ทะเบียนใบอนุญาต (ร.ง.4)
เงื่อนไขในการค้นหา 
  เลขที่ทะเบียนโรงงาน
  เลขที่ใบอนุญาต
  ชื่อโรงงาน
  จังหวัดที่ตั้งโรงงาน
select
  พื้นที่รับเรื่อง
  ประเภทโรงงานลำดับที่
  วันที่ให้ใบอนุญาต จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันที่สิ้นสุดอายุใบอนุญาต จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันที่เริ่มประกอบกิจการ (COD) จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันแจ้งเริ่มประกอบกิจการ จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  แรงม้าที่ตรวจพบ จาก ถึง
  ให้อนุญาตโดย
select
  สถานะใบอนุญาต
select
   

ลำดับเลขที่
ทะเบียนโรงงาน
เลขที่ใบอนุญาตชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อโรงงานจังหวัดที่ตั้งโรงงานอำเภอตำบลเขตวันที่ให้ใบอนุญาตกำลังแรงม้าเครื่องจักร
(HP)
เชื้อเพลิง
            
Page size: Displaying page 1 of 23, items from 1 to 15 of 344.

Page: of 23

1 40250137625623  (กกพ.)02-8/2562  บริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด  บริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (บางพลวง_1 โซล่าร์ฟาร์ม)  ปราจีนบุรี  บ้านสร้าง  บางพลวง  เขตที่ 7 (สระบุรี)  29/05/2562  2,108  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
2 40250137725621  (กกพ.)02-9/2562  บริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด  บริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (บางพลวง_2 โซล่าร์ฟาร์ม)  ปราจีนบุรี  บ้านสร้าง  บางพลวง  เขตที่ 7 (สระบุรี)  29/05/2562  1,499 
3 40500004425576  (สรข.5)02-52/2557  บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด  บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด (แม่มาลัย 1)  เชียงใหม่  แม่แตง  ขี้เหล็ก  เขตที่ 1 (เชียงใหม่)  29/05/2562  3,179  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
4 40500004525573  (สรข.5)02-53/2557  บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด  บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด (แม่มาลัย 2)  เชียงใหม่  แม่แตง  ขี้เหล็ก  เขตที่ 1 (เชียงใหม่)  29/05/2562  2,831  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
5 40500004525573  (สรข.5)02-53/2557  บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด  บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด (แม่มาลัย 2)  เชียงใหม่  แม่แตง  ขี้เหล็ก  เขตที่ 1 (เชียงใหม่)  29/05/2562  3,179  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
6 40500004525573  (สรข.5)02-53/2557  บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด  บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด (แม่มาลัย 2)  เชียงใหม่  แม่แตง  ขี้เหล็ก  เขตที่ 1 (เชียงใหม่)  29/05/2562  3,179  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
7 40190105525621  (กกพ.)02-7/2562  บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด  บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด  สระบุรี  หนองแค  โคกแย้  เขตที่ 7 (สระบุรี)  19/04/2562  2,412  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
8 40710083125621  (กกพ.)02-6/2562  บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  กาญจนบุรี  ท่าม่วง  วังศาลา  เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)  22/03/2562  6,315  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Thin Film (Amorphous-Si)}
9 4040071125623  (กกพ.)02-5/2562  บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพภูผาม่าน  ขอนแก่น  ภูผาม่าน  นาฝาย  เขตที่ 4 (ขอนแก่น)  08/03/2562  9,815  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {หญ้าเนเปียร์}
10 40940059825629  (กกพ.)02-3/2562  บริษัท ปัตตานีมุ่งพัฒนาไบโอแก๊ส จำกัด  บริษัท ปัตตานีมุ่งพัฒนาไบโอแก๊ส จำกัด  ปัตตานี  หนองจิก  บางเขา  เขตที่ 12 (สงขลา)  01/03/2562  8,227  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียจากการผลิตน้ำมันปาล์ม}
11 40190046625621  (กกพ.)02-2/2562  บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด  บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดติดตั้งบนพื้นดิน แบบติดตามแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 0.99 เมกะวัตต์)  สระบุรี  แก่งคอย  บ้านป่า  เขตที่ 7 (สระบุรี)  15/02/2562  2,679  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
12 40370060025623  (กกพ.)02-4/2562  บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (อำนาจเจริญ) จำกัด  บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (อำนาจเจริญ) จำกัด  อำนาจเจริญ  เมืองอำนาจเจริญ  น้ำปลีก  เขตที่ 5 (อุบลราชธานี)  13/02/2562  180,423  ชีวมวล (Biomass) {กากอ้อย}
13 40250043125627  (กกพ.)02-1/2562  บริษัท บีจี เอ็นซิส จำกัด  บริษัท บีจี เอ็นซิส จำกัด  ปราจีนบุรี  ศรีมหาโพธิ  หัวหว้า  เขตที่ 7 (สระบุรี)  08/02/2562  4,932  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
14 3-88-61/57ปท  (สรข.5)02-83/2557  บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด  บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด  ปทุมธานี  คลองหลวง  คลองหนึ่ง  เขตที่ 7 (สระบุรี)  18/01/2562  453,987  ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas), ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)
15 3-88(2)-30/60รบ  (กกพ.)02-42/2560  บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด  บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด  ราชบุรี  บ้านโป่ง  เบิกไพร  เขตที่ 10 (ราชบุรี)  18/01/2562  210,502  ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas), ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas), ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas), ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas), ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)