุมชน (Municipal Waste) {Incineration (Direct Combustion)}
6 40620046525637  (กกพ.)02-9/2563  บริษัท หวังดี เอ็นเนอยี จำกัด  บริษัท หวังดี เอ็นเนอยี จำกัด  กำแพงเพชร  คลองขลุง  คลองขลุง  เขตที่ 2 (พิษณุโลก)  04/03/2563  5,834  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง}
7 40620046625635  (กกพ.)02-10/2563  บริษัท ไทยเสรี เจนเนอเรติ้ง จำกัด  บริษัท ไทยเสรี เจนเนอเรติ้ง จำกัด  กำแพงเพชร  คลองขลุง  คลองขลุง  เขตที่ 2 (พิษณุโลก)  04/03/2563  8,272  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
8 3-88-28/56สพ  (สรข.5)02-40/2556  บริษัท โซลาร์ โก จำกัด  บริษัท โซลาร์ โก จำกัด (โซลาร์ โก-6 (ไทรริน))  สุพรรณบุรี  สองพี่น้อง  บางตาเถร  เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)  26/02/2563  28,954  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
9 40240036025637  (กกพ.)02-7/2563  บริษัท บางเขนชัย จำกัด  บริษัท บางเขนชัย จำกัด (ติดตั้งบนพื้นดินของบริษัท สยาม ไวร์ อินดัสทรี จำกัด)  ฉะเชิงเทรา  เมืองฉะเชิงเทรา  คลองเปรง  เขตที่ 8 (ชลบุรี)  19/02/2563  6,551  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
10 3-88-135/56 สพ  (สรข.5)02-163/2556  บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จำกัด  บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จำกัด  สุพรรณบุรี  อู่ทอง  สระยายโสม  เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)  14/02/2563  2,698  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำกากส่า หัวมันสำปะหลัง หญ้าเนเปียร์และมูลวัว}
11 3-88(2)-21/59สพ  (สรข.5)02-120/2559  บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จำกัด  บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จำกัด  สุพรรณบุรี  อู่ทอง  สระยายโสม  เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)  14/02/2563  16,377  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำกากส่า หัวมันสำปะหลัง หญ้าเนเปียร์และมูลวัว}
12 3-88(1)-8/61อย  (กกพ.)02-12/2561  บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด  บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด  พระนครศรีอยุธยา  อุทัย  สามบัณฑิต  เขตที่ 7 (สระบุรี)  12/02/2563  23,063  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
13 40700025025633  (กกพ.)02-6/2563  บริษัท กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (ไทยแลนด์) จำกัด  บริษัท กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (ไทยแลนด์) จำกัด  ราชบุรี  ปากท่อ  ดอนทราย  เขตที่ 10 (ราชบุรี)  05/02/2563  4,862  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
14 40700019025631  (กกพ.)02-4/2563  บริษัท บ้านโป่ง กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด  บริษัท บ้านโป่ง กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด  ราชบุรี  บ้านโป่ง  เบิกไพร  เขตที่ 10 (ราชบุรี)  24/01/2563  5,816  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {กากมันสำปะหลัง}, ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {กากมันสำปะหลัง}
15 3-9(2)-1/36 นม.  ป.851/2536  บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัด  บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัด  นครราชสีมา  ครบุรี  อรพิมพ์  เขตที่ 6 (นครราชสีมา)  24/01/2563  114,923  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง}, ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง}