รายชื่อกิจการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต (กิจการศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า)
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้ประกอบกิจการ วันที่แจ้ง ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
ชื่อสถานประกอบกิจการ วันที่รับแจ้ง ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
เขต
select
   
จังหวัด
select
   
ประเภทใบอนุญาต
select
   
สถานะภาพทางกฏหมายของผู้แจ้ง
select
   
ประเภทกิจการ
select