รายชื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตฯ
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
เขต
select
จังหวัด
select
วันที่ยื่นคำขอ ปฏิทิน  ถึง  ปฏิทิน
วันที่เอกสารครบ ปฏิทิน  ถึง  ปฏิทิน
   
ลำดับเลขที่แบบคำขอประเภทใบอนุญาตชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัด
(อำเภอ, ตำบล)
เขตวันที่ยื่นคำขอวันที่รับคำขอวันที่เอกสารทั้งหมดครบสถานะปัจจุบันแสดงความคิดเห็น
(จำนวน)
Page size: Displaying page 1 of 24, items from 1 to 40 of 944.

Page: of 24

1 สกพ-บ-(1) 60/091 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด   บริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด   เพชรบุรี
(ท่ายาง, ท่าแลง)
 
เขตที่ 10 (ราชบุรี)   12/08/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
2 สกพ-บ-(1) 60/090 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด   บริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด   เพชรบุรี
(ท่ายาง, ท่าแลง)
 
เขตที่ 10 (ราชบุรี)   11/08/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
3 สกพ-บ-(1) 60/089 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   -- เลือก --   ฉะเชิงเทรา
(บางปะกง, บางวัว)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   10/08/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
4 สกพ-บ-(1) 60/087 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)   บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)   สระบุรี
(แก่งคอย, ทับกวาง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   08/08/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
5 สกพ-บ-(1) 60/083 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จำกัด   บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จำกัด   ระยอง
(ปลวกแดง, มาบยางพร)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   03/08/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
6 สกพ-บ-(34) 60/088 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด   บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด   ระยอง
(ปลวกแดง, มาบยางพร)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   09/08/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
7 สกพ-บ-(1) 60/081 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ไทย อินติเกรท ปาล์ม ออยล์ จำกัด   บริษัท ไทยอินติเกรท ปาล์มออยล์ จำกัด   กระบี่
(อ่าวลึก, อ่าวลึกใต้)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   20/07/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
8 สกพ-บ-(1) 60/079 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   สมุทรปราการ
(เมืองสมุทรปราการ, แพรกษา)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   19/07/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
9 สกพ-บ-(1) 60/076 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เกษตรสมบูรณ์ ไบโอก๊าซ จำกัด   บริษัท เกษตรสมบูรณ์ ไบโอก๊าซ จำกัด   ชัยภูมิ
(เกษตรสมบูรณ์, บ้านยาง)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   14/07/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
10 สกพ-บ-(1) 60/075 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เนเปีย เพาเวอร์ จำกัด   บริษัท เนเปีย เพาเวอร์ จำกัด   ชัยภูมิ
(เกษตรสมบูรณ์, บ้านยาง)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   14/07/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
11 สกพ-บ-(1) 60/080 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด   บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด  
(, )
 
  19/07/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
12 สกพ-บ-(134) 60/073 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด   บริษัท ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด   นครสวรรค์
(หนองบัว, หนองกลับ)
 
เขตที่ 3 (นครสวรรค์)   06/07/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
13 สกพ-บ-(4) 60/074 (ช)   จำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด   บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด   สระบุรี
(แก่งคอย, บ้านป่า)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   12/07/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
14 สกพ-บ-(134) 60/072 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เกษตรผล เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด   บริษัท เกษตรผล เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (โครงการที่ 1)   อุดรธานี
(กุมภวาปี, ปะโค)
 
เขตที่ 4 (ขอนแก่น)   05/07/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
15 สกพ-บ-(1) 60/071 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด   บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด   นครสวรรค์
(หนองบัว, หนองบัว)
 
เขตที่ 3 (นครสวรรค์)   26/06/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
16 สกพ-บ-(4) 60/086 (ช)   จำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท สยามซิตี้ พาวเวอร์ จำกัด   บริษัท สยามซิตี้ พาวเวอร์ จำกัด K3   สระบุรี
(แก่งคอย, ทับกวาง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   04/08/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
17 สกพ-บ-(1) 60/084 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท สยามซิตี้ พาวเวอร์ จำกัด   บริษัท สยามซิตี้ พาวเวอร์ จำกัด K3   สระบุรี
(แก่งคอย, ทับกวาง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   03/08/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
18 สกพ-บ-(3) 60/085 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท สยามซิตี้ พาวเวอร์ จำกัด   บริษัท สยามซิตี้ พาวเวอร์ จำกัด K3   สระบุรี
(แก่งคอย, ทับกวาง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   04/08/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
19 สกพ-บ-(1) 60/078 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด   บริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด   กาญจนบุรี
(บ่อพลอย, หนองรี)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   17/07/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
20 สกพ-บ-(34) 60/069   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท อาร์ เจ เอนเนอร์จี จำกัด   บริษัท อาร์ เจ เอนเนอร์จี จำกัด   ปทุมธานี
(ธัญบุรี, ประชาธิปัตย์)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   21/06/2560   21/06/2560   26/06/2560   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
21 สกพ-บ-(1) 60/062 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บรืษัท บ่อทองวินด์ฟาร์ม จำกัด   บรืษัท บ่อทองวินด์ฟาร์ม จำกัด (เฟส2)   มุกดาหาร
(นิคมคำสร้อย, ร่มเกล้า)
 
เขตที่ 5 (อุบลราชธานี)   12/06/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
22 สกพ-บ-(1) 60/068 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด   บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด   สระบุรี
(วังม่วง, คำพราน)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   17/06/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
23 สกพ-บ-(1) 60/061 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บรืษัท บ่อทองวินด์ฟาร์ม จำกัด   บรืษัท บ่อทองวินด์ฟาร์ม จำกัด   มุกดาหาร
(นิคมคำสร้อย, ร่มเกล้า)
 
เขตที่ 5 (อุบลราชธานี)   12/06/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
24 สกพ-บ-(134) 60/060 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด   บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด   นครราชสีมา
(ครบุรี, จระเข้หิน)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   12/06/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
25 สกพ-บ-(1) 60/058 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด   บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด   สระบุรี
(บ้านหมอ, บ้านครัว)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   02/06/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
26 สกพ-บ-(1) 60/063 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท รุ่งทิวา ไบโอแมส จำกัด   บริษัท รุ่งทิวา ไบโอแมส จำกัด   สงขลา
(สะบ้าย้อย, สะบ้าย้อย)
 
เขตที่ 12 (สงขลา)   13/06/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
27 สกพ-บ-(34) 60/077 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท มามา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด   บริษัท มามา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (สาขา 1)   ชัยภูมิ
(หนองบัวระเหว, หนองบัวระเหว)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   17/07/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
28 สกพ-บ-(3) 60/057 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด   บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด   เพชรบุรี
(บ้านลาด, สมอพลือ)
 
เขตที่ 10 (ราชบุรี)   01/06/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
29 สกพ-บ-(34) 60/056 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด   บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด   ปราจีนบุรี
(กบินทร์บุรี, นนทรี)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   29/05/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
30 สกพ-บ-(1) 60/055   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท สตึกไบโอแมส จำกัด   บริษัท สตึกไบโอแมส จำกัด   บุรีรัมย์
(สตึก, ดอนมนต์)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   29/05/2560   29/05/2560   29/05/2560   อยู่ระหว่างการรอชำระเงิน  
(0)
 
31 สกพ-บ-(1) 60/053 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เมืองทองฟาร์ม จำกัด   บริษัท เมืองทองฟาร์ม จำกัด   พระนครศรีอยุธยา
(บางไทร, ราชคราม)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   28/05/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
32 สกพ-บ-(1) 60/052   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท อาร์ เจ เอนเนอร์จี จำกัด   บริษัท อาร์ เจ เอนเนอร์จี จำกัด   ปทุมธานี
(ธัญบุรี, ประชาธิปัตย์)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   26/05/2560   12/06/2560   22/05/2560   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
33 สกพ-บ-(3) 60/070 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด   บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด   ระยอง
(บ้านค่าย, หนองละลอก)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   21/06/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
34 สกพ-บ-(34) 60/051   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จำกัด   บริษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จำกัด   ระยอง
(ปลวกแดง, ตาสิทธิ์)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   22/05/2560   10/08/2560   25/07/2560   อยู่ระหว่างจัดทำความเห็นเพื่อเสนอ กกพ.  
(0)
 
35 สกพ-บ-(1) 60/050   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด   บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด   ราชบุรี
(บ้านโป่ง, ท่าผา)
 
เขตที่ 10 (ราชบุรี)   18/05/2560   24/05/2560   21/04/2560   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
36 สกพ-บ-(1) 60/049   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)   บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) สาขาคุระ   พังงา
(คุระบุรี, คุระ)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   17/05/2560   22/06/2560   08/06/2560   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
37 สกพ-บ-(1) 60/082   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โรงงานสาขาจังหวัดกาญจนบุรี   กาญจนบุรี
(ท่าม่วง, วังขนาย)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   02/08/2560   16/08/2560   16/08/2560   อยู่ระหว่างการแจ้งผลและรอยืนยันข้อมูล  
(0)
 
38 สกพ-บ-(34) 60/054 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด   บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด   พระนครศรีอยุธยา
(บางปะอิน, บ้านโพ)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   29/05/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
39 สกพ-บ-(1) 60/047   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด   บริษัท ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด   กาญจนบุรี
(ด่านมะขามเตี้ย, ด่านมะขามเตี้ย)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   15/05/2560   21/06/2560   21/06/2560   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
40 สกพ-บ-(1) 60/046   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เวสต์ 4 พาวเวอร์ จำกัด   บริษัท เวสต์ 4 พาวเวอร์ จำกัด   นครปฐม
(กำแพงแสน, สระสี่มุม)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   14/05/2560   17/05/2560   26/05/2560   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 

สีฟ้า เปิดให้แสดงความคิดเห็น สีเทา ปิดรับการแสดงความคิดเห็น