รายชื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตฯ
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
เขต
select
จังหวัด
select
วันที่ยื่นคำขอ ปฏิทิน  ถึง  ปฏิทิน
วันที่เอกสารครบ ปฏิทิน  ถึง  ปฏิทิน
   
ลำดับเลขที่แบบคำขอประเภทใบอนุญาตชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัด
(อำเภอ, ตำบล)
เขตวันที่ยื่นคำขอวันที่รับคำขอวันที่เอกสารทั้งหมดครบสถานะปัจจุบันแสดงความคิดเห็น
(จำนวน)
Page size: Displaying page 1 of 34, items from 1 to 40 of 1324.

Page: of 34

1 สกพ-บ-(14) 63/091 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด   บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด (Solar rooftop 2012.04 kW บริษัทอัสโน่ โฮริเอะ (ไทยแลนด์) จำกัด)   ระยอง
(ปลวกแดง, ปลวกแดง)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   30/07/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
2 สกพ-บ-(1) 63/085 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   นางสาวขวัญจิต ขวัญใจเลิศ   นางสาวขวัญจิต ขวัญใจเลิศ   กำแพงเพชร
(เมืองกำแพงเพชร, ในเมือง)
 
เขตที่ 2 (พิษณุโลก)   21/07/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
3 สกพ-บ-(4) 63/088 (ช)   จำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด   บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด   พระนครศรีอยุธยา
(อุทัย, สามบัณฑิต)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   23/07/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
4 สกพ-บ-(134) 63/084 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด   บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด(ติดตั้งบนหลังคาบริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ ซี-พี จำกัด)   ชลบุรี
(บ้านบึง, คลองกิ่ว)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   17/07/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
5 สกพ-บ-(14) 63/082 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท โซลาร์ ดี ซิมไบโอร์ จำกัด   บริษัท โซลาร์ ดี ซิมไบโอร์ จำกัด (โครงการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))   สมุทรสาคร
(เมืองสมุทรสาคร, ท่าทราย)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   15/07/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
6 สกพ-บ-(134) 63/089 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด   โรงไฟฟ้ามิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด (โครงการ SPP Hybrid Firm)   ขอนแก่น
(หนองเรือ, หนองเรือ)
 
เขตที่ 4 (ขอนแก่น)   29/07/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
7 สกพ-บ-(14) 63/081 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด   บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด   สุราษฎร์ธานี
(พุนพิน, ท่าโรงช้าง)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   12/07/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
8 สกพ-บ-(14) 63/079   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด   บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด   อุดรธานี
(เมืองอุดรธานี, หนองนาคำ)
 
เขตที่ 4 (ขอนแก่น)   09/07/2563   23/07/2563   24/07/2563   อยู่ระหว่างจัดทำความเห็นเพื่อเสนอ กกพ.  
(0)
 
9 สกพ-บ-(1) 63/090 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท พาวเวอร์เทค เอนเนอร์จี จำกัด   บริษัท พาวเวอร์เทค เอนเนอร์จี จำกัด   ชลบุรี
(ศรีราชา, บ่อวิน)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   30/07/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
10 สกพ-บ-(14) 63/075 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด   บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด)   ลำพูน
(เมืองลำพูน, บ้านกลาง)
 
เขตที่ 1 (เชียงใหม่)   06/07/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
11 สกพ-บ-(1) 63/076 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร)   อุบลราชธานี
(สิรินธร, คำเขื่อนแก้ว)
 
เขตที่ 5 (อุบลราชธานี)   08/07/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
12 สกพ-บ-(14) 63/078 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด   บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด)   ระยอง
(ปลวกแดง, ปลวกแดง)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   09/07/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
13 สกพ-บ-(14) 63/074 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด   บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ของ บริษัท ยูนิ. ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด   ฉะเชิงเทรา
(บางปะกง, บางวัว)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   03/07/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
14 สกพ-บ-(134) 63/073 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด   บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์แบบลอยน้า – ท่าหลวง 3)   สระบุรี
(บ้านหมอ, บ้านครัว)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   01/07/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
15 สกพ-บ-(34) 63/072 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด   โรงไฟฟ้าลมร้อนทิ้ง เขาวง   สระบุรี
(พระพุทธบาท, เขาวง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   24/06/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
16 สกพ-บ-(34) 63/071 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด   โรงไฟฟ้าลมร้อนทิ้งทุ่งสง   นครศรีธรรมราช
(ทุ่งสง, ที่วัง)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   24/06/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
17 สกพ-บ-(34) 63/070 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด   โรงไฟฟ้าลมร้อนทิ้ง ท่าหลวง   สระบุรี
(บ้านหมอ, บ้านครัว)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   24/06/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
18 สกพ-บ-(34) 63/069 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด   โรงไฟฟ้าลมร้อนทิ้งแก่งคอย   สระบุรี
(แก่งคอย, บ้านป่า)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   24/06/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
19 สกพ-บ-(14) 63/068 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด   บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด (สาขาคาราบาวตะวันแดง)   ฉะเชิงเทรา
(บางปะกง, พิมพา)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   23/06/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
20 สกพ-บ-(1) 63/083 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จำกัด   บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จำกัด   ชลบุรี
(ศรีราชา, ทุ่งสุขลา)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   16/07/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
21 สกพ-บ-(4) 63/067 (ช)   จำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (กาฬสินธุ์) จำกัด   บริษัท กาฬสินธุ์ ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี จำกัด   กาฬสินธุ์
(กุฉินารายณ์, สมสะอาด)
 
เขตที่ 5 (อุบลราชธานี)   23/06/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
22 สกพ-บ-(14) 63/066 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด   บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด สาขา 3 (ติดตั้งบนหลังคาสถาบันวิทยสิริเมธี)   ระยอง
(วังจันทร์, ป่ายุบใน)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   19/06/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
23 สกพ-บ-(1) 63/065 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด   บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด (สาขานาโคก)   สมุทรสาคร
(เมืองสมุทรสาคร, นาโคก)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   18/06/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
24 สกพ-บ-(1) 63/064 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด   บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด (สาขาบางกระเจ้า)   สมุทรสาคร
(เมืองสมุทรสาคร, บางกระเจ้า)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   18/06/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
25 สกพ-บ-(1) 63/063   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด   บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด   ลพบุรี
(เมืองลพบุรี, นิคมสร้างตนเอง)
 
เขตที่ 3 (นครสวรรค์)   16/06/2563   16/07/2563   26/06/2563   ชำระเงินแล้วอยู่ระหว่างจัดทำใบอนุญาต  
(0)
 
26 สกพ-บ-(134) 63/080 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท วีพี สตาร์ซ (2000) จำกัด   บริษัท วีพี สตาร์ซ (2000) จำกัด   นครราชสีมา
(เสิงสาง, เสิงสาง)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   10/07/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
27 สกพ-บ-(1) 63/077 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท สโตนฮิลล์ เอสเตท จำกัด   บริษัท สโตนฮิลล์ เอสเตท จำกัด   ปทุมธานี
(สามโคก, สามโคก)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   09/07/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
28 สกพ-บ-(1) 63/062 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ซีวายวาย โกลบอล จำกัด   บริษัท ซีวายวาย โกลบอล จำกัด   สุรินทร์
(กาบเชิง, ด่าน)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   09/06/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
29 สกพ-บ-(1) 63/059 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท สก๊อตอินดัสเตรียล(ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท สก๊อตอินดัสเตรียล(ประเทศไทย)จำกัด   นนทบุรี
(บางบัวทอง, ละหาร)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   01/06/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
30 สกพ-บ-(134) 63/060 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด   บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด   ระยอง
(เมืองระยอง, มาบตาพุด)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   01/06/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
31 สกพ-บ-(1) 63/058 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)   บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)   ระยอง
(เมืองระยอง, ตะพง)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   28/05/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
32 สกพ-บ-(1) 63/061 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เคียวเซร่า ดิสเพลย์(ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท เคียวเซร่า (ประเทศไทย) จำกัด   ลำพูน
(เมืองลำพูน, บ้านกลาง)
 
เขตที่ 1 (เชียงใหม่)   08/06/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
33 สกพ-บ-(1) 63/055 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ธนะวัฒน์ ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด   บริษัท ธนะวัฒน์ ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด   กำแพงเพชร
(ขาณุวรลักษบุรี, บ่อถ้ำ)
 
เขตที่ 2 (พิษณุโลก)   19/05/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
34 สกพ-บ-(1) 63/057 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท สิทธินันท์ จำกัด   บริษัท สิทธินันท์ จำกัด   กรุงเทพมหานคร
(บางรัก, สีลม)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   22/05/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
35 สกพ-บ-(4) 63/056 (ช)   จำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด   บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด   สมุทรปราการ
(พระประแดง, บางหญ้าแพรก)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   22/05/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
36 สกพ-บ-(1) 63/053 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ธนะวัฒน์ ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด   บริษัท ธนะวัฒน์ ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด   กำแพงเพชร
(ขาณุวรลักษบุรี, บ่อถ้ำ)
 
เขตที่ 2 (พิษณุโลก)   14/05/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
37 สกพ-บ-(1) 63/052 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด   โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง(โซลาร์ฟาร์ม)   กำแพงเพชร
(คลองขลุง, คลองขลุง)
 
เขตที่ 2 (พิษณุโลก)   13/05/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
38 สกพ-บ-(14) 63/051 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 4 จำกัด   บริษัท ไบโอกรีน เอนเอนร์ยี 4 จำกัด   นครพนม
(ปลาปาก, หนองฮี)
 
เขตที่ 4 (ขอนแก่น)   30/04/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
39 สกพ-บ-(134) 63/050 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด   บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดิน - เขาวง 3)   สระบุรี
(พระพุทธบาท, เขาวง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   23/04/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
40 สกพ-บ-(134) 63/049 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด   บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ แก่งคอย3)   สระบุรี
(แก่งคอย, บ้านป่า)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   23/04/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 

สีฟ้า เปิดให้แสดงความคิดเห็น สีเทา ปิดรับการแสดงความคิดเห็น