รายชื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตฯ
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
เขต
select
จังหวัด
select
วันที่ยื่นคำขอ ปฏิทิน  ถึง  ปฏิทิน
วันที่เอกสารครบ ปฏิทิน  ถึง  ปฏิทิน
   
ลำดับเลขที่แบบคำขอประเภทใบอนุญาตชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัด
(อำเภอ, ตำบล)
เขตวันที่ยื่นคำขอวันที่รับคำขอวันที่เอกสารทั้งหมดครบสถานะปัจจุบันแสดงความคิดเห็น
(จำนวน)
Page size: Displaying page 1 of 36, items from 1 to 40 of 1435.

Page: of 36

1 สกพ-บ-(1) 64/048 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด   บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด (โครงการที่ 1)   กรุงเทพมหานคร
(จตุจักร, จตุจักร)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   12/04/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
2 สกพ-บ-(1) 64/046 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด   บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด   อุดรธานี
(หนองหาน, หนองสระปลา)
 
เขตที่ 4 (ขอนแก่น)   08/04/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
3 สกพ-บ-(14) 64/045 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 2 (ไทยแลนด์) จำกัด   บริษัท กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 2 (ไทยแลนด์) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาของ บริษัท ปิคนิคพลาส อินดัสเทรียล จำกัด)   พระนครศรีอยุธยา
(บางซ้าย, บางซ้าย)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   08/04/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
4 สกพ-บ-(14) 64/041 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท โซลาร์ ดี ซิมไบโอร์ จำกัด   บริษัท โซลาร์ ดี ซิมไบโอร์ จำกัด (โครงการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))   สมุทรสาคร
(เมืองสมุทรสาคร, ท่าทราย)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   30/03/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
5 สกพ-บ-(1) 64/043 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด   บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด (โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ แบบทุ่นลอยน้ำ)   ชัยภูมิ
(ภูเขียว, โคกสะอาด)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   31/03/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
6 สกพ-บ-(1) 64/044 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด   บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด (โครงการที่ 1)   กรุงเทพมหานคร
(จตุจักร, จตุจักร)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   01/04/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
7 สกพ-บ-(1) 64/038 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์มิลล์ จำกัด   บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด   สิงห์บุรี
(เมืองสิงห์บุรี, โพกรวม)
 
เขตที่ 3 (นครสวรรค์)   22/03/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
8 สกพ-บ-(1) 64/037 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์มิลล์ จำกัด   บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด   สิงห์บุรี
(เมืองสิงห์บุรี, โพกรวม)
 
เขตที่ 3 (นครสวรรค์)   20/03/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
9 สกพ-บ-(1) 64/036 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์มิลล์ จำกัด   บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์มิลล์ จำกัด   สิงห์บุรี
(เมืองสิงห์บุรี, โพกรวม)
 
เขตที่ 3 (นครสวรรค์)   19/03/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
10 สกพ-บ-(1) 64/035 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์มิลล์ จำกัด   บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์มิลล์ จำกัด   สิงห์บุรี
(เมืองสิงห์บุรี, โพกรวม)
 
เขตที่ 3 (นครสวรรค์)   19/03/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
11 สกพ-บ-(1) 64/040 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไฮบริดเอนเนอยี่ จำกัด   บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไฮบริดเอนเนอยี่ จำกัด   สุโขทัย
(ศรีสัชนาลัย, บ้านตึก)
 
เขตที่ 2 (พิษณุโลก)   26/03/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
12 สกพ-บ-(14) 64/034 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด   สมุทรปราการ
(บางเสาธง, ศีรษะจรเข้ใหญ่)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   18/03/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
13 สกพ-บ-(1) 64/042 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   มหาวิทยาลัยมหิดล   โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   สมุทรปราการ
(บางพลี, บางปลา)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   30/03/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
14 สกพ-บ-(1) 64/033   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด   บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (สาขา 2)   ฉะเชิงเทรา
(แปลงยาว, หัวสำโรง)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   11/03/2564   11/03/2564   25/02/2564   อยู่ระหว่างการรอชำระเงิน  
(0)
 
15 สกพ-บ-(134) 64/031 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท หวังดี เอ็นเนอยี จำกัด   บริษัท หวังดี เอ็นเนอยี จำกัด (สาขา 1)   กำแพงเพชร
(คลองขลุง, คลองขลุง)
 
เขตที่ 2 (พิษณุโลก)   09/03/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
16 สกพ-บ-(1) 64/030   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด   บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ BCC2)   ระยอง
(เมืองระยอง, มาบตาพุด)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   08/03/2564   22/03/2564   22/02/2564   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
17 สกพ-บ-(3) 64/032 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จำกัด   บริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จำกัด   ปทุมธานี
(คลองหลวง, คลองหนึ่ง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   09/03/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
18 สกพ-บ-(134) 64/039 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท อุบลแสงอาทิตย์ จำกัด   บริษัท อุบลแสงอาทิตย์ จำกัด   อุบลราชธานี
(นาเยีย, นาดี)
 
เขตที่ 5 (อุบลราชธานี)   24/03/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
19 สกพ-บ-(14) 64/028 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เอสเอสโซลาร์รูฟ จำกัด   บริษัท เอสเอสโซลาร์รูฟ จ ากัด   กรุงเทพมหานคร
(ประเวศ, หนองบอน)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   02/03/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
20 สกพ-บ-(134) 64/027 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เอสเอสโซลาร์รูฟ จำกัด   บริษัท เอสเอสโซลาร์รูฟ จำกัด   กรุงเทพมหานคร
(ประเวศ, หนองบอน)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   02/03/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
21 สกพ-บ-(1) 64/026 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด   ระยอง
(ปลวกแดง, ปลวกแดง)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   01/03/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
22 สกพ-บ-(1) 64/024 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด   บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด (สาขาคาราบาวตะวันแดง เฟส2)   ฉะเชิงเทรา
(บางปะกง, พิมพา)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   23/02/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
23 สกพ-บ-(134) 64/023   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท บี พี เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท บี พี เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด   ปราจีนบุรี
(กบินทร์บุรี, หนองกี่)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   22/02/2564   01/03/2564   01/03/2564   อยู่ระหว่างการรอชำระเงิน  
(0)
 
24 สกพ-บ-(1) 64/025 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด   บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด   นครราชสีมา
(พิมาย, หนองระเวียง)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   24/02/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
25 สกพ-บ-(1) 64/017 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ไทยเซ็นทรี (1995) จำกัด   บริษัท ไทยเซ็นทรี (1995) จำกัด   สมุทรสาคร
(กระทุ่มแบน, คลองมะเดื่อ)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   10/02/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
26 สกพ-บ-(14) 64/016 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัด   บริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัด   ชลบุรี
(ศรีราชา, บึง)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   10/02/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
27 สกพ-บ-(14) 64/019 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด   บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด ติดตั้งบนหลังคา บริษัท เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด   สงขลา
(รัตภูมิ, กำแพงเพชร)
 
เขตที่ 12 (สงขลา)   12/02/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
28 สกพ-บ-(134) 64/022 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด   บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ BCC2)   ระยอง
(เมืองระยอง, มาบตาพุด)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   16/02/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
29 สกพ-บ-(14) 64/013 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (โครงการ BSM)   ลพบุรี
(พัฒนานิคม, ช่องสาริกา)
 
เขตที่ 3 (นครสวรรค์)   04/02/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
30 สกพ-บ-(14) 64/012 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (โครงการ HHLR)   ลพบุรี
(พัฒนานิคม, โคกสลุง)
 
เขตที่ 3 (นครสวรรค์)   04/02/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
31 สกพ-บ-(1) 64/047 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด   บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด   บุรีรัมย์
(คูเมือง, หินเหล็กไฟ)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   08/04/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
32 สกพ-บ-(1) 64/011   ผลิตไฟฟ้า   กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า   กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า   ปัตตานี
(ยะรัง, เขาตูม)
 
เขตที่ 12 (สงขลา)   04/02/2564   08/02/2564   05/02/2564   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
33 สกพ-บ-(14) 64/018 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด   บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด ติดตั้งบนหลังคา บริษัทอัสโน่ โฮริเอะ (ไทยแลนด์) จำกัด   ระยอง
(ปลวกแดง, ปลวกแดง)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   12/02/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
34 สกพ-บ-(1) 64/029 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด   บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด   ราชบุรี
(เมืองราชบุรี, หินกอง)
 
เขตที่ 10 (ราชบุรี)   04/03/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
35 สกพ-บ-(1) 64/015 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด ( มหาชน)   บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด ( มหาชน)   กรุงเทพมหานคร
(บางขุนเทียน, แสมดำ)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   08/02/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
36 สกพ-บ-(1) 64/014 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ไคฮาระ (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท ไคฮาระ (ประเทศไทย) จำกัด   ราชบุรี
(โพธาราม, เจ็ดเสมียน)
 
เขตที่ 10 (ราชบุรี)   08/02/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
37 สกพ-บ-(14) 64/010   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด   บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด   ชลบุรี
(ศรีราชา, ทุ่งสุขลา)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   27/01/2564   31/03/2564   31/03/2564   อยู่ระหว่างการแจ้งผลและรอยืนยันข้อมูล  
(0)
 
38 สกพ-บ-(1) 64/008 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด   บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด   กาญจนบุรี
(ท่าม่วง, วังขนาย)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   21/01/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
39 สกพ-บ-(1) 64/009 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด   บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด   ระยอง
(เมืองระยอง, ห้วยโป่ง)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   22/01/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
40 สกพ-บ-(14) 64/007   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 2 (ไทยแลนด์) จำกัด   บริษัท กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 2 (ไทยแลนด์) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาของบริษัท ซันแฟลค (ประเทศไทย) จำกัด)   พระนครศรีอยุธยา
(อุทัย, คานหาม)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   19/01/2564   03/03/2564   03/03/2564   อยู่ระหว่างการรอชำระเงิน  
(0)
 

สีฟ้า เปิดให้แสดงความคิดเห็น สีเทา ปิดรับการแสดงความคิดเห็น