ทะเบียนใบอนุญาต (ร.ง.4)
เงื่อนไขในการค้นหา 
  เลขที่ทะเบียนโรงงาน
  เลขที่ใบอนุญาต
  ชื่อโรงงาน
  จังหวัดที่ตั้งโรงงาน
select
  พื้นที่รับเรื่อง
  ประเภทโรงงานลำดับที่
  วันที่ให้ใบอนุญาต จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันที่สิ้นสุดอายุใบอนุญาต จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันที่เริ่มประกอบกิจการ (COD) จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันแจ้งเริ่มประกอบกิจการ จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  แรงม้าที่ตรวจพบ จาก ถึง
  ให้อนุญาตโดย
select
  สถานะใบอนุญาต
select
   

ลำดับเลขที่
ทะเบียนโรงงาน
เลขที่ใบอนุญาตชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อโรงงานจังหวัดที่ตั้งโรงงานอำเภอตำบลเขตวันที่ให้ใบอนุญาตกำลังแรงม้าเครื่องจักร
(HP)
เชื้อเพลิง
            
Page size: Displaying page 1 of 12, items from 1 to 15 of 173.

Page: of 12

1 3-88(2)-28/59 รบ  (สรข.5)-128/2559  บริษัท วี.ซี.พอร์ค แอนด์ โปรเซสซิ่ง จำกัด  บริษัท วี.ซี.พอร์ค แอนด์ โปรเซสซิ่ง จำกัด  ราชบุรี  ปากท่อ  วังมะนาว  เขตที่ 10 (ราชบุรี)  17/08/2560  5,308  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียฟาร์มสุกร}
2 3-88(2)-21/60กจ  (กกพ.)02-31/2560  บริษัท เอ็นแม๊กซ์ ไบโอแก๊ส วัน จำกัด  บริษัท เอ็นแม๊กซ์ ไบโอแก๊ส วัน จำกัด  กาญจนบุรี  เลาขวัญ  เลาขวัญ  เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)  09/08/2560  2,790  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำกากส่าเข้มข้น}
3 3-88(2)-18/60พร  (กกพ.)02-29/2560  บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด  บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด  แพร่  ร้องกวาง  ไผ่โทน  เขตที่ 2 (พิษณุโลก)  02/08/2560  36,531  ชีวมวล (Biomass) {ไม้ (ชิ้นไม้สับ, เปลือกไม้, เศษไม้, ขี้เลื่อย)}
4 3-88(2)-17/60นว  (กกพ.)02-27/2560  บริษัท ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด  บริษัท ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด  นครสวรรค์  หนองบัว  หนองกลับ  เขตที่ 3 (นครสวรรค์)  19/07/2560  200,531  ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย, ใบอ้อย)}, ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย, ใบอ้อย)}, ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย, ใบอ้อย)}, ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย, ใบอ้อย)}
5 3-11(3)-1/32 กพ  ป.1/2538  บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด  โรงงานน้ำตาลนครเพชร  กำแพงเพชร  เมืองกำแพงเพชร  เทพนคร  เขตที่ 2 (พิษณุโลก)  19/07/2560  406,950  ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย, ใบอ้อย)}
6 3-11(3)-1/32 กพ  (สรข.1)03-441/2560  บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด  โรงงานน้ำตาลนครเพชร  กำแพงเพชร  เมืองกำแพงเพชร  เทพนคร  เขตที่ 2 (พิษณุโลก)  19/07/2560  429,711  ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย, ใบอ้อย)}, ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย, ใบอ้อย)}
7 3-88(1)-8/60  (กกพ.)02-24/2560  บริษัท สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  บริษัท สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. กรุงเทพมหานคร จำกัด)  กรุงเทพมหานคร  หนองจอก  ลำต้อยติ่ง  เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)  28/06/2560  13,517  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
8 3-88(1)-9/60ปท  (กกพ.)02-25/2560  บริษัท อาร์ เจ เอนเนอร์จี จำกัด  บริษัท อาร์ เจ เอนเนอร์จี จำกัด  ปทุมธานี  ธัญบุรี  ประชาธิปัตย์  เขตที่ 7 (สระบุรี)  28/06/2560  8,587  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
9 3-88(2)-14/60กจ  (กกพ.)02-21/2560  บริษัท ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด  บริษัท ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด  กาญจนบุรี  ด่านมะขามเตี้ย  ด่านมะขามเตี้ย  เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)  21/06/2560  5,255  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียจากโรงงานวุ้นเส้น}
10 3-88(2)-13/60สก  (กกพ.)02-20/2560  บริษัท กรีน เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี จำกัด  บริษัท กรีน เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี จำกัด  สระแก้ว  เมืองสระแก้ว  ศาลาลำดวน  เขตที่ 7 (สระบุรี)  24/05/2560  34,716  ขยะอุตสาหกรรม (Industrial Waste) {Incineration (Direct Combustion)}
11 3-88(1)-7/60สบ  (กกพ.)02-19/2560  บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด  บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด  สระบุรี  แก่งคอย  บ้านป่า  เขตที่ 7 (สระบุรี)  03/05/2560  23,997  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
12 3-88(2)-12/60รย  (กกพ.)02-18/2560  บริษัท สหกิจไบโอเพาเวอร์ จำกัด  บริษัท สหกิจไบโอเพาเวอร์ จำกัด  ระยอง  แกลง  กระแสบน  เขตที่ 8 (ชลบุรี)  03/05/2560  38,266  ชีวมวล (Biomass) {ไม้ (ชิ้นไม้สับ, เปลือกไม้, เศษไม้, ขี้เลื่อย)}
13 3-88(2)-11/60นม  (กกพ.)02-17/2560  บริษัท นอร์ทเทิร์น ไบโอแก๊ซ จำกัด  บริษัท นอร์ทเทิร์น ไบโอแก๊ซ จำกัด  นครราชสีมา  ชุมพวง  โนนยอ  เขตที่ 6 (นครราชสีมา)  26/04/2560  7,678  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง}
14 3-88(1)-6/60นม  (กกพ.)02-16/2560  บริษัท แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  บริษัท แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  นครราชสีมา  ปากช่อง  คลองม่วง  เขตที่ 6 (นครราชสีมา)  19/04/2560  13,398  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
15 3-11(3)-1/19 รบ.  ป.209/2537  บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด  บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด  ราชบุรี  บ้านโป่ง  ท่าผา  เขตที่ 10 (ราชบุรี)  19/04/2560  261,799  ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย, ใบอ้อย)}, ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย, ใบอ้อย)}