รายชื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตฯ
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
เขต
select
จังหวัด
select
วันที่ยื่นคำขอ ปฏิทิน  ถึง  ปฏิทิน
วันที่เอกสารครบ ปฏิทิน  ถึง  ปฏิทิน
   
ลำดับเลขที่แบบคำขอประเภทใบอนุญาตชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัด
(อำเภอ, ตำบล)
เขตวันที่ยื่นคำขอวันที่รับคำขอวันที่เอกสารทั้งหมดครบสถานะปัจจุบันแสดงความคิดเห็น
(จำนวน)
Page size: Displaying page 1 of 30, items from 1 to 40 of 1172.

Page: of 30

1 สกพ-บ-(14) 62/045 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ศแบงยั่งยืน พิจิตร จำกัด   บริษัท ศแบงยั่งยืน พิจิตร จำกัด   พิจิตร
(วชิรบารมี, หนองหลุม)
 
เขตที่ 2 (พิษณุโลก)   16/05/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
2 สกพ-บ-(14) 62/043 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด   บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด(ดำเนินการให้กับบริษํท ยูนิค ซี โปรดักส์ จำกัด เฟส 1,2)   ชลบุรี
(ศรีราชา, บ่อวิน)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   08/05/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
3 สกพ-บ-(1) 62/042 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ตังค์คังค์ ผลไม้ จำกัด   บริษัท ตังค์คังค์ ผลไม้ จำกัด   ปทุมธานี
(คลองหลวง, คลองสอง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   08/05/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
4 สกพ-บ-(14) 62/041 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด   บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด   พระนครศรีอยุธยา
(อุทัย, สามบัณฑิต)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   02/05/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
5 สกพ-บ-(1) 62/039 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท กังวาลโพลีเอสเตอร์ จำกัด   บริษัท กังวาลโพลีเอสเตอร์ จำกัด   เพชรบุรี
(เขาย้อย, หนองชุมพล)
 
เขตที่ 10 (ราชบุรี)   25/04/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
6 สกพ-บ-(1) 62/037 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด   บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด   ชลบุรี
(เมืองชลบุรี, คลองตำหรุ)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   22/04/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
7 สกพ-บ-(34) 62/036 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด   บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ชนิดลอยน้ำ-เขาวง2)   สระบุรี
(พระพุทธบาท, เขาวง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   19/04/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
8 สกพ-บ-(1) 62/035 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท พี.ซี.เอส.ได คาสติ้ง จำกัด   บริษัท พี.ซี.เอส.ได คาสติ้ง จำกัด   นครราชสีมา
(เมืองนครราชสีมา, โคกกรวด)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   18/04/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
9 สกพ-บ-(134) 62/038 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรี่ส์ จำกัด   บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรี่ส์ จำกัด   สุราษฎร์ธานี
(เวียงสระ, เขานิพันธ์)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   25/04/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
10 สกพ-บ-(34) 62/034 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด   บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนพื้นดิน-เขาวง1)   สระบุรี
(พระพุทธบาท, เขาวง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   10/04/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
11 สกพ-บ-(134) 62/033 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   ปราจีนบุรี
(กบินทร์บุรี, บ่อทอง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   03/04/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
12 สกพ-บ-(34) 62/032 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด   บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนพื้นดิน-ท่าหลวง2)   สระบุรี
(บ้านหมอ, บางโขมด)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   02/04/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
13 สกพ-บ-(34) 62/031   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด   บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนพื้นดิน-ท่าหลวง1)   สระบุรี
(บ้านหมอ, บ้านครัว)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   02/04/2562   21/05/2562   22/04/2562   อยู่ระหว่างการแจ้งผลและรอยืนยันข้อมูล  
(0)
 
14 สกพ-บ-(34) 62/030 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด   บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ แก่งคอย 2 )   สระบุรี
(แก่งคอย, บ้านป่า)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   02/04/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
15 สกพ-บ-(1) 62/044 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท หนองคายน่าอยู่ จำกัด   โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร จังหวัดหนองคาย (โครงการโรงไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยชุมชน ขนาดกำลังติดตั้ง 8.0 เมกะวัตต์)   หนองคาย
(เมืองหนองคาย, โพนสว่าง)
 
เขตที่ 4 (ขอนแก่น)   14/05/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
16 สกพ-บ-(1) 62/027 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัด   บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัด   ขอนแก่น
(ชุมแพ, โนนอุดม)
 
เขตที่ 4 (ขอนแก่น)   28/03/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
17 สกพ-บ-(1) 62/022   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท อุตรดิตถ์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด   บริษัท อุตรดิตถ์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด   อุตรดิตถ์
(ตรอน, วังแดง)
 
เขตที่ 2 (พิษณุโลก)   21/03/2562   29/03/2562   20/03/2562   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
18 สกพ-บ-(14) 62/023 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด   บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด สาขาโรงงานซีพี-เมจิ   สระบุรี
(หนองแค, หนองนาก)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   25/03/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
19 สกพ-บ-(1) 62/026 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท นิวไบโอดีเซล จำกัด   บริษัทนิวไบโอดีเซล จำกัด   สุราษฎร์ธานี
(ท่าฉาง, เสวียด)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   28/03/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
20 สกพ-บ-(1) 62/018 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด   โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมและหน่วยผลิตไฟฟ้า   ระยอง
(เมืองระยอง, มาบตาพุด)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   18/03/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
21 สกพ-บ-(1) 62/017   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน)   บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน)   ลพบุรี
(พัฒนานิคม, ช่องสาริกา)
 
เขตที่ 3 (นครสวรรค์)   13/03/2562   14/03/2562   14/03/2562   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
22 สกพ-บ-(4) 62/016   จำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จำกัด   บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จำกัด   นครราชสีมา
(เมืองนครราชสีมา, หนองระเวียง)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   04/03/2562   05/03/2562   27/02/2562   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
23 สกพ-บ-(134) 62/014 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ทีเอสบี บางกอก จำกัด   บริษัท ทีเอสบี บางกอก จำกัด   ปราจีนบุรี
(กบินทร์บุรี, หนองกี่)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   21/02/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
24 สกพ-บ-(1) 62/012   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)   บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)   กาฬสินธุ์
(ท่าคันโท, นาตาล)
 
เขตที่ 5 (อุบลราชธานี)   13/02/2562   08/03/2562   08/03/2562   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
25 สกพ-บ-(14) 62/011 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ไทย-ซันซีป แอสเซท จำกัด   บริษัท ไทย-ซันซีป แอสเซท จำกัด   กรุงเทพมหานคร
(ยานนาวา, ช่องนนทรี)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   10/02/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
26 สกพ-บ-(1) 62/021 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด   บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด   นราธิวาส
(เมืองนราธิวาส, บางปอ)
 
เขตที่ 12 (สงขลา)   19/03/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
27 สกพ-บ-(1) 62/020 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด   บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด   ยะลา
(เมืองยะลา, บุดี)
 
เขตที่ 12 (สงขลา)   19/03/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
28 สกพ-บ-(1) 62/013   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำกัด   บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำกัด   อ่างทอง
(ไชโย, หลักฟ้า)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   27/02/2562   27/02/2562   19/03/2562   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
29 สกพ-บ-(1) 62/010   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด   ชลบุรี
(เมืองชลบุรี, ดอนหัวฬ่อ)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   31/01/2562   19/03/2562   19/03/2562   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
30 สกพ-บ-(1) 62/019 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด   บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด   ยะลา
(เมืองยะลา, บุดี)
 
เขตที่ 12 (สงขลา)   19/03/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
31 สกพ-บ-(1) 62/009   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)   บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)   สระบุรี
(หนองแค, โคกแย้)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   28/01/2562   14/03/2562   12/03/2562   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
32 สกพ-บ-(134) 62/024 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)   บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์สาธารณูปการแห่งที่4   ระยอง
(บ้านฉาง, บ้านฉาง)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   28/03/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
33 สกพ-บ-(1) 62/007   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท สแตนดาร์ด ยูนิตส์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด   บริษัท สแตนดาร์ด ยูนิตส์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด   ลำพูน
(บ้านธิ, บ้านธิ)
 
เขตที่ 1 (เชียงใหม่)   16/01/2562   25/03/2562   13/03/2562   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
34 สกพ-บ-(1) 62/006 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด   บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด   ลำปาง
(แจ้ห่ม, บ้านสา)
 
เขตที่ 1 (เชียงใหม่)   15/01/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
35 สกพ-บ-(14) 62/004 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท บีจี เอ็นซิส จำกัด   บริษัท บีจี เอ็นซิส จำกัด   ปราจีนบุรี
(ศรีมหาโพธิ, หัวหว้า)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   10/01/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
36 สกพ-บ-(1) 61/143   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด   บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด   สมุทรสาคร
(เมืองสมุทรสาคร, นาดี)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   18/12/2561   26/02/2562   27/02/2562   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
37 สกพ-บ-(1) 61/140 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด(มหาชน)   บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด(มหาชน)   ปทุมธานี
(เมืองปทุมธานี, บ้านฉาง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   06/12/2561       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
38 สกพ-บ-(1) 62/005 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท นำวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัด   บริษัท นำวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัด   ฉะเชิงเทรา
(บางปะกง, พิมพา)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   14/01/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
39 สกพ-บ-(1) 61/141   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด   บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด   สมุทรสาคร
(เมืองสมุทรสาคร, ท่าทราย)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   07/12/2561   25/01/2562   07/01/2562   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
40 สกพ-บ-(1) 62/008 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จำกัด   บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จำกัด   สมุทรสาคร
(กระทุ่มแบน, แคราย)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   22/01/2562       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 

สีฟ้า เปิดให้แสดงความคิดเห็น สีเทา ปิดรับการแสดงความคิดเห็น