ทะเบียนใบอนุญาต (ร.ง.4)
เงื่อนไขในการค้นหา 
  เลขที่ทะเบียนโรงงาน
  เลขที่ใบอนุญาต
  ชื่อโรงงาน
  จังหวัดที่ตั้งโรงงาน
select
  พื้นที่รับเรื่อง
  ประเภทโรงงานลำดับที่
  วันที่ให้ใบอนุญาต จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันที่สิ้นสุดอายุใบอนุญาต จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันที่เริ่มประกอบกิจการ (COD) จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันแจ้งเริ่มประกอบกิจการ จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  แรงม้าที่ตรวจพบ จาก ถึง
  ให้อนุญาตโดย
select
  สถานะใบอนุญาต
select
   

ลำดับเลขที่
ทะเบียนโรงงาน
เลขที่ใบอนุญาตชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อโรงงานจังหวัดที่ตั้งโรงงานอำเภอตำบลเขตวันที่ให้ใบอนุญาตกำลังแรงม้าเครื่องจักร
(HP)
เชื้อเพลิง
            
Page size: Displaying page 1 of 15, items from 1 to 15 of 225.

Page: of 15

1 3-88(2)-31/60นศ  (กกพ.)02-46/2560  บริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด  บริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด (โครงการ 2 นาเขลียง)  นครศรีธรรมราช  ฉวาง  นาเขลียง  เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)  22/11/2560  38,431  ชีวมวล (Biomass) {ไม้ (ชิ้นไม้สับ, เปลือกไม้, เศษไม้, ขี้เลื่อย)}
2 3-88/17/56 อย  (สรข.5)02-17/2556  บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด  บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด  พระนครศรีอยุธยา  บางปะหัน  บ้านม้า  เขตที่ 7 (สระบุรี)  08/11/2560  64,014  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
3 3-88/17/56 อย  (สรข.5)02-17/2556  บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด  บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด  พระนครศรีอยุธยา  บางปะหัน  บ้านม้า  เขตที่ 7 (สระบุรี)  08/11/2560  64,014  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
4 3-88-43/53 สบ  (สรข.5)02-359/2553  บริษัท ตลิ่งชัน โซลาร์ฟาร์ม จำกัด  บริษัท ตลิ่งชัน โซลาร์ฟาร์ม จำกัด  สระบุรี  เมืองสระบุรี  ตลิ่งชัน  เขตที่ 7 (สระบุรี)  08/11/2560  1,340  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power)
5 3-88-44/53 สบ  (สรข.5)02-360/2553  บริษัท เบสท์ โซลาร์แพลนท์ จำกัด  บริษัท เบสท์ โซลาร์แพลนท์ จำกัด  สระบุรี  เมืองสระบุรี  ตลิ่งชัน  เขตที่ 7 (สระบุรี)  08/11/2560  1,340  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power)
6 3-88-48/53 สบ  (สรข.5)02-364/2553  บริษัท นิวโซลาร์ เทคนิค จำกัด  บริษัท นิวโซลาร์ เทคนิค จำกัด  สระบุรี  เมืองสระบุรี  ตลิ่งชัน  เขตที่ 7 (สระบุรี)  08/11/2560  1,340  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power)
7 3-88-40/53 สบ  (สรข.5)02-356/2553  บริษัท สระบุรี โซลาร์แพลนท์ 2 จำกัด  บริษัท สระบุรี โซลาร์แพลนท์ จำกัด  สระบุรี  เมืองสระบุรี  ตลิ่งชัน  เขตที่ 7 (สระบุรี)  08/11/2560  1,340  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power)
8 3-88-46/53 สบ  (สรข.5)02-362/2553  บริษัท ไทย โซลาร์แพลนท์ 2 จำกัด  บริษัท ไทย โซลาร์แพลนท์ 2 จำกัด  สระบุรี  เมืองสระบุรี  ตลิ่งชัน  เขตที่ 7 (สระบุรี)  08/11/2560  1,340  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power)
9 3-88-45/53 สบ  (สรข.5)02-361/2553  บริษัท ฟิวเจอร์ กู๊ด เฮลธ์ 2 จำกัด  บริษัท ฟิวเจอร์ กู๊ด เฮลธ์ 2 จำกัด  สระบุรี  เมืองสระบุรี  ตลิ่งชัน  เขตที่ 7 (สระบุรี)  08/11/2560  1,340  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power)
10 3-88-42/53 สบ  (สรข.5)02-358/2553  บริษัท พี.บี.วาย.กรีนเพาเวอร์ จำกัด  บริษัท พี.บี.วาย.กรีนเพาเวอร์ จำกัด  สระบุรี  เมืองสระบุรี  ตลิ่งชัน  เขตที่ 7 (สระบุรี)  08/11/2560  1,340  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power)
11 3-88-43/53 สบ  (สรข.5)02-359/2553  บริษัท ตลิ่งชัน โซลาร์ฟาร์ม จำกัด  บริษัท ตลิ่งชัน โซลาร์ฟาร์ม จำกัด  สระบุรี  เมืองสระบุรี  ตลิ่งชัน  เขตที่ 7 (สระบุรี)  08/11/2560  1,340  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power)
12 3-88-44/53 สบ  (สรข.5)02-360/2553  บริษัท เบสท์ โซลาร์แพลนท์ จำกัด  บริษัท เบสท์ โซลาร์แพลนท์ จำกัด  สระบุรี  เมืองสระบุรี  ตลิ่งชัน  เขตที่ 7 (สระบุรี)  08/11/2560  1,340  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power)
13 3-88-48/53 สบ  (สรข.5)02-364/2553  บริษัท นิวโซลาร์ เทคนิค จำกัด  บริษัท นิวโซลาร์ เทคนิค จำกัด  สระบุรี  เมืองสระบุรี  ตลิ่งชัน  เขตที่ 7 (สระบุรี)  08/11/2560  1,340  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power)
14 3-88-40/53 สบ  (สรข.5)02-356/2553  บริษัท สระบุรี โซลาร์แพลนท์ 2 จำกัด  บริษัท สระบุรี โซลาร์แพลนท์ จำกัด  สระบุรี  เมืองสระบุรี  ตลิ่งชัน  เขตที่ 7 (สระบุรี)  08/11/2560  1,340  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power)
15 3-88-46/53 สบ  (สรข.5)02-362/2553  บริษัท ไทย โซลาร์แพลนท์ 2 จำกัด  บริษัท ไทย โซลาร์แพลนท์ 2 จำกัด  สระบุรี  เมืองสระบุรี  ตลิ่งชัน  เขตที่ 7 (สระบุรี)  08/11/2560  1,340  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power)