รายชื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตฯ
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
เขต
select
จังหวัด
select
วันที่ยื่นคำขอ ปฏิทิน  ถึง  ปฏิทิน
วันที่เอกสารครบ ปฏิทิน  ถึง  ปฏิทิน
   
ลำดับเลขที่แบบคำขอประเภทใบอนุญาตชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัด
(อำเภอ, ตำบล)
เขตวันที่ยื่นคำขอวันที่รับคำขอวันที่เอกสารทั้งหมดครบสถานะปัจจุบันแสดงความคิดเห็น
(จำนวน)
Page size: Displaying page 1 of 30, items from 1 to 40 of 1191.

Page: of 30

1 สกพ-บ-(1) 62/064 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)   บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)   ชลบุรี
(ศรีราชา, ทุ่งสุขลา)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   19/07/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
2 สกพ-บ-(14) 62/063 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด   บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี โซลูชั่น จำกัด   พระนครศรีอยุธยา
(อุทัย, อุทัย)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   19/07/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
3 สกพ-บ-(1) 62/062   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด   บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด (บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี)   สระบุรี
(แก่งคอย, ทับกวาง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   12/07/2562   12/07/2562   12/07/2562   อยู่ระหว่างการแจ้งผลและรอยืนยันข้อมูล  
(0)
 
4 สกพ-บ-(34) 62/061 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)   บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (สาขาบางปะอิน โครงการ 3)   พระนครศรีอยุธยา
(บางปะอิน, บางกระสั้น)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   12/07/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
5 สกพ-บ-(34) 62/060 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)   บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (สาขาบางปะอิน โครงการ 3)   พระนครศรีอยุธยา
(บางปะอิน, บางกระสั้น)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   12/07/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
6 สกพ-บ-(1) 62/059 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เชาวน์ดี อีสาน จำกัด   บริษัท เชาวน์ดี อีสาน จำกัด   อุดรธานี
(กุมภวาปี, เวียงคำ)
 
เขตที่ 4 (ขอนแก่น)   07/07/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
7 สกพ-บ-(134) 62/058 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท บางเขนชัย จำกัด   บริษัท สยาม ไวร์ อินดัสทรี จำกัด   ฉะเชิงเทรา
(เมืองฉะเชิงเทรา, คลองเปรง)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   04/07/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
8 สกพ-บ-(1) 62/057   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)   บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)   ปทุมธานี
(เมืองปทุมธานี, บ้านกลาง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   02/07/2562   02/07/2562   02/07/2562   อยู่ระหว่างจัดทำความเห็นเพื่อเสนอ กกพ.  
(0)
 
9 สกพ-บ-(1) 62/056   ผลิตไฟฟ้า   ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวดีผลิตไฟฟ้า   ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวดีผลิตไฟฟ้า   ราชบุรี
(เมืองราชบุรี, ห้วยไผ่)
 
เขตที่ 10 (ราชบุรี)   28/06/2562   28/06/2562   25/06/2562   อยู่ระหว่างจัดทำความเห็นเพื่อเสนอ กกพ.  
(0)
 
10 สกพ-บ-(14) 62/054   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด   บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นที่ของบริษัท คอนวูด จำกัด   สระบุรี
(เมืองสระบุรี, ตลิ่งชัน)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   24/06/2562   26/06/2562   26/06/2562   อยู่ระหว่างการแจ้งผลและรอยืนยันข้อมูล  
(0)
 
11 สกพ-บ-(1) 62/055 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)   บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)   สระบุรี
(หนองแค, โคกแย้)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   26/06/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
12 สกพ-บ-(14) 62/053   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด   บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด (บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี)   สระบุรี
(แก่งคอย, ทับกวาง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   24/06/2562   12/07/2562   24/06/2562   อยู่ระหว่างการบันทึกมติการประชุม  
(0)
 
13 สกพ-บ-(134) 62/052 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)   บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ   ระยอง
(เมืองระยอง, น้ำคอก)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   20/06/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
14 สกพ-บ-(34) 62/050 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)   ศูนย์สาธารณูปการแห่งที่ 4   ระยอง
(บ้านฉาง, บ้านฉาง)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   19/06/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
15 สกพ-บ-(34) 62/051   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด   บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนพื้นดินและลอยน้ำ-เขาวง 1 และ 2)   สระบุรี
(พระพุทธบาท, เขาวง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   19/06/2562   02/07/2562   17/06/2562   อยู่ระหว่างการแจ้งผลและรอยืนยันข้อมูล  
(0)
 
16 สกพ-บ-(1) 62/048 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด   บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด   ชลบุรี
(เมืองชลบุรี, คลองตำหรุ)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   05/06/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
17 สกพ-บ-(1) 62/047 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท อู่ทอง พลาสม่า เอ็นเนอร์ยี จำกัด   บริษัท อู่ทอง พลาสม่า เอ็นเนอร์ยี จำกัด   สุพรรณบุรี
(อู่ทอง, พลับพลาไชย)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   28/05/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
18 สกพ-บ-(34) 62/049 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท บัวใหญ่ ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด   บริษัท บัวใหญ่ ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด   นครราชสีมา
(บัวใหญ่, ด่านช้าง)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   06/06/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
19 สกพ-บ-(14) 62/045 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ศแบงยั่งยืน พิจิตร จำกัด   บริษัท ศแบงยั่งยืน พิจิตร จำกัด   พิจิตร
(วชิรบารมี, หนองหลุม)
 
เขตที่ 2 (พิษณุโลก)   16/05/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
20 สกพ-บ-(1) 62/046   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด   บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด   ฉะเชิงเทรา
(แปลงยาว, หัวสำโรง)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   27/05/2562   02/07/2562   02/07/2562   อยู่ระหว่างการรอชำระเงิน  
(0)
 
21 สกพ-บ-(14) 62/043   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด   บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด(ดำเนินการให้กับบริษํท ยูนิค ซี โปรดักส์ จำกัด เฟส 1,2)   ชลบุรี
(ศรีราชา, บ่อวิน)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   08/05/2562   17/06/2562   08/05/2562   ชำระเงินแล้วอยู่ระหว่างจัดทำใบอนุญาต  
(0)
 
22 สกพ-บ-(1) 62/042 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ตังค์ตังค์ ผลไม้ จำกัด   บริษัท ตังค์คังค์ ผลไม้ จำกัด   ปทุมธานี
(คลองหลวง, คลองสอง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   08/05/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
23 สกพ-บ-(14) 62/041 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด   บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด   พระนครศรีอยุธยา
(อุทัย, สามบัณฑิต)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   02/05/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
24 สกพ-บ-(1) 62/039 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท กังวาลโพลีเอสเตอร์ จำกัด   บริษัท กังวาลโพลีเอสเตอร์ จำกัด   เพชรบุรี
(เขาย้อย, หนองชุมพล)
 
เขตที่ 10 (ราชบุรี)   25/04/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
25 สกพ-บ-(1) 62/037 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด   บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด   ชลบุรี
(เมืองชลบุรี, คลองตำหรุ)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   22/04/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
26 สกพ-บ-(34) 62/036 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด   บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ชนิดลอยน้ำ-เขาวง2)   สระบุรี
(พระพุทธบาท, เขาวง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   19/04/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
27 สกพ-บ-(1) 62/035 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท พี.ซี.เอส.ได คาสติ้ง จำกัด   บริษัท พี.ซี.เอส.ได คาสติ้ง จำกัด   นครราชสีมา
(เมืองนครราชสีมา, โคกกรวด)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   18/04/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
28 สกพ-บ-(134) 62/038 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรี่ส์ จำกัด   บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรี่ส์ จำกัด   สุราษฎร์ธานี
(เวียงสระ, เขานิพันธ์)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   25/04/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
29 สกพ-บ-(34) 62/034 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด   บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนพื้นดิน-เขาวง1)   สระบุรี
(พระพุทธบาท, เขาวง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   10/04/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
30 สกพ-บ-(134) 62/033 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   ปราจีนบุรี
(กบินทร์บุรี, บ่อทอง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   03/04/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
31 สกพ-บ-(34) 62/032 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด   บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนพื้นดิน-ท่าหลวง2)   สระบุรี
(บ้านหมอ, บางโขมด)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   02/04/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
32 สกพ-บ-(34) 62/031   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด   บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนพื้นดิน-ท่าหลวง1)   สระบุรี
(บ้านหมอ, บ้านครัว)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   02/04/2562   21/05/2562   22/04/2562   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
33 สกพ-บ-(34) 62/030   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด   บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ แก่งคอย 2 )   สระบุรี
(แก่งคอย, บ้านป่า)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   02/04/2562   07/06/2562   07/05/2562   ชำระเงินแล้วอยู่ระหว่างจัดทำใบอนุญาต  
(0)
 
34 สกพ-บ-(1) 62/044 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท หนองคายน่าอยู่ จำกัด   โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร จังหวัดหนองคาย (โครงการโรงไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยชุมชน ขนาดกำลังติดตั้ง 8.0 เมกะวัตต์)   หนองคาย
(เมืองหนองคาย, โพนสว่าง)
 
เขตที่ 4 (ขอนแก่น)   14/05/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
35 สกพ-บ-(1) 62/027 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัด   บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัด   ขอนแก่น
(ชุมแพ, โนนอุดม)
 
เขตที่ 4 (ขอนแก่น)   28/03/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
36 สกพ-บ-(1) 62/022   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท อุตรดิตถ์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด   บริษัท อุตรดิตถ์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด   อุตรดิตถ์
(ตรอน, วังแดง)
 
เขตที่ 2 (พิษณุโลก)   21/03/2562   29/03/2562   20/03/2562   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
37 สกพ-บ-(14) 62/023   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด   บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด (สาขาโรงงานซีพี-เมจิ)   สระบุรี
(หนองแค, หนองนาก)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   25/03/2562   27/06/2562   07/06/2562   อยู่ระหว่างการรอชำระเงิน  
(0)
 
38 สกพ-บ-(1) 62/026 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด   บริษัทนิวไบโอดีเซล จำกัด   สุราษฎร์ธานี
(ท่าฉาง, เสวียด)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   28/03/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
39 สกพ-บ-(1) 62/018 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด   โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมและหน่วยผลิตไฟฟ้า   ระยอง
(เมืองระยอง, มาบตาพุด)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   18/03/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
40 สกพ-บ-(1) 62/017   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน)   บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน)   ลพบุรี
(พัฒนานิคม, ช่องสาริกา)
 
เขตที่ 3 (นครสวรรค์)   13/03/2562   14/03/2562   14/03/2562   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 

สีฟ้า เปิดให้แสดงความคิดเห็น สีเทา ปิดรับการแสดงความคิดเห็น