รายชื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตฯ
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
เขต
select
จังหวัด
select
วันที่ยื่นคำขอ ปฏิทิน  ถึง  ปฏิทิน
วันที่เอกสารครบ ปฏิทิน  ถึง  ปฏิทิน
   
ลำดับเลขที่แบบคำขอประเภทใบอนุญาตชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัด
(อำเภอ, ตำบล)
เขตวันที่ยื่นคำขอวันที่รับคำขอวันที่เอกสารทั้งหมดครบสถานะปัจจุบันแสดงความคิดเห็น
(จำนวน)
Page size: Displaying page 1 of 25, items from 1 to 40 of 969.

Page: of 25

1 สกพ-บ-(1) 60/116 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท สยามเพาเวอร์ โครงการ 2 จำกัด   บริษัท สยามเพาเวอร์ โครงการ 2 จำกัด   ระยอง
(บ้านค่าย, หนองละลอก)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   18/10/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
2 สกพ-บ-(134) 60/115 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เทอร์มัล เทค เอ็นเนอร์ยี จำกัด   บริษัท เทอร์มัล เทค เอ็นเนอร์ยี จำกัด   พิจิตร
(วชิรบารมี, หนองหลุม)
 
เขตที่ 2 (พิษณุโลก)   13/10/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
3 สกพ-บ-(1) 60/114 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ศแบงยั่งยืน พิจิตร จำกัด   บริษัท ศแบงยั่งยืน พิจิตร จำกัด   พิจิตร
(วชิรบารมี, หนองหลุม)
 
เขตที่ 2 (พิษณุโลก)   13/10/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
4 สกพ-บ-(1) 60/113 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)   บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) สาขาป่าบอน   พัทลุง
(ป่าบอน, ป่าบอน)
 
เขตที่ 12 (สงขลา)   12/10/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
5 สกพ-บ-(1) 60/109 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด   บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด   สมุทรสาคร
(เมืองสมุทรสาคร, โคกขาม)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   05/10/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
6 สกพ-บ-(3) 60/107 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1 จำกัด   บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1 จำกัด   นครราชสีมา
(เมืองนครราชสีมา, หนองระเวียง)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   03/10/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
7 สกพ-บ-(3) 60/106 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จำกัด   บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จำกัด   นครราชสีมา
(เมืองนครราชสีมา, หนองระเวียง)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   03/10/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
8 สกพ-บ-(3) 60/105 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด   บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด   สระบุรี
(หนองแค, หนองปลาหมอ)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   02/10/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
9 สกพ-บ-(14) 60/099 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด   บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด   พระนครศรีอยุธยา
(อุทัย, สามบัณฑิต)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   27/09/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
10 สกพ-บ-(1) 60/108 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด   บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด   ชลบุรี
(พานทอง, บ้านเก่า)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   03/10/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
11 สกพ-บ-(1) 60/111 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด   บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด   ฉะเชิงเทรา
(บ้านโพธิ์, แสนภูดาษ)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   10/10/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
12 สกพ-บ-(1) 60/098 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เอ ไอ คิว เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   บริษัท เอ ไอ คิว เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สหกรณ์การเกษตรสนามชัยเขต)   ฉะเชิงเทรา
(สนามชัยเขต, คู้ยายหมี)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   11/09/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
13 สกพ-บ-(3) 60/097 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด   บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด   สระบุรี
(แก่งคอย, บ้านป่า)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   04/09/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
14 สกพ-บ-(1) 60/096 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   โรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์   ชัยภูมิ
(คอนสาร, ทุ่งลุยลาย)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   04/09/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
15 สกพ-บ-(1) 60/095 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด   บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด   ระยอง
(เมืองระยอง, มาบตาพุด)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   30/08/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
16 สกพ-บ-(134) 60/093   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ปัญจพล พัลพ์ อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)   บริษัท ปัญจพล พัลพ์ อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)   พระนครศรีอยุธยา
(บางไทร, ห่อหมก)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   29/08/2560   15/06/2560   25/07/2560   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
17 สกพ-บ-(1) 60/094 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ลมลิกอร์ จำกัด   บริษัท ลมลิกอร์ จำกัด   นครศรีธรรมราช
(ปากพนัง, บ้านเพิง)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   29/08/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
18 สกพ-บ-(34) 60/092 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด   บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด   ชลบุรี
(พานทอง, บ้านเก่า)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   24/08/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
19 สกพ-บ-(1) 60/110 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด   บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด   แพร่
(ร้องกวาง, ไผ่โทน)
 
เขตที่ 2 (พิษณุโลก)   05/10/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
20 สกพ-บ-(1) 60/091 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด   บริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด   เพชรบุรี
(ท่ายาง, ท่าแลง)
 
เขตที่ 10 (ราชบุรี)   12/08/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
21 สกพ-บ-(1) 60/090 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด   บริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด   เพชรบุรี
(ท่ายาง, ท่าแลง)
 
เขตที่ 10 (ราชบุรี)   11/08/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
22 สกพ-บ-(1) 60/089 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   -- เลือก --   ฉะเชิงเทรา
(บางปะกง, บางวัว)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   10/08/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
23 สกพ-บ-(1) 60/087   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)   บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)   สระบุรี
(แก่งคอย, ทับกวาง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   08/08/2560   27/09/2560   29/08/2560   ชำระเงินแล้วอยู่ระหว่างจัดทำใบอนุญาต  
(0)
 
24 สกพ-บ-(1) 60/083 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จำกัด   บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จำกัด   ระยอง
(ปลวกแดง, มาบยางพร)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   03/08/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
25 สกพ-บ-(1) 60/104 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บ้านชวน พัฒนา จำกัด   บริษัท บ้านชวน พัฒนา จำกัด   ชัยภูมิ
(บำเหน็จณรงค์, โคกเพชรพัฒนา)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   27/09/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
26 สกพ-บ-(1) 60/103 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เบญจรัตน์ พัฒนา จำกัด   บริษัท เบญจรัตน์ พัฒนา จำกัด   ชัยภูมิ
(เทพสถิต, วะตะแบก)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   27/09/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
27 สกพ-บ-(1) 60/102 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท นายางกลัก พลังลม จำกัด   บริษัท นายางกลัก พลังลม จำกัด   ชัยภูมิ
(ซับใหญ่, ท่ากูบ)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   27/09/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
28 สกพ-บ-(1) 60/101 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท โป่งนก พัฒนา จำกัด   บริษัท โป่งนก พัฒนา จำกัด   ชัยภูมิ
(เทพสถิต, วะตะแบก)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   27/09/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
29 สกพ-บ-(1) 60/100 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท นายางกลัก พัฒนา จำกัด   บริษัท นายางกลัก พัฒนา จำกัด   ชัยภูมิ
(ซับใหญ่, ซับใหญ่)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   27/09/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
30 สกพ-บ-(34) 60/088 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด   บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด   ระยอง
(ปลวกแดง, มาบยางพร)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   09/08/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
31 สกพ-บ-(1) 60/081 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ไทย อินติเกรท ปาล์ม ออยล์ จำกัด   บริษัท ไทยอินติเกรท ปาล์มออยล์ จำกัด   กระบี่
(อ่าวลึก, อ่าวลึกใต้)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   20/07/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
32 สกพ-บ-(1) 60/079   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   สมุทรปราการ
(เมืองสมุทรปราการ, แพรกษา)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   19/07/2560   10/10/2560   10/10/2560   ชำระเงินแล้วอยู่ระหว่างจัดทำใบอนุญาต  
(0)
 
33 สกพ-บ-(1) 60/076 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เกษตรสมบูรณ์ ไบโอก๊าซ จำกัด   บริษัท เกษตรสมบูรณ์ ไบโอก๊าซ จำกัด   ชัยภูมิ
(เกษตรสมบูรณ์, บ้านยาง)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   14/07/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
34 สกพ-บ-(1) 60/075 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เนเปีย เพาเวอร์ จำกัด   บริษัท เนเปีย เพาเวอร์ จำกัด   ชัยภูมิ
(เกษตรสมบูรณ์, บ้านยาง)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   14/07/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
35 สกพ-บ-(1) 60/080   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด   บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด   ราชบุรี
(บ้านโป่ง, เบิกไพร)
 
เขตที่ 10 (ราชบุรี)   19/07/2560   19/10/2560   02/10/2560   อยู่ระหว่างการแจ้งผลและรอยืนยันข้อมูล  
(0)
 
36 สกพ-บ-(134) 60/073 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด   บริษัท ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด   นครสวรรค์
(หนองบัว, หนองกลับ)
 
เขตที่ 3 (นครสวรรค์)   06/07/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
37 สกพ-บ-(4) 60/074 (ช)   จำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด   บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด   สระบุรี
(แก่งคอย, บ้านป่า)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   12/07/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
38 สกพ-บ-(134) 60/072 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เกษตรผล เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด   บริษัท เกษตรผล เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (โครงการที่ 1)   อุดรธานี
(กุมภวาปี, ปะโค)
 
เขตที่ 4 (ขอนแก่น)   05/07/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
39 สกพ-บ-(1) 60/112 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เอสเอ็มที ไบโอแมส จำกัด   บริษัท เอสเอ็มที ไบโอแมส จำกัด   ลพบุรี
(ท่าวุ้ง, เขาสมอคอน)
 
เขตที่ 3 (นครสวรรค์)   11/10/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
40 สกพ-บ-(1) 60/071 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด   บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด   นครสวรรค์
(หนองบัว, หนองบัว)
 
เขตที่ 3 (นครสวรรค์)   26/06/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 

สีฟ้า เปิดให้แสดงความคิดเห็น สีเทา ปิดรับการแสดงความคิดเห็น