รายชื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตฯ
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
เขต
select
จังหวัด
select
วันที่ยื่นคำขอ ปฏิทิน  ถึง  ปฏิทิน
วันที่เอกสารครบ ปฏิทิน  ถึง  ปฏิทิน
   
ลำดับเลขที่แบบคำขอประเภทใบอนุญาตชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัด
(อำเภอ, ตำบล)
เขตวันที่ยื่นคำขอวันที่รับคำขอวันที่เอกสารทั้งหมดครบสถานะปัจจุบันแสดงความคิดเห็น
(จำนวน)
Page size: Displaying page 1 of 26, items from 1 to 40 of 1031.

Page: of 26

1 สกพ-บ-(1) 61/045 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)   บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) สาขาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลพบุรี)   สระบุรี
(พระพุทธบาท, หนองแก)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   10/04/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
2 สกพ-บ-(1) 61/044 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท อีเลคตริก้า เอเชีย เพาเวอร์ จำกัด   บริษัท อีเลคตริก้า เอเชีย เพาเวอร์ จำกัด(ผู้ร่วมลงทุน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สำนักงานกิจการพลังงาน)   กรุงเทพมหานคร
(หนองจอก, คลองสิบสอง)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   09/04/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
3 สกพ-บ-(1) 61/043 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด   บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์ผู้ผลิตยางพาราสุราษฎร์ธานี จำกัด)   สุราษฎร์ธานี
(พุนพิน, ท่าโรงช้าง)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   09/04/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
4 สกพ-บ-(1) 61/042 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ไทย กรีน จำกัด   บริษัท ไทย กรีน จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านดินนา จำกัด)   กระบี่
(คลองท่อม, คลองพน)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   09/04/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
5 สกพ-บ-(1) 61/041 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ไทย กรีน จำกัด   บริษัท ไทย กรีน จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรโนนสัง จำกัด)   หนองบัวลำภู
(โนนสัง, บ้านค้อ)
 
เขตที่ 4 (ขอนแก่น)   09/04/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
6 สกพ-บ-(1) 61/040 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท พีเคที กรีน จำกัด   บริษัท พีเคที กรีน จำกัด (ผู้สนับสนุนสหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จำกัด)   ชัยภูมิ
(เมืองชัยภูมิ, บ้านเล่า)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   09/04/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
7 สกพ-บ-(1) 61/039 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ไอคิว กู๊ด จำกัด   บริษัท ไอคิว กู๊ด จำกัด (ผู้สนับสนุนสหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งจังหวัดแพร่ จำกัด)   แพร่
(เมืองแพร่, วังธง)
 
เขตที่ 2 (พิษณุโลก)   09/04/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
8 สกพ-บ-(1) 61/038 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)   บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) สาขาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลพบุรี)   สระบุรี
(พระพุทธบาท, หนองแก)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   09/04/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
9 สกพ-บ-(1) 61/037 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)   บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) สาขาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลพบุรี)   สระบุรี
(พระพุทธบาท, หนองแก)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   05/04/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
10 สกพ-บ-(1) 61/035 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   บริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   อุดรธานี
(ศรีธาตุ, บ้านโปร่ง)
 
เขตที่ 4 (ขอนแก่น)   03/04/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
11 สกพ-บ-(1) 61/034 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   บริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   อุดรธานี
(ศรีธาตุ, บ้านโปร่ง)
 
เขตที่ 4 (ขอนแก่น)   03/04/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
12 สกพ-บ-(134) 61/032 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)   บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)   สระบุรี
(แก่งคอย, ทับกวาง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   29/03/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
13 สกพ-บ-(34) 61/031   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท สงวนวงษ์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด   บริษัท สงวนวงษ์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด   นครราชสีมา
(เมืองนครราชสีมา, หนองบัวศาลา)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   22/03/2561   26/03/2561   17/08/2560   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
14 สกพ-บ-(1) 61/033   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บิน่า พูรี่ พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท บิน่า พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด   แพร่
(ลอง, ปากกาง)
 
เขตที่ 2 (พิษณุโลก)   02/04/2561   23/04/2561   17/04/2561   อยู่ระหว่างจัดทำความเห็นเพื่อเสนอ กกพ.  
(0)
 
15 สกพ-บ-(1) 61/029 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ชุมชนพลังงานสะอาด จำกัด   บริษัท ชุมชนพลังงานสะอาด จำกัด   พิษณุโลก
(พรหมพิราม, ดงประคำ)
 
เขตที่ 2 (พิษณุโลก)   19/03/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
16 สกพ-บ-(14) 61/036 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด   บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด   ราชบุรี
(บ้านโป่ง, เขาขลุง)
 
เขตที่ 10 (ราชบุรี)   04/04/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
17 สกพ-บ-(134) 61/023 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ซีพีพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   บริษัท ซีพีพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   นครราชสีมา
(สีคิ้ว, มิตรภาพ)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   14/03/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
18 สกพ-บ-(1) 61/030 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชนแดน) จำกัด   บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชนแดน) จำกัด   เพชรบูรณ์
(ชนแดน, ชนแดน)
 
เขตที่ 3 (นครสวรรค์)   20/03/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
19 สกพ-บ-(1) 61/022 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชัยบาดาล) จำกัด   บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชัยบาดาล) จำกัด   สุราษฎร์ธานี
(บ้านนาเดิม, บ้านนา)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   14/03/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
20 สกพ-บ-(1) 61/028 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)   บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)   กรุงเทพมหานคร
(ลาดกระบัง, ทับยาว)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   15/03/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
21 สกพ-บ-(1) 61/026 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)   บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)   นนทบุรี
(ไทรน้อย, ไทรใหญ่)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   15/03/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
22 สกพ-บ-(1) 61/025 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)   บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)   ฉะเชิงเทรา
(เมืองฉะเชิงเทรา, คลองหลวงแพ่ง)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   15/03/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
23 สกพ-บ-(1) 61/024 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)   บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)   สมุทรปราการ
(บางบ่อ, คลองด่าน)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   14/03/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
24 สกพ-บ-(1) 61/019 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)   บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) สาขาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลพบุรี)   สระบุรี
(พระพุทธบาท, หนองแก)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   08/03/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
25 สกพ-บ-(134) 61/017 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)   บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)   สระบุรี
(แก่งคอย, ทับกวาง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   08/03/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
26 สกพ-บ-(1) 61/021 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ชายน์ เอนเนอร์จี จำกัด   โครงการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดิน ขนาด 4 เมกะวัตต์ ที่ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์   บุรีรัมย์
(ลำปลายมาศ, โคกกลาง)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   12/03/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
27 สกพ-บ-(1) 61/020 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บีม คอร์ปอเรชั่น จำกัด   โครงการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดิน ขนาด 5 เมกะวัตต์ ที่ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น   ขอนแก่น
(กระนวน, หนองโก)
 
เขตที่ 4 (ขอนแก่น)   12/03/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
28 สกพ-บ-(1) 61/016 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด   บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด   สระบุรี
(พระพุทธบาท, เขาวง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   05/03/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
29 สกพ-บ-(1) 61/015   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เสริมสร้าง โซลาร์ จำกัด   บริษัท เสริมสร้าง โซลาร์ จำกัด   ราชบุรี
(จอมบึง, รางบัว)
 
เขตที่ 10 (ราชบุรี)   02/03/2561   29/03/2561   20/03/2561   อยู่ระหว่างการรอชำระเงิน  
(0)
 
30 สกพ-บ-(1) 61/027 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ 1 จำกัด   บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ 1 จำกัด   กรุงเทพมหานคร
(หนองจอก, คลองสิบสอง)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   15/03/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
31 สกพ-บ-(1) 61/018 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)   บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) สาขาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุพรรณบุรี)   กาญจนบุรี
(ท่าม่วง, พังตรุ)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   08/03/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
32 สกพ-บ-(4) 61/014   จำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด   บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด   พระนครศรีอยุธยา
(บางปะอิน, บ้านเลน)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   28/02/2561   15/03/2561   07/03/2561   ชำระเงินแล้วอยู่ระหว่างจัดทำใบอนุญาต  
(0)
 
33 สกพ-บ-(1) 61/012 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เอส.เอส.เอ็ม.อินดัสตรี จำกัด   บริษัท เอส.เอส.เอ็ม.อินดัสตรี จำกัด (องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ณ นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกทรายขาว)   จันทบุรี
(สอยดาว, ทรายขาว)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   20/02/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
34 สกพ-บ-(1) 61/013 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด   บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด   สระบุรี
(บ้านหมอ, บางโขมด)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   27/02/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
35 สกพ-บ-(1) 61/010 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ซันฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   บริษัท ซันฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   สระบุรี
(วังม่วง, คำพราน)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   14/02/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
36 สกพ-บ-(1) 61/011 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เอส.เอส.เอ็ม.อินดัสตรี จำกัด   บริษัท เอส.เอส.เอ็ม.อินดัสตรี จำกัด(ผู้สนับสนุนสหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด)   พะเยา
(เมืองพะเยา, บ้านต๊ำ)
 
เขตที่ 1 (เชียงใหม่)   20/02/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
37 สกพ-บ-(1) 61/008 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท วีพี สตาร์ซ (2000) จำกัด   บริษัท วีพี สตาร์ซ (2000) จำกัด   นครราชสีมา
(เสิงสาง, เสิงสาง)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   08/02/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
38 สกพ-บ-(1) 61/007 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท อิมเพรส เอทานอล จำกัด   บริษัท อิมเพรส เอทานอล จำกัด   ฉะเชิงเทรา
(พนมสารคาม, เขาหินซ้อน)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   08/02/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
39 สกพ-บ-(134) 61/004 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ร่วมกำลาภพาวเวอร์ จำกัด   บริษัท ร่วมกำลาภพาวเวอร์ จำกัด   เพชรบูรณ์
(บึงสามพัน, หนองแจง)
 
เขตที่ 3 (นครสวรรค์)   23/01/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
40 สกพ-บ-(1) 55/004   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)   บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขา 3   นครสวรรค์
(เมืองนครสวรรค์, บ้านมะเกลือ)
 
เขตที่ 3 (นครสวรรค์)   22/01/2555   22/01/2555     จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 

สีฟ้า เปิดให้แสดงความคิดเห็น สีเทา ปิดรับการแสดงความคิดเห็น