รายชื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตฯ
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
เขต
select
จังหวัด
select
วันที่ยื่นคำขอ ปฏิทิน  ถึง  ปฏิทิน
วันที่เอกสารครบ ปฏิทิน  ถึง  ปฏิทิน
   
ลำดับเลขที่แบบคำขอประเภทใบอนุญาตชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัด
(อำเภอ, ตำบล)
เขตวันที่ยื่นคำขอวันที่รับคำขอวันที่เอกสารทั้งหมดครบสถานะปัจจุบันแสดงความคิดเห็น
(จำนวน)
Page size: Displaying page 1 of 24, items from 1 to 40 of 923.

Page: of 24

1 สกพ-บ-(34) 60/069 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท อาร์ เจ เอนเนอร์จี จำกัด   บริษัท อาร์ เจ เอนเนอร์จี จำกัด   ปทุมธานี
(ธัญบุรี, ประชาธิปัตย์)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   21/06/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
2 สกพ-บ-(1) 60/062 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บรืษัท บ่อทองวินด์ฟาร์ม จำกัด   บรืษัท บ่อทองวินด์ฟาร์ม จำกัด (เฟส2)   มุกดาหาร
(นิคมคำสร้อย, ร่มเกล้า)
 
เขตที่ 5 (อุบลราชธานี)   12/06/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
3 สกพ-บ-(1) 60/068 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด   บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด   สระบุรี
(วังม่วง, คำพราน)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   17/06/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
4 สกพ-บ-(1) 60/061 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บรืษัท บ่อทองวินด์ฟาร์ม จำกัด   บรืษัท บ่อทองวินด์ฟาร์ม จำกัด   มุกดาหาร
(นิคมคำสร้อย, ร่มเกล้า)
 
เขตที่ 5 (อุบลราชธานี)   12/06/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
5 สกพ-บ-(134) 60/060 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด   บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด   นครราชสีมา
(ครบุรี, จระเข้หิน)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   12/06/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
6 สกพ-บ-(1) 60/058 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด   บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด   สระบุรี
(บ้านหมอ, บ้านครัว)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   02/06/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
7 สกพ-บ-(1) 60/063 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท รุ่งทิวา ไบโอแมส จำกัด   บริษัท รุ่งทิวา ไบโอแมส จำกัด   สงขลา
(สะบ้าย้อย, สะบ้าย้อย)
 
เขตที่ 12 (สงขลา)   13/06/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
8 สกพ-บ-(3) 60/057 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด   บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด   เพชรบุรี
(บ้านลาด, สมอพลือ)
 
เขตที่ 10 (ราชบุรี)   01/06/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
9 สกพ-บ-(34) 60/056 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด   บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด   ปราจีนบุรี
(กบินทร์บุรี, นนทรี)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   29/05/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
10 สกพ-บ-(1) 60/055   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท สตึกไบโอแมส จำกัด   บริษัท สตึกไบโอแมส จำกัด   บุรีรัมย์
(สตึก, ดอนมนต์)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   29/05/2560   29/05/2560   29/05/2560   อยู่ระหว่างการแจ้งผลและรอยืนยันข้อมูล  
(0)
 
11 สกพ-บ-(1) 60/053 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เมืองทองฟาร์ม จำกัด   บริษัท เมืองทองฟาร์ม จำกัด   พระนครศรีอยุธยา
(บางไทร, ราชคราม)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   28/05/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
12 สกพ-บ-(1) 60/052   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท อาร์ เจ เอนเนอร์จี จำกัด   บริษัท อาร์ เจ เอนเนอร์จี จำกัด   ปทุมธานี
(ธัญบุรี, ประชาธิปัตย์)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   26/05/2560   12/06/2560   22/05/2560   ชำระเงินแล้วอยู่ระหว่างจัดทำใบอนุญาต  
(0)
 
13 สกพ-บ-(3) 60/070 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด   บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด   ระยอง
(บ้านค่าย, หนองละลอก)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   21/06/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
14 สกพ-บ-(34) 60/051 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จำกัด   บริษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จำกัด   ระยอง
(ปลวกแดง, ตาสิทธิ์)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   22/05/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
15 สกพ-บ-(1) 60/050   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด   บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด   ราชบุรี
(บ้านโป่ง, ท่าผา)
 
เขตที่ 10 (ราชบุรี)   18/05/2560   24/05/2560   21/04/2560   ชำระเงินแล้วอยู่ระหว่างจัดทำใบอนุญาต  
(0)
 
16 สกพ-บ-(1) 60/049   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)   บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) สาขาคุระ   พังงา
(คุระบุรี, คุระ)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   17/05/2560   22/06/2560   08/06/2560   อยู่ระหว่างการแจ้งผลและรอยืนยันข้อมูล  
(0)
 
17 สกพ-บ-(34) 60/054 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด   บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด   พระนครศรีอยุธยา
(บางปะอิน, บ้านโพ)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   29/05/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
18 สกพ-บ-(1) 60/047   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด   บริษัท ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด   กาญจนบุรี
(ด่านมะขามเตี้ย, ด่านมะขามเตี้ย)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   15/05/2560   21/06/2560   21/06/2560   อยู่ระหว่างการรอชำระเงิน  
(0)
 
19 สกพ-บ-(1) 60/046   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เวสต์ 4 พาวเวอร์ จำกัด   บริษัท เวสต์ 4 พาวเวอร์ จำกัด   นครปฐม
(กำแพงแสน, สระสี่มุม)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   14/05/2560   17/05/2560   26/05/2560   อยู่ระหว่างการบันทึกมติการประชุม  
(0)
 
20 สกพ-บ-(34) 60/045 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จำกัด   บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จำกัด   ระยอง
(ปลวกแดง, ตาสิทธิ์)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   12/05/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
21 สกพ-บ-(3) 60/043   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด   บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด   พระนครศรีอยุธยา
(บางปะอิน, บ้านเลน)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   11/05/2560   12/06/2560   07/06/2560   อยู่ระหว่างจัดทำความเห็นเพื่อเสนอ กกพ.  
(0)
 
22 สกพ-บ-(1) 60/042 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บางขันพาราวู้ด อินดัสตรี้ จำกัด   บริษัท บางขันพาราวู้ด อินดัสตรี้ จำกัด   นครศรีธรรมราช
(บางขัน, บ้านลำนาว)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   08/05/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
23 สกพ-บ-(1) 60/036 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด   บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด   กาญจนบุรี
(บ่อพลอย, บ่อพลอย)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   04/05/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
24 สกพ-บ-(1) 60/035   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บัวใหญ่ ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด   บริษัท บัวใหญ่ ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด   นครราชสีมา
(บัวใหญ่, ด่านช้าง)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   01/05/2560   23/05/2560   11/05/2560   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
25 สกพ-บ-(1) 60/033 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บางสวรรค์ กรีน จำกัด   บริษัท บางสวรรค์ กรีน จำกัด   สุราษฎร์ธานี
(พระแสง, บางสวรรค์)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   21/04/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
26 สกพ-บ-(1) 60/066 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท วินชัย จำกัด   บริษัท วินชัย จำกัด   มุกดาหาร
(นิคมคำสร้อย, ร่มเกล้า)
 
เขตที่ 5 (อุบลราชธานี)   14/06/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
27 สกพ-บ-(1) 60/032 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าพระนครใต้)   สมุทรปราการ
(เมืองสมุทรปราการ, บางโปรง)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   18/04/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
28 สกพ-บ-(1) 60/044 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด   โรงไฟฟ้าปลวกแดง   กรุงเทพมหานคร
(ปทุมวัน, ลุมพินี)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   12/05/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
29 สกพ-บ-(1) 60/031   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด   บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด (โครงการ 1)   ระยอง
(เมืองระยอง, เชิงเนิน)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   31/03/2560   31/03/2560   31/03/2560   ชำระเงินแล้วอยู่ระหว่างจัดทำใบอนุญาต  
(0)
 
30 สกพ-บ-(134) 60/065 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เอ็นเอส-โอจี เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด   บริษัท เอ็นเอส-โอจี เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด   กรุงเทพมหานคร
(ลาดกระบัง, ลำปลาทิว)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   14/06/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
31 สกพ-บ-(1) 60/028 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บีเอ็มพี โซล่าร์ จำกัด   บริษัท บีเอ็มพี โซล่าร์ จำกัด   สระแก้ว
(วัฒนานคร, ท่าเกวียน)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   21/03/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
32 สกพ-บ-(1) 60/027   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จำกัด   บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จำกัด   ระยอง
(ปลวกแดง, มาบยางพร)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   21/03/2560   02/06/2560   16/05/2560   อยู่ระหว่างการรอชำระเงิน  
(0)
 
33 สกพ-บ-(3) 60/030 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท อี อี เอส รีนิวเอเบิล จำกัด   บริษัท อีอีเอสรีนิวเอเบิล จำกัด   อุบลราชธานี
(น้ำยืน, สีวิเชียร)
 
เขตที่ 5 (อุบลราชธานี)   22/03/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
34 สกพ-บ-(1) 60/024 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท โชควัลลภา น้ำมันปาล์ม จำกัด   บริษัท โชควัลลภา น้ำมันปาล์ม จำกัด   พังงา
(คุระบุรี, คุระ)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   15/03/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
35 สกพ-บ-(1) 60/023   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   ราชบุรี
(บ้านโป่ง, ท่าผา)
 
เขตที่ 10 (ราชบุรี)   15/03/2560   28/03/2560   24/03/2560   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
36 สกพ-บ-(1) 60/029   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด   บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด   สระบุรี
(หนองแค, หนองปลาหมอ)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   21/03/2560   21/03/2560   03/05/2560   อยู่ระหว่างการรอชำระเงิน  
(0)
 
37 สกพ-บ-(1) 60/026   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จำกัด   บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จำกัด   นครราชสีมา
(เมืองนครราชสีมา, หนองระเวียง)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   19/03/2560   27/04/2560   21/04/2560   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
38 สกพ-บ-(1) 60/019   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด   บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด   พระนครศรีอยุธยา
(บางปะอิน, บ้านโพ)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   09/03/2560   22/05/2560   22/05/2560   อยู่ระหว่างการรอชำระเงิน  
(0)
 
39 สกพ-บ-(1) 60/018   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด   โรงไฟฟ้าบ้านเลน   พระนครศรีอยุธยา
(บางปะอิน, บ้านเลน)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   09/03/2560   04/04/2560   30/03/2560   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
40 สกพ-บ-(1) 60/022 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1 จำกัด   บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1 จำกัด   นครราชสีมา
(เมืองนครราชสีมา, หนองระเวียง)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   14/03/2560   27/04/2560   21/04/2560   ชำระเงินแล้วอยู่ระหว่างจัดทำใบอนุญาต  
(0)
 

สีฟ้า เปิดให้แสดงความคิดเห็น สีเทา ปิดรับการแสดงความคิดเห็น