รายชื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตฯ
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
เขต
select
จังหวัด
select
วันที่ยื่นคำขอ ปฏิทิน  ถึง  ปฏิทิน
วันที่เอกสารครบ ปฏิทิน  ถึง  ปฏิทิน
   
ลำดับเลขที่แบบคำขอประเภทใบอนุญาตชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัด
(อำเภอ, ตำบล)
เขตวันที่ยื่นคำขอวันที่รับคำขอวันที่เอกสารทั้งหมดครบสถานะปัจจุบันแสดงความคิดเห็น
(จำนวน)
Page size: Displaying page 1 of 45, items from 1 to 40 of 1777.

Page: of 45

1 สกพ-บ-(14) 65/191 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (โรงงานนครราชสีมา))   นครราชสีมา
(เมืองนครราชสีมา, หนองระเวียง)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   08/12/2565       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
2 สกพ-บ-(14) 65/190 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (โรงงานไทยน้ำทิพย์ สาขาปทุมธานี))   ปทุมธานี
(เมืองปทุมธานี, บางขะแยง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   08/12/2565       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
3 สกพ-บ-(1) 65/189   ผลิตไฟฟ้า   test   test   กรุงเทพมหานคร
(พระนคร, พระบรมมหาราชวัง)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   06/12/2565   06/12/2565   07/12/2565   อยู่ระหว่างการบันทึกมติการประชุม  
(0)
 
4 สกพ-บ-(134) 65/188 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 3 (ไทยแลนด์) จำกัด   บริษัท กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 3 (ไทยแลนด์) จำกัด (แบบติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำของบริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด)   สิงห์บุรี
(เมืองสิงห์บุรี, โพกรวม)
 
เขตที่ 3 (นครสวรรค์)   02/12/2565       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
5 สกพ-บ-(134) 65/186 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 2 (ไทยแลนด์) จำกัด   บริษัท กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 2 (ไทยแลนด์) จำกัด (ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำของบริษัท สามร้อยยอด จำกัด)   ประจวบคีรีขันธ์
(สามร้อยยอด, ศาลาลัย)
 
เขตที่ 10 (ราชบุรี)   02/12/2565       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
6 สกพ-บ-(14) 65/187 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 3 (ไทยแลนด์) จำกัด   บริษัท กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 3 (ไทยแลนด์) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคา ของบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน))   สระบุรี
(หนองแค, ไผ่ต่ำ)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   02/12/2565       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
7 สกพ-บ-(14) 65/185 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท คลีนเทค โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท คลีนเทค โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด)   กรุงเทพมหานคร
(คลองเตย, พระโขนง)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   02/12/2565       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
8 สกพ-บ-(14) 65/184 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ยิปซัมซิเมนต์ไทย จำกัด   บริษัท ยิปซัมซิเมนต์ไทย จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด)   สระบุรี
(บ้านหมอ, บางโขมด)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   29/11/2565       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
9 สกพ-บ-(134) 65/183 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท หวังดี เอ็นเนอยี จำกัด   บริษัท หวังดี เอ็นเนอยี จำกัด (สาขา 1) โครงการ 3   กำแพงเพชร
(คลองขลุง, คลองขลุง)
 
เขตที่ 2 (พิษณุโลก)   28/11/2565       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
10 สกพ-บ-(134) 65/182 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 2 (ไทยแลนด์) จำกัด   บริษัท กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 2 (ไทยแลนด์) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาของบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) สาขาหนองบุญมาก)   นครราชสีมา
(หนองบุญมาก, หนองบุนนาก)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   28/11/2565       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
11 สกพ-บ-(34) 65/181   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท บลู ไฟร ไบโอ จำกัด   บริษัท บลู ไฟร ไบโอ จำกัด   นครราชสีมา
(ด่านขุนทด, หินดาด)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   24/11/2565   24/11/2565   20/10/2565   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
12 สกพ-บ-(34) 65/180   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท บลู ไฟร ไบโอ จำกัด   บริษัท บลู ไฟร ไบโอ จำกัด   นครราชสีมา
(ด่านขุนทด, หินดาด)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   22/11/2565   24/11/2565   20/10/2565   อยู่ระหว่างการแจ้งผลและรอยืนยันข้อมูล  
(0)
 
13 สกพ-บ-(1) 65/179 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด   บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด   ระยอง
(เมืองระยอง, มาบตาพุด)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   19/11/2565       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
14 สกพ-บ-(4) 65/178 (ช)   จำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด   บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด (สถานี E-BUS ศาลายา)   นครปฐม
(พุทธมณฑล, มหาสวัสดิ์)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   16/11/2565       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
15 สกพ-บ-(4) 65/177 (ช)   จำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด   บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด (สถานี E-BUS รังสิต 200 ปี)   ปทุมธานี
(คลองหลวง, คลองหนึ่ง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   16/11/2565       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
16 สกพ-บ-(4) 65/176 (ช)   จำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด   บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด (สถานี E-BUS วัดไร่ขิง)   นครปฐม
(สามพราน, ไร่ขิง)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   16/11/2565       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
17 สกพ-บ-(1) 65/172   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เอ็นพีเอส โซลาร์ จำกัด   บริษัท เอ็นพีเอส โซลาร์ จำกัด   ปราจีนบุรี
(ศรีมหาโพธิ, ท่าตูม)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   10/11/2565   10/11/2565   27/10/2565   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
18 สกพ-บ-(14) 65/174 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เอสพีพี ซิค จำกัด   บริษัท เอสพีพี ซิค จำกัด (ติดตั้งบนหลังคา มหาวิทยาลัยมหิดล)   นครปฐม
(พุทธมณฑล, ศาลายา)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   14/11/2565       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
19 สกพ-บ-(134) 65/175   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท บลู ไฟร ไบโอ จำกัด   บริษัท บลู ไฟร ไบโอ จำกัด   นครราชสีมา
(ด่านขุนทด, หินดาด)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   14/11/2565   21/11/2565   20/10/2565   อยู่ระหว่างการแจ้งผลและรอยืนยันข้อมูล  
(0)
 
20 สกพ-บ-(134) 65/168 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ทีเอฟ เทค เพาเวอร์ จำกัด   บริษัท ทีเอฟ เทค เพาเวอร์ จำกัด   กาญจนบุรี
(ท่ามะกา, อุโลกสี่หมื่น)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   08/11/2565       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
21 สกพ-บ-(14) 65/171 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท กัลฟ์1 จำกัด   บริษัท กัลฟ์1 จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด)   ปราจีนบุรี
(ศรีมหาโพธิ, หัวหว้า)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   08/11/2565       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
22 สกพ-บ-(4) 65/165 (ช)   จำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด   บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด (สถานี E-BUS ราม 2)   กรุงเทพมหานคร
(พระโขนง, ดอกไม้)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   03/11/2565       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
23 สกพ-บ-(14) 65/170 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท กัลฟ์1 จำกัด   บริษัท กัลฟ์1 จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด)   พระนครศรีอยุธยา
(อุทัย, ธนู)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   08/11/2565       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
24 สกพ-บ-(14) 65/164 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด   บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคา บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน))   ฉะเชิงเทรา
(บางปะกง, บางปะกง)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   31/10/2565       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
25 สกพ-บ-(1) 65/173 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์   โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์   เชียงราย
(เมืองเชียงราย, เวียง)
 
เขตที่ 1 (เชียงใหม่)   11/11/2565       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
26 สกพ-บ-(134) 65/166 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ไทย-ซันซีป แอสเซท จำกัด   บริษัท ไทย-ซันซีป แอสเซท จำกัด   สระบุรี
(แก่งคอย, ตาลเดี่ยว)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   04/11/2565       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
27 สกพ-บ-(14) 65/163 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท คลีนเเม็กซ์ เอ็นเนอร์ยี (ไทยเเลนด์) จำกัด   บริษัท คลีนเเม็กซ์ เอ็นเนอร์ยี (ไทยเเลนด์) จำกัด ( ติดตั้งบนหลังคา บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร์ จำกัด )   ราชบุรี
(โพธาราม, เจ็ดเสมียน)
 
เขตที่ 10 (ราชบุรี)   31/10/2565       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
28 สกพ-บ-(1) 65/162 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เอ็นพีเอส โซลาร์ จำกัด   บริษัท เอ็นพีเอส โซลาร์ จำกัด (Solar Roof 11 MW)   ปราจีนบุรี
(ศรีมหาโพธิ, ท่าตูม)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   27/10/2565       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
29 สกพ-บ-(1) 65/160 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เอ็นพีเอส โซลาร์ จำกัด   บริษัท เอ็นพีเอส โซลาร์ จำกัด (Solar Roof 4 MW)   ปราจีนบุรี
(ศรีมหาโพธิ, ท่าตูม)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   26/10/2565       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
30 สกพ-บ-(4) 65/159 (ช)   จำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด   บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด (สถานี E-TRUCK นิคมอุตสาหกรรม BlueTech City)   ฉะเชิงเทรา
(บางปะกง, เขาดิน)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   26/10/2565       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
31 สกพ-บ-(14) 65/158   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคา บริษัท เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด)   ระยอง
(ปลวกแดง, มาบยางพร)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   25/10/2565   25/10/2565   25/10/2565   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
32 สกพ-บ-(14) 65/157   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคา บริษัท เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด   ระยอง
(ปลวกแดง, มาบยางพร)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   25/10/2565   25/10/2565   06/09/2565   อยู่ระหว่างการบันทึกมติการประชุม  
(0)
 
33 สกพ-บ-(1) 65/161 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด   บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด   นครศรีธรรมราช
(ทุ่งสง, ที่วัง)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   27/10/2565       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
34 สกพ-บ-(4) 65/156 (ช)   จำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด   บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด (สถานี E-TRUCK บ่อดิน (พนัสนิคม))   ชลบุรี
(พนัสนิคม, หนองปรือ)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   24/10/2565       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
35 สกพ-บ-(14) 65/155 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ รีนิวเอเบิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ รีนิวเอเบิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC12))   ระยอง
(เมืองระยอง, มาบตาพุด)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   21/10/2565       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
36 สกพ-บ-(14) 65/154 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ รีนิวเอเบิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ รีนิวเอเบิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC2))   ระยอง
(เมืองระยอง, มาบตาพุด)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   21/10/2565       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
37 สกพ-บ-(14) 65/153   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด)   ระยอง
(ปลวกแดง, มาบยางพร)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   20/10/2565   20/10/2565   20/10/2565   อยู่ระหว่างการบันทึกมติการประชุม  
(0)
 
38 สกพ-บ-(1) 65/151 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)   บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)   สระบุรี
(แก่งคอย, ทับกวาง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   17/10/2565       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
39 สกพ-บ-(134) 65/149 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด   บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด   ระยอง
(เมืองระยอง, สำนักทอง)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   11/10/2565       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
40 สกพ-บ-(1) 65/150 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด   บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด   ชลบุรี
(ศรีราชา, บ่อวิน)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   17/10/2565       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 

สีฟ้า เปิดให้แสดงความคิดเห็น สีเทา ปิดรับการแสดงความคิดเห็น