รายชื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตฯ
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
เขต
select
จังหวัด
select
วันที่ยื่นคำขอ ปฏิทิน  ถึง  ปฏิทิน
วันที่เอกสารครบ ปฏิทิน  ถึง  ปฏิทิน
   
ลำดับเลขที่แบบคำขอประเภทใบอนุญาตชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัด
(อำเภอ, ตำบล)
เขตวันที่ยื่นคำขอวันที่รับคำขอวันที่เอกสารทั้งหมดครบสถานะปัจจุบันแสดงความคิดเห็น
(จำนวน)
Page size: Displaying page 1 of 34, items from 1 to 40 of 1359.

Page: of 34

1 สกพ-บ-(1) 63/126 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด   บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด (บางปู)   สมุทรปราการ
(เมืองสมุทรปราการ, แพรกษา)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   27/10/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
2 สกพ-บ-(1) 63/124   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท สิทธินันท์ จำกัด   บริษัท สิทธินันท์ จำกัด   ปทุมธานี
(ลาดหลุมแก้ว, คูบางหลวง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   21/10/2563   22/10/2563   21/10/2563   อยู่ระหว่างจัดทำความเห็นเพื่อเสนอ กกพ.  
(0)
 
3 สกพ-บ-(14) 63/122 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งบนหลังคาบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่นฟู้ดส์(ประเทศไทย) จำกัด   ลพบุรี
(พัฒนานิคม, ช่องสาริกา)
 
เขตที่ 3 (นครสวรรค์)   20/10/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
4 สกพ-บ-(1) 63/121 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   นางนิตยา ศรีปัดถา   นางนิตยา ศรีปัดถา   มหาสารคาม
(เมืองมหาสารคาม, ตลาด)
 
เขตที่ 5 (อุบลราชธานี)   17/10/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
5 สกพ-บ-(1) 63/120 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บรืษัท บ่อทองวินด์ฟาร์ม จำกัด   บริษัท บ่อทองวินด์ฟาร์ม จำกัด   มุกดาหาร
(นิคมคำสร้อย, ร่มเกล้า)
 
เขตที่ 5 (อุบลราชธานี)   16/10/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
6 สกพ-บ-(14) 63/119 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด   บริษัทดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด ติดตั้งบนหลังคา บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานสาขา จ.ปราจีนบุรี   ปราจีนบุรี
(ศรีมหาโพธิ, หัวหว้า)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   08/10/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
7 สกพ-บ-(1) 63/117 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท มุ่ยเฮง กรุ๊ป จำกัด   บริษัท มุ่ยเฮง กรุ๊ป จำกัด   พิษณุโลก
(เมืองพิษณุโลก, ไผ่ขอดอน)
 
เขตที่ 2 (พิษณุโลก)   08/10/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
8 สกพ-บ-(14) 63/123 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด   บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด   ราชบุรี
(โพธาราม, เจ็ดเสมียน)
 
เขตที่ 10 (ราชบุรี)   21/10/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
9 สกพ-บ-(1) 63/116   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท อุบลเพาเวอร์ จำกัด   บริษัท อุบลเพาเวอร์ จำกัด   อุบลราชธานี
(เขมราฐ, หัวนา)
 
เขตที่ 5 (อุบลราชธานี)   26/09/2563   21/10/2563   08/10/2563   อยู่ระหว่างการรอชำระเงิน  
(0)
 
10 สกพ-บ-(14) 63/115 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โรงอาหารสัตว์ลพบุรี 3)   ลพบุรี
(พัฒนานิคม, ช่องสาริกา)
 
เขตที่ 3 (นครสวรรค์)   19/09/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
11 สกพ-บ-(14) 63/114 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โรงอาหารสัตว์ลพบุรี 2)   ลพบุรี
(พัฒนานิคม, ช่องสาริกา)
 
เขตที่ 3 (นครสวรรค์)   19/09/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
12 สกพ-บ-(14) 63/111 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) สาขารัตภูมิ)   สงขลา
(รัตภูมิ, กำแพงเพชร)
 
เขตที่ 12 (สงขลา)   17/09/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
13 สกพ-บ-(14) 63/110 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด (ห้องเย็นลพบุรี))   ลพบุรี
(พัฒนานิคม, ช่องสาริกา)
 
เขตที่ 3 (นครสวรรค์)   16/09/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
14 สกพ-บ-(14) 63/109   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด   บริษัทดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด ติดตั้งบนหลังคา บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา   พระนครศรีอยุธยา
(อุทัย, ธนู)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   14/09/2563   02/10/2563   02/10/2563   อยู่ระหว่างจัดทำความเห็นเพื่อเสนอ กกพ.  
(0)
 
15 สกพ-บ-(14) 63/106 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)   บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)   สมุทรปราการ
(บางเสาธง, บางเสาธง)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   10/09/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
16 สกพ-บ-(134) 63/105   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (ไทยแลนด์) จำกัด   บริษัท กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (ไทยแลนด์) จำกัด (ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำของบริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด)   ราชบุรี
(ปากท่อ, ดอนทราย)
 
เขตที่ 10 (ราชบุรี)   09/09/2563   09/09/2563   02/09/2563   อยู่ระหว่างจัดทำความเห็นเพื่อเสนอ กกพ.  
(0)
 
17 สกพ-บ-(14) 63/118 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งที่ บริษัท บี.ฟูดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (BFI-SLH solar rooftop project 2,318 kW)   ลพบุรี
(พัฒนานิคม, ช่องสาริกา)
 
เขตที่ 3 (นครสวรรค์)   08/10/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
18 สกพ-บ-(1) 63/112   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จำกัด   บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จำกัด (โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนทุ่นลอยน้ำขนาด 2.5 MWp(DC))   สุพรรณบุรี
(ด่านช้าง, หนองมะค่าโมง)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   18/09/2563   13/10/2563   12/10/2563   อยู่ระหว่างจัดทำความเห็นเพื่อเสนอ กกพ.  
(0)
 
19 สกพ-บ-(1) 63/104 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด   บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด   ระยอง
(เมืองระยอง, มาบตาพุด)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   01/09/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
20 สกพ-บ-(4) 63/103   จำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด   บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด   สมุทรปราการ
(พระประแดง, บางหญ้าแพรก)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   29/08/2563   09/09/2563   03/09/2563   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
21 สกพ-บ-(1) 63/102 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)   บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)   ระยอง
(เมืองระยอง, เชิงเนิน)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   20/08/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
22 สกพ-บ-(1) 63/101 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)   บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)   ระยอง
(เมืองระยอง, เชิงเนิน)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   20/08/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
23 สกพ-บ-(1) 63/099 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   เทศบาลเมืองบางแม่นาง   เทศบาลเมืองบางแม่นาง   นนทบุรี
(บางใหญ่, บางแม่นาง)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   18/08/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
24 สกพ-บ-(14) 63/100 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด   ชลบุรี
(ศรีราชา, ทุ่งสุขลา)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   19/08/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
25 สกพ-บ-(1) 63/098 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว   องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว   พิจิตร
(วชิรบารมี, บึงบัว)
 
เขตที่ 2 (พิษณุโลก)   17/08/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
26 สกพ-บ-(1) 63/097   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด   บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด   ปราจีนบุรี
(บ้านสร้าง, บางแตน)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   14/08/2563   31/08/2563   17/07/2563   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
27 สกพ-บ-(1) 63/107 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท วีเน็ท พาวเวอร์ จำกัด   บริษัท วีเน็ท พาวเวอร์ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)   กรุงเทพมหานคร
(ดุสิต, ดุสิต)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   11/09/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
28 สกพ-บ-(1) 63/096   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด   บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด   ชลบุรี
(เมืองชลบุรี, หนองไม้แดง)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   12/08/2563   21/09/2563     อยู่ระหว่างตรวจสอบและติดตามเอกสาร  
(0)
 
29 สกพ-บ-(1) 63/095 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด   บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด   ชลบุรี
(เมืองชลบุรี, หนองไม้แดง)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   10/08/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
30 สกพ-บ-(1) 63/093 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย   พิษณุโลก
(นครไทย, นครไทย)
 
เขตที่ 2 (พิษณุโลก)   04/08/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
31 สกพ-บ-(1) 63/092 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน   พิจิตร
(ตะพานหิน, ตะพานหิน)
 
เขตที่ 2 (พิษณุโลก)   04/08/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
32 สกพ-บ-(14) 63/091   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด   บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด (Solar rooftop 2012.04 kW บริษัทอัสโน่ โฮริเอะ (ไทยแลนด์) จำกัด)   ระยอง
(ปลวกแดง, ปลวกแดง)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   30/07/2563   27/10/2563   27/10/2563   อยู่ระหว่างจัดทำความเห็นเพื่อเสนอ กกพ.  
(0)
 
33 สกพ-บ-(1) 63/094   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)   บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)   ปราจีนบุรี
(ศรีมหาโพธิ, หนองโพรง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   07/08/2563   28/09/2563   28/09/2563   อยู่ระหว่างจัดทำความเห็นเพื่อเสนอ กกพ.  
(0)
 
34 สกพ-บ-(1) 63/085 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   นางสาวขวัญจิต ขวัญใจเลิศ   นางสาวขวัญจิต ขวัญใจเลิศ   กำแพงเพชร
(เมืองกำแพงเพชร, ในเมือง)
 
เขตที่ 2 (พิษณุโลก)   21/07/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
35 สกพ-บ-(4) 63/088 (ช)   จำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด   บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด   พระนครศรีอยุธยา
(อุทัย, สามบัณฑิต)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   23/07/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
36 สกพ-บ-(14) 63/084   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด   บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด)   ชลบุรี
(บ้านบึง, คลองกิ่ว)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   17/07/2563   06/10/2563   06/10/2563   อยู่ระหว่างการรอชำระเงิน  
(0)
 
37 สกพ-บ-(14) 63/082   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท โซลาร์ ดี ซิมไบโอร์ จำกัด   บริษัท โซลาร์ ดี ซิมไบโอร์ จำกัด (โครงการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))   สมุทรสาคร
(เมืองสมุทรสาคร, ท่าทราย)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   24/07/2563   27/07/2563   28/09/2563   ชำระเงินแล้วอยู่ระหว่างจัดทำใบอนุญาต  
(0)
 
38 สกพ-บ-(134) 63/089 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด   โรงไฟฟ้ามิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด (โครงการ SPP Hybrid Firm)   ขอนแก่น
(หนองเรือ, หนองเรือ)
 
เขตที่ 4 (ขอนแก่น)   29/07/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
39 สกพ-บ-(14) 63/081   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด   บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด   สุราษฎร์ธานี
(พุนพิน, ท่าโรงช้าง)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   12/07/2563   11/08/2563   13/08/2563   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
40 สกพ-บ-(1) 63/113   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด   โรงงานบางปะอิน   พระนครศรีอยุธยา
(บางปะอิน, เชียงรากน้อย)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   18/09/2563   18/09/2563   18/09/2563   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 

สีฟ้า เปิดให้แสดงความคิดเห็น สีเทา ปิดรับการแสดงความคิดเห็น