ทะเบียนใบอนุญาต (ร.ง.4)
เงื่อนไขในการค้นหา 
  เลขที่ทะเบียนโรงงาน
  เลขที่ใบอนุญาต
  ชื่อโรงงาน
  จังหวัดที่ตั้งโรงงาน
select
  พื้นที่รับเรื่อง
  ประเภทโรงงานลำดับที่
  วันที่ให้ใบอนุญาต จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันที่สิ้นสุดอายุใบอนุญาต จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันที่เริ่มประกอบกิจการ (COD) จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันแจ้งเริ่มประกอบกิจการ จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  แรงม้าที่ตรวจพบ จาก ถึง
  ให้อนุญาตโดย
select
  สถานะใบอนุญาต
select
   

ลำดับเลขที่
ทะเบียนโรงงาน
เลขที่ใบอนุญาตชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อโรงงานจังหวัดที่ตั้งโรงงานอำเภอตำบลเขตวันที่ให้ใบอนุญาตกำลังแรงม้าเครื่องจักร
(HP)
เชื้อเพลิง
            
Page size: Displaying page 1 of 11, items from 1 to 15 of 155.

Page: of 11

1 3-88(2)-28/59 รบ  (สรข.5)-128/2559  บริษัท วี.ซี.พอร์ค แอนด์ โปรเซสซิ่ง จำกัด  บริษัท วี.ซี.พอร์ค แอนด์ โปรเซสซิ่ง จำกัด  ราชบุรี  ปากท่อ  วังมะนาว  เขตที่ 10 (ราชบุรี)  17/08/2560  5,308  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียฟาร์มสุกร}
2 3-88(2)-13/60สก  (กกพ.)02-20/2560  บริษัท กรีน เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี จำกัด  บริษัท กรีน เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี จำกัด  สระแก้ว  เมืองสระแก้ว  ศาลาลำดวน  เขตที่ 7 (สระบุรี)  24/05/2560  34,716  ขยะอุตสาหกรรม (Industrial Waste) {Incineration (Direct Combustion)}
3 3-88(2)-12/60รย  (กกพ.)02-18/2560  บริษัท สหกิจไบโอเพาเวอร์ จำกัด  บริษัท สหกิจไบโอเพาเวอร์ จำกัด  ระยอง  แกลง  กระแสบน  เขตที่ 8 (ชลบุรี)  03/05/2560  38,266  ชีวมวล (Biomass) {ไม้ (ชิ้นไม้สับ, เปลือกไม้, เศษไม้, ขี้เลื่อย)}
4 3-88(1)-7/60สบ  (กกพ.)02-19/2560  บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด  บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด  สระบุรี  แก่งคอย  บ้านป่า  เขตที่ 7 (สระบุรี)  03/05/2560  23,997  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
5 3-88(2)-11/60นม  (กกพ.)02-17/2560  บริษัท นอร์ทเทิร์น ไบโอแก๊ซ จำกัด  บริษัท นอร์ทเทิร์น ไบโอแก๊ซ จำกัด  นครราชสีมา  ชุมพวง  โนนยอ  เขตที่ 6 (นครราชสีมา)  26/04/2560  7,678  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง}
6 3-88(1)-5/60สบ  (กกพ.)02-14/2560  บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จำกัด  บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จำกัด  สระบุรี  เสาไห้  สวนดอกไม้  เขตที่ 7 (สระบุรี)  19/04/2560  151  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
7 3-11(3)-1/19 รบ.  ป.209/2537  บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด  บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด  ราชบุรี  บ้านโป่ง  ท่าผา  เขตที่ 10 (ราชบุรี)  19/04/2560  261,799  ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย, ใบอ้อย)}, ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย, ใบอ้อย)}
8 3-88(1)-6/60นม  (กกพ.)02-16/2560  บริษัท แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  บริษัท แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  นครราชสีมา  ปากช่อง  คลองม่วง  เขตที่ 6 (นครราชสีมา)  19/04/2560  13,398  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
9 3-7(1)-1/24 กบ.  (สรข.)03-507/2557  บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)  บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) สาขาอ่าวลึก  กระบี่  อ่าวลึก  อ่าวลึกใต้  เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)  19/04/2560  17,897  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียจากการผลิตน้ำมันปาล์ม}
10 3-88(2)-10/60สฎ  (กกพ.)02-15/2560  บริษัท บางสวรรค์ กรีน จำกัด  บริษัท บางสวรรค์ กรีน จำกัด  สุราษฎร์ธานี  พระแสง  บางสวรรค์  เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)  19/04/2560  18,630  ชีวมวล (Biomass) {ไม้ (ชิ้นไม้สับ, เปลือกไม้, เศษไม้, ขี้เลื่อย)}
11 3-88(2)-9/60รบ  (กกพ.)02-12/2560  บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  ราชบุรี  บ้านโป่ง  ท่าผา  เขตที่ 10 (ราชบุรี)  05/04/2560  58,251  ขยะอุตสาหกรรม (Industrial Waste) {Incineration (Direct Combustion)}
12 3-88(2)-8/60นม  (กกพ.)02-11/2560  บริษัท บัวใหญ่ ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด  บริษัท บัวใหญ่ ไบโอ เพาเวอร์จำกัด  นครราชสีมา  บัวใหญ่  ด่านช้าง  เขตที่ 6 (นครราชสีมา)  05/04/2560  178,844  ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตข้าว (แกลบ, ฟาง)}
13 3-88(1)-4/60สบ  (กกพ.)02-13/2560  บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด  โรงงานผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดติดตั้งบนพื้นดิน กำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ (แก่งคอย)  สระบุรี  แก่งคอย  บ้านป่า  เขตที่ 7 (สระบุรี)  05/04/2560  1,298  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
14 3-88(2)-7/60นม  (กกพ.)02-10/2560  บริษัท ศุภณัฐผลิตไฟฟ้า จำกัด  บริษัท ศุภณัฐ ผลิตไฟฟ้า จำกัด  นครราชสีมา  ขามทะเลสอ  บึงอ้อ  เขตที่ 6 (นครราชสีมา)  29/03/2560  2,651  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง}
15 3-88(2)-6/60สฎ  (กกพ.)02-9/2560  บริษัท ท่าฉางไบโอเพาเวอร์ จำกัด  บริษัท ท่าฉางไบโอเพาเวอร์ จำกัด  สุราษฎร์ธานี  ท่าฉาง  เสวียด  เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)  22/03/2560  39,238  ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำมันปาล์ม (กะลาปาล์ม, ใยปาล์ม, ทะลายปาล์ม)}