ทะเบียนใบอนุญาต (ร.ง.4)
เงื่อนไขในการค้นหา 
  เลขที่ทะเบียนโรงงาน
  เลขที่ใบอนุญาต
  ชื่อโรงงาน
  จังหวัดที่ตั้งโรงงาน
select
  พื้นที่รับเรื่อง
  ประเภทโรงงานลำดับที่
  วันที่ให้ใบอนุญาต จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันที่สิ้นสุดอายุใบอนุญาต จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันที่เริ่มประกอบกิจการ (COD) จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันแจ้งเริ่มประกอบกิจการ จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  แรงม้าที่ตรวจพบ จาก ถึง
  ให้อนุญาตโดย
select
  สถานะใบอนุญาต
select
   

ลำดับเลขที่
ทะเบียนโรงงาน
เลขที่ใบอนุญาตชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อโรงงานจังหวัดที่ตั้งโรงงานอำเภอตำบลเขตวันที่ให้ใบอนุญาตกำลังแรงม้าเครื่องจักร
(HP)
เชื้อเพลิง
            
Page size: Displaying page 1 of 32, items from 1 to 15 of 479.

Page: of 32

1 40160220625630  (กกพ.)02-41/2563  บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (โครงการ BF CS)  ลพบุรี  พัฒนานิคม  ช่องสาริกา  เขตที่ 3 (นครสวรรค์)  03/02/2564  3,646  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power)
2 40480101325641  (กกพ.)02-4/2564  บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 4 จำกัด  บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 4 จำกัด  นครพนม  ปลาปาก  หนองฮี  เขตที่ 4 (ขอนแก่น)  27/01/2564  2,966  ชีวมวล (Biomass) {ไม้ (ชิ้นไม้สับ, เปลือกไม้, เศษไม้, ขี้เลื่อย)}
3 40250063225646  (กกพ.)02-2/2564  บริษัท บี พี เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท บี พี เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  ปราจีนบุรี  กบินทร์บุรี  หนองกี่  เขตที่ 7 (สระบุรี)  13/01/2564  19,512  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
4 40300063125641  (กกพ.)02-1/2564  บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด  บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด   นครราชสีมา  โชคชัย  โชคชัย  เขตที่ 6 (นครราชสีมา)  13/01/2564  3,628  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
5 40300063125641  (กกพ.)02-1/2564  บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด  บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด   นครราชสีมา  โชคชัย  โชคชัย  เขตที่ 6 (นครราชสีมา)  13/01/2564  3,628  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
6 40400297025631  (กกพ.)02-54/2563  บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด  โรงไฟฟ้ามิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด (โครงการ SPP Hybrid Firm)  ขอนแก่น  หนองเรือ  หนองเรือ  เขตที่ 4 (ขอนแก่น)  23/12/2563  88,574  ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย, ใบอ้อย)}, น้ำมันดีเซล (Diesel Oil)
7 40620297225630  (กกพ.)02-55/2563  บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด  โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง (เชื้อเพลิงชีวมวล)  กำแพงเพชร  คลองขลุง  คลองขลุง  เขตที่ 2 (พิษณุโลก)  23/12/2563  57,412  ชีวมวล (Biomass) {ฟางข้าว, แกลบ, ใบอ้อย, เหง้ามันสำปะหลัง, ทะลายปาล์ม, เปลือกไม้สับ}
8 10720001325522  (สข.5)02-238/2552  บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด  บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด  สุพรรณบุรี  ดอนเจดีย์  สระกระโจม  เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)  23/12/2563  6,562  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียจากการผลิตแอลกอฮอล์}
9 10720001325522  (สข.5)02-238/2552  บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด  บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด  สุพรรณบุรี  ดอนเจดีย์  สระกระโจม  เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)  23/12/2563  21,830  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียจากการผลิตแอลกอฮอล์}
10 40670292325638  (กกพ.)02-53/2563  บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด  บริษัท ซุปเปอร์โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (ฟาร์มเพชรบูรณ์)  เพชรบูรณ์  ชนแดน  ตะกุดไร  เขตที่ 3 (นครสวรรค์)  16/12/2563  738  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
11 40900288525630  (กกพ.)02-51/2563  บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (โครงการ BTG-SK)  สงขลา  รัตภูมิ  กำแพงเพชร  เขตที่ 12 (สงขลา)  09/12/2563  4,369  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
12 40300288725639  (กกพ.)02-52/2563  บริษัท อีอาร์อาร์รีนิวเอเบิล จำกัด  บริษัท อีอาร์อาร์รีนิวเอเบิล จำกัด  นครราชสีมา  หนองบุญมาก  หนองหัวแรต  เขตที่ 6 (นครราชสีมา)  09/12/2563  16,108  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง}, ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง}, ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง}
13 40670267525634  (กกพ.)02-50/2563  บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด  บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (ติดตั้งที่บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ฟาร์มวิเชียรบุรี))  เพชรบูรณ์  วิเชียรบุรี  พุขาม  เขตที่ 3 (นครสวรรค์)  25/11/2563  603  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
14 40670255025639  (กกพ.)02-48/2563  บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด  บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (ฟาร์มศรีเทพ)  เพชรบูรณ์  ศรีเทพ  คลองกระจัง  เขตที่ 3 (นครสวรรค์)  18/11/2563  704  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
15 40620255125632  (กกพ.)02-49/2563  บริษัท ท๊อป พรีเมี่ยม สตาร์ช จำกัด  บริษัท ท๊อป พรีเมี่ยม สตาร์ช จำกัด  กำแพงเพชร  ขาณุวรลักษบุรี  แสนตอ  เขตที่ 2 (พิษณุโลก)  18/11/2563  11,768  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง}