ทะเบียนใบอนุญาต (ร.ง.4)
เงื่อนไขในการค้นหา 
  เลขที่ทะเบียนโรงงาน
  เลขที่ใบอนุญาต
  ชื่อโรงงาน
  จังหวัดที่ตั้งโรงงาน
select
  พื้นที่รับเรื่อง
  ประเภทโรงงานลำดับที่
  วันที่ให้ใบอนุญาต จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันที่สิ้นสุดอายุใบอนุญาต จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันที่เริ่มประกอบกิจการ (COD) จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันแจ้งเริ่มประกอบกิจการ จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  แรงม้าที่ตรวจพบ จาก ถึง
  ให้อนุญาตโดย
select
  สถานะใบอนุญาต
select
   

ลำดับเลขที่
ทะเบียนโรงงาน
เลขที่ใบอนุญาตชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อโรงงานจังหวัดที่ตั้งโรงงานอำเภอตำบลเขตวันที่ให้ใบอนุญาตกำลังแรงม้าเครื่องจักร
(HP)
เชื้อเพลิง
            
Page size: Displaying page 1 of 31, items from 1 to 15 of 462.

Page: of 31

1 10720001325522  (สข.5)02-238/2552  บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด  บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด  สุพรรณบุรี  ดอนเจดีย์  สระกระโจม  เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)  23/12/2563  6,562  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียจากการผลิตแอลกอฮอล์}
2 40670255025639  (กกพ.)02-48/2563  บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด  บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (ฟาร์มศรีเทพ)  เพชรบูรณ์  ศรีเทพ  คลองกระจัง  เขตที่ 3 (นครสวรรค์)  18/11/2563  704  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
3 40130251625635  (กกพ.)02-46/2563  บริษัท สโตนฮิลล์ เอสเตท จำกัด  โครงการ สโตนฮิลล์ อีโค่ ฟาร์ม 1  ปทุมธานี  สามโคก  เชียงรากน้อย  เขตที่ 7 (สระบุรี)  11/11/2563  3,067  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
4 40160220325637  (กกพ.)02-38/2563  บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (โครงการ BTGLR 2)  ลพบุรี  พัฒนานิคม  ช่องสาริกา  เขตที่ 3 (นครสวรรค์)  28/10/2563  3,369  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
5 40160220425635  (กกพ.)02-39/2563  บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (โครงการ BTGLR 3)  ลพบุรี  พัฒนานิคม  ช่องสาริกา  เขตที่ 3 (นครสวรรค์)  28/10/2563  6,701  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
6 40160220925634  (กกพ.)02-44/2563  บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งที่ บริษัท บี.ฟูดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (BFI-SLH solar rooftop project 2,318 kW)  ลพบุรี  พัฒนานิคม  ช่องสาริกา  เขตที่ 3 (นครสวรรค์)  28/10/2563  5,519  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
7 40160220525632  (กกพ.)02-40/2563  บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (โครงการ TAB)  ลพบุรี  พัฒนานิคม  ช่องสาริกา  เขตที่ 3 (นครสวรรค์)  28/10/2563  5,172  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
8 40160220625630  (กกพ.)02-41/2563  บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (โครงการ BF CS)  ลพบุรี  พัฒนานิคม  ช่องสาริกา  เขตที่ 3 (นครสวรรค์)  28/10/2563  3,056  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power)
9 40160220725638  (กกพ.)02-42/2563  บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (โครงการ BSM)  ลพบุรี  พัฒนานิคม  ช่องสาริกา  เขตที่ 3 (นครสวรรค์)  28/10/2563  4,369  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power)
10 40160220825636  (กกพ.)02-43/2563  บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (โครงการ HHLR)  ลพบุรี  พัฒนานิคม  โคกสลุง  เขตที่ 3 (นครสวรรค์)  28/10/2563  3,024  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power)
11 40210221025635  (กกพ.)02-45/2563  บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด  บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด   ระยอง  เมืองระยอง  มาบตาพุด  เขตที่ 8 (ชลบุรี)  28/10/2563  29,721  ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)
12 40210221025635  (กกพ.)02-45/2563  บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด  บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด   ระยอง  เมืองระยอง  มาบตาพุด  เขตที่ 8 (ชลบุรี)  28/10/2563  29,721  ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)
13 40300220225631  (กกพ.)02-37/2563  บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรู๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  นครราชสีมา  เมืองนครราชสีมา  โคกกรวด  เขตที่ 6 (นครราชสีมา)  28/10/2563  4,932  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
14 40340219225630  (กกพ.)02-36/2563  บริษัท อุบลเพาเวอร์ จำกัด  บริษัท อุบลเพาเวอร์ จำกัด  อุบลราชธานี  เขมราฐ  หัวนา  เขตที่ 5 (อุบลราชธานี)  21/10/2563  350,889  ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย, ใบอ้อย)}, ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย, ใบอ้อย)}, ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย, ใบอ้อย)}
15 40720217125637  (กกพ.)02-35/2563  บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จำกัด  บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จำกัด (โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนทุ่นลอยน้ำขนาด 2.5 MWp(DC))  สุพรรณบุรี  ด่านช้าง  หนองมะค่าโมง  เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)  21/10/2563  6,322  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}