รายชื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตฯ
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
เขต
select
จังหวัด
select
วันที่ยื่นคำขอ ปฏิทิน  ถึง  ปฏิทิน
วันที่เอกสารครบ ปฏิทิน  ถึง  ปฏิทิน
   
ลำดับเลขที่แบบคำขอประเภทใบอนุญาตชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัด
(อำเภอ, ตำบล)
เขตวันที่ยื่นคำขอวันที่รับคำขอวันที่เอกสารทั้งหมดครบสถานะปัจจุบันแสดงความคิดเห็น
(จำนวน)
Page size: Displaying page 1 of 27, items from 1 to 40 of 1061.

Page: of 27

1 สกพ-บ-(1) 61/071 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด   บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด   สระบุรี
(แก่งคอย, บ้านป่า)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   07/06/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
2 สกพ-บ-(4) 61/075 (ช)   จำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด   บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด   พระนครศรีอยุธยา
(บางปะอิน, บ้านโพ)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   15/06/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
3 สกพ-บ-(134) 61/072 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 3 จำกัด   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ   ปทุมธานี
(คลองหลวง, คลองหนึ่ง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   08/06/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
4 สกพ-บ-(1) 61/070 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด   โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมและหน่วยผลิตไฟฟ้า   ระยอง
(เมืองระยอง, มาบตาพุด)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   06/06/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
5 สกพ-บ-(134) 61/069 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)   บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (โครงการ 40 เมกะวัตต์)   สระบุรี
(แก่งคอย, ทับกวาง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   06/06/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
6 สกพ-บ-(1) 61/068   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เชาวน์ดีสตาร์ช (2004) จำกัด   บริษัท เชาวน์ดีสตาร์ช (2004) จำกัด   นครราชสีมา
(ด่านขุนทด, หินดาด)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   04/06/2561   15/06/2561     อยู่ระหว่างตรวจสอบและติดตามเอกสาร  
(0)
 
7 สกพ-บ-(1) 61/066 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ปัตตานีมุ่งพัฒนาไบโอแก๊ส จำกัด   บริษัท ปัตตานีมุ่งพัฒนาไบโอแก๊ส จำกัด   ปัตตานี
(หนองจิก, บางเขา)
 
เขตที่ 12 (สงขลา)   02/06/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
8 สกพ-บ-(4) 61/065 (ช)   จำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท ตั้งแซเยี้ยงกรีนพาวเวอร์ จำกัด   บริษัท ตั้งแซเยี้ยงกรีนพาวเวอร์ จำกัด   ศรีสะเกษ
(โนนคูณ, โนนค้อ)
 
เขตที่ 5 (อุบลราชธานี)   24/05/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
9 สกพ-บ-(134) 61/064 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท บ้านโป่ง กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด   บริษัท บ้านโป่ง กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด   ราชบุรี
(บ้านโป่ง, เบิกไพร)
 
เขตที่ 10 (ราชบุรี)   22/05/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
10 สกพ-บ-(1) 61/073 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)   โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5 เมกะวัตต์ สหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อำเภอกระแสสินธุ์ จำกัด   สงขลา
(กระแสสินธุ์, เชิงแส)
 
เขตที่ 12 (สงขลา)   11/06/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
11 สกพ-บ-(1) 61/062 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เรืองสิริวรรณ จำกัด   โรงไฟฟ้า ก๊าซชีวภาพ เรืองสิริวรรณ   อุดรธานี
(เมืองอุดรธานี, บ้านตาด)
 
เขตที่ 4 (ขอนแก่น)   17/05/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
12 สกพ-บ-(1) 61/060 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เรืองสิริวรรณ จำกัด   โรงไฟฟ้า ก๊าซชีวภาพ   อุดรธานี
(เมืองอุดรธานี, บ้านตาด)
 
เขตที่ 4 (ขอนแก่น)   11/05/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
13 สกพ-บ-(1) 61/061 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ขอนแก่น
(เมืองขอนแก่น, ในเมือง)
 
เขตที่ 4 (ขอนแก่น)   16/05/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
14 สกพ-บ-(1) 61/056 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จำกัด   บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จำกัด   สมุทรปราการ
(บางพลี, บางโฉลง)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   03/05/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
15 สกพ-บ-(1) 61/067 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท โพลีวิชั่น พรีซิชั่น โมลด์ จำกัด   บริษัท โพลีวิชั่น พรีซิชั่น โมลด์ จำกัด   ชลบุรี
(เมืองชลบุรี, หนองข้างคอก)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   02/06/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
16 สกพ-บ-(1) 61/054   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)   บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) (โครงการ 6 MW)   สระบุรี
(เฉลิมพระเกียรติ, บ้านแก้ง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   30/04/2561   19/06/2561     อยู่ระหว่างตรวจสอบและติดตามเอกสาร  
(0)
 
17 สกพ-บ-(34) 61/074 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด   โรงงานผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดติดตั้งบนพื้นดิน กำลังการผลิต 4.0 เมกะวัตต์ (ทุ่งสง)   นครศรีธรรมราช
(ทุ่งสง, ที่วัง)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   15/06/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
18 สกพ-บ-(1) 61/053 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)   บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)   พระนครศรีอยุธยา
(วังน้อย, ลำไทร)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   25/04/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
19 สกพ-บ-(134) 61/049   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เกษตรผล เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด   บริษัท เกษตรผล เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (โครงการ 1)   อุดรธานี
(กุมภวาปี, ปะโค)
 
เขตที่ 4 (ขอนแก่น)   24/04/2561   07/05/2561   16/05/2561   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
20 สกพ-บ-(1) 61/055 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจี ทู จำกัด   บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจี ทู จำกัด (โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 4.999 MW สหกรณ์การเกษตรโนนไทย)   นครราชสีมา
(โนนไทย, ด่านจาก)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   01/05/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
21 สกพ-บ-(1) 61/048 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัด   บริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัด   สระแก้ว
(วัฒนานคร, หนองน้ำใส)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   24/04/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
22 สกพ-บ-(1) 61/058 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จำกัด   บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จำกัด   สุพรรณบุรี
(อู่ทอง, สระยายโสม)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   09/05/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
23 สกพ-บ-(1) 61/045 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)   บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) สาขาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลพบุรี)   สระบุรี
(พระพุทธบาท, หนองแก)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   10/04/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
24 สกพ-บ-(1) 61/044 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท อีเลคตริก้า เอเชีย เพาเวอร์ จำกัด   บริษัท อีเลคตริก้า เอเชีย เพาเวอร์ จำกัด(ผู้ร่วมลงทุน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สำนักงานกิจการพลังงาน)   กรุงเทพมหานคร
(หนองจอก, คลองสิบสอง)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   09/04/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
25 สกพ-บ-(1) 61/043 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด   บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์ผู้ผลิตยางพาราสุราษฎร์ธานี จำกัด)   สุราษฎร์ธานี
(พุนพิน, ท่าโรงช้าง)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   09/04/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
26 สกพ-บ-(1) 61/047 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด   บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (สหกรณ์การเกษตรกะทูน จำกัด)   นครศรีธรรมราช
(พิปูน, กะทูน)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   23/04/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
27 สกพ-บ-(1) 61/042 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ไทย กรีน จำกัด   บริษัท ไทย กรีน จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านดินนา จำกัด)   กระบี่
(คลองท่อม, คลองพน)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   09/04/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
28 สกพ-บ-(1) 61/046 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด   บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี จำกัด)   เพชรบูรณ์
(วิเชียรบุรี, พุขาม)
 
เขตที่ 3 (นครสวรรค์)   23/04/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
29 สกพ-บ-(1) 61/041 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ไทย กรีน จำกัด   บริษัท ไทย กรีน จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรโนนสัง จำกัด)   หนองบัวลำภู
(โนนสัง, บ้านค้อ)
 
เขตที่ 4 (ขอนแก่น)   09/04/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
30 สกพ-บ-(1) 61/040 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท พีเคที กรีน จำกัด   บริษัท พีเคที กรีน จำกัด (ผู้สนับสนุนสหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จำกัด)   ชัยภูมิ
(เมืองชัยภูมิ, บ้านเล่า)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   09/04/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
31 สกพ-บ-(1) 61/039 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ไอคิว กู๊ด จำกัด   บริษัท ไอคิว กู๊ด จำกัด (ผู้สนับสนุนสหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งจังหวัดแพร่ จำกัด)   แพร่
(เมืองแพร่, วังธง)
 
เขตที่ 2 (พิษณุโลก)   09/04/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
32 สกพ-บ-(1) 61/038 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)   บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) สาขาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลพบุรี)   สระบุรี
(พระพุทธบาท, หนองแก)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   09/04/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
33 สกพ-บ-(1) 61/063 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด   บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด   ประจวบคีรีขันธ์
(บางสะพานน้อย, ช้างแรก)
 
เขตที่ 10 (ราชบุรี)   21/05/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
34 สกพ-บ-(1) 61/037 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)   บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) สาขาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลพบุรี)   สระบุรี
(พระพุทธบาท, หนองแก)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   05/04/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
35 สกพ-บ-(1) 61/035 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   บริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   อุดรธานี
(ศรีธาตุ, บ้านโปร่ง)
 
เขตที่ 4 (ขอนแก่น)   03/04/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
36 สกพ-บ-(1) 61/034 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   บริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   อุดรธานี
(ศรีธาตุ, บ้านโปร่ง)
 
เขตที่ 4 (ขอนแก่น)   03/04/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
37 สกพ-บ-(134) 61/032 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)   บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)   สระบุรี
(แก่งคอย, ทับกวาง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   29/03/2561       จำหน่ายเรื่องออกแล้ว  
(0)
 
38 สกพ-บ-(34) 61/031   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท สงวนวงษ์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด   บริษัท สงวนวงษ์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด   นครราชสีมา
(เมืองนครราชสีมา, หนองบัวศาลา)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   22/03/2561   26/03/2561   17/08/2560   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
39 สกพ-บ-(1) 61/033   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บิน่า พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด   บริษัท บิน่า พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด   แพร่
(ลอง, ปากกาง)
 
เขตที่ 2 (พิษณุโลก)   02/04/2561   03/04/2561   17/04/2561   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
40 สกพ-บ-(1) 61/029 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ชุมชนพลังงานสะอาด จำกัด   บริษัท ชุมชนพลังงานสะอาด จำกัด   พิษณุโลก
(พรหมพิราม, ดงประคำ)
 
เขตที่ 2 (พิษณุโลก)   19/03/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 

สีฟ้า เปิดให้แสดงความคิดเห็น สีเทา ปิดรับการแสดงความคิดเห็น