รายชื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตฯ
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
เขต
select
จังหวัด
select
วันที่ยื่นคำขอ ปฏิทิน  ถึง  ปฏิทิน
วันที่เอกสารครบ ปฏิทิน  ถึง  ปฏิทิน
   
ลำดับเลขที่แบบคำขอประเภทใบอนุญาตชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัด
(อำเภอ, ตำบล)
เขตวันที่ยื่นคำขอวันที่รับคำขอวันที่เอกสารทั้งหมดครบสถานะปัจจุบันแสดงความคิดเห็น
(จำนวน)
Page size: Displaying page 1 of 27, items from 1 to 40 of 1077.

Page: of 27

1 สกพ-บ-(1) 61/091 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เอส.เอส.เอ็ม.อินดัสตรี จำกัด   บริษัท เอส.เอส.เอ็ม.อินดัสตรี จำกัด(ผู้สนับสนุนสหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด)   พะเยา
(เมืองพะเยา, บ้านต๊ำ)
 
เขตที่ 1 (เชียงใหม่)   17/08/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
2 สกพ-บ-(1) 61/088 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เอส.เอส.เอ็ม.อินดัสตรี จำกัด   บริษัท เอส.เอส.เอ็ม.อินดัสตรี จำกัด (ผู้ร่วมลงทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ณ นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกทรายขาว)   จันทบุรี
(สอยดาว, ทรายขาว)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   16/08/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
3 สกพ-บ-(1) 61/090 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด   โครงการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาด 1.5 เมกะวัตต์   สระบุรี
(บ้านหมอ, บ้านครัว)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   17/08/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
4 สกพ-บ-(134) 61/087 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท อี เอส พลังงาน จำกัด   บริษัท อี เอส พลังงาน จำกัด   สระแก้ว
(วังสมบูรณ์, วังใหม่)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   15/08/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
5 สกพ-บ-(1) 61/086 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท โชคยืนยงอุตสาหกรรม จำกัด   บริษัท โชคยืนยงอุตสาหกรรม จำกัด   นครราชสีมา
(ขามทะเลสอ, โป่งแดง)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   13/08/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
6 สกพ-บ-(1) 61/085   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด   บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์)   ฉะเชิงเทรา
(แปลงยาว, หัวสำโรง)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   09/08/2561   16/08/2561   09/08/2561   อยู่ระหว่าง กกพ. พิจารณา  
(0)
 
7 สกพ-บ-(1) 61/084 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เค-วัน เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด   บริษัท เค-วัน เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์โคนมอำเภอปะคำ จำกัด)   บุรีรัมย์
(ปะคำ, ปะคำ)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   09/08/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
8 สกพ-บ-(1) 61/089 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูหลวง) จำกัด   บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูหลวง) จำกัด   เลย
(วังสะพุง, โคกขมิ้น)
 
เขตที่ 4 (ขอนแก่น)   16/08/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
9 สกพ-บ-(14) 61/082 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ศรีเจ้าพระยา จำกัด   บริษัท ศรีเจ้าพระยา จำกัด (บริษัท ยูนิค ซี โปรดักส์ จำกัด เฟส 2)   ชลบุรี
(ศรีราชา, บ่อวิน)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   26/07/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
10 สกพ-บ-(14) 61/081 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ศรีเจ้าพระยา จำกัด   บริษัท ศรีเจ้าพระยา จำกัด ผู้ดำเนินการของโครงการ บริษัท ยูนิค ซี โปรดักส์ จำกัด เฟส 1   ชลบุรี
(ศรีราชา, บ่อวิน)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   26/07/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
11 สกพ-บ-(134) 61/076 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท แอล ที ซี การเกษตร จำกัด   บริษัท แอล ที ซี การเกษตร จำกัด สาขาสูงเนิน   นครราชสีมา
(สูงเนิน, สูงเนิน)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   22/06/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
12 สกพ-บ-(1) 61/077 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด   โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมและหน่วยผลิตไฟฟ้า   ระยอง
(เมืองระยอง, มาบตาพุด)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   29/06/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
13 สกพ-บ-(4) 61/079 (ช)   จำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด   บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด   ระยอง
(บ้านค่าย, หนองละลอก)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   04/07/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
14 สกพ-บ-(1) 61/071   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด   บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด   สระบุรี
(แก่งคอย, บ้านป่า)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   07/06/2561   25/07/2561   13/07/2561   อยู่ระหว่างการรอชำระเงิน  
(0)
 
15 สกพ-บ-(4) 61/075   จำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด   บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด   พระนครศรีอยุธยา
(บางปะอิน, บ้านโพ)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   15/06/2561   26/07/2561   13/07/2561   อยู่ระหว่างการรอชำระเงิน  
(0)
 
16 สกพ-บ-(14) 61/072   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 3 จำกัด   บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 3 จำกัด (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)   ปทุมธานี
(คลองหลวง, คลองหนึ่ง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   08/06/2561   16/08/2561   10/07/2561   อยู่ระหว่างการแจ้งผลและรอยืนยันข้อมูล  
(0)
 
17 สกพ-บ-(1) 61/070 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด   โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมและหน่วยผลิตไฟฟ้า   ระยอง
(เมืองระยอง, มาบตาพุด)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   06/06/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
18 สกพ-บ-(134) 61/069   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)   บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (โครงการ 40 เมกะวัตต์)   สระบุรี
(แก่งคอย, ทับกวาง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   06/06/2561   04/07/2561   30/05/2561   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
19 สกพ-บ-(1) 61/068   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เชาวน์ดีสตาร์ช (2004) จำกัด   บริษัท เชาวน์ดีสตาร์ช (2004) จำกัด   นครราชสีมา
(ด่านขุนทด, หินดาด)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   04/06/2561   15/06/2561   15/06/2561   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
20 สกพ-บ-(1) 61/066 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ปัตตานีมุ่งพัฒนาไบโอแก๊ส จำกัด   บริษัท ปัตตานีมุ่งพัฒนาไบโอแก๊ส จำกัด   ปัตตานี
(หนองจิก, บางเขา)
 
เขตที่ 12 (สงขลา)   02/06/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
21 สกพ-บ-(4) 61/065 (ช)   จำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท ตั้งแซเยี้ยงกรีนพาวเวอร์ จำกัด   บริษัท ตั้งแซเยี้ยงกรีนพาวเวอร์ จำกัด   ศรีสะเกษ
(โนนคูณ, โนนค้อ)
 
เขตที่ 5 (อุบลราชธานี)   24/05/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
22 สกพ-บ-(134) 61/064 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท บ้านโป่ง กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด   บริษัท บ้านโป่ง กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด   ราชบุรี
(บ้านโป่ง, เบิกไพร)
 
เขตที่ 10 (ราชบุรี)   22/05/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
23 สกพ-บ-(1) 61/073 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)   โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5 เมกะวัตต์ สหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อำเภอกระแสสินธุ์ จำกัด   สงขลา
(กระแสสินธุ์, เชิงแส)
 
เขตที่ 12 (สงขลา)   11/06/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
24 สกพ-บ-(1) 61/062 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เรืองสิริวรรณ จำกัด   บริษัท เรืองสิริวรรณ จำกัด (โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ)   อุดรธานี
(เมืองอุดรธานี, บ้านตาด)
 
เขตที่ 4 (ขอนแก่น)   17/05/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
25 สกพ-บ-(1) 61/060 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เรืองสิริวรรณ จำกัด   โรงไฟฟ้า ก๊าซชีวภาพ   อุดรธานี
(เมืองอุดรธานี, บ้านตาด)
 
เขตที่ 4 (ขอนแก่น)   11/05/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
26 สกพ-บ-(1) 61/061 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ขอนแก่น
(เมืองขอนแก่น, ในเมือง)
 
เขตที่ 4 (ขอนแก่น)   16/05/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
27 สกพ-บ-(4) 61/080 (ช)   จำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่าเพาเวอร์3 จำกัด   บริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่าเพาเวอร์3 จำกัด   กระบี่
(อ่าวลึก, คลองยา)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   16/07/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
28 สกพ-บ-(1) 61/056 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จำกัด   บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จำกัด   สมุทรปราการ
(บางพลี, บางโฉลง)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   03/05/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
29 สกพ-บ-(1) 61/067 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท โพลีวิชั่น พรีซิชั่น โมลด์ จำกัด   บริษัท โพลีวิชั่น พรีซิชั่น โมลด์ จำกัด   ชลบุรี
(เมืองชลบุรี, หนองข้างคอก)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   02/06/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
30 สกพ-บ-(1) 61/054   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)   บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) (โครงการ 6 MW)   สระบุรี
(เฉลิมพระเกียรติ, บ้านแก้ง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   30/04/2561   19/06/2561   07/06/2561   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
31 สกพ-บ-(34) 61/074 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด   โรงงานผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดติดตั้งบนพื้นดิน กำลังการผลิต 4.0 เมกะวัตต์ (ทุ่งสง)   นครศรีธรรมราช
(ทุ่งสง, ที่วัง)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   15/06/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
32 สกพ-บ-(1) 61/053   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)   บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)   พระนครศรีอยุธยา
(วังน้อย, ลำไทร)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   25/04/2561   26/06/2561   11/06/2561   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
33 สกพ-บ-(134) 61/049   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เกษตรผล เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด   บริษัท เกษตรผล เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (โครงการ 1)   อุดรธานี
(กุมภวาปี, ปะโค)
 
เขตที่ 4 (ขอนแก่น)   24/04/2561   07/05/2561   16/05/2561   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
34 สกพ-บ-(1) 61/055 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจี ทู จำกัด   บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจี ทู จำกัด (โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 4.999 MW สหกรณ์การเกษตรโนนไทย)   นครราชสีมา
(โนนไทย, ด่านจาก)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   01/05/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
35 สกพ-บ-(1) 61/048 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัด   บริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัด   สระแก้ว
(วัฒนานคร, หนองน้ำใส)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   24/04/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
36 สกพ-บ-(1) 61/058 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จำกัด   บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จำกัด   สุพรรณบุรี
(อู่ทอง, สระยายโสม)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   09/05/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
37 สกพ-บ-(1) 61/045 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)   บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) สาขาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลพบุรี)   สระบุรี
(พระพุทธบาท, หนองแก)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   10/04/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
38 สกพ-บ-(1) 61/044   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท อีเลคตริก้า เอเชีย เพาเวอร์ จำกัด   บริษัท อีเลคตริก้า เอเชีย เพาเวอร์ จำกัด(ผู้ร่วมลงทุน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สำนักงานกิจการพลังงาน)   กรุงเทพมหานคร
(หนองจอก, คลองสิบสอง)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   09/04/2561   02/08/2561   03/08/2561   อยู่ระหว่างการรอชำระเงิน  
(0)
 
39 สกพ-บ-(1) 61/043   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด   บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์ผู้ผลิตยางพาราสุราษฎร์ธานี จำกัด)   สุราษฎร์ธานี
(พุนพิน, ท่าโรงช้าง)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   09/04/2561   26/06/2561   15/06/2561   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
40 สกพ-บ-(1) 61/047 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด   บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (สหกรณ์การเกษตรกะทูน จำกัด)   นครศรีธรรมราช
(พิปูน, กะทูน)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   23/04/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 

สีฟ้า เปิดให้แสดงความคิดเห็น สีเทา ปิดรับการแสดงความคิดเห็น