รายชื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตฯ
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
เขต
select
จังหวัด
select
วันที่ยื่นคำขอ ปฏิทิน  ถึง  ปฏิทิน
วันที่เอกสารครบ ปฏิทิน  ถึง  ปฏิทิน
   
ลำดับเลขที่แบบคำขอประเภทใบอนุญาตชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัด
(อำเภอ, ตำบล)
เขตวันที่ยื่นคำขอวันที่รับคำขอวันที่เอกสารทั้งหมดครบสถานะปัจจุบันแสดงความคิดเห็น
(จำนวน)
Page size: Displaying page 1 of 35, items from 1 to 40 of 1396.

Page: of 35

1 สกพ-บ-(1) 64/008 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด   บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด   กาญจนบุรี
(ท่าม่วง, วังขนาย)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   21/01/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
2 สกพ-บ-(1) 64/009 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด   บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด   ระยอง
(เมืองระยอง, ห้วยโป่ง)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   22/01/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
3 สกพ-บ-(14) 64/007 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 2 (ไทยแลนด์) จำกัด   บริษัท กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 2 (ไทยแลนด์) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาของบริษัท ซันแฟลค (ประเทศไทย) จำกัด)   พระนครศรีอยุธยา
(อุทัย, คานหาม)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   19/01/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
4 สกพ-บ-(14) 64/006 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 2 (ไทยแลนด์) จำกัด   บริษัท กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 2 (ไทยแลนด์) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด )   ระยอง
(ปลวกแดง, มาบยางพร)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   13/01/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
5 สกพ-บ-(1) 64/005 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ทอสเท็ม ไทย จำกัด   บริษัท ทอสเท็ม ไทย จำกัด (สาขาฝั่งเหนือ)   ปทุมธานี
(คลองหลวง, คลองหนึ่ง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   11/01/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
6 สกพ-บ-(34) 64/003 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด   โรงไฟฟ้ามิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จากัด (โครงการ SPP Hybrid Firm)   ขอนแก่น
(หนองเรือ, หนองเรือ)
 
เขตที่ 4 (ขอนแก่น)   07/01/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
7 สกพ-บ-(1) 64/002   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด   โรงไฟฟ้ามิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จากัด (โครงการ SPP Hybrid Firm)   ขอนแก่น
(หนองเรือ, หนองเรือ)
 
เขตที่ 4 (ขอนแก่น)   07/01/2564   15/01/2564   18/11/2563   อยู่ระหว่างการแจ้งผลและรอยืนยันข้อมูล  
(0)
 
8 สกพ-บ-(1) 64/004 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด   บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด   นนทบุรี
(เมืองนนทบุรี, บางเขน)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   08/01/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
9 สกพ-บ-(34) 64/001 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด   โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ขนาด 6 เมกะวัตต์ ในรูปแบบ Feed in tariff (FiT)   กระบี่
(เมืองกระบี่, ไสไทย)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   06/01/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
10 สกพ-บ-(1) 64/154   ผลิตไฟฟ้า   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มเกษตรชัย   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มเกษตรชัย   นครสวรรค์
(เมืองนครสวรรค์, หนองกรด)
 
เขตที่ 3 (นครสวรรค์)   04/01/2564   04/01/2564   04/01/2564   อยู่ระหว่างจัดทำความเห็นเพื่อเสนอ กกพ.  
(0)
 
11 สกพ-บ-(134) 63/153   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด   บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด   นครราชสีมา
(โชคชัย, โชคชัย)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   30/12/2563   04/01/2564   30/12/2563   อยู่ระหว่างการรอชำระเงิน  
(0)
 
12 สกพ-บ-(134) 63/152 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ธนวัฒน์ ไบโอแก๊ส จำกัด   บริษัท ธนวัฒน์ ไบโอแก๊ส จำกัด   กำแพงเพชร
(ขาณุวรลักษบุรี, บ่อถ้ำ)
 
เขตที่ 2 (พิษณุโลก)   24/12/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
13 สกพ-บ-(1) 63/151 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัด   พระนครศรีอยุธยา
(เสนา, บางนมโค)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   21/12/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
14 สกพ-บ-(14) 63/150 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
นายวิกรานต์ เก่งพูลทรัพย์   นายวิกรานต์ เก่งพูลทรัพย์   กรุงเทพมหานคร
(ประเวศ, หนองบอน)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   04/12/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
15 สกพ-บ-(14) 63/149 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
นายวิกรานต์ เก่งพูลทรัพย์   นายวิกรานต์ เก่งพูลทรัพย์   กรุงเทพมหานคร
(ประเวศ, หนองบอน)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   04/12/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
16 สกพ-บ-(1) 63/148   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด   บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (โครงกาารโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง)   กำแพงเพชร
(คลองขลุง, คลองขลุง)
 
เขตที่ 2 (พิษณุโลก)   04/12/2563   12/01/2564   12/01/2564   อยู่ระหว่าง กกพ. พิจารณา  
(0)
 
17 สกพ-บ-(1) 63/147 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เคียวเซร่า (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท เคียวเซร่า (ประเทศไทย) จำกัด   ลำพูน
(เมืองลำพูน, บ้านกลาง)
 
เขตที่ 1 (เชียงใหม่)   03/12/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
18 สกพ-บ-(14) 63/145 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด   บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน))   ชุมพร
(เมืองชุมพร, ปากน้ำ)
 
เขตที่ 10 (ราชบุรี)   01/12/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
19 สกพ-บ-(14) 63/146 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)   บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)   สมุทรปราการ
(บางพลี, บางปลา)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   02/12/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
20 สกพ-บ-(134) 63/144 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด   บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด (ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ บริษัทคอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด   ระยอง
(ปลวกแดง, แม่น้ำคู้)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   30/11/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
21 สกพ-บ-(1) 63/142 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มทีพี) จำกัด   บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มทีพี) จำกัด   ระยอง
(บ้านฉาง, บ้านฉาง)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   24/11/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
22 สกพ-บ-(1) 63/141 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มทีพี) จำกัด   บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มทีพี) จำกัด   ระยอง
(บ้านฉาง, บ้านฉาง)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   24/11/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
23 สกพ-บ-(34) 63/140 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด   บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด   อุบลราชธานี
(สิรินธร, ฝางคำ)
 
เขตที่ 5 (อุบลราชธานี)   19/11/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
24 สกพ-บ-(34) 63/143 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด   บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด   หนองคาย
(ศรีเชียงใหม่, พระพุทธบาท)
 
เขตที่ 4 (ขอนแก่น)   27/11/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
25 สกพ-บ-(34) 63/139 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด   บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด   กาญจนบุรี
(บ่อพลอย, บ่อพลอย)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   19/11/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
26 สกพ-บ-(34) 63/137   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จำกัด   บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จำกัด   ลำปาง
(เถิน, แม่ถอด)
 
เขตที่ 1 (เชียงใหม่)   18/11/2563   23/11/2563   23/11/2563   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
27 สกพ-บ-(134) 63/136   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด   บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ชนิดลอยน้ำ ทุ่งสง)   นครศรีธรรมราช
(ทุ่งสง, ที่วัง)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   18/11/2563   15/01/2564   15/01/2564   อยู่ระหว่างจัดทำความเห็นเพื่อเสนอ กกพ.  
(0)
 
28 สกพ-บ-(1) 63/135 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ชากังราว สตาร์ช จำกัด   บริษัท ชากังราว สตาร์ช จำกัด   กำแพงเพชร
(ขาณุวรลักษบุรี, ปางมะค่า)
 
เขตที่ 2 (พิษณุโลก)   16/11/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
29 สกพ-บ-(1) 63/133 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)   บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)   ชลบุรี
(พานทอง, พานทอง)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   09/11/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
30 สกพ-บ-(1) 63/132 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด   บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด   อุตรดิตถ์
(เมืองอุตรดิตถ์, คุ้งตะเภา)
 
เขตที่ 2 (พิษณุโลก)   06/11/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
31 สกพ-บ-(134) 63/138 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด   บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด   สุรินทร์
(ปราสาท, ปรือ)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   18/11/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
32 สกพ-บ-(14) 63/130 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด   บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด)   นครราชสีมา
(ปากช่อง, ปากช่อง)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   03/11/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
33 สกพ-บ-(1) 63/129 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ทิพย์พิจิตร ไฮบริดเอนเนอยี่ จำกัด   บริษัท บางไทร ภูมิพัฒน์ 20 จำกัด   พิจิตร
(ตะพานหิน, ทุ่งโพธิ์)
 
เขตที่ 2 (พิษณุโลก)   02/11/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
34 สกพ-บ-(1) 63/134 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท โมริโรคุ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท โมริโรคุ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด   ชลบุรี
(ศรีราชา, หนองขาม)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   16/11/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
35 สกพ-บ-(1) 63/128 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เอี่ยมศิริ ไบโอ ก๊าซ จำกัด   บริษัท เอี่ยมศิริ ไบโอ ก๊าซ จำกัด   ศรีสะเกษ
(กันทรลักษ์, จานใหญ่)
 
เขตที่ 5 (อุบลราชธานี)   30/10/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
36 สกพ-บ-(1) 63/131 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ซิน หย่วน ด้า รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท ซิน หย่วน ด้า รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด   ระยอง
(แกลง, กองดิน)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   03/11/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
37 สกพ-บ-(1) 63/126 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด   บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด (บางปู)   สมุทรปราการ
(เมืองสมุทรปราการ, แพรกษา)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   27/10/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
38 สกพ-บ-(1) 63/127   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จำกัด   บริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จำกัด   ระยอง
(บ้านค่าย, หนองบัว)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   28/10/2563   07/12/2563   13/11/2563   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
39 สกพ-บ-(1) 63/124   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท สิทธินันท์ จำกัด   บริษัท สิทธินันท์ จำกัด   ปทุมธานี
(ลาดหลุมแก้ว, คูบางหลวง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   21/10/2563   22/10/2563   21/10/2563   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
40 สกพ-บ-(14) 63/122   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (โครงการ TAB)   ลพบุรี
(พัฒนานิคม, ช่องสาริกา)
 
เขตที่ 3 (นครสวรรค์)   20/10/2563   30/11/2563   09/11/2563   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 

สีฟ้า เปิดให้แสดงความคิดเห็น สีเทา ปิดรับการแสดงความคิดเห็น