รายชื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตฯ
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
เขต
select
จังหวัด
select
วันที่ยื่นคำขอ ปฏิทิน  ถึง  ปฏิทิน
วันที่เอกสารครบ ปฏิทิน  ถึง  ปฏิทิน
   
ลำดับเลขที่แบบคำขอประเภทใบอนุญาตชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัด
(อำเภอ, ตำบล)
เขตวันที่ยื่นคำขอวันที่รับคำขอวันที่เอกสารทั้งหมดครบสถานะปัจจุบันแสดงความคิดเห็น
(จำนวน)
Page size: Displaying page 1 of 31, items from 1 to 40 of 1221.

Page: of 31

1 สกพ-บ-(1) 62/094 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด   บริษัท ดานิลี่ จำกัด   ระยอง
(ปลวกแดง, ปลวกแดง)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   18/11/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
2 สกพ-บ-(134) 62/093 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (ไทยแลนด์) จำกัด   บริษัท กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (ไทยแลนด์) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท เซ้าท์อีสต์เท็กซ์ไทล์ จำกัด)   สมุทรสาคร
(กระทุ่มแบน, ท่าไม้)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   08/11/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
3 สกพ-บ-(134) 62/092 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด   บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของบริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด   ประจวบคีรีขันธ์
(หัวหิน, หนองพลับ)
 
เขตที่ 10 (ราชบุรี)   01/11/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
4 สกพ-บ-(1) 62/090 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์มสกล จำกัด   บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์มสกล จำกัด   สกลนคร
(บ้านม่วง, โนนสะอาด)
 
เขตที่ 4 (ขอนแก่น)   29/10/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
5 สกพ-บ-(1) 62/089 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)   บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)   กรุงเทพมหานคร
(พระนคร, พระบรมมหาราชวัง)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   25/10/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
6 สกพ-บ-(1) 62/088 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด   บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด   สมุทรสาคร
(เมืองสมุทรสาคร, นาดี)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   22/10/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
7 สกพ-บ-(1) 62/085 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด   ปทุมธานี
(คลองหลวง, คลองหนึ่ง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   11/10/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
8 สกพ-บ-(14) 62/084 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด   บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคา บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด)   นครราชสีมา
(สีคิ้ว, ลาดบัวขาว)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   09/10/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
9 สกพ-บ-(134) 62/087 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด   โครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 9.98 เมกะวัตต์ ของ Kansai Energy Solutions (Thailand) Co., Ltd. (K-EST)   พระนครศรีอยุธยา
(บางปะอิน, คลองจิก)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   18/10/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
10 สกพ-บ-(14) 62/086 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท บีจี เอ็นซิส จำกัด   บริษัท บีจี เอ็นซิส จำกัด   ปราจีนบุรี
(ศรีมหาโพธิ, หัวหว้า)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   17/10/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
11 สกพ-บ-(1) 62/082 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด   ราชบุรี
(เมืองราชบุรี, หลุมดิน)
 
เขตที่ 10 (ราชบุรี)   26/09/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
12 สกพ-บ-(1) 62/079 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัด   พระนครศรีอยุธยา
(เสนา, บางนมโค)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   26/08/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
13 สกพ-บ-(134) 62/080 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด   โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดติดตั้ง บนพื้นดินและลอยน้ำ ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด   เพชรบุรี
(เขาย้อย, หนองชุมพลเหนือ)
 
เขตที่ 10 (ราชบุรี)   27/08/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
14 สกพ-บ-(1) 62/078 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท แป้งมันสมเด็จ จำกัด   บริษัท แป้งมันสมเด็จ จำกัด   กาฬสินธุ์
(ห้วยผึ้ง, คำบง)
 
เขตที่ 5 (อุบลราชธานี)   21/08/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
15 สกพ-บ-(4) 62/076   จำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด   บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด (บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี)   สระบุรี
(แก่งคอย, ทับกวาง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   20/08/2562   21/08/2562   21/08/2562   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
16 สกพ-บ-(1) 62/075   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด   บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด (โรงไฟฟ้าชีวมวล 1.280 เมกะวัตต์)   สุราษฎร์ธานี
(ท่าฉาง, เสวียด)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   28/06/2562   27/08/2562   27/08/2562   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
17 สกพ-บ-(34) 62/074 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด   โรงงานผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดติดตั้งบนพื้นดิน กำลังการผลิต 3.75 เมกะวัตต์ (ทุ่งสง 1)   นครศรีธรรมราช
(ทุ่งสง, ที่วัง)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   16/08/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
18 สกพ-บ-(1) 62/073 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด   โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน MSW กระบี่   กระบี่
(เมืองกระบี่, ไสไทย)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   16/08/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
19 สกพ-บ-(1) 62/072 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัด   บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัด   ขอนแก่น
(ชุมแพ, โนนอุดม)
 
เขตที่ 4 (ขอนแก่น)   08/08/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
20 สกพ-บ-(134) 62/071 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท แก่นตะวัน อัลเทอร์เนอร์ยี จำกัด   บริษัท แก่นตะวัน อัลเทอร์เนอร์ยี จำกัด   ขอนแก่น
(พระยืน, ขามป้อม)
 
เขตที่ 4 (ขอนแก่น)   06/08/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
21 สกพ-บ-(1) 62/070   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด   บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด   ชัยภูมิ
(ซับใหญ่, ท่ากูบ)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   03/08/2562   25/09/2562   26/09/2562   ชำระเงินแล้วอยู่ระหว่างจัดทำใบอนุญาต  
(0)
 
22 สกพ-บ-(1) 62/069   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เอ็นอีซี แพลทฟอมส์ ไทย จำกัด   บริษัท เอ็นอีซี แพลทฟอมส์ ไทย จำกัด   ปทุมธานี
(คลองหลวง, คลองหนึ่ง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   30/07/2562   31/07/2562   31/07/2562   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
23 สกพ-บ-(1) 62/077   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด   บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด   นครสวรรค์
(ตาคลี, หนองโพ)
 
เขตที่ 3 (นครสวรรค์)   21/08/2562   30/09/2562   30/09/2562   ชำระเงินแล้วอยู่ระหว่างจัดทำใบอนุญาต  
(0)
 
24 สกพ-บ-(34) 62/068   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ทีเอสบี บางกอก จำกัด   บริษัท ทีเอสบี บางกอก จำกัด   ปราจีนบุรี
(กบินทร์บุรี, หนองกี่)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   25/07/2562   20/11/2562   30/10/2562   อยู่ระหว่างการแจ้งผลและรอยืนยันข้อมูล  
(0)
 
25 สกพ-บ-(1) 62/067   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ทีเอสบี บางกอก จำกัด   บริษัท ทีเอสบี บางกอก จำกัด   ปราจีนบุรี
(กบินทร์บุรี, หนองกี่)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   25/07/2562   30/07/2562   03/07/2562   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
26 สกพ-บ-(1) 62/066 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด   บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด   กรุงเทพมหานคร
(ประเวศ, ประเวศ)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   24/07/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
27 สกพ-บ-(134) 62/065 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ทีพีเค แอ็บโซลูท สตาร์ช จำกัด   บริษัท ทีพีเค แอ็บโซลูท สตาร์ช จำกัด   นครราชสีมา
(หนองบุญมาก, หนองหัวแรต)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   21/07/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
28 สกพ-บ-(1) 62/064   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)   บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (โครงการ ERU)   ชลบุรี
(ศรีราชา, ทุ่งสุขลา)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   19/07/2562   27/09/2562   16/09/2562   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
29 สกพ-บ-(14) 62/063 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด   บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี โซลูชั่น จำกัด   พระนครศรีอยุธยา
(อุทัย, อุทัย)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   19/07/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
30 สกพ-บ-(34) 62/081 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)   บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)   ระยอง
(วังจันทร์, ป่ายุบใน)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   27/08/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
31 สกพ-บ-(1) 62/062   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด   บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด (บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี)   สระบุรี
(แก่งคอย, ทับกวาง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   12/07/2562   12/07/2562   12/07/2562   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
32 สกพ-บ-(34) 62/061   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)   บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (สาขาบางปะอิน โครงการ 3)   พระนครศรีอยุธยา
(บางปะอิน, บางกระสั้น)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   12/07/2562   02/09/2562   02/09/2562   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
33 สกพ-บ-(34) 62/060 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)   บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (สาขาบางปะอิน โครงการ 3)   พระนครศรีอยุธยา
(บางปะอิน, บางกระสั้น)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   12/07/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
34 สกพ-บ-(1) 62/059 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เชาวน์ดี อีสาน จำกัด   บริษัท เชาวน์ดี อีสาน จำกัด   อุดรธานี
(กุมภวาปี, เวียงคำ)
 
เขตที่ 4 (ขอนแก่น)   07/07/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
35 สกพ-บ-(134) 62/058 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท บางเขนชัย จำกัด   บริษัท สยาม ไวร์ อินดัสทรี จำกัด   ฉะเชิงเทรา
(เมืองฉะเชิงเทรา, คลองเปรง)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   04/07/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
36 สกพ-บ-(1) 62/091   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) จำกัด   ราชบุรี
(โพธาราม, เจ็ดเสมียน)
 
เขตที่ 10 (ราชบุรี)   01/11/2562   20/11/2562   20/11/2562   อยู่ระหว่างการแจ้งผลและรอยืนยันข้อมูล  
(0)
 
37 สกพ-บ-(1) 62/057   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)   บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)   ปทุมธานี
(เมืองปทุมธานี, บ้านกลาง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   02/07/2562   02/07/2562   02/07/2562   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
38 สกพ-บ-(1) 62/056   ผลิตไฟฟ้า   ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวดีผลิตไฟฟ้า   ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวดีผลิตไฟฟ้า   ราชบุรี
(เมืองราชบุรี, ห้วยไผ่)
 
เขตที่ 10 (ราชบุรี)   03/02/2552   25/06/2562   22/08/2562   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
39 สกพ-บ-(14) 62/054   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด   บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นที่ของบริษัท คอนวูด จำกัด   สระบุรี
(เมืองสระบุรี, ตลิ่งชัน)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   24/06/2562   26/06/2562   26/06/2562   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
40 สกพ-บ-(1) 62/055   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)   บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)   สระบุรี
(หนองแค, โคกแย้)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   26/06/2562   24/09/2562   17/09/2562   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 

สีฟ้า เปิดให้แสดงความคิดเห็น สีเทา ปิดรับการแสดงความคิดเห็น