ทะเบียนใบอนุญาต (ร.ง.4)
เงื่อนไขในการค้นหา 
  เลขที่ทะเบียนโรงงาน
  เลขที่ใบอนุญาต
  ชื่อโรงงาน
  จังหวัดที่ตั้งโรงงาน
select
  พื้นที่รับเรื่อง
  ประเภทโรงงานลำดับที่
  วันที่ให้ใบอนุญาต จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันที่สิ้นสุดอายุใบอนุญาต จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันที่เริ่มประกอบกิจการ (COD) จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันแจ้งเริ่มประกอบกิจการ จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  แรงม้าที่ตรวจพบ จาก ถึง
  ให้อนุญาตโดย
select
  สถานะใบอนุญาต
select
   

ลำดับเลขที่
ทะเบียนโรงงาน
เลขที่ใบอนุญาตชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อโรงงานจังหวัดที่ตั้งโรงงานอำเภอตำบลเขตวันที่ให้ใบอนุญาตกำลังแรงม้าเครื่องจักร
(HP)
เชื้อเพลิง
            
Page size: Displaying page 1 of 17, items from 1 to 15 of 241.

Page: of 17

1 3-88(1)-3/61รบ  (กกพ.)02-7/2561  บริษัท เสริมสร้าง โซลาร์ จำกัด  บริษัท เสริมสร้าง โซลาร์ จำกัด (ผู้ร่วมทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน กับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี)  ราชบุรี  จอมบึง  รางบัว  เขตที่ 10 (ราชบุรี)  04/04/2561  12,129  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
2 3-88(2)-4/61กจ  (กกพ.)02-6/2561  บริษัท โรงไฟฟ้าสระลงเรือ จำกัด  บริษัท โรงไฟฟ้าสระลงเรือ จำกัด  กาญจนบุรี  เลาขวัญ  หนองประดู่  เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)  28/03/2561  2,963  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียจากการผลิตเอทานอล}
3 3-88(1)-2/61ลบ  (กกพ.)02-5/2561  บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด  ลพบุรี  เมืองลพบุรี  โคกตูม  เขตที่ 3 (นครสวรรค์)  21/03/2561  2,514  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
4 3-88(1)-1/61อบ  (กกพ.)02-4/2561  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ระบบผลิตไฟฟ้าทุ่นลอยน้ำเซลล์แสงอาทิตย์สิรินธร  อุบลราชธานี  สิรินธร  นิคมลำโดมน้อย  เขตที่ 5 (อุบลราชธานี)  07/03/2561  625  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power)
5 3-88(2)-3/61อต  (กกพ.)02-3/2561  บริษัท อุตรดิตถ์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด  บริษัท อุตรดิตถ์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด  อุตรดิตถ์  ตรอน  วังแดง  เขตที่ 2 (พิษณุโลก)  07/03/2561  37,856  ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตข้าว (แกลบ, ฟาง)}
6 3-88(2)-1/61อด  (กกพ.)02-1/2561  บริษัท เกษตรผล เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด  บริษัท เกษตรผล เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (โครงการ 1)  อุดรธานี  กุมภวาปี  ปะโค  เขตที่ 4 (ขอนแก่น)  17/01/2561  762,197  ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย, ใบอ้อย)}
7 3-88(2)-2/61พช  (กกพ.)02-2/2561  บริษัท ร่วมกำลาภพาวเวอร์ จำกัด  บริษัท ร่วมกำลาภพาวเวอร์ จำกัด  เพชรบูรณ์  บึงสามพัน  หนองแจง  เขตที่ 3 (นครสวรรค์)  17/01/2561  881,028  ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย, ใบอ้อย)}
8 3-88(1)-16/60นศ  (กกพ.)02-49/2560  บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด  โรงงานผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดติดตั้งบนพื้นดิน กำลังการผลิต 4.0 เมกะวัตต์ (ทุ่งสง)  นครศรีธรรมราช  ทุ่งสง  ที่วัง  เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)  20/12/2560  9,036  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
9 3-88(2)-34/60อย  (กกพ.)02-48/2560  บริษัท เมืองทองฟาร์ม จำกัด  บริษัท เมืองทองฟาร์ม จำกัด  พระนครศรีอยุธยา  บางไทร  ราชคราม  เขตที่ 7 (สระบุรี)  13/12/2560  3,162  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียจากฟาร์มสัตว์ปีก}
10 3-7(1)-7/56 ชพ  (สรข.1)02-24/2556  บริษัท เอ แอล ปาล์ม จำกัด  บริษัท เอ แอล ปาล์ม จำกัด  ชุมพร  ทุ่งตะโก  ทุ่งตะไคร  เขตที่ 10 (ราชบุรี)  06/12/2560  36,071  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียจากการผลิตน้ำมันปาล์ม}, ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำมันปาล์ม (กะลาปาล์ม, ใยปาล์ม, ทะลายปาล์ม)}
11 3-88(2)-33/60ปน  (กกพ.)02-47/2560  บริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด  บริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด  ปัตตานี  หนองจิก  ลิปะสะโง  เขตที่ 12 (สงขลา)  29/11/2560  151,409  ชีวมวล (Biomass) {ไม้ (ชิ้นไม้สับ, เปลือกไม้, เศษไม้, ขี้เลื่อย)}
12 3-88(2)-31/60นศ  (กกพ.)02-46/2560  บริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด  บริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด (โครงการ 2 นาเขลียง)  นครศรีธรรมราช  ฉวาง  นาเขลียง  เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)  22/11/2560  38,431  ชีวมวล (Biomass) {ไม้ (ชิ้นไม้สับ, เปลือกไม้, เศษไม้, ขี้เลื่อย)}
13 3-88/17/56 อย  (สรข.5)02-17/2556  บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด  บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด  พระนครศรีอยุธยา  บางปะหัน  บ้านม้า  เขตที่ 7 (สระบุรี)  08/11/2560  64,014  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
14 3-88/17/56 อย  (สรข.5)02-17/2556  บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด  บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด  พระนครศรีอยุธยา  บางปะหัน  บ้านม้า  เขตที่ 7 (สระบุรี)  08/11/2560  64,014  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
15 3-88-43/53 สบ  (สรข.5)02-359/2553  บริษัท ตลิ่งชัน โซลาร์ฟาร์ม จำกัด  บริษัท ตลิ่งชัน โซลาร์ฟาร์ม จำกัด  สระบุรี  เมืองสระบุรี  ตลิ่งชัน  เขตที่ 7 (สระบุรี)  08/11/2560  1,340  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power)