ทะเบียนใบอนุญาต (ร.ง.4)
เงื่อนไขในการค้นหา 
  เลขที่ทะเบียนโรงงาน
  เลขที่ใบอนุญาต
  ชื่อโรงงาน
  จังหวัดที่ตั้งโรงงาน
select
  พื้นที่รับเรื่อง
  ประเภทโรงงานลำดับที่
  วันที่ให้ใบอนุญาต จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันที่สิ้นสุดอายุใบอนุญาต จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันที่เริ่มประกอบกิจการ (COD) จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันแจ้งเริ่มประกอบกิจการ จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  แรงม้าที่ตรวจพบ จาก ถึง
  ให้อนุญาตโดย
select
  สถานะใบอนุญาต
select
   

ลำดับเลขที่
ทะเบียนโรงงาน
เลขที่ใบอนุญาตชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อโรงงานจังหวัดที่ตั้งโรงงานอำเภอตำบลเขตวันที่ให้ใบอนุญาตกำลังแรงม้าเครื่องจักร
(HP)
เชื้อเพลิง
            
Page size: Displaying page 1 of 34, items from 1 to 15 of 496.

Page: of 34

1 40100262725641  (กกพ.)02-8/2564  บริษัท เอสเอสโซลาร์รูฟ จำกัด  บริษัท เอสเอสโซลาร์รูฟ จำกัด  กรุงเทพมหานคร  ประเวศ  หนองบอน  เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)  07/04/2564  12,495  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
2 40320243925645  (กกพ.)02-7/2564  บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด  บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด  สุรินทร์  ปราสาท  หนองปรือ  เขตที่ 6 (นครราชสีมา)  24/03/2564  186,750  ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย, ใบอ้อย)}
3 40840243825644  (กกพ.)02-6/2564  บริษัท คลีนเทค โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท คลีนเทค โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด  สุราษฎร์ธานี  พุนพิน  หนองไทร  เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)  24/03/2564  3,165  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
4 40840243825644  (กกพ.)02-6/2564  บริษัท คลีนเทค โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท คลีนเทค โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด  สุราษฎร์ธานี  พุนพิน  หนองไทร  เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)  24/03/2564  3,165  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
5 3-88-139/56ตก  (สรข.5)02-167/2556  บริษัท พีดีไอ แม่ระมาด จำกัด  บริษัท พีดีไอ แม่ระมาด จำกัด  ตาก  แม่ระมาด  ขะเนจื้อ  เขตที่ 2 (พิษณุโลก)  03/03/2564  16,890  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
6 40160220625630  (กกพ.)02-41/2563  บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (โครงการ BF CS)  ลพบุรี  พัฒนานิคม  ช่องสาริกา  เขตที่ 3 (นครสวรรค์)  03/02/2564  3,646  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power)
7 40250101425646  (กกพ.)02-5/2564  บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด  บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด สาขาจังหวัดปราจีนบุรี)  ปราจีนบุรี  ศรีมหาโพธิ  หัวหว้า  เขตที่ 7 (สระบุรี)  27/01/2564  5,928  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
8 40480101325641  (กกพ.)02-4/2564  บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 4 จำกัด  บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 4 จำกัด  นครพนม  ปลาปาก  หนองฮี  เขตที่ 4 (ขอนแก่น)  27/01/2564  2,966  ชีวมวล (Biomass) {ไม้ (ชิ้นไม้สับ, เปลือกไม้, เศษไม้, ขี้เลื่อย)}
9 10640001725531  (สรข.5)02-144/2553  บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด  บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด   สุโขทัย  ศรีสัชนาลัย  บ้านตึก  เขตที่ 2 (พิษณุโลก)  27/01/2564  341,677  ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย, ใบอ้อย)}, ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย, ใบอ้อย)}
10 40810101225641  (กกพ.)02-3/2564  บริษัท ศรีเจริญ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  บริษัท ศรีเจริญ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  กระบี่  เขาพนม  เขาดิน  เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)  27/01/2564  12,702  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียจากกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์ม}
11 40300063125641  (กกพ.)02-1/2564  บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด  บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด   นครราชสีมา  โชคชัย  โชคชัย  เขตที่ 6 (นครราชสีมา)  13/01/2564  3,628  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
12 40300063125641  (กกพ.)02-1/2564  บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด  บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด   นครราชสีมา  โชคชัย  โชคชัย  เขตที่ 6 (นครราชสีมา)  13/01/2564  3,628  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
13 40250063225646  (กกพ.)02-2/2564  บริษัท บี พี เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท บี พี เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  ปราจีนบุรี  กบินทร์บุรี  หนองกี่  เขตที่ 7 (สระบุรี)  13/01/2564  19,512  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
14 40400297025631  (กกพ.)02-54/2563  บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด  โรงไฟฟ้ามิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด (โครงการ SPP Hybrid Firm)  ขอนแก่น  หนองเรือ  หนองเรือ  เขตที่ 4 (ขอนแก่น)  23/12/2563  88,574  ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย, ใบอ้อย)}, น้ำมันดีเซล (Diesel Oil)
15 40620297225630  (กกพ.)02-55/2563  บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด  โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง (เชื้อเพลิงชีวมวล)  กำแพงเพชร  คลองขลุง  คลองขลุง  เขตที่ 2 (พิษณุโลก)  23/12/2563  57,412  ชีวมวล (Biomass) {ฟางข้าว, แกลบ, ใบอ้อย, เหง้ามันสำปะหลัง, ทะลายปาล์ม, เปลือกไม้สับ}