รายชื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตฯ
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
เขต
select
จังหวัด
select
วันที่ยื่นคำขอ ปฏิทิน  ถึง  ปฏิทิน
วันที่เอกสารครบ ปฏิทิน  ถึง  ปฏิทิน
   
ลำดับเลขที่แบบคำขอประเภทใบอนุญาตชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัด
(อำเภอ, ตำบล)
เขตวันที่ยื่นคำขอวันที่รับคำขอวันที่เอกสารทั้งหมดครบสถานะปัจจุบันแสดงความคิดเห็น
(จำนวน)
Page size: Displaying page 1 of 31, items from 1 to 40 of 1240.

Page: of 31

1 สกพ-บ-(1) 63/007 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด   กรุงเทพมหานคร
(ลาดกระบัง, ลำปลาทิว)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   16/01/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
2 สกพ-บ-(1) 63/006 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด   บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ – ท่าหลวง 3)   สระบุรี
(บ้านหมอ, บ้านครัว)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   15/01/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
3 สกพ-บ-(1) 63/005 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด   บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดิน - เขาวง3) กำลังการผลิต 4.48 เมกะวัตต์   สระบุรี
(พระพุทธบาท, เขาวง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   14/01/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
4 สกพ-บ-(1) 63/004 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด   บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ชนิดลอยน้ำ ทุ่งสง)   นครศรีธรรมราช
(ทุ่งสง, ที่วัง)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   14/01/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
5 สกพ-บ-(134) 63/003 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   ปราจีนบุรี
(กบินทร์บุรี, บ่อทอง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   08/01/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
6 สกพ-บ-(1) 63/002 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ท่าฉางไบโอเพาเวอร์ จำกัด   บริษัท ท่าฉางไบโอเพาเวอร์ จำกัด   สุราษฎร์ธานี
(ท่าฉาง, เสวียด)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   04/01/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
7 สกพ-บ-(1) 62/105   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)   บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)อาคาร6,10   สมุทรปราการ
(เมืองสมุทรปราการ, บางปูใหม่)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   30/12/2562   10/01/2563     อยู่ระหว่างตรวจสอบและติดตามเอกสาร  
(0)
 
8 สกพ-บ-(1) 62/104   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท พีจี แอนด์ ซี 5714 จำกัด   บริษัท พีจี แอนด์ ซี 5714 จำกัด   พระนครศรีอยุธยา
(นครหลวง, บางพระครู)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   25/12/2562   26/12/2562   26/12/2562   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
9 สกพ-บ-(1) 62/103 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บางกอก มาสเตอร์วู้ด จำกัด   บริษัท บางกอก มาสเตอร์วู้ด จำกัด   ระยอง
(นิคมพัฒนา, มะขามคู่)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   18/12/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
10 สกพ-บ-(1) 62/101 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด   บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด   ชลบุรี
(เมืองชลบุรี, คลองตำหรุ)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   11/12/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
11 สกพ-บ-(1) 62/102 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เอี่ยมเฮง โมดิฟาย สตาร์ช จำกัด   บริษัท เฮี่ยมเฮง โมดิฟาย สตาร์ช จำกัด   นครราชสีมา
(เสิงสาง, กุดโบสถ์)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   13/12/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
12 สกพ-บ-(1) 62/099 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท พีจี แอนด์ ซี 5714 จำกัด   บริษัท พีจี แอนด์ ซี 5714 จำกัด   พระนครศรีอยุธยา
(นครหลวง, บางพระครู)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   06/12/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
13 สกพ-บ-(134) 62/097 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท โซลาร์ ดี ซิมไบโอร์ จำกัด   บริษัท โซลาร์ ดี ซิมไบโอร์ จำกัด ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคาของ บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด   ระยอง
(แกลง, บ้านนา)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   02/12/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
14 สกพ-บ-(1) 62/096 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด   บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด   ราชบุรี
(เมืองราชบุรี, น้ำพุ)
 
เขตที่ 10 (ราชบุรี)   29/11/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
15 สกพ-บ-(134) 62/098 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด   พระนครศรีอยุธยา
(บางปะอิน, คลองจิก)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   04/12/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
16 สกพ-บ-(34) 62/095   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด   บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของบริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด   ประจวบคีรีขันธ์
(หัวหิน, หนองพลับ)
 
เขตที่ 10 (ราชบุรี)   27/11/2562   08/01/2563   09/12/2562   ชำระเงินแล้วอยู่ระหว่างจัดทำใบอนุญาต  
(0)
 
17 สกพ-บ-(134) 63/106 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรี่ส์ จำกัด   บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรี่ส์ จำกัด   สุราษฎร์ธานี
(เวียงสระ, เขานิพันธ์)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   03/01/2563       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
18 สกพ-บ-(14) 62/094   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด   บริษัท ดานิลี่ จำกัด   ระยอง
(ปลวกแดง, ปลวกแดง)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   18/11/2562   06/01/2563   06/01/2563   อยู่ระหว่างจัดทำความเห็นเพื่อเสนอ กกพ.  
(0)
 
19 สกพ-บ-(134) 62/093 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (ไทยแลนด์) จำกัด   บริษัท กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (ไทยแลนด์) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท เซ้าท์อีสต์เท็กซ์ไทล์ จำกัด)   สมุทรสาคร
(กระทุ่มแบน, ท่าไม้)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   08/11/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
20 สกพ-บ-(1) 62/092   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด   บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของบริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด   ประจวบคีรีขันธ์
(หัวหิน, หนองพลับ)
 
เขตที่ 10 (ราชบุรี)   01/11/2562   25/11/2562   15/11/2562   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
21 สกพ-บ-(1) 62/090 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์มสกล จำกัด   บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์มสกล จำกัด   สกลนคร
(บ้านม่วง, โนนสะอาด)
 
เขตที่ 4 (ขอนแก่น)   29/10/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
22 สกพ-บ-(1) 62/100 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)   บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)   ลพบุรี
(พัฒนานิคม, ช่องสาริกา)
 
เขตที่ 3 (นครสวรรค์)   11/12/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
23 สกพ-บ-(1) 62/089   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)   บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)   สมุทรปราการ
(บางพลี, หนองปรือ)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   25/10/2562   06/01/2563   06/01/2563   อยู่ระหว่างการรอชำระเงิน  
(0)
 
24 สกพ-บ-(1) 62/088 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด   บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด   สมุทรสาคร
(เมืองสมุทรสาคร, นาดี)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   22/10/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
25 สกพ-บ-(1) 62/085   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด   ปทุมธานี
(คลองหลวง, คลองหนึ่ง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   11/10/2562   29/11/2562   29/11/2562   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
26 สกพ-บ-(14) 62/084 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด   บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคา บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด)   นครราชสีมา
(สีคิ้ว, ลาดบัวขาว)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   09/10/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
27 สกพ-บ-(134) 62/087 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด   โครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 9.98 เมกะวัตต์ ของ Kansai Energy Solutions (Thailand) Co., Ltd. (K-EST)   พระนครศรีอยุธยา
(บางปะอิน, คลองจิก)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   18/10/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
28 สกพ-บ-(14) 62/086 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท บีจี เอ็นซิส จำกัด   บริษัท บีจี เอ็นซิส จำกัด   ปราจีนบุรี
(ศรีมหาโพธิ, หัวหว้า)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   17/10/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
29 สกพ-บ-(1) 62/082 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด   ราชบุรี
(เมืองราชบุรี, หลุมดิน)
 
เขตที่ 10 (ราชบุรี)   26/09/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
30 สกพ-บ-(1) 62/079   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัด   พระนครศรีอยุธยา
(เสนา, บางนมโค)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   26/08/2562   10/01/2563     อยู่ระหว่างตรวจสอบและติดตามเอกสาร  
(0)
 
31 สกพ-บ-(134) 62/080 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด   โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดติดตั้ง บนพื้นดินและลอยน้ำ ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด   เพชรบุรี
(เขาย้อย, หนองชุมพลเหนือ)
 
เขตที่ 10 (ราชบุรี)   27/08/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
32 สกพ-บ-(1) 62/078 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท แป้งมันสมเด็จ จำกัด   บริษัท แป้งมันสมเด็จ จำกัด   กาฬสินธุ์
(ห้วยผึ้ง, คำบง)
 
เขตที่ 5 (อุบลราชธานี)   21/08/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
33 สกพ-บ-(4) 62/076   จำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด   บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด (บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี)   สระบุรี
(แก่งคอย, ทับกวาง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   20/08/2562   21/08/2562   21/08/2562   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
34 สกพ-บ-(1) 62/075   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด   บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด (โรงไฟฟ้าชีวมวล 1.280 เมกะวัตต์)   สุราษฎร์ธานี
(ท่าฉาง, เสวียด)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   28/06/2562   27/08/2562   27/08/2562   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
35 สกพ-บ-(34) 62/074 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด   โรงงานผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดติดตั้งบนพื้นดิน กำลังการผลิต 3.75 เมกะวัตต์ (ทุ่งสง 1)   นครศรีธรรมราช
(ทุ่งสง, ที่วัง)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   16/08/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
36 สกพ-บ-(1) 62/073 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด   โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน MSW กระบี่   กระบี่
(เมืองกระบี่, ไสไทย)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   16/08/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
37 สกพ-บ-(1) 62/072 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัด   บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัด   ขอนแก่น
(ชุมแพ, โนนอุดม)
 
เขตที่ 4 (ขอนแก่น)   08/08/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
38 สกพ-บ-(134) 62/071 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท แก่นตะวัน อัลเทอร์เนอร์ยี จำกัด   บริษัท แก่นตะวัน อัลเทอร์เนอร์ยี จำกัด   ขอนแก่น
(พระยืน, ขามป้อม)
 
เขตที่ 4 (ขอนแก่น)   06/08/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
39 สกพ-บ-(1) 62/070   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด   บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด   ชัยภูมิ
(ซับใหญ่, ท่ากูบ)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   03/08/2562   25/09/2562   26/09/2562   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
40 สกพ-บ-(1) 62/069   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เอ็นอีซี แพลทฟอมส์ ไทย จำกัด   บริษัท เอ็นอีซี แพลทฟอมส์ ไทย จำกัด   ปทุมธานี
(คลองหลวง, คลองหนึ่ง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   30/07/2562   31/07/2562   31/07/2562   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 

สีฟ้า เปิดให้แสดงความคิดเห็น สีเทา ปิดรับการแสดงความคิดเห็น