ทะเบียนใบอนุญาต (ร.ง.4)
เงื่อนไขในการค้นหา 
  เลขที่ทะเบียนโรงงาน
  เลขที่ใบอนุญาต
  ชื่อโรงงาน
  จังหวัดที่ตั้งโรงงาน
select
  พื้นที่รับเรื่อง
  ประเภทโรงงานลำดับที่
  วันที่ให้ใบอนุญาต จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันที่สิ้นสุดอายุใบอนุญาต จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันที่เริ่มประกอบกิจการ (COD) จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันแจ้งเริ่มประกอบกิจการ จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  แรงม้าที่ตรวจพบ จาก ถึง
  ให้อนุญาตโดย
select
  สถานะใบอนุญาต
select
   

ลำดับเลขที่
ทะเบียนโรงงาน
เลขที่ใบอนุญาตชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อโรงงานจังหวัดที่ตั้งโรงงานอำเภอตำบลเขตวันที่ให้ใบอนุญาตกำลังแรงม้าเครื่องจักร
(HP)
เชื้อเพลิง
            
Page size: Displaying page 1 of 24, items from 1 to 15 of 358.

Page: of 24

1 40730210025627  (กกพ.)02-22/2562  บริษัท ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  บริษัท ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  นครปฐม  บางเลน  บางไทรป่า  เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)  14/08/2562  17,204  ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตข้าว (แกลบ, ฟาง)}
2 40840210125622  (กกพ.)02-23/2562  บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด  บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด  สุราษฎร์ธานี  ท่าฉาง  เสวียด  เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)  14/08/2562  15,808  ชีวมวล (Biomass) {ทะลายปาล์มสับ และไม้สับ}
3 3-88(1)-19/61สค  (กกพ.)02-24/2561  บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จำกัด  บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จำกัด  สมุทรสาคร  กระทุ่มแบน  แคราย  เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)  19/07/2562  7,666  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
4 40710181725629  (กกพ.)02-17/2562  บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  กาญจนบุรี  ท่าม่วง  วังศาลา  เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)  12/07/2562  5,124  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
5 40210182025624  (กกพ.)02-20/2562  บริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จำกัด  บริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จำกัด  ระยอง  บ้านค่าย  หนองบัว  เขตที่ 8 (ชลบุรี)  12/07/2562  20,837  ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำมันปาล์ม (กะลาปาล์ม, ใยปาล์ม, ทะลายปาล์ม)}
6 40250181825624  (กกพ.)02-18/2562  บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  ปราจีนบุรี  กบินทร์บุรี  บ่อทอง  เขตที่ 7 (สระบุรี)  12/07/2562  5,314  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
7 40250181925622  (กกพ.)02-19/2562  บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  ปราจีนบุรี  กบินทร์บุรี  บ่อทอง  เขตที่ 7 (สระบุรี)  12/07/2562  7,525  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
8 40190177825628  (กกพ.)02-13/2562  บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด  บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของบริษัท คอนวูด จำกัด  สระบุรี  เมืองสระบุรี  ตลิ่งชัน  เขตที่ 7 (สระบุรี)  10/07/2562  3,129  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Thin Film (Amorphous-Si)}
9 40190177925626  (กกพ.)02-14/2562  บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด  บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด (บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี)  สระบุรี  แก่งคอย  ทับกวาง  เขตที่ 7 (สระบุรี)  10/07/2562  5,455  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
10 40190178025624  (กกพ.)02-15/2562  บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด  บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด (บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี)  สระบุรี  แก่งคอย  ทับกวาง  เขตที่ 7 (สระบุรี)  10/07/2562  1,232  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
11 40720178125626  (กกพ.)02-16/2562  บริษัท อู่ทอง พลาสม่า เอ็นเนอร์ยี จำกัด  บริษัท อู่ทอง พลาสม่า เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   สุพรรณบุรี  อู่ทอง  พลับพลาไชย  เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)  10/07/2562  135,440  ขยะชุมชน (Municipal Waste) {Thermal Technologies (Gasification, Pyrolysis)}
12 40190168125624  (กกพ.)02-10/2562  บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด  บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด (สาขาซีพี-เมจิ สระบุรี)  สระบุรี  หนองแค  หนองนาก  เขตที่ 7 (สระบุรี)  26/06/2562  6,088  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
13 40140168225627  (กกพ.)02-11/2562  บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด  บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด  พระนครศรีอยุธยา  อุทัย  อุทัย  เขตที่ 7 (สระบุรี)  26/06/2562  3,617  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
14 40250137625623  (กกพ.)02-8/2562  บริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด  บริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (บางพลวง_1 โซล่าร์ฟาร์ม)  ปราจีนบุรี  บ้านสร้าง  บางพลวง  เขตที่ 7 (สระบุรี)  29/05/2562  2,108  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
15 40250137725621  (กกพ.)02-9/2562  บริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด  บริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (บางพลวง_2 โซล่าร์ฟาร์ม)  ปราจีนบุรี  บ้านสร้าง  บางพลวง  เขตที่ 7 (สระบุรี)  29/05/2562  1,499