รายชื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตฯ
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
เขต
select
จังหวัด
select
วันที่ยื่นคำขอ ปฏิทิน  ถึง  ปฏิทิน
วันที่เอกสารครบ ปฏิทิน  ถึง  ปฏิทิน
   
ลำดับเลขที่แบบคำขอประเภทใบอนุญาตชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัด
(อำเภอ, ตำบล)
เขตวันที่ยื่นคำขอวันที่รับคำขอวันที่เอกสารทั้งหมดครบสถานะปัจจุบันแสดงความคิดเห็น
(จำนวน)
Page size: Displaying page 1 of 40, items from 1 to 40 of 1593.

Page: of 40

1 สกพ-บ-(1) 65/007 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บางขันพาราวู้ด อินดัสตรี้ จำกัด   บริษัท บางขันพาราวู้ด อินดัสตรี้ จำกัด   นครศรีธรรมราช
(บางขัน, บ้านลำนาว)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   26/01/2565       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
2 สกพ-บ-(1) 65/006 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด   บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด   ระยอง
(นิคมพัฒนา, มาบข่า)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   25/01/2565       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
3 สกพ-บ-(134) 65/005 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท ยิปซัมซิเมนต์ไทย จำกัด   บริษัท ยิปซัมซิเมนต์ไทย จำกัด (Solar Farm 8,699.55 kW)   สระบุรี
(บ้านหมอ, บางโขมด)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   22/01/2565       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
4 สกพ-บ-(1) 64/197 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท หัวหิน แอสเสท จำกัด   บริษัท หัวหิน แอสเสท จำกัด   ประจวบคีรีขันธ์
(หัวหิน, หนองแก)
 
เขตที่ 10 (ราชบุรี)   23/12/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
5 สกพ-บ-(14) 64/198 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ รีนิวเอเบิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   สมุทรปราการ
(บางเสาธง, บางเสาธง)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   24/12/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
6 สกพ-บ-(14) 64/196 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท โออี โซลาร์ จำกัด   บริษัท โออี โซลาร์ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท สหไทยอาวากระดาษ จำกัด)   ปราจีนบุรี
(กบินทร์บุรี, หนองกี่)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   22/12/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
7 สกพ-บ-(1) 65/199 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท บอสัน ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท บอสัน ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด   ระยอง
(ปลวกแดง, มาบยางพร)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   05/01/2565       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
8 สกพ-บ-(14) 64/195   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เอนเนอร์จี อินโนเวชั่น พาวเวอร์ จำกัด   บริษัท เอนเนอร์จี อินโนเวชั่น พาวเวอร์ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด)   ระยอง
(เมืองระยอง, บ้านแลง)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   17/12/2564   20/12/2564   20/12/2564   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
9 สกพ-บ-(1) 64/194   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด   บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด   ฉะเชิงเทรา
(บ้านโพธิ์, แสนภูดาษ)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   14/12/2564   14/12/2564   14/12/2564   ชำระเงินแล้วอยู่ระหว่างจัดทำใบอนุญาต  
(0)
 
10 สกพ-บ-(14) 64/193   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท คลีนเทค โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท คลีนเทค โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน))   พระนครศรีอยุธยา
(พระนครศรีอยุธยา, คลองสวนพลู)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   14/12/2564   24/12/2564   24/12/2564   อยู่ระหว่างการแจ้งผลและรอยืนยันข้อมูล  
(0)
 
11 สกพ-บ-(1) 65/002 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เคียวเซร่า (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท เคียวเซร่า (ประเทศไทย) จำกัด   ลำพูน
(เมืองลำพูน, บ้านกลาง)
 
เขตที่ 1 (เชียงใหม่)   18/01/2565       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
12 สกพ-บ-(14) 64/191 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด   บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด ติดตั้งบนหลังคา บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร์ จำกัด (สาขา Thai NJR)   ลำพูน
(เมืองลำพูน, มะเขือแจ้)
 
เขตที่ 1 (เชียงใหม่)   10/12/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
13 สกพ-บ-(1) 64/190 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด   บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด   พระนครศรีอยุธยา
(อุทัย, สามบัณฑิต)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   09/12/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
14 สกพ-บ-(4) 64/189 (ช)   จำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท เอนเนอร์จี อินโนเวชั่น พาวเวอร์ จำกัด   บริษัท เอนเนอร์จี อินโนเวชั่น พาวเวอร์ จำกัด ติดตั้งบนหลังคาของ บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด   ระยอง
(เมืองระยอง, บ้านแลง)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   08/12/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
15 สกพ-บ-(4) 64/188 (ช)   จำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด   บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด   นนทบุรี
(เมืองนนทบุรี, ไทรม้า)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   08/12/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
16 สกพ-บ-(34) 64/187 (ช)   ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เอนเนอร์จี อินโนเวชั่น พาวเวอร์ จำกัด   บริษัท เอนเนอร์จี อินโนเวชั่น พาวเวอร์ จำกัด ติดตั้งบนหลังคาของ บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด   ระยอง
(เมืองระยอง, บ้านแลง)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   07/12/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
17 สกพ-บ-(1) 64/186 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)   บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (สาขานครปฐม)   นครปฐม
(บางเลน, บางเลน)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   06/12/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
18 สกพ-บ-(1) 65/004 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ประชารัฐชีวมวล แม่ลาน จำกัด   บริษัท ประชารัฐชีวมวล แม่ลาน จำกัด   ปัตตานี
(แม่ลาน, ป่าไร่)
 
เขตที่ 12 (สงขลา)   19/01/2565       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
19 สกพ-บ-(1) 65/003 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท ประชารัฐชีวมวล บันนังสตา จำกัด   บริษัท ประชารัฐชีวมวล บันนังสตา จำกัด   ยะลา
(บันนังสตา, ถ้ำทะลุ)
 
เขตที่ 12 (สงขลา)   19/01/2565       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
20 สกพ-บ-(1) 64/185 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)   บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)   สระบุรี
(แก่งคอย, บ้านธาตุ)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   01/12/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
21 สกพ-บ-(1) 64/184 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด   บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด   ระยอง
(นิคมพัฒนา, นิคมพัฒนา)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   01/12/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
22 สกพ-บ-(14) 64/181   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ รีนิวเอเบิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน))   ระยอง
(แกลง, ห้วยยาง)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   22/11/2564   28/12/2564   24/11/2564   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
23 สกพ-บ-(1) 64/180 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   มูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนา   มูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนา   กรุงเทพมหานคร
(บางนา, บางนา)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   17/11/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
24 สกพ-บ-(1) 64/178   ผลิตไฟฟ้า   องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร)   ระยอง
(เมืองระยอง, น้ำคอก)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   17/11/2564   17/11/2564   17/11/2564   จัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จแล้ว  
(0)
 
25 สกพ-บ-(14) 64/177 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เอ็นเนอร์จี ออฟติมายเซชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด   บริษัท เอ็นเนอร์จี ออฟติมายเซชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จำกัด)   ฉะเชิงเทรา
(แปลงยาว, หัวสำโรง)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   16/11/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
26 สกพ-บ-(14) 64/182 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท สิทธินันท์ จำกัด   บริษัท สิทธินันท์ จำกัด   ปทุมธานี
(ลาดหลุมแก้ว, คูบางหลวง)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   23/11/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
27 สกพ-บ-(1) 64/175 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เอนเนอร์จี อินโนเวชั่น พาวเวอร์ จำกัด   บริษัท เอนเนอร์จี อินโนเวชั่น พาวเวอร์ จำกัด ติดตั้งบนหลังคาของ บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด   ระยอง
(เมืองระยอง, บ้านแลง)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   11/11/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
28 สกพ-บ-(14) 64/176 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท แปซิฟิค พาวเวอร์ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด   บริษัท แปซิฟิค พาวเวอร์ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด)   สงขลา
(เมืองสงขลา, เขารูปช้าง)
 
เขตที่ 12 (สงขลา)   12/11/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
29 สกพ-บ-(134) 64/174 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด   บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ชนิดติดตั้งบนพื้นดิน ทุ่งสง 3)   นครศรีธรรมราช
(ทุ่งสง, ที่วัง)
 
เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)   10/11/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
30 สกพ-บ-(134) 64/173 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด   บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ชนิดลอยน้ำ ท่าหลวง 4)   สระบุรี
(บ้านหมอ, บ้านครัว)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   10/11/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
31 สกพ-บ-(14) 64/192 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เวสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท เวสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งโซล่าร์เซลล์บนหลังคา บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขนาด 1,516.56 kWp   ระยอง
(ปลวกแดง, ตาสิทธิ์)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   11/12/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
32 สกพ-บ-(14) 64/172 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งบนหลังคา บริษัทยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด   ระยอง
(ปลวกแดง, มาบยางพร)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   05/11/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
33 สกพ-บ-(1) 64/171   ผลิตไฟฟ้า   องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร)   ระยอง
(เมืองระยอง, น้ำคอก)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   03/11/2564   03/11/2564   03/11/2564   อยู่ระหว่างการรอชำระเงิน  
(0)
 
34 สกพ-บ-(4) 64/170   จำหน่ายไฟฟ้า   บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด   บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด (สถานี E-FERRY วัดศาลาลี)   นนทบุรี
(เมืองนนทบุรี, บางไผ่)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   29/10/2564   06/01/2565   29/11/2564   ชำระเงินแล้วอยู่ระหว่างจัดทำใบอนุญาต  
(0)
 
35 สกพ-บ-(1) 64/167   ผลิตไฟฟ้า   องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร)   ระยอง
(เมืองระยอง, น้ำคอก)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   28/10/2564   01/11/2564   01/11/2564   อยู่ระหว่างการรอชำระเงิน  
(0)
 
36 สกพ-บ-(14) 64/168 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคา บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด)   ปทุมธานี
(เมืองปทุมธานี, บางกะดี)
 
เขตที่ 7 (สระบุรี)   28/10/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
37 สกพ-บ-(1) 65/001 (ช)   ผลิตไฟฟ้า   บริษัท เอสอาร์เอฟ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด   บริษัท เอสอาร์เอฟ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด   ระยอง
(ปลวกแดง, ตาสิทธิ์)
 
เขตที่ 8 (ชลบุรี)   05/01/2565       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
38 สกพ-บ-(14) 64/183 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท สยาม จีเอ็นอี โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   นครราชสีมา
(เมืองนครราชสีมา, สุรนารี)
 
เขตที่ 6 (นครราชสีมา)   24/11/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
39 สกพ-บ-(14) 64/165 (ช)   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท เอ็นแม๊กซ์ โซล่าร์ 4 (พีพีเอ) จำกัด   บริษัท เอ็นแม๊กซ์ โซล่าร์ 4 (พีพีเอ) จำกัด   สมุทรสาคร
(เมืองสมุทรสาคร, บางหญ้าแพรก)
 
เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)   25/10/2564       อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารหลัก  
(0)
 
40 สกพ-บ-(14) 64/166   ผลิตไฟฟ้า,
จำหน่ายไฟฟ้า
 
บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท เบญจกิจพัฒนา จำกัด (ศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคาร B, C, D, E และ F&G))   กรุงเทพมหานคร
(บางกะปิ, คลองจั่น)
 
เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)   25/10/2564   07/12/2564   30/11/2564   อยู่ระหว่างการรอชำระเงิน  
(0)
 

สีฟ้า เปิดให้แสดงความคิดเห็น สีเทา ปิดรับการแสดงความคิดเห็น