รายชื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตฯ
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
เขต
select
จังหวัด
select
วันที่ยื่นคำขอ ปฏิทิน  ถึง  ปฏิทิน
วันที่เอกสารครบ ปฏิทิน  ถึง  ปฏิทิน
   
ลำดับเลขที่แบบคำขอประเภทใบอนุญาตชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัด
(อำเภอ, ตำบล)
เขตวันที่ยื่นคำขอวันที่รับคำขอวันที่เอกสารทั้งหมดครบสถานะปัจจุบันแสดงความคิดเห็น
(จำนวน)
Page size: Displaying page 1 of 38, items from 1 to 40 of 1488.

Page: of 38

1 สกพ-บ-(4) 64/088 (ช)   จำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด   บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด   กรุงเทพมหานคร
(ตลิ่งชัน, บางพรม)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   23/06/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
2 สกพ-บ-(1) 64/087   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ซิน หย่วน ด้า รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท ซิน หย่วน ด้า รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด   ระยอง
(แกลง, กองดิน)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   22/06/2564   23/06/2564   23/06/2564   ชำระเงินแล้วอยู่ระหว่างจัดทำใบอนุญาต  
(0)
 
3 สกพ-บ-(14) 64/084 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (อาคาร New Paint Shop))   ชลบุรี
(ศรีราชา, ทุ่งสุขลา)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   17/06/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
4 สกพ-บ-(1) 64/083 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)   บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) (สาขายูนิคอร์ด เฟส3)   สมุทรสาคร
(เมืองสมุทรสาคร, ท่าทราย)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   17/06/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
5 สกพ-บ-(14) 64/089 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด   บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคา บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด)   ระยอง
(ปลวกแดง, มาบยางพร)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   24/06/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
6 สกพ-บ-(1) 64/091 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)   บริษัท โกล์ว พลังงาน จำกัด (มหาชน)   ระยอง
(เมืองระยอง, มาบตาพุด)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   24/06/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
7 สกพ-บ-(1) 64/081 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด   บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด   สมุทรสาคร
(เมืองสมุทรสาคร, นาดี)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   15/06/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
8 สกพ-บ-(14) 64/086 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคา บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด)   ชลบุรี
(พานทอง, มาบโป่ง)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   21/06/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
9 สกพ-บ-(1) 64/090 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จำกัด   บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จำกัด   สมุทรสาคร
(กระทุ่มแบน, แคราย)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   24/06/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
10 สกพ-บ-(14) 64/082 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ยิปซัมซิเมนต์ไทย จำกัด   บริษัท ยิปซัมซิเมนต์ไทย จำกัด ( Solar Farm 8,699.55 kW)   สระบุรี
(บ้านหมอ, บางโขมด)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   16/06/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
11 สกพ-บ-(14) 64/080 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท คิงส์ แบ็ก จำกัด)   ชลบุรี
(เมืองชลบุรี, หนองไม้แดง)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   11/06/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
12 สกพ-บ-(14) 64/079   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด   บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท อัสโน่ โฮริเอะ (ไทยแลนด์) จำกัด   ระยอง
(ปลวกแดง, ปลวกแดง)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   10/06/2564   10/06/2564   08/04/2564   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
13 สกพ-บ-(14) 64/078   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด   บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด)   สงขลา
(รัตภูมิ, กำแพงเพชร)
 
เขตที่ 12 (สงขลา)   10/06/2564   10/06/2564   12/05/2564   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
14 สกพ-บ-(4) 64/077 (ช)   จำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด   บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด   กรุงเทพมหานคร
(ราษฎร์บูรณะ, ราษฎร์บูรณะ)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   08/06/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
15 สกพ-บ-(4) 64/076 (ช)   จำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด   บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด   สมุทรสาคร
(เมืองสมุทรสาคร, โคกขาม)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   08/06/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
16 สกพ-บ-(34) 64/072   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด   โรงไฟฟ้าลมร้อนทิ้งท่าหลวง   สระบุรี
(บ้านหมอ, บ้านครัว)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   04/06/2564   04/06/2564   28/04/2564   ชำระเงินแล้วอยู่ระหว่างจัดทำใบอนุญาต  
(0)
 
17 สกพ-บ-(14) 64/075 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท โออี โซลาร์ จำกัด   บริษัท ยูแทคไทย จำกัด (UTAC3) (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นของบริษัท โออี โซลาร์ จำกัด)   ฉะเชิงเทรา
(บางปะกง, บางสมัคร)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   07/06/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
18 สกพ-บ-(1) 64/071 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ จำกัด(เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นของบริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด)   ปทุมธานี
(คลองหลวง, คลองหนึ่ง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   31/05/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
19 สกพ-บ-(1) 64/070 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)   บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)   ชลบุรี
(ศรีราชา, บ่อวิน)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   26/05/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
20 สกพ-บ-(1) 64/069 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)   บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จํากัด (มหาชน)   ฉะเชิงเทรา
(บางปะกง, บางปะกง)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   25/05/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
21 สกพ-บ-(1) 64/068 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด   บริษัท ทวีกิจ ซุปเปอร์เซ็นตอร์ จำกัด   บุรีรัมย์
(เมืองบุรีรัมย์, อิสาณ)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   25/05/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
22 สกพ-บ-(34) 64/067   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด   โรงไฟฟ้าลมร้อนทิ้งท่าหลวง   สระบุรี
(บ้านหมอ, บ้านครัว)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   24/05/2564   25/05/2564   28/04/2564   อยู่ระหว่างการแจ้งผลและรอยืนยันข้อมูล  
(0)
 
23 สกพ-บ-(1) 64/063 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด   บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานก๊าซชีวภาพ)   สระแก้ว
(อรัญประเทศ, หันทราย)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   20/05/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
24 สกพ-บ-(134) 64/061   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)   บริษัท โกลว์พลังงาน จำกัด (มหาชน) (ติดตั้งบนหลังคาและพื้นดินบริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด)   ระยอง
(บ้านฉาง, บ้านฉาง)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   16/05/2564   20/05/2564   20/05/2564   ชำระเงินแล้วอยู่ระหว่างจัดทำใบอนุญาต  
(0)
 
25 สกพ-บ-(1) 64/066 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (กาฬสินธุ์) จำกัด   บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (กาฬสินธุ์) จำกัด (โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ แบบทุ่นลอยน้ำ)   กาฬสินธุ์
(กุฉินารายณ์, สมสะอาด)
 
เขตที่ 5 (อุบลราชธานี)   24/05/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
26 สกพ-บ-(1) 64/085 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด   บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด   กรุงเทพมหานคร
(บางกะปิ, หัวหมาก)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   18/06/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
27 สกพ-บ-(1) 64/059 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)   บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)   สมุทรปราการ
(พระประแดง, บางยอ)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   10/05/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
28 สกพ-บ-(134) 64/058 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด   บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด   นครราชสีมา
(สีคิ้ว, หนองหญ้าขาว)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   09/05/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
29 สกพ-บ-(14) 64/065 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท โซลาร์ ดี ซิมไบโอร์ จำกัด   บริษัท โซลาร์ ดี ซิมไบโอร์ จำกัด (โครงการ บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด)   ระยอง
(ปลวกแดง, ตาสิทธิ์)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   21/05/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
30 สกพ-บ-(1) 64/060   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)   บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) [โครงการปรับปรุงและเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล]   ขอนแก่น
(น้ำพอง, น้ำพอง)
 
เขตที่ 4 (ขอนแก่น)   16/05/2564   16/05/2564   16/04/2564   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
31 สกพ-บ-(134) 64/062 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด   บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด (ติดตั้งบนพื้นดินของบริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จำกัด)   ราชบุรี
(บ้านโป่ง, เบิกไพร)
 
เขตที่ 10 (ราชบุรี)   18/05/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
32 สกพ-บ-(34) 64/056   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด   บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด   กาญจนบุรี
(บ่อพลอย, บ่อพลอย)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   28/04/2564   30/04/2564   30/04/2564   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
33 สกพ-บ-(14) 64/054 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด   บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคา บริษัท ดีเอส จี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) )   สระบุรี
(หนองแค, หนองปลาหมอ)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   26/04/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
34 สกพ-บ-(134) 64/057 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท บี.กริม ส.นภา โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด   บริษัท บี.กริม ส.นภา โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด (โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง)   ระยอง
(ปลวกแดง, มาบยางพร)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   01/05/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
35 สกพ-บ-(14) 64/051   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด   บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด   ชลบุรี
(ศรีราชา, ทุ่งสุขลา)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   22/04/2564   23/04/2564   23/04/2564   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
36 สกพ-บ-(1) 64/050   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด   บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด   สุรินทร์
(ปราสาท, ปรือ)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   21/04/2564   22/04/2564   22/04/2564   ชำระเงินแล้วอยู่ระหว่างจัดทำใบอนุญาต  
(0)
 
37 สกพ-บ-(34) 64/053   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด   บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด   กาญจนบุรี
(บ่อพลอย, บ่อพลอย)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   23/04/2564   26/04/2564   26/04/2564   อยู่ระหว่างการแจ้งผลและรอยืนยันข้อมูล  
(0)
 
38 สกพ-บ-(1) 64/048 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด   บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด (โครงการที่ 1)   กรุงเทพมหานคร
(จตุจักร, จตุจักร)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   12/04/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
39 สกพ-บ-(1) 64/046   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด   บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด   อุดรธานี
(หนองหาน, หนองสระปลา)
 
เขตที่ 4 (ขอนแก่น)   08/04/2564   07/05/2564   09/04/2564   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
40 สกพ-บ-(14) 64/045 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 2 (ไทยแลนด์) จำกัด   บริษัท กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 2 (ไทยแลนด์) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาของ บริษัท ปิคนิคพลาส อินดัสเทรียล จำกัด)   พระนครศรีอยุธยา
(บางซ้าย, บางซ้าย)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   08/04/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 

สีฟ้า เปิดให้แสดงความคิดเห็น สีเทา ปิดรับการแสดงความคิดเห็น