ทะเบียนใบอนุญาต (ร.ง.4)
เงื่อนไขในการค้นหา 
  เลขที่ทะเบียนโรงงาน
  เลขที่ใบอนุญาต
  ชื่อโรงงาน
  จังหวัดที่ตั้งโรงงาน
select
  พื้นที่รับเรื่อง
  ประเภทโรงงานลำดับที่
  วันที่ให้ใบอนุญาต จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันที่สิ้นสุดอายุใบอนุญาต จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันที่เริ่มประกอบกิจการ (COD) จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันแจ้งเริ่มประกอบกิจการ จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  แรงม้าที่ตรวจพบ จาก ถึง
  ให้อนุญาตโดย
select
  สถานะใบอนุญาต
select
   

ลำดับเลขที่
ทะเบียนโรงงาน
เลขที่ใบอนุญาตชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อโรงงานจังหวัดที่ตั้งโรงงานอำเภอตำบลเขตวันที่ให้ใบอนุญาตกำลังแรงม้าเครื่องจักร
(HP)
เชื้อเพลิง
            
Page size: Displaying page 1 of 20, items from 1 to 15 of 295.

Page: of 20

1 3-88(1)-40/61พช  (กกพ.)02-57/2561  บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด  บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี จำกัด)  เพชรบูรณ์  วิเชียรบุรี  พุขาม  เขตที่ 3 (นครสวรรค์)  15/08/2561  4,821  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
2 3-88(1)-41/61กจ  (กกพ.)02-58/2561  บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด  บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด (ผู้ร่วมลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ศูนย์ฝึกอบรมและนันทนาการ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก)  กาญจนบุรี  เลาขวัญ  หนองนกแก้ว  เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)  15/08/2561  13,144  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
3 3-88(2)-17/61นธ  (กกพ.)02-56/2561  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด  นราธิวาส  เมืองนราธิวาส  บางปอ  เขตที่ 12 (สงขลา)  15/08/2561  29,109  ชีวมวล (Biomass) {ไม้ (ชิ้นไม้สับ, เปลือกไม้, เศษไม้, ขี้เลื่อย)}
4 3-88(2)-15/61กพ  (กกพ.)02-53/2561  บริษัท หวังดี เอ็นเนอยี จำกัด  บริษัท หวังดี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  กำแพงเพชร  คลองขลุง  คลองขลุง  เขตที่ 2 (พิษณุโลก)  01/08/2561  2,884  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง}
5 3-88(2)-16/61รบ  (กกพ.)02-54/2561  บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด  บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด  ราชบุรี  บ้านโป่ง  เขาขลุง  เขตที่ 10 (ราชบุรี)  01/08/2561  8,443  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียจากการผลิตเอทานอล}
6 3-88(1)-39/61  (กกพ.)02-55/2561  บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  กรุงเทพมหานคร  ลาดกระบัง  ทับยาว  เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)  01/08/2561  13,333 
7 3-88(1)-37/61  (กกพ.)02-50/2561  บริษัท อีเลคตริก้า เอเชีย เพาเวอร์ จำกัด  บริษัท อีเลคตริก้า เอเชีย เพาเวอร์ จำกัด(ผู้ร่วมลงทุน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สำนักงานกิจการพลังงาน)  กรุงเทพมหานคร  หนองจอก  คลองสิบสอง  เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)  25/07/2561  12,777  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
8 3-88(2)-14/61สก  (กกพ.)02-52/2561  บริษัท อี เอส พลังงาน จำกัด  บริษัท อี เอส พลังงาน จำกัด  สระแก้ว  กิ่งอำเภอวังสมบูรณ์  วังใหม่  เขตที่ 7 (สระบุรี)  25/07/2561  257,750  ชีวมวล (Biomass) { กากอ้อย}, ชีวมวล (Biomass) {กากอ้อย}, ชีวมวล (Biomass) {กากอ้อย}
9 3-88(1)-38/61นม  (กกพ.)02-51/2561  บริษัท มิตรผล เอ็นเนอร์ยี เซอร์วิสเซส จำกัด  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำขนาด 997 kWp  นครราชสีมา  ด่านขุนทด  ห้วยบง  เขตที่ 6 (นครราชสีมา)  25/07/2561  2,543  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
10 3-88(1)-36/61สป  (กกพ.)02-49/2561  บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  สมุทรปราการ  บางบ่อ  คลองด่าน  เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)  18/07/2561  13,327  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power)
11 3-88(1)-47/61พร  (กกพ.)02-34/2561  บริษัท ไอคิว กู๊ด จำกัด  บริษัท ไอคิว กู๊ด จำกัด (ผู้สนับสนุนสหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งจังหวัดแพร่ จำกัด)  แพร่  เมืองแพร่  วังธง  เขตที่ 2 (พิษณุโลก)  18/07/2561  6,025  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
12 3-88(1)-35/61พร  (กกพ.)02-48/2561  บริษัท ไอคิว กู๊ด จำกัด  บริษัท ไอคิว กู๊ด จำกัด (ผู้สนับสนุนสหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งจังหวัดแพร่ จำกัด)  แพร่  เมืองแพร่  วังธง  เขตที่ 2 (พิษณุโลก)  18/07/2561  6,704  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
13 3-88(1)-33/61นบ  (กกพ.)02-46/2561  บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  นนทบุรี  ไทรน้อย  ไทรใหญ่  เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)  04/07/2561  13,327  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power)
14 3-88(2)-12/61สบ  (กกพ.)02-41/2561  บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (โครงการ 40 เมกะวัตต์)  สระบุรี  แก่งคอย  ทับกวาง  เขตที่ 7 (สระบุรี)  04/07/2561  162,629  ถ่านหิน (Coal)
15 3-88(1)-32/61สบ  (กกพ.)02-45/2561  บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด  บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แก่งคอย 2)  สระบุรี  แก่งคอย  บ้านป่า  เขตที่ 7 (สระบุรี)  04/07/2561  24,103  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}