ย้อนกลับ
Home

ความคิดเห็นของประชาชน

รายละเอียดโครงการ
ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต :
บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด
ชื่อสถานประกอบกิจการ :
บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด
ชื่อโครงการ :
ชื่อผู้ประกอบกิจการ :
ประเภทรายงาน :
สถานะการอนุญาต :
ใบอนุญาต เลขที่ วันที่อนุญาต
ประกอบกิจการพลังงาน
รง. 4
อ. 1
พค. 2
สถานที่ตั้งโครงการ :
พิกัดสถานที่ตั้งโครงการ :
  
N       E       เลือกพิกัดจากแผนที่
ประเภทกิจการ :
วัตถุประสงค์หลัก :
ความยาวท่อ (km) :
เริ่มต้น - สิ้นสุด :
-
วัตถุประสงค์ :
รายละเอียดโครงการ :
หมายเหตุ :
แนบไฟล์

แสดงความเห็นทั้งหมด ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ
แสดงความเห็น
ชื่อ - นามสกุล *
E - mail
ที่อยู่ปัจจุบัน
จังหวัด *
**
อำเภอ/เขต *
**
ตำบล/แขวง *
รหัสไปรษณีย์ *
หัวข้อความคิดเห็น *
รายละเอียด *
ความคิดเห็นโดยรวม
ขัดข้อง     เพราะ
ไม่ขัดข้อง เพราะ
แนบไฟล์ (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB และประเภทไฟล์ที่รองรับได้แก้ .pdf, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx)