ในกรณีที่ลืมรหัสผ่านของคุณ

 กรุณากรอกชื่อผู้ใช้งานระบบ จากนั้นระบบจะทำการส่งอีเมลแจ้งรหัสผ่านไปยังอีเมลของผู้ติดต่อ