ทะเบียนใบอนุญาต (ร.ง.4)
เงื่อนไขในการค้นหา 
  เลขที่ทะเบียนโรงงาน
  เลขที่ใบอนุญาต
  ชื่อโรงงาน
  จังหวัดที่ตั้งโรงงาน
select
  พื้นที่รับเรื่อง
  ประเภทโรงงานลำดับที่
  วันที่ให้ใบอนุญาต จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันที่สิ้นสุดอายุใบอนุญาต จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันที่เริ่มประกอบกิจการ (COD) จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันแจ้งเริ่มประกอบกิจการ จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  แรงม้าที่ตรวจพบ จาก ถึง
  ให้อนุญาตโดย
select
  สถานะใบอนุญาต
select
   

ลำดับเลขที่
ทะเบียนโรงงาน
เลขที่ใบอนุญาตชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อโรงงานจังหวัดที่ตั้งโรงงานอำเภอตำบลเขตวันที่ให้ใบอนุญาตกำลังแรงม้าเครื่องจักร
(HP)
เชื้อเพลิง
            
Page size: Displaying page 1 of 13, items from 1 to 15 of 185.

Page: of 13

1 3-88(2)-25/60สบ  (กกพ.)02-36/2560  บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  สระบุรี  แก่งคอย  ทับกวาง  เขตที่ 7 (สระบุรี)  13/09/2560  213,505  ขยะชุมชน (Municipal Waste)
2 3-88(1)-12/60สบ  (กกพ.)02-37/2560  บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด  โรงงานผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดติดตั้งบนพื้นดิน กำลังการผลิต 2.5 เมกะวัตต์ (ท่าหลวง)  สระบุรี  บ้านหมอ  บ้านครัว  เขตที่ 7 (สระบุรี)  13/09/2560  6,018  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
3 3-38(2)-1/12 รบ  (สรข.5)03-514/2560  บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด  บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด  ราชบุรี  บ้านโป่ง  ท่าผา  เขตที่ 10 (ราชบุรี)  06/09/2560  421,933  ถ่านหิน (ซับบิทูมินัสหรือที่มีคุณภาพดีกว่า), ถ่านหิน (ซับบิทูมินัสหรือที่มีคุณภาพดีกว่า), ถ่านหิน (ซับบิทูมินัสหรือที่มีคุณภาพดีกว่า)
4 3-88(2)-22/60กจ  (กกพ.)02-33/2560  บริษัท ก้อง ๑๑๑ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด  บริษัท ก้อง ๑๑๑ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด  กาญจนบุรี  เลาขวัญ  หนองประดู่  เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)  06/09/2560  6,075  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียจากการผลิตเอทานอล}
5 3-88(2)-24/60นศ  (กกพ.)02-35/2560  บริษัท บางขันพาราวู้ด อินดัสตรี้ จำกัด  บริษัท บางขันพาราวู้ด อินดัสตรี้ จำกัด  นครศรีธรรมราช  บางขัน  บ้านลำนาว  เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)  06/09/2560  10,704  ชีวมวล (Biomass) {ไม้ (ชิ้นไม้สับ, เปลือกไม้, เศษไม้, ขี้เลื่อย)}
6 3-88(2)-28/59 รบ  (สรข.5)-128/2559  บริษัท วี.ซี.พอร์ค แอนด์ โปรเซสซิ่ง จำกัด  บริษัท วี.ซี.พอร์ค แอนด์ โปรเซสซิ่ง จำกัด  ราชบุรี  ปากท่อ  วังมะนาว  เขตที่ 10 (ราชบุรี)  17/08/2560  5,308  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียฟาร์มสุกร}
7 3-9(2)-1/36 นม.  ป.851/2536  บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัด  บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัด  นครราชสีมา  ครบุรี  อรพิมพ์  เขตที่ 6 (นครราชสีมา)  16/08/2560  98,164  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง}
8 3-88(1)-11/60สบ  (กกพ.)02-32/2560  บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด  โรงงานผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดติดตั้งบนพื้นดิน กำลังการผลิต 7.5 เมกะวัตต์ (เขาวง)  สระบุรี  พระพุทธบาท  เขาวง  เขตที่ 7 (สระบุรี)  16/08/2560  18,057  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
9 3-88(2)-21/60กจ  (กกพ.)02-31/2560  บริษัท เอ็นแม๊กซ์ ไบโอแก๊ส วัน จำกัด  บริษัท เอ็นแม๊กซ์ ไบโอแก๊ส วัน จำกัด  กาญจนบุรี  เลาขวัญ  เลาขวัญ  เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)  09/08/2560  2,790  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำกากส่าเข้มข้น}
10 3-88(2)-18/60พร  (กกพ.)02-29/2560  บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด  บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด  แพร่  ร้องกวาง  ไผ่โทน  เขตที่ 2 (พิษณุโลก)  02/08/2560  36,531  ชีวมวล (Biomass) {ไม้ (ชิ้นไม้สับ, เปลือกไม้, เศษไม้, ขี้เลื่อย)}
11 3-88(2)-19/60นบ  (กกพ.)02-30/2560  บริษัท บุญ เอนเนอร์ซิส จำกัด  บริษัท บุญ เอนเนอร์ซิส จำกัด  นนทบุรี  ไทรน้อย  คลองขวาง  เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)  02/08/2560  17,290  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {ก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะชุมชม}
12 3-88(2)-17/60นว  (กกพ.)02-27/2560  บริษัท ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด  บริษัท ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด  นครสวรรค์  หนองบัว  หนองกลับ  เขตที่ 3 (นครสวรรค์)  19/07/2560  200,531  ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย, ใบอ้อย)}, ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย, ใบอ้อย)}, ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย, ใบอ้อย)}, ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย, ใบอ้อย)}
13 3-88(3)-1/60อบ  (กกพ.)02-28/2560  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าเขื่อนปากมูล)  อุบลราชธานี  สิรินธร  คำเขื่อนแก้ว  เขตที่ 5 (อุบลราชธานี)  19/07/2560  182,962  พลังน้ำ (Hydro Power) {ชนิดมีอ่างเก็บน้ำ (Conventional Reservoir)}
14 3-11(3)-1/32 กพ  ป.1/2538  บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด  โรงงานน้ำตาลนครเพชร  กำแพงเพชร  เมืองกำแพงเพชร  เทพนคร  เขตที่ 2 (พิษณุโลก)  19/07/2560  406,950  ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย, ใบอ้อย)}
15 3-11(3)-1/32 กพ  (สรข.1)03-441/2560  บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด  โรงงานน้ำตาลนครเพชร  กำแพงเพชร  เมืองกำแพงเพชร  เทพนคร  เขตที่ 2 (พิษณุโลก)  19/07/2560  429,711  ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย, ใบอ้อย)}, ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย, ใบอ้อย)}