รายชื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตฯ
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
เขต
select
จังหวัด
select
วันที่ยื่นคำขอ ปฏิทิน  ถึง  ปฏิทิน
วันที่เอกสารครบ ปฏิทิน  ถึง  ปฏิทิน
   
ลำดับเลขที่แบบคำขอประเภทใบอนุญาตชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัด
(อำเภอ, ตำบล)
เขตวันที่ยื่นคำขอวันที่รับคำขอวันที่เอกสารทั้งหมดครบสถานะปัจจุบันแสดงความคิดเห็น
(จำนวน)
Page size: Displaying page 1 of 29, items from 1 to 40 of 1134.

Page: of 29

1 สกพ-บ-(1) 62/007 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท สแตนดาร์ด ยูนิตส์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด   บริษัท สแตนดาร์ด ยูนิตส์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด   ลำพูน
(บ้านธิ, บ้านธิ)
 
เขตที่ 1 (เชียงใหม่)   16/01/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
2 สกพ-บ-(1) 62/006 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด   บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด   ลำปาง
(แจ้ห่ม, บ้านสา)
 
เขตที่ 1 (เชียงใหม่)   15/01/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
3 สกพ-บ-(14) 62/004 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท บีจี เอ็นซิส จำกัด   บริษัท บีจี เอ็นซิส จำกัด   ปราจีนบุรี
(ศรีมหาโพธิ, หัวหว้า)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   10/01/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
4 สกพ-บ-(1) 61/143 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด   บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด   สมุทรสาคร
(เมืองสมุทรสาคร, นาดี)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   18/12/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
5 สกพ-บ-(1) 61/140 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด(มหาชน)   บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด(มหาชน)   ปทุมธานี
(เมืองปทุมธานี, บ้านฉาง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   06/12/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
6 สกพ-บ-(1) 62/005 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท นำวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัด   บริษัท นำวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัด   ฉะเชิงเทรา
(บางปะกง, พิมพา)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   14/01/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
7 สกพ-บ-(1) 61/141 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด   บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด   สมุทรสาคร
(เมืองสมุทรสาคร, ท่าทราย)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   07/12/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
8 สกพ-บ-(14) 61/137   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เอ็ปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส จำกัด   บริษัท เอ็ปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส จำกัด   ชลบุรี
(เมืองชลบุรี, หนองไม้แดง)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   22/11/2561   22/11/2561   14/11/2561   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
9 สกพ-บ-(134) 61/138 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   ปราจีนบุรี
(กบินทร์บุรี, บ่อทอง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   28/11/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
10 สกพ-บ-(1) 61/135   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด   บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด   ฉะเชิงเทรา
(บางปะกง, บางวัว)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   20/11/2561   07/12/2561   07/12/2561   อยู่ระหว่างการรอชำระเงิน  
(0)
 
11 สกพ-บ-(1) 61/134   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท มิตซูบิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเซีย จำกัด   บริษัท มิตซูบิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเซีย จำกัด   ชลบุรี
(พานทอง, พานทอง)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   19/11/2561   26/11/2561   15/11/2561   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
12 สกพ-บ-(134) 62/003 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท อุทัยธานี ไบโอ เอเนอยี่ จำกัด   บริษัท อุทัยธานี ไบโอเอเนอยี่ จำกัด   อุทัยธานี
(สว่างอารมณ์, ไผ่เขียว)
 
เขตที่ 3 (นครสวรรค์)   06/01/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
13 สกพ-บ-(34) 61/132 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท สยาม ควอลิตี้ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   บริษัท สยาม ควอลิตี้ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   ชัยภูมิ
(บำเหน็จณรงค์, โคกเริงรมย์)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   16/11/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
14 สกพ-บ-(1) 61/136   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท พลังงานไทยเสริมสุข จำกัด   บริษัท พลังงานไทยเสริมสุข จำกัด   นราธิวาส
(เมืองนราธิวาส, โคกเคียน)
 
เขตที่ 12 (สงขลา)   21/11/2561   21/12/2561   12/12/2561   ชำระเงินแล้วอยู่ระหว่างจัดทำใบอนุญาต  
(0)
 
15 สกพ-บ-(134) 61/130 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   บริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   ลพบุรี
(ชัยบาดาล, นิคมลำนารายณ์)
 
เขตที่ 3 (นครสวรรค์)   14/11/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
16 สกพ-บ-(1) 61/129 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์มิลล์ จำกัด   บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จำกัด   สิงห์บุรี
(เมืองสิงห์บุรี, โพกรวม)
 
เขตที่ 3 (นครสวรรค์)   12/11/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
17 สกพ-บ-(1) 61/128   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เอส.เอส.เอ็ม.อินดัสตรี จำกัด   บริษัท เอส.เอส.เอ็ม.อินดัสตรี จำกัด(ผู้สนับสนุนสหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด)   พะเยา
(เมืองพะเยา, บ้านต๊ำ)
 
เขตที่ 1 (เชียงใหม่)   10/11/2561   12/12/2561   12/12/2561   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
18 สกพ-บ-(1) 61/126 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)   สาขาบางปะอิน โครงการ 3   พระนครศรีอยุธยา
(บางปะอิน, บางกระสั้น)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   07/11/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
19 สกพ-บ-(1) 61/125 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)   สาขาบางปะอิน โครงการ 3   พระนครศรีอยุธยา
(บางปะอิน, บางกระสั้น)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   06/11/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
20 สกพ-บ-(1) 61/123   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เอส.เอส.เอ็ม.อินดัสตรี จำกัด   บริษัท เอส.เอส.เอ็ม.อินดัสตรี จำกัด(ผู้ร่วมลงทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ณ นิคมเกษตรกรรมทรายขาว)   จันทบุรี
(สอยดาว, ทรายขาว)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   06/11/2561   12/12/2561   12/12/2561   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
21 สกพ-บ-(1) 61/122   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด   บริษัท สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด   ชุมพร
(พะโต๊ะ, พะโต๊ะ)
 
เขตที่ 10 (ราชบุรี)   06/11/2561   28/11/2561   16/11/2561   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
22 สกพ-บ-(34) 61/133 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด   โรงงานผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดติดตั้งบนพื้นดิน กำลังการผลิต 5.0 เมกะวัตต์ (ท่าหลวง 2)   สระบุรี
(บ้านหมอ, บางโขมด)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   16/11/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
23 สกพ-บ-(1) 61/124 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัด   บริษัทไนซ์ แอพพาเรล จำกัด   ขอนแก่น
(ชุมแพ, โนนอุดม)
 
เขตที่ 4 (ขอนแก่น)   06/11/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
24 สกพ-บ-(1) 61/120 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด   บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด   เลย
(วังสะพุง, หนองหญ้าปล้อง)
 
เขตที่ 4 (ขอนแก่น)   02/11/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
25 สกพ-บ-(1) 61/119 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   สมุทรปราการ
(เมืองสมุทรปราการ, แพรกษา)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   01/11/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
26 สกพ-บ-(34) 61/127 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด   บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด   สระบุรี
(แก่งคอย, บ้านป่า)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   08/11/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
27 สกพ-บ-(134) 61/121 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   กาญจนบุรี
(ท่าม่วง, วังศาลา)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   05/11/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
28 สกพ-บ-(1) 61/117 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท โรงไฟฟ้า ทองสัมพันธ์ จำกัด   บริษัท โรงไฟฟ้า ทองสัมพันธ์ จำกัด   สุพรรณบุรี
(อู่ทอง, จรเข้สามพัน)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   26/10/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
29 สกพ-บ-(34) 61/116 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด   บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด   สระบุรี
(พระพุทธบาท, เขาวง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   25/10/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
30 สกพ-บ-(4) 61/114   จำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1 จำกัด   บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1 จำกัด   นครราชสีมา
(เมืองนครราชสีมา, หนองระเวียง)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   24/10/2561   25/12/2561   14/12/2561   อยู่ระหว่างการรอชำระเงิน  
(0)
 
31 สกพ-บ-(1) 61/131   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)   บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)   สระบุรี
(แก่งคอย, บ้านธาตุ)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   15/11/2561   07/12/2561   15/11/2561   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
32 สกพ-บ-(1) 61/118 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด   บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (TDEM)   สมุทรปราการ
(บางบ่อ, บ้านระกาศ)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   31/10/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
33 สกพ-บ-(1) 61/111 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัด   บริษัท ลี้ กิจเจริศแสง จำกัด   สมุทรสาคร
(เมืองสมุทรสาคร, นาดี)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   17/10/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
34 สกพ-บ-(1) 61/110   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท มาร์ โซลาร์ จำกัด   บริษัท มาร์ โซลาร์ จำกัด   กระบี่
(คลองท่อม, ทรายขาว)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   11/10/2561   12/12/2561   23/11/2561   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
35 สกพ-บ-(1) 61/109 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท หวังดี เอ็นเนอยี จำกัด   บริษัท หวังดี เอ็นเนอยี จำกัด   กำแพงเพชร
(คลองขลุง, คลองขลุง)
 
เขตที่ 2 (พิษณุโลก)   10/10/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
36 สกพ-บ-(14) 61/112 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   กาญจนบุรี
(ท่าม่วง, วังศาลา)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   18/10/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
37 สกพ-บ-(34) 61/113 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด   โรงงานผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดติดตั้งบนพื้นดิน กาลังการผลิต 7.5 เมกะวัตต์ (เขาวง)   สระบุรี
(พระพุทธบาท, เขาวง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   24/10/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
38 สกพ-บ-(1) 61/107   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่าเพาเวอร์3 จำกัด   บริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่าเพาเวอร์3 จำกัด   กระบี่
(อ่าวลึก, คลองยา)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   04/10/2561   06/11/2561   06/11/2561   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
39 สกพ-บ-(1) 61/106 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   สมุทรปราการ
(เมืองสมุทรปราการ, แพรกษา)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   28/09/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
40 สกพ-บ-(1) 61/115 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เอ็น เค แอพพาเรล จำกัด   บริษัท เอ็น เค แอพพาเรล จำกัด   ขอนแก่น
(เมืองขอนแก่น, บ้านทุ่ม)
 
เขตที่ 4 (ขอนแก่น)   24/10/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 

สีฟ้า เปิดให้แสดงความคิดเห็น สีเทา ปิดรับการแสดงความคิดเห็น