รายชื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตฯ
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
เขต
select
จังหวัด
select
วันที่ยื่นคำขอ ปฏิทิน  ถึง  ปฏิทิน
วันที่เอกสารครบ ปฏิทิน  ถึง  ปฏิทิน
   
ลำดับเลขที่แบบคำขอประเภทใบอนุญาตชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัด
(อำเภอ, ตำบล)
เขตวันที่ยื่นคำขอวันที่รับคำขอวันที่เอกสารทั้งหมดครบสถานะปัจจุบันแสดงความคิดเห็น
(จำนวน)
Page size: Displaying page 1 of 23, items from 1 to 40 of 887.

Page: of 23

1 สกพ-บ-(1) 60/033 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บางสวรรค์ กรีน จำกัด   บริษัท บางสวรรค์ กรีน จำกัด   สุราษฎร์ธานี
(พระแสง, บางสวรรค์)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   21/04/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
2 สกพ-บ-(1) 60/032 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าพระนครใต้)   สมุทรปราการ
(เมืองสมุทรปราการ, บางโปรง)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   18/04/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
3 สกพ-บ-(1) 60/031 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด   บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด (โครงการ 1)   ระยอง
(เมืองระยอง, เชิงเนิน)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   31/03/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
4 สกพ-บ-(1) 60/028 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บีเอ็มพี โซล่าร์ จำกัด   บริษัท บีเอ็มพี โซล่าร์ จำกัด   สระแก้ว
(วัฒนานคร, ท่าเกวียน)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   21/03/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
5 สกพ-บ-(1) 60/027 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จำกัด   บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จำกัด   กรุงเทพมหานคร
(บางกะปิ, หัวหมาก)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   21/03/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
6 สกพ-บ-(3) 60/030 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท อี อี เอส รีนิวเอเบิล จำกัด   บริษัท อีอีเอสรีนิวเอเบิล จำกัด   อุบลราชธานี
(น้ำยืน, สีวิเชียร)
 
เขตที่ 5 (อุบลราชธานี)   22/03/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
7 สกพ-บ-(1) 60/024 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท โชควัลลภา น้ำมันปาล์ม จำกัด   บริษัท โชควัลลภา น้ำมันปาล์ม จำกัด   พังงา
(คุระบุรี, คุระ)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   15/03/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
8 สกพ-บ-(1) 60/023   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   ราชบุรี
(บ้านโป่ง, ท่าผา)
 
เขตที่ 10 (ราชบุรี)   15/03/2560   28/03/2560   24/03/2560   อยู่ระหว่างการรอชำระเงิน  
(0)
 
9 สกพ-บ-(1) 60/029 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด   บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด   สระบุรี
(หนองแค, หนองปลาหมอ)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   21/03/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
10 สกพ-บ-(1) 60/026   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จำกัด   บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จำกัด   นครราชสีมา
(เมืองนครราชสีมา, หนองระเวียง)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   19/03/2560   27/04/2560   21/04/2560   อยู่ระหว่างจัดทำความเห็นเพื่อเสนอ กกพ.  
(0)
 
11 สกพ-บ-(1) 60/019 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด   บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด   พระนครศรีอยุธยา
(บางปะอิน, บ้านโพ)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   09/03/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
12 สกพ-บ-(1) 60/018   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด   โรงไฟฟ้าบ้านเลน   พระนครศรีอยุธยา
(บางปะอิน, บ้านเลน)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   09/03/2560   04/04/2560   30/03/2560   อยู่ระหว่างการรอชำระเงิน  
(0)
 
13 สกพ-บ-(1) 60/022 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1 จำกัด   บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1 จำกัด   นครราชสีมา
(เมืองนครราชสีมา, หนองระเวียง)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   14/03/2560   27/04/2560   21/04/2560   อยู่ระหว่างจัดทำความเห็นเพื่อเสนอ กกพ.  
(0)
 
14 สกพ-บ-(1) 60/017 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด   บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด   ระยอง
(บ้านค่าย, หนองละลอก)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   08/03/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
15 สกพ-บ-(1) 60/014 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท กรีน เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี จำกัด   บริษัท กรีน เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี จำกัด ( โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากขยะ ชนิดพลังงานความร้อน )   สระแก้ว
(เมืองสระแก้ว, ศาลาลำดวน)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   01/03/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
16 สกพ-บ-(1) 60/015 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เก็บเกี่ยวพลังงานธรรมชาติ จำกัด   บริษัท เก็บเกียวพลังงานธรรมชาติ จำกัด   ชุมพร
(สวี, ครน)
 
เขตที่ 10 (ราชบุรี)   03/03/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
17 สกพ-บ-(1) 60/020 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด   บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด   ปราจีนบุรี
(กบินทร์บุรี, นนทรี)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   09/03/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
18 สกพ-บ-(1) 60/013   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เวนตุส โซลาร์ จำกัด   บริษัท เวนตุส โซลาร์ จำกัด   นครราชสีมา
(ปากช่อง, คลองม่วง)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   27/02/2560   19/04/2560   04/04/2560   ชำระเงินแล้วอยู่ระหว่างจัดทำใบอนุญาต  
(0)
 
19 สกพ-บ-(1) 60/012 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด   บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด   ระยอง
(ปลวกแดง, มาบยางพร)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   17/02/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
20 สกพ-บ-(1) 60/011 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บัวสมหมายผลิตไฟฟ้า จำกัด   บริษัท บัวสมหมายผลิตไฟฟ้า จำกัด   ร้อยเอ็ด
(เมืองร้อยเอ็ด, เหนือเมือง)
 
เขตที่ 5 (อุบลราชธานี)   07/02/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
21 สกพ-บ-(1) 60/010 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บัวสมหมายผลิตไฟฟ้า จำกัด   บริษัท บัวสมหมายผลิตไฟฟ้า จำกัด (โครงการ 2)   ร้อยเอ็ด
(สุวรรณภูมิ, สระคู)
 
เขตที่ 5 (อุบลราชธานี)   07/02/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
22 สกพ-บ-(1) 60/009 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท โคกเจริญ กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   บริษัท โคกเจริญ กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   สระแก้ว
(เมืองสระแก้ว, ศาลาลำดวน)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   06/02/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
23 สกพ-บ-(1) 60/008 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด   บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด   พัทลุง
(ป่าบอน, ป่าบอน)
 
เขตที่ 12 (สงขลา)   04/02/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
24 สกพ-บ-(34) 60/005   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด   บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด   ปทุมธานี
(คลองหลวง, คลองหนึ่ง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   26/01/2560   30/01/2560   30/01/2560   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
25 สกพ-บ-(1) 60/007   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท แอ๊บโซลูท ปาล์ม จำกัด   บริษัท แอ๊บโซลูท ปาล์ม จำกัด   นครศรีธรรมราช
(ทุ่งใหญ่, ทุ่งสัง)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   01/02/2560   24/04/2560   24/04/2560   อยู่ระหว่างการรอชำระเงิน  
(0)
 
26 สกพ-บ-(1) 60/003 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท สี่มุม พาวเวอร์ จำกัด   บริษัท สี่มุม พาวเวอร์ จำกัด   นครปฐม
(กำแพงแสน, สระสี่มุม)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   22/01/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
27 สกพ-บ-(1) 60/021 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   กังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2   นครราชสีมา
(สีคิ้ว, คลองไผ่)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   13/03/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
28 สกพ-บ-(4) 60/002   จำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด   บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด (โครงการ 3)   พระนครศรีอยุธยา
(อุทัย, อุทัย)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   11/01/2560   13/03/2560   27/01/2560   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
29 สกพ-บ-(1) 60/001   ผลิตไฟฟ้า   กองพลพัฒนาที่ 3   ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ   พิษณุโลก
(เมืองพิษณุโลก, สมอแข)
 
เขตที่ 2 (พิษณุโลก)   10/01/2560   10/01/2560   15/12/2559   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
30 สกพ-บ-(1) 60/179 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท สุขสมบูรณ์กรีนเพาเวอร์ จำกัด   บริษัท สุขสมบูรณ์กรีนเพาเวอร์ จำกัด   ชลบุรี
(หนองใหญ่, ห้างสูง)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   09/01/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
31 สกพ-บ-(1) 59/177   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เอ็นแม๊กซ์ โซล่าร์ 2 (พันท้าย) จำกัด   บริษัท เอ็นแม๊กซ์ โซล่าร์ 2 (พันท้าย) จำกัด (ผู้สนับสนุนสหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสาคร จำกัด)   สมุทรสาคร
(เมืองสมุทรสาคร, พันท้ายนรสิงห์)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   28/12/2559   28/12/2559   21/12/2559   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
32 สกพ-บ-(1) 59/178   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เอ็นแม๊กซ์ โซล่าร์ 3 (โคกขาม) จำกัด   บริษัท เอ็นแม๊กซ์ โซล่าร์ 3 (โคกขาม) จำกัด (ผู้สนับสนุนสหกรณ์พัฒนาการประมงมหาชัย จำกัด)   สมุทรสาคร
(เมืองสมุทรสาคร, โคกขาม)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   15/08/2559   28/12/2559   21/12/2559   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
33 สกพ-บ-(1) 59/175   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท แอสต้า พาวเวอร์ จำกัด   บริษัท แอสต้า พาวเวอร์ จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ จำกัด)   สระแก้ว
(อรัญประเทศ, คลองทับจันทร์)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   23/12/2559   23/12/2559   02/12/2559   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
34 สกพ-บ-(34) 60/016 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด   โรงไฟฟ้าตาสิทธิ์2   ระยอง
(ปลวกแดง, ตาสิทธิ์)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   08/03/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
35 สกพ-บ-(34) 59/174   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท กัลฟ์ ทีเอส1 จำกัด   บริษัท กัลฟ์ ทีเอส1 จำกัด   ระยอง
(ปลวกแดง, ตาสิทธิ์)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   23/12/2559   18/04/2560   20/03/2560   อยู่ระหว่างการรอชำระเงิน  
(0)
 
36 สกพ-บ-(1) 59/173   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท โซลเทคโซลูชั่นส์ จำกัด   บริษัท โซลเทคโซลูชั่นส์ จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแปดริ้ว จำกัด)   ฉะเชิงเทรา
(พนมสารคาม, บ้านซ่อง)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   17/12/2559   22/12/2559   22/12/2559   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
37 สกพ-บ-(134) 60/025 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท วี.ซี.พอร์ค แอนด์ โปรเซสซิ่ง จำกัด   บริษัท วี.ซี.พอร์ค แอนด์ โปรเซสซิ่ง จำกัด   ราชบุรี
(ปากท่อ, ทุ่งหลวง)
 
เขตที่ 10 (ราชบุรี)   16/03/2560       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
38 สกพ-บ-(1) 59/164   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ปราจีน โซล่า จำกัด   บริษัท ปราจีน โซล่า จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรเมืองปราจีนบุรี จำกัด)   ปราจีนบุรี
(เมืองปราจีนบุรี, เนินหอม)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   01/12/2559   28/12/2559   19/12/2559   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
39 สกพ-บ-(1) 59/165 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   02/12/2559       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
40 สกพ-บ-(1) 59/163   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 2 จำกัด   บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 2 จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด)   อ่างทอง
(วิเศษชัยชาญ, ท่าช้าง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   25/11/2559   20/12/2559   09/12/2559   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 

สีฟ้า เปิดให้แสดงความคิดเห็น สีเทา ปิดรับการแสดงความคิดเห็น